Zoekopdracht verfijnen

Periode
select
select
select

Legende

 • Archief
 • Deelarchief
 • Reeks
 • Deelreeks
 • Bestanddeel
 • Afficheverzameling
 • Compactdiscverzameling
 • Filmverzameling
 • Fotoverzameling
 • Gedrukte collecties
 • Gelegenheidsdrukwerk
 • Audioverzameling
 • Handbibliotheek
 • Kaart- en planverzameling
 • Voorwerpenverzameling
Resultaten per pagina: 10 25 50 100
1 23»
Titel
Archiefnummer
Locatie Periode

Beheer van gelden en goederen

BE GAI OA/KSME/4

Openbare Archieven van de Gemeente Ichtegem 1803 - heden
245 beschrijvingen
Sorteer op datum | archief
Titel
Archiefnummer
  Locatie Periode

Document betreffende een wapenschild op de achterzijde van een gebroken grafplaat op het kerkhof rond de kerk.

BE GAI PA/KSME/4/4.17./P.B./785

Private Archieven van de Gemeente Ichtegem 1764 - 1764

Onroerende eigendommen: eigendomsakten en dossiers inzake aanwinst, afstand en ruil van onroerend goed

BE GAI OA/KSME/4/4.02.

Private Archieven van de Gemeente Ichtegem 1803 - heden

Onroerende eigendommen: beschermingsdossiers en verslagen van monumentenzorg

BE GAI OA/KSME/4/4.03.

Private Archieven van de Gemeente Ichtegem 1803 - heden

Onroerende eigendommen: kerk en kapel : nevenbestemming en herbestemming

BE GAI OA/KSME/4/4.06.

Private Archieven van de Gemeente Ichtegem 1803 - heden

Gelden: beleggingen

BE GAI OA/KSME/4/4.21.

Private Archieven van de Gemeente Ichtegem 1803 - heden

Gelden: stichtingen, giften en legaten

BE GAI OA/KSME/4/4.22.

Private Archieven van de Gemeente Ichtegem 1803 - heden

Gelden: inkomsten uit begrafenissen, offerblokken en offerschalen

BE GAI OA/KSME/4/4.23.

Private Archieven van de Gemeente Ichtegem 1803 - heden

Onroerende eigendommen: kerk en kapel : bouw, verbouwingen en restauratie van en in het gebouw

BE GAI OA/KSME/4/4.04.

Private Archieven van de Gemeente Ichtegem 1803 - heden

Onroerende eigendommen: pastorie : nevenbestemming en herbestemming

BE GAI OA/KSME/4/4.11.

Private Archieven van de Gemeente Ichtegem 1803 - heden

Onroerende eigendommen: gronden : pachtcontracten

BE GAI OA/KSME/4/4.18.

Private Archieven van de Gemeente Ichtegem 1803 - heden

Roerende eigendommen: geluidsinstallatie, computers, informatica, bureaumateriaal, poetsgerief, gereedschap

BE GAI OA/KSME/4/4.20.

Private Archieven van de Gemeente Ichtegem 1803 - heden

Onroerende eigendommen: huizen : bouw en verbouwing

BE GAI OA/KSME/4/4.13.

Private Archieven van de Gemeente Ichtegem 1803 - heden

Onroerende eigendommen: huizen : onderhoud

BE GAI OA/KSME/4/4.14.

Private Archieven van de Gemeente Ichtegem 1803 - heden

Onroerende eigendommen: gronden : akten betreffende onteigeningen, ruilverkaveling, erfdienstbaarheden

BE GAI OA/KSME/4/4.15.

Private Archieven van de Gemeente Ichtegem 1803 - heden

Onroerende eigendommen: gronden : uittreksel van kadastrale leggers

BE GAI OA/KSME/4/4.16.

Private Archieven van de Gemeente Ichtegem 1803 - heden

Onroerende eigendommen: inventarissen en registers van onroerend goed

BE GAI OA/KSME/4/4.01.

Private Archieven van de Gemeente Ichtegem 1803 - heden

Onroerende eigendommen: kerk en kapel : courante onderhoudswerken

BE GAI OA/KSME/4/4.05.

