Zoekopdracht verfijnen

Periode
select
select
select

Legende

 • Archief
 • Deelarchief
 • Reeks
 • Deelreeks
 • Bestanddeel
 • Afficheverzameling
 • Compactdiscverzameling
 • Filmverzameling
 • Fotoverzameling
 • Gedrukte collecties
 • Gelegenheidsdrukwerk
 • Audioverzameling
 • Handbibliotheek
 • Kaart- en planverzameling
 • Voorwerpenverzameling
Resultaten per pagina: 10 25 50 100
Titel
Archiefnummer
Locatie Periode

Cultuurbeleid en beheer culturele infrastructuur

BE GAI A/HED/S

Archieven van de Gemeente Ichtegem 01/01/1977 - heden
218 beschrijvingen
Sorteer op datum | archief
Titel
Archiefnummer
  Locatie Periode

Dossier betreffende de huurovereenkomst voor het bibliotheekfiliaal Eernegem met VZW 't Kruispunt, 2002.

BE GAI A/HED/S/KEN/P.B./4445

Archieven van de Gemeente Ichtegem 14/11/2002 - 20/12/2002

Bundel betreffende de werking van cultuur en cultuurraad, 2011-2012.

BE GAI A/HED/S/CUL/P.B./4515

Archieven van de Gemeente Ichtegem 27/01/2003 - 06/02/2012

Bundel betreffende de werking van de cultuurraad, 2004.

BE GAI A/HED/S/CUL/P.B./4285

Archieven van de Gemeente Ichtegem 14/03/2003 - 30/12/2004

Bundel betreffende toelagen voor aankoop instrumenten aan muziekmaatschappijen, 2003-2004.

BE GAI A/HED/S/CUL/P.B./4309

Archieven van de Gemeente Ichtegem 30/09/2003 - 03/02/2004

Bundel betreffende de toelage aan de muziekschool Ichtegem, 2003-2004.

BE GAI A/HED/S/CUL/P.B./4308

Archieven van de Gemeente Ichtegem 31/10/2003 - 06/04/2004

Dossier betreffende de huurovereenkomst voor het bibliotheekfiliaal Eernegem met VZW 't Kruispunt Eernegem, 2003.

BE GAI A/HED/S/KEN/P.B./4439

Archieven van de Gemeente Ichtegem 25/11/2003 - 02/07/2004

Bundel betreffende de werking van de openbare bibliotheek, 2004-2005.

BE GAI A/HED/S/KEN/P.B./4279

Archieven van de Gemeente Ichtegem 29/01/2004 - 28/02/2005

Dossier betreffende het fietsnetwerkproject Bourgognevaart en Moerdijkvaart, 2004-2006.

BE GAI A/HED/S/TOE/P.B./4483

Archieven van de Gemeente Ichtegem 25/05/2004 - 30/06/2006

Dossier betreffende de oprichting van een gemeentelijke cultuurraad, 2004. Dossier betreffende de goedkeuring van het huishoudelijk reglement voor de gemeentelijke cultuurraad, 2004.

BE GAI A/HED/S/CUL/P.B./4408

Archieven van de Gemeente Ichtegem 03/06/2004 - 03/06/2004

Dossier betreffende de bestemming van de afgevoerde collectiewerken en tijdschriften van de openbare bibliotheek, 1995-2003.

BE GAI A/HED/S/KEN/P.B./4406

Archieven van de Gemeente Ichtegem 02/09/2004 - 02/09/2004

Dossier betreffende de huurovereenkomst met VZW 't Kruispunt voor het bibliotheekfiliaal Eernegem, 2005.

BE GAI A/HED/S/KEN/P.B./4253

Archieven van de Gemeente Ichtegem 09/11/2004 - 19/01/2005

Bundel betreffende de werking van cultuur in 2005.

BE GAI A/HED/S/CUL/P.B./4259

Archieven van de Gemeente Ichtegem 07/01/2005 - 27/12/2005

Dossier betreffende occasionele toelagen in 2006.

BE GAI A/HED/S/GEM/P.B./4256

Archieven van de Gemeente Ichtegem 25/01/2005 - 07/12/2006

Bundel betreffende de werking van cultuur en cultuurraad, 2007.

BE GAI A/HED/S/CUL/P.B./4488

Archieven van de Gemeente Ichtegem 13/02/2005 - 07/11/2007

Bundel betreffende de werking van de openbare bibliotheek, 2005-2006.

BE GAI A/HED/S/KEN/P.B./4333

Archieven van de Gemeente Ichtegem 28/02/2005 - 31/10/2006

Dossier betreffende de goedkeuring van het gemeentelijk integraal cultuurbeleidsplan, 2005.

