Zoekopdracht verfijnen

Periode
select
select
select

Legende

 • Archief
 • Deelarchief
 • Reeks
 • Deelreeks
 • Bestanddeel
 • Afficheverzameling
 • Compactdiscverzameling
 • Filmverzameling
 • Fotoverzameling
 • Gedrukte collecties
 • Gelegenheidsdrukwerk
 • Audioverzameling
 • Handbibliotheek
 • Kaart- en planverzameling
 • Voorwerpenverzameling
Resultaten per pagina: 10 25 50 100
«123
Titel
Archiefnummer
Locatie Periode

Personeelsbeleid en personeelsbeheer

BE GAI A/HED/E

Archieven van de Gemeente Ichtegem 01/01/1977 - heden
249 beschrijvingen
Sorteer op datum | archief
Titel
Archiefnummer
  Locatie Periode

Dossier betreffende de aanpassing van het geldelijk statuut en de weddeschalen van het politiepersoneel per 01 september 1989.

BE GAI A/HED/E/REM/P.B./12035

Archieven van de Gemeente Ichtegem 10/11/1989 - 16/10/1990

Dossier betreffende de vaststelling van het geldelijk statuur en de weddeschalen van het politiepersoneel, 1990. (Veldwachters.)

BE GAI A/HED/E/REN/P.B./12033

Archieven van de Gemeente Ichtegem 13/11/1989 - 28/06/1990

Dossier betreffende de toekenning van een inhaalbonificatie 1989 aan het gemeentepersoneel in 1990. Principiële beslissing.

BE GAI A/HED/E/REM/P.B./12127

Archieven van de Gemeente Ichtegem 24/11/1989 - 04/04/1990

Dossier betreffende de vaststelling van het geldelijk statuut van gemeentesecretaris, gemeenteontvanger, commissaris van politie en adjunct-commissaris van politie per 01 juli 1988 of 01 januari 1990,...

BE GAI A/HED/E/REM/P.B./12075

Archieven van de Gemeente Ichtegem 30/11/1989 - 05/01/1990

Dossier betreffende de toekenning van de eindejaarstoelage aan het gemeentepersoneel in 1989. Principiële beslissing.

BE GAI A/HED/E/REM/P.B./12125

Archieven van de Gemeente Ichtegem 30/11/1989 - 03/01/1990

Dossier betreffende de vaststelling van de individuele jaarbezoldiging van politiepersoneel, 1990. (Veldwachters.)

BE GAI A/HED/E/IND/P.B./12034

Archieven van de Gemeente Ichtegem 01/04/1990 - 03/07/1990

Dossier betreffende de aanpassing van het geldelijk statuur en de weddeschalen van het politiepersoneel, 1990.

BE GAI A/HED/E/REN/P.B./12036

Archieven van de Gemeente Ichtegem 29/11/1990 - 23/01/1991

Dossier betreffende de toekenning van een kerstgratificatie 1990 aan het gemeentepersoneel. Principiële beslissing.

BE GAI A/HED/E/REM/P.B./12128

Archieven van de Gemeente Ichtegem 29/11/1990 - 06/02/1991

Dossier betreffende de toekenning van de eindejaarstoelage aan het gemeentepersoneel in 1990. Principiële beslissing.

BE GAI A/HED/E/REM/P.B./12126

Archieven van de Gemeente Ichtegem 29/11/1990 - 11/02/1991

Dossier betreffende het geldelijk statuut en de weddeschalen van het gemeentepersoneel per 01 januari 1990 en 01 november 1990.

BE GAI A/HED/E/REN/P.B./12040

Archieven van de Gemeente Ichtegem 31/01/1991 - 28/02/1991

Dossier betreffende het geldelijk statuut en de weddeschalen van het gemeentepersoneel per 01 november 1991.

BE GAI A/HED/E/REN/P.B./12042

Archieven van de Gemeente Ichtegem 01/11/1991 - 01/11/1991

Dossier betreffende het geldelijk statuut en de weddeschalen van het gemeentepersoneel volgens de sociale programmatie 1991.

BE GAI A/HED/E/REN/P.B./12041

Archieven van de Gemeente Ichtegem 28/11/1991 - 13/01/1992

Dossier betreffende de vaststelling van het geldelijk statuut van gemeentesecretaris en gemeenteontvanger, 1990.

BE GAI A/HED/E/REN/P.B./12045

Archieven van de Gemeente Ichtegem 05/12/1991 - 05/12/1991

Dossier betreffende de toekenning van de eindejaarstoelage aan het gemeentepersoneel in 1991. Principiële beslissing.