Private Archieven van de Gemeente Ichtegem 1803 - heden

Onroerende eigendommen: kerk en kapel : aanleg en onderhoud van nutsvoorzieningen.

BE GAI OA/KSME/4/4.07.

Private Archieven van de Gemeente Ichtegem 1803 - heden

Onroerende eigendommen: pastorie : bouw en verbouwing

BE GAI OA/KSME/4/4.09.

Private Archieven van de Gemeente Ichtegem 1803 - heden

Onroerende eigendommen: pastorie : aanleg en onderhoud van nutsvoorzieningen.

BE GAI OA/KSME/4/4.10.

Private Archieven van de Gemeente Ichtegem 1803 - heden

Onroerende eigendommen: huizen : verhuring

BE GAI OA/KSME/4/4.12.

Private Archieven van de Gemeente Ichtegem 1803 - heden

Onroerende eigendommen: gronden : kerkomgeving en kerkhof

BE GAI OA/KSME/4/4.17.

Private Archieven van de Gemeente Ichtegem 1803 - heden

Roerende eigendommen: kerkmeubilair, kerktextiel, reliekschrijnen, liturgische voorwerpen, klokken, torenuurwerk, orgel, archief

BE GAI OA/KSME/4/4.19.

Private Archieven van de Gemeente Ichtegem 1803 - heden

Nota betreffende herstellingen aan de pastorie, volgens opzoekingen van Eduard Demeyere.

BE GAI PA/KSME/4/4.09./P.B./879

Private Archieven van de Gemeente Ichtegem 1856 - 1899

Dossier betreffende de stichting Inghelbrecht, 1857-1858.

BE GAI PA/KSME/4/4.22./P.B./592

Private Archieven van de Gemeente Ichtegem 04/07/1858 - 24/12/1858

Procesdossier betreffende de scheidingsmuren van de eigendom Carbon-David met de aanpalende eigendommen. Kerkfabriek c/ August Vangheluwe.

BE GAI PA/KSME/4/4.02./P.B./227

Private Archieven van de Gemeente Ichtegem 11/07/1885 - 22/04/1940

Documenten betreffende de pacht van gronden te Moere, 1886.

BE GAI OA/KSME/4/4.18./P.B./595

Private Archieven van de Gemeente Ichtegem 01/10/1886 - 18/10/1886

Dossier betreffende de schenking bij testament van het zomerverblijf te Eernegem dor Elisa Carbon-David, 1908.

BE GAI PA/KSME/4/4.02./P.B./161

Private Archieven van de Gemeente Ichtegem 02/09/1890 - 24/03/1909

Brief waarbij de weduwe Auguste Jean 120 frank overmaakt via mevrouw Vansieleghem aan pastoor Tahon.

BE GAI PA/KSME/4/4.22./P.B./822

Private Archieven van de Gemeente Ichtegem 1890 - 1899

Dossier betreffende de fundatie Caroline Vander Heyde, 1898.

BE GAI PA/KSME/4/4.22./P.B./357

Private Archieven van de Gemeente Ichtegem 06/07/1898 - 06/07/1898

Brief van het gemeentebestuur betreffende de geplande herstelling van de toren, de vergroting van de kerk en de uitbreiding van het kerkhof, 1899.

BE GAI PA/KSME/4/4.04./P.B./593

Private Archieven van de Gemeente Ichtegem 24/10/1899 - 24/10/1899

Documenten betreffende verschillende geldelijke stichtingen.

BE GAI PA/KSME/4/4.22./P.B./363

Private Archieven van de Gemeente Ichtegem 1900 - 1900

Briefwisseling met de arrondissementscommissaris betreffende de herstelling van de toren, 1901.

BE GAI PA/KSME/4/4.04./P.B./597

Private Archieven van de Gemeente Ichtegem 18/05/1901 - 20/05/1901

Brief van de provinciale architect inspecteur betreffende de herstelling van de toren, 1901.

BE GAI PA/KSME/4/4.04./P.B./594

Private Archieven van de Gemeente Ichtegem 18/06/1901 - 18/06/1901

Brief van het bisdom betreffende de eigenaar van de begraafplaats rond de kerk, 1901.