BE GAI A/HED/S/GEM/P.B./4531

Archieven van de Gemeente Ichtegem 12/05/2005 - 08/09/2005

Dossier betreffende de samenwerkingsovereenkomst tussen het provinciebestuur en openbare bibliotheek voor de coördinatie van het interbibliothecair leenverkeer tussen openbare bibliotheken in...

BE GAI A/HED/S/KEN/P.B./5895

Archieven van de Gemeente Ichtegem 08/09/2005 - 17/11/2005

Dossier betreffende de huur van lokalen in het 't Kruispunt voor het filiaal Eernegem van de plaatselijke openbare bibliotheek, 2005.

BE GAI A/HED/S/KENEK/P.B./5886

Archieven van de Gemeente Ichtegem 27/10/2005 - 26/01/2006

Bundel betreffende de werking van cultuur, 2006.

BE GAI A/HED/S/CUL/P.B./4415

Archieven van de Gemeente Ichtegem 16/12/2005 - 21/12/2006

Bundel betreffende de werking van de dienst cultuur, 2006, 2007, 2009 en 2010.

BE GAI A/HED/S/CUL/P.B./4409

Archieven van de Gemeente Ichtegem 20/01/2006 - 17/11/2010

Bundel betreffende de werking van de openbare bibliotheek, 2005-2007.

BE GAI A/HED/S/KEN/P.B./4294

Archieven van de Gemeente Ichtegem 13/03/2006 - 29/11/2007

Bundel betreffende de werking van de plaatselijke openbare bibliotheek, 2006-2010.

BE GAI A/HED/S/KEN/P.B./6377

Archieven van de Gemeente Ichtegem 07/06/2006 - 12/05/2010

Dossier betreffende verkoopprijzen van brochures op de dienst cultuur en toerisme, 2006.

BE GAI A/HED/S/TOE/P.B./4175

Archieven van de Gemeente Ichtegem 06/07/2006 - 24/07/2006

Dossier betreffende aanvragen voor wijkfeesten in 2006.

BE GAI A/HED/S/GEM/P.B./4255

Archieven van de Gemeente Ichtegem 26/08/2006 - 02/08/2006

Dossier betreffende occasionele toelagen in 2007.

BE GAI A/HED/S/CUL/P.B./4254

Archieven van de Gemeente Ichtegem 02/10/2006 - 03/10/2006

Dossier betreffende de aanwerving van personeel voor de openbare bibliotheek in het kader van de sociale maribel, 2006-2007.

BE GAI A/HED/S/KEN/P.B./5853

Archieven van de Gemeente Ichtegem 09/10/2006 - 21/08/2007

Dossier betreffende achterstallige subsidies clubcircuit voor jeugdhuizen B52, Gildhof en De Melkerie, 2003-2006.

BE GAI A/HED/S/GEM/P.B./4410

Archieven van de Gemeente Ichtegem 19/01/2007 - 12/02/2007

Bundel betreffende de werking van de openbare bibliotheek, 2007-2008.

BE GAI A/HED/S/KEN/P.B./4418

Archieven van de Gemeente Ichtegem 25/01/2007 - 20/11/2008

Dossier betreffende de samenstelling van de beheerscommissie van de gemeentelijke openbare bibliotheek voor de periode 2007-2012.

BE GAI A/HED/S/KEN/P.B./4403

Archieven van de Gemeente Ichtegem 01/02/2007 - 05/04/2007

Dossier betreffende het dienstreglement van de plaatselijke openbare bibliotheek en bijkomende tarieven voor specifieke diensten, 2007.

BE GAI A/HED/S/KEN/P.B./4216

Archieven van de Gemeente Ichtegem 01/02/2007 - 27/04/2007

Dossier betreffende occasionele toelagen in 2008.

BE GAI A/HED/S/CUL/P.B./4323

Archieven van de Gemeente Ichtegem 12/02/2007 - 08/10/2007

Document betreffende akte neming van de verkiezing van voorzitter en ondervoorzitter van de beheerscommissie van de plaatselijke openbare bibliotheek in 2007.

BE GAI A/HED/S/KENBC/P.B./6379

Archieven van de Gemeente Ichtegem 20/06/2007 - 20/06/2007

Bundel betreffende activiteiten van verenigingen, 2008-2009.

BE GAI A/HED/S/CUL/P.B./4497

Archieven van de Gemeente Ichtegem 21/09/2007 - 11/12/2008

Dossier betreffende de bekrachtiging en goedkeuring van de tarieven voor specifieke diensten in de openbare bibliotheek, 2007.