BE GAI A/HED/E/REM/P.B./12130

Archieven van de Gemeente Ichtegem 05/12/1991 - 14/07/1992

Dossier betreffende de toekenning van een kerstgratificatie 1990 aan het gemeentepersoneel. Principiële beslissing.

BE GAI A/HED/E/REM/P.B./12131

Archieven van de Gemeente Ichtegem 05/12/1991 - 20/01/1992

Briefwisseling betreffende de pensioenaanvraag van een voormalig personeelslid van de gemeente Ichtegem, 1944-1946.

BE GAI A/HED/E/IND/P.B./19968

Archieven van de Gemeente Ichtegem 13/05/1992 - 25/05/1992

Dossier betreffende de vaststelling van het geldelijk statuut van gemeentesecretaris en gemeenteontvanger door de toepassing van het sectoraal akkoord 1992-1993, 1992.

BE GAI A/HED/E/REN/P.B./12047

Archieven van de Gemeente Ichtegem 05/11/1992 - 05/11/1992

Dossier betreffende de vaststelling van het geldelijk statuut van gemeentesecretaris en gemeenteontvanger, 1991.

BE GAI A/HED/E/REN/P.B./12046

Archieven van de Gemeente Ichtegem 05/11/1992 - 05/11/1992

Dossier betreffende het geldelijk statuut en de weddeschalen van het gemeentepersoneel per 01 november 1992.

BE GAI A/HED/E/REM/P.B./12043

Archieven van de Gemeente Ichtegem 05/11/1992 - 04/12/1992

Dossier betreffende de toekenning van de eindejaarstoelage aan het gemeentepersoneel in 1992. Principiële beslissing.

BE GAI A/HED/E/REM/P.B./12132

Archieven van de Gemeente Ichtegem 10/12/1992 - 27/01/1993

Dossier betreffende de vaststelling van het geldelijk statuut van gemeentesecretaris en gemeenteontvanger naar aanleiding van de sociale programmatie, 1991.

BE GAI A/HED/E/REM/P.B./12048

Archieven van de Gemeente Ichtegem 10/05/1993 - 01/07/1993

Dossier betreffende de open verklaring en de aanwerving van één bibliothecaris (38/38), 1993.

BE GAI A/HED/E/WER/P.B./4892

Archieven van de Gemeente Ichtegem 01/07/1993 - 12/11/1993

Dossier betreffende de toekenning van de eindejaarstoelage aan het gemeentepersoneel in 1993. Principiële beslissing.

BE GAI A/HED/E/REM/P.B./12133

Archieven van de Gemeente Ichtegem 02/12/1993 - 17/12/1993

Dossier betreffende de aanpassing van het geldelijk statuut van controleur der werken, 1994.

BE GAI A/HED/E/REN/P.B./12044

Archieven van de Gemeente Ichtegem 30/06/1994 - 03/08/1994

Dossier betreffende de open verklaring en de aanwerving van twee bibliotheek-assistenten (19/38) en één bibliotheekassistent (10/38), 1994.

BE GAI A/HED/E/WER/P.B./4893

Archieven van de Gemeente Ichtegem 15/11/1994 - 20/04/1995

Documenten betreffende de wijziging van werkinvulling door individuele personeelsleden, 1995-2007.

BE GAI A/HED/E/IND/P.B./5542

Archieven van de Gemeente Ichtegem 14/03/1995 - 20/07/2007

Dossier betreffende de vaststelling van het geldelijk statuut van gemeentesecretaris en gemeenteontvanger per 01 september 1994, aanvulling voor gewezen titularissen en perekwatie van het pensioen...

BE GAI A/HED/E/REM/P.B./12066

Archieven van de Gemeente Ichtegem 23/05/1995 - 25/06/1995

Dossier betreffende de opmaak van een nieuw personeelsstatuut en personeelsbehoeftenplan, 1995.

BE GAI A/HED/E/FOR/P.B./4656

Archieven van de Gemeente Ichtegem 14/09/1995 - 10/01/1996

Dossier betreffende de tewerkstelling van een gesubsidiëerde contractueel in het kader van het voorlichtingsbeleid van de Vlaamse Gemeenschap, 1996. Tewerkstelling in de openbare bibliotheek.

BE GAI A/HED/E/FOR/P.B./4697

Archieven van de Gemeente Ichtegem 14/03/1996 - 14/03/1996

Individueel pensioendossier van Gilbert Debreuck, gewezen burgemeester van Ichtegem (1983-1998).