BE GAI PA/KSME/4/4.17./P.B./817

Private Archieven van de Gemeente Ichtegem 03/09/1901 - 03/09/1901

Document betreffende een aangegane lening bij het disbestuur in 1904.

BE GAI PA/KSME/4/4.22./P.B./376

Private Archieven van de Gemeente Ichtegem 16/02/1904 - 16/02/1904

Bestek betreffende het vergroten van de eetplaats van de pastorie, 1905.

BE GAI PA/KSME/4/4.09./P.B./226

Private Archieven van de Gemeente Ichtegem 12/1905 - 12/1905

Plan voor het vergroten van de eetplaats in de pastorie van Eernegem, 1905.

BE GAI OA/KSME/4/4.09./K./143

Private Archieven van de Gemeente Ichtegem 12/1905 - 12/1905

Dossier betreffende de verhuring van de voormalige eigendom Carbon-David, 1909-1923.

BE GAI PA/KSME/4/4.18./P.B./589

Private Archieven van de Gemeente Ichtegem 06/01/1909 - 06/01/1923

Dossier betreffende de fundatie Dennequin, 1911. Notariële akte van het testament.

BE GAI PA/KSME/4/4.22./P.B./159

Private Archieven van de Gemeente Ichtegem 06/02/1911 - 20/10/1911

Brief van de arrondissementscommissaris betreffende de testamenten van Francis Volbrecht en Pieter Dennequin, 1911.

BE GAI PA/KSME/4/4.22./P.B./596

Private Archieven van de Gemeente Ichtegem 01/05/1911 - 01/05/1911

Affiche (aanplakbiljet) met een uittreksel uit de kerkraad van 04 januari 1914 betreffende de kerkstoelen, stoelgeld, doksaal en de zitsels.

BE GAI PA/KSME/4/4.19./P.B./254

Private Archieven van de Gemeente Ichtegem 1914 - 1914

Dossier betreffende oorlogsschade aan eigendommen van de kerkfabriek tijdens de Eerste Wereldoorlog, 1919-1922.

BE GAI PA/KSME/4/4.13./P.B./296

Private Archieven van de Gemeente Ichtegem 20/10/1918 - 05/07/1922

Dossier betreffende oorlogsschade aan de kerk tijdens de Eerste Wereldoorlog, 1919-1922.

BE GAI PA/KSME/4/4.04./P.B./296a

Private Archieven van de Gemeente Ichtegem 30/12/1919 - 02/05/1922

Documenten betreffende eigendommen van de kerkfabriek en verklaring van oorlogsschade aan eigendommen van de kerkfabriek tijdens de Eerste Wereldoorlog,

BE GAI PA/KSME/4/4.01./P.B./907

Private Archieven van de Gemeente Ichtegem 1919 - 1919

Document met opgave van de onroerende goederen van de kerkfabriek in 1921.

BE GAI PA/KSME/4/4.01./P.B./362

Private Archieven van de Gemeente Ichtegem 17/08/1921 - 21/08/1921

Dossier betreffende de herstelling van de brandglasvensters in 1921.

BE GAI PA/KSME/4/4.04./P.B./298

Private Archieven van de Gemeente Ichtegem 28/12/1921 - 09/1922

Dossier betreffende het legaat van Romanie Salomez, 1941.

BE GAI PA/KSME/4/4.02./P.B./915

Private Archieven van de Gemeente Ichtegem 15/01/1926 - 26/01/1942

Bestek voor herstellingswerken aan de toren, 1930.

BE GAI PA/KSME/4/4.04./P.B./771

Private Archieven van de Gemeente Ichtegem 08/03/1930 - 01/08/1930

Bestek voor herstellingswerken aan de toren, 1930.

BE GAI PA/KSME/4/4.04./P.B./799

Private Archieven van de Gemeente Ichtegem 08/03/1930 - 05/10/1931

Register betreffende de vijfjaarlijke reductie van fundaties in de kerk, 1930-1944.(Onera reducta.)

BE GAI PA/KSME/4/4.22./P.B./289

Private Archieven van de Gemeente Ichtegem 24/06/1930 - 27/11/1942

Register betreffende de vijfjaarlijkse reductie van fundaties in de kerk, 1930-1934. (Onera reducta.)