BE GAI A/HED/S/KEN/P.B./4384

Archieven van de Gemeente Ichtegem 29/11/2007 - 21/12/2007

Bundel betreffende de werking van cultuur, 2007-2008.

BE GAI A/HED/S/CUL/P.B./4230

Archieven van de Gemeente Ichtegem 06/12/2007 - 01/12/2008

Dossier betreffende de werking van de dienst cultuur, 2008.

BE GAI A/HED/S/CUL/P.B./4172

Archieven van de Gemeente Ichtegem 14/02/2008 - 18/12/2008

Dossier betreffende de bestemming van de afgevoerde collectiewerken en tijdschriften van de openbare bibliotheek, 2004-2007.

BE GAI A/HED/S/KEN/P.B./4433

Archieven van de Gemeente Ichtegem 26/02/2008 - 13/03/2008

Dossier betreffende de goedkeuring van de tewerkstelling van een jobstudent in de plaatselijke openbare bibliotheek, 2008.

BE GAI A/HED/S/KEN/P.B./4385

Archieven van de Gemeente Ichtegem 03/07/2008 - 03/07/2008

Bundel betreffende de werking van de cultuurraad, 2008-2009.

BE GAI A/HED/S/CUL/P.B./4212

Archieven van de Gemeente Ichtegem 10/03/2009 - 23/12/2009

Bundel met adviezen van de beheerscommissie van de plaatselijke openbare bibliotheek in het jaar 2009.

BE GAI A/HED/S/KENBC/P.B./6378

Archieven van de Gemeente Ichtegem 10/07/2009 - 31/07/2009

Bundel betreffende de temperaturen in het Filiaal Eernegem van de plaatselijke openbare bibliotheek, 2009.

BE GAI A/HED/S/KEN/P.B./6382

Archieven van de Gemeente Ichtegem 27/07/2009 - 27/07/2009

Bundel met adviezen van de beheerscommissie van de plaatselijke openbare bibliotheek in het jaar 2010.

BE GAI A/HED/S/KENBC/P.B./6376

Archieven van de Gemeente Ichtegem 24/03/2010 - 01/04/2010

Verslag betreffende het plaatsbezoek aan de openbare bibliotheek op 20 april 2010 door het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk, Afdeling Volksontwikkeling en Lokaal cultuurbeleid.

BE GAI A/HED/S/KENEK/P.B./6380

Archieven van de Gemeente Ichtegem 20/04/2010 - 20/04/2010

Bundel verslagen van de vergaderingen van de cultuurraad, 2010-2011.

BE GAI A/HED/S/CUL/P.B./5622

Archieven van de Gemeente Ichtegem 10/11/2010 - 26/09/2011

Bundel betreffende de werking van de cultuurraad, 2011.

BE GAI A/HED/S/CUL/P.B./4427

Archieven van de Gemeente Ichtegem 22/11/2010 - 01/12/2011

Dossier betreffende het gebruikersreglement voor lokalen in het gemeenschapscentrum De Ster en in de beide gemeentelijke basisscholen, 2011.

BE GAI A/HED/S/GEM/P.B./5618

Archieven van de Gemeente Ichtegem 24/11/2011 - 24/11/2011

Bundel met adviezen van de beheerscommissie van de plaatselijke openbare bibliotheek in het jaar 2011.

BE GAI A/HED/S/KENBC/P.B./6385

Archieven van de Gemeente Ichtegem 30/11/2011 - 30/11/2011

Bundel betreffende de werking van cultuur en cultuurraad, 2012-2013.

BE GAI A/HED/S/CUL/P.B./4581

Archieven van de Gemeente Ichtegem 27/02/2012 - 07/03/2013

Dossier betreffende een stageaanvraag in het kader van een opleiding aan het Instituut voor Volwassenen Onderwijs Brugge, 2012.

BE GAI A/HED/S/KEN/P.B./4699

Archieven van de Gemeente Ichtegem 15/03/2012 - 15/03/2012

Brief betreffende van de Muziekschool Sint-Cecilia Ichtegem tot gebruik van de fanfareklas in het COC De Ster, 2012.

BE GAI A/HED/S/GEM/P.B./5615

Archieven van de Gemeente Ichtegem 31/05/2012 - 06/06/2012
Resultaten per pagina: 10 25 50 100

Vragen over Probat?

Contacteer de Provinciale Archiefdienst:

[email protected]

© 2009 Provincie West-Vlaanderen  |  Legal Disclaimer  Erkend Cultureel Archief