BE GAI A/HED/E/IND/P.B./9829

Archieven van de Gemeente Ichtegem 07/04/1998 - 25/09/2007

Dossier betreffende het personeelsbehoeftenplan, 1998. Bijlagen bij het personeelsbehoeftenplan.

BE GAI A/HED/E/FOR/P.B./8637

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1998 - 1998

Reglement betreffende de contractuele personeelsleden, 1998. Administratief en geldelijk reglement.

BE GAI A/HED/E/RPR/P.B./8638

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1998 - 1998

Dossier betreffende het personeelsbehoeftenplan, 1998.

BE GAI A/HED/E/FOR/P.B./8636

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1998 - 1998

Dossier betreffende het organiek administratief en geldelijk statuut voor het personeel, 1998.

BE GAI A/HED/E/RPR/P.B./8639

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1998 - 1998

Dossier betreffende het organiek administratief en geldelijk statuut voor het personeel, 1998. Bijlagen.

BE GAI A/HED/E/RPR/P.B./8640

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1998 - 1998

Briefwisseling betreffende functioneringsgesprekken en evalutie, 1999-2006.

BE GAI A/HED/E/APA/P.B./5540

Archieven van de Gemeente Ichtegem 09/06/1999 - 26/01/2006

Dossier betreffende wijzigingen aan het vakbondsstatuut door het sectoraal akkoord 1999-2001.

BE GAI A/HED/E/SYN/P.B./4324

Archieven van de Gemeente Ichtegem 2001 - 2001

Bundel betreffende aanwervingen van personeel, 2002-2007.

BE GAI A/HED/E/WER/P.B./5561

Archieven van de Gemeente Ichtegem 13/02/2002 - 05/09/2007

Dossier betreffende het aanvullend personeelsbehoeftenplan ingevolge de toevoeging van de functies van stedenbouwkundig ambtenaar en cultuurbeleidscoördinator, 2003.

BE GAI A/HED/E/FOR/P.B./5576

Archieven van de Gemeente Ichtegem 03/04/2003 - 03/04/2003

Verslagen van het syndicaal overleg, 2013.

BE GAI A/HED/E/SYN/P.B./4240

Archieven van de Gemeente Ichtegem 08/05/2003 - 30/10/2003

Verslagen van het syndicaal overleg, 2004-2013.

BE GAI A/HED/E/SYN/P.B./4993

Archieven van de Gemeente Ichtegem 31/08/2004 - 09/09/2013

Briefwisseling betreffende het opnemen van vakantiedagen bij het personeel van het containerpark, 2005.

BE GAI A/HED/E/APA/P.B./5537

Archieven van de Gemeente Ichtegem 31/03/2005 - 07/04/2005

Reglement betreffende de rechtspositie van het personeel, 2006.

BE GAI A/HED/E/RPR/P.B./8635

Archieven van de Gemeente Ichtegem 2006 - 2006

Brief betreffende de prijs voor de opmaak van een nieuw arbeidsreglement door de firma Appels Consult, 2008.

BE GAI A/HED/E/RPR/P.B./4657

Archieven van de Gemeente Ichtegem 08/03/2008 - 08/03/2008

Dossier betreffende de invoer van een tijdsregistratiesysteem voor personeel van gemeente en OCMW, 2008.

BE GAI A/HED/E/APA/P.B./5534

Archieven van de Gemeente Ichtegem 03/07/2008 - 03/07/2008

Briefwisseling betreffende een nieuwe functie bij de diensten Ruimtelijke Ordening en Technische Dienst, 2008.

BE GAI A/HED/E/FOR/P.B./5535

Archieven van de Gemeente Ichtegem 27/10/2008 - 30/10/2008

Reglement betreffende de rechtspositie van het personeel, 2009. Wijzigingen en goedkeuring van de gecoördineerde versie, 2012.

BE GAI A/HED/E/RPR/P.B./14154

Archieven van de Gemeente Ichtegem 04/06/2009 - 01/10/2012

Briefwisseling betreffende de personeelsformatie en de reorganisatie van de dienst Cultuur en De Ster, 2010.

BE GAI A/HED/E/FOR/P.B./5536

Archieven van de Gemeente Ichtegem 22/02/2010 - 26/02/2010

Bundel betreffende allerlei stages bij het gemeentebestuur, 2012-2015.

BE GAI A/HED/E/WER/T.B./4970

Archieven van de Gemeente Ichtegem 25/05/2012 - 01/12/2015
Resultaten per pagina: 10 25 50 100
«123

Vragen over Probat?

Contacteer de Provinciale Archiefdienst:

[email protected]

© 2009 Provincie West-Vlaanderen  |  Legal Disclaimer  Erkend Cultureel Archief