BE GAI PA/KSME/4/4.22./P.B./292

Private Archieven van de Gemeente Ichtegem 24/06/1930 - 23/07/1939

Lijst van 'onera fundationum' in de kerk, 1930.

BE GAI PA/KSME/4/4.22./P.B./364

Private Archieven van de Gemeente Ichtegem 24/06/1930 - 22/08/1939

De Heilige Elisabeth van Hongarije, begin 16de eeuw. (Beeld uit de parochiekerk.)

BE GAI OA/KSME/4/4.19./F./ASKB/275

Private Archieven van de Gemeente Ichtegem 1930 - 1930

Magdalenabeeld, begin 16de eeuw. (Beeld uit de parochiekerk.)

BE GAI OA/KSME/4/4.19./F./ASKB/276

Private Archieven van de Gemeente Ichtegem 1930 - 1930

Eernegem. De kerk. L' Eglise. (Uitgave Drukkerij Missiaen, Eernegem.) Zicht vanuit de Aartrijkestraat.

BE GAI OA/KSME/4/4.04./F./ASK/281

Private Archieven van de Gemeente Ichtegem 1930 - 1930

De Heilige Elisabeth van Hongarije, begin 16de eeuw. (Beeld uit de parochiekerk.) Beeld van de huidige toestand in de kerk van Onze-Lieve-Vrouw van de Potterie in Brugge.

BE GAI OA/KSME/4/4.19./F./ZWA/278

Private Archieven van de Gemeente Ichtegem 1930 - 1930

Eernegem. De kerk. L' Eglise. Uitgave Drukkerij Missiaen, Eernegem.

BE GAI OA/KSME/4/4.04./F./ASK/279

Private Archieven van de Gemeente Ichtegem 1930 - 1930

De Heilige Katarina, begin 16de eeuw. (Beeld uit de parochiekerk.)

BE GAI OA/KSME/4/4.19./F./ASKB/273

Private Archieven van de Gemeente Ichtegem 1930 - 1930

De Heilige Barbara, begin 16de eeuw. (Beeld uit de parochiekerk.)

BE GAI OA/KSME/4/4.19./F./ASKB/274

Private Archieven van de Gemeente Ichtegem 1930 - 1930

Magdalenabeeld, begin 16de eeuw. (Beeld uit de parochiekerk.) Het beeld na de omvorming tot beeld van de Heilige Cecilia in de kerk van Onze-Lieve-Vrouw van de Potterie in Brugge.

BE GAI OA/KSME/4/4.19./F./ZWA/277

Private Archieven van de Gemeente Ichtegem 1930 - 1930

Eernegem. Binnenzicht der kerk. Intérieur de l' Eglise. (Uitgave Drukkerij Prosper Missiaen-Hollevoet, Eernegem.)

BE GAI OA/KSME/4/4.04./F./ASK/280

Private Archieven van de Gemeente Ichtegem 1930 - 1930

Uittreksel van het vonnis betreffende oorlogsschade voor de kerkfabriek, 1931.

BE GAI PA/KSME/4/4.04./P.B./910

Private Archieven van de Gemeente Ichtegem 19/01/1931 - 19/01/1931

Dossier betreffende oorlogsschade aan gebouwen tijdens de Eerste Wereldoorlog.

BE GAI PA/KSME/4/4.01./P.B./801

Private Archieven van de Gemeente Ichtegem 14/09/1931 - 10/12/1931

Uittreksels uit de kadastrale legger betreffende een stuk grond gelegen in Moere, sectie A, 355, 1934-1961.

BE GAI OA/KSME/4/4.16./P.B./2877

Private Archieven van de Gemeente Ichtegem 17/01/1934 - 29/08/1961

Documenten uit het procesdossier betreffende de scheidingsmuren van de eigendom Carbon-David met de aanpalende eigendommen. Kerkfabriek c/ August Vangheluwe. Besluiten van Jan Bernolet en van Jozef...

BE GAI PA/KSME/4/4.02./P.B./803

Private Archieven van de Gemeente Ichtegem 07/11/1934 - 22/11/1934

Lijst betreffende verplaatsbare en niet-verplaatsbare roerende kunstschatten van de kerk in 1939.

BE GAI PA/KSME/4/4.19./P.B./290a

Private Archieven van de Gemeente Ichtegem 05/09/1939 - 05/09/1939

Inventaris van de goederen van de kerk van Eernegem, 1939.

BE GAI PA/KSME/4/4.01./P.B./290

Private Archieven van de Gemeente Ichtegem 1939 - 1939

Akte betreffende het legaat van Romanie Salomez aan de kerkfabriek, 1941.

BE GAI PA/KSME/4/4.22./P.B./800

Private Archieven van de Gemeente Ichtegem 07/08/1941 - 07/08/1941

Dossier betreffende de fundatie E.H. Ernest Vandecasteele, 1934-1942.

BE GAI PA/KSME/4/4.22./P.B./359

Private Archieven van de Gemeente Ichtegem 14/02/1942 - 14/02/1942

Akte van legaataflevering door de wettige erfgenamen van Romanie Salomez aan de Kerkfabriek Sint-Medardus Eernegem, 1942.

BE GAI PA/KSME/4/4.02./P.B./959

Private Archieven van de Gemeente Ichtegem 16/09/1942 - 16/09/1942

Dossier betreffende de fundatie Vliebergh, 1887-1942.

BE GAI PA/KSME/4/4.22./P.B./356

Private Archieven van de Gemeente Ichtegem 1942 - 1942

Dossier betreffende het verwijderen van de opgeëiste klokken uit de kerk in 1943.

BE GAI PA/KSME/4/4.19./P.B./802

Private Archieven van de Gemeente Ichtegem 02/08/1943 - 09/09/1943

Staat van fundatie Vliebergh, Breydel en Vandecasteele na 1943.

BE GAI PA/KSME/4/4.22./P.B./360

Private Archieven van de Gemeente Ichtegem 1943 - 1943

Dossier betreffende schade aan het kerkorgel, 1944-1947.

BE GAI PA/KSME/4/4.19./P.B./463

Private Archieven van de Gemeente Ichtegem 16/08/1944 - 17/11/1947

Dossier betreffende beleggingen in kasbons bij het Gemeentekrediet van België, 1945.

BE GAI PA/KSME/4/4.21./P.B./358

Private Archieven van de Gemeente Ichtegem 30/10/1944 - 28/01/1946

Rekening van geleverd werk aan de klokken door Julien Mahieu-Vanhove in 1945.

BE GAI PA/KSME/4/4.19./P.B./951

Private Archieven van de Gemeente Ichtegem 15/11/1945 - 15/11/1945

Dossier betreffende de fundatie Marie Breydel, 1945-1946.

BE GAI PA/KSME/4/4.22./P.B./355

Private Archieven van de Gemeente Ichtegem 1945 - 1946

Documenten betreffende de 'onera fundationum' in de kerk, 1947.

BE GAI PA/KSME/4/4.22./P.B./365

Private Archieven van de Gemeente Ichtegem 16/04/1947 - 18/09/1953

Dossier betreffende de vervanging van de tijdens de Tweede Wereoldoorlog ontvreemde klokken, 1947-1955.

BE GAI OA/KSME/4/4.19./P.B./2874

Private Archieven van de Gemeente Ichtegem 31/12/1947 - 19/09/1955

Dossier betreffende de fundaties en de reductie van fundaties, na 1947.

BE GAI PA/KSME/4/4.22./P.B./361

Private Archieven van de Gemeente Ichtegem 1947 - 1947

Dossier betreffende herstellingswerken aan de kerk wegens oorlogsschade, 1948.

BE GAI OA/KSME/4/4.04./P.B./2881

Private Archieven van de Gemeente Ichtegem 04/01/1948 - 04/01/1948

Dossier betreffende oorlogsschade aan eigendommen van de kerkfabriek tijdens de Tweede Wereldoorlog, 1940-1944.

BE GAI PA/KSME/4/4.01./P.B./237

Private Archieven van de Gemeente Ichtegem 09/02/1948 - 17/04/1959

Dossier betreffende de verkoop van de pastorie aan de gemeente, 1954.

BE GAI OA/KSME/4/4.02./P.B./2872

Private Archieven van de Gemeente Ichtegem 11/12/1948 - 20/10/1955

Brief van het Ministerie van Wederopbouw betreffende een toegestaand krediet van 60.000 frank, 1949.

BE GAI PA/KSME/4/4.13./P.B./911

Private Archieven van de Gemeente Ichtegem 24/03/1949 - 24/03/1949

Dossier betreffende het woonhuis Carbon in het kader van een geplande verkoop, 1949.

BE GAI PA/KSME/4/4.02./P.B./916

Private Archieven van de Gemeente Ichtegem 07/06/1949 - 20/06/1949

Dossier betreffende de schenking van Emerence Venmans.

BE GAI PA/KSME/4/4.22./P.B./734

Private Archieven van de Gemeente Ichtegem 12/09/1950 - 01/04/1957

Brief van Maurits Brabant, secretaris kerkfabriek, betreffende de drie oude klokken.

BE GAI PA/KSME/4/4.19./P.B./751

Private Archieven van de Gemeente Ichtegem 1950 - 1950

Grondplan van de Sint-Medarduskerk, ca. 1950.

BE GAI PA/KSME/4/4.04./K./GEB/146

Private Archieven van de Gemeente Ichtegem 1950 - 1950

Bestek betreffende het herstel van de oorlogsschade, ca. 1950-1954.

BE GAI PA/KSME/4/4.04./P.B./462

Private Archieven van de Gemeente Ichtegem 1950 - 1954

Dossier betreffende de herstelling van oorlogsschade, 1954-1955.

BE GAI PA/KSME/4/4.04./P.B./242

Private Archieven van de Gemeente Ichtegem 10/04/1952 - 31/05/1955

Dossier betreffende het verbouwen en vergroten van de sacristie en bergplaatsen, 1963-1964. Proces-verbaal van voorlopige overname.

BE GAI PA/KSME/4/4.04./P.B./766

Private Archieven van de Gemeente Ichtegem 10/11/1952 - 10/08/1964

Dossier betreffende de inschrijvingen in het grootboek van de staatsschuld, 1953.

BE GAI PA/KSME/4/4.22./P.B./375

Private Archieven van de Gemeente Ichtegem 28/09/1953 - 28/09/1953

Document of 'Verklaring voorgelezen door de pastoor op de vergadering van de kerkraad 4 oct 1953 te Eernegem'.

BE GAI PA/KSME/4/4.09./P.B./757

Private Archieven van de Gemeente Ichtegem 04/10/1953 - 04/10/1953

Dossier betreffende het gieten van een nieuwe klok van 795 kg.

BE GAI PA/KSME/4/4.19./P.B./236

Private Archieven van de Gemeente Ichtegem 18/01/1954 - 04/08/1956

Briefwisseling met betreffende de borgstelling voor de herstelling van de oorlogsschade, 1954-1956.

BE GAI PA/KSME/4/4.04./P.B./243

Private Archieven van de Gemeente Ichtegem 11/02/1954 - 20/12/1956

Dossier betreffende restauratiewerken aan de brandvensters in het koor als gevolg van oorlogsschade op 05 juni 1944.

BE GAI PA/KSME/4/4.04./P.B./218

Private Archieven van de Gemeente Ichtegem 03/10/1954 - 17/02/1961

Dossier betreffende restauratiewerken aan de brandvensters in het koor als gevolg van oorlogsschade op 05 juni 1944.

BE GAI OA/KSME/4/4.04./P.B./238

Private Archieven van de Gemeente Ichtegem 03/10/1954 - 22/09/1960

Dossier betreffende de nalatenschap van Victor Mahieu en Romanie Decraemer.

BE GAI PA/KSME/4/4.22./P.B./746

Private Archieven van de Gemeente Ichtegem 01/04/1955 - 04/04/1955

Document betreffende de fundaties, 1955.

BE GAI PA/KSME/4/4.22./P.B./366

Private Archieven van de Gemeente Ichtegem 06/1955 - 06/1955
Resultaten per pagina: 10 25 50 100
1 23»

Vragen over Probat?

Contacteer de Provinciale Archiefdienst:

[email protected]

© 2009 Provincie West-Vlaanderen  |  Legal Disclaimer  Erkend Cultureel Archief