Zoekopdracht verfijnen

Periode
select
select
select

Legende

 • Archief
 • Deelarchief
 • Reeks
 • Deelreeks
 • Bestanddeel
 • Afficheverzameling
 • Compactdiscverzameling
 • Filmverzameling
 • Fotoverzameling
 • Gedrukte collecties
 • Gelegenheidsdrukwerk
 • Audioverzameling
 • Handbibliotheek
 • Kaart- en planverzameling
 • Voorwerpenverzameling
Resultaten per pagina: 10 25 50 100
Titel
Archiefnummer
Locatie Periode

Financiën en Fiscaliteit

BE SAB/ASS/04

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970
323 beschrijvingen
Sorteer op datum | archief
Titel
Archiefnummer
  Locatie Periode

Fiscaliteit - Gemeentebelastingen - Rechtstreekse en onrechtstreekse belastingen

BE SAB/ASS/04/04.01.02.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Algemeen

BE SAB/ASS/04/01.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Boekhouding van de secretarie - Begrotingen en bijlagen

BE SAB/ASS/04/02.01.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Boekhouding van de ontvanger - Bescheiden m.b.t. de ambstaanvaarding

BE SAB/ASS/04/03.03.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Boekhouding van de secretarie - Bescheiden m.b.t. leningen

BE SAB/ASS/04/02.03.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Boekhouding van de ontvanger - Boekhoudingsregisters

BE SAB/ASS/04/03.01.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Boekhouding van de secretarie - Boekhoudingsregisters

BE SAB/ASS/04/02.02.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Fiscaliteit - Gemeentebelastingen - Algemeen

BE SAB/ASS/04/04.01.01.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Fiscaliteit - Provinciale belastingen

BE SAB/ASS/04/04.02.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Boekhouding van de ontvanger - Rekeningen en verantwoordingsstukken

BE SAB/ASS/04/03.02.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Fiscaliteit - Rijksbelastingen

BE SAB/ASS/04/04.03.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Bundel rollen en lijsten van betalingen van de provinciale en gemeentelijke hondentaks, 1846-1848

BE SAB/ASS/04/04.02./P.B./491

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Bundel rollen/kohieren van provinciale en rijksbelastingen, 1850

BE SAB/ASS/04/04.02./P.B./492

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Staat van de belasting op deuren en vensters, 1808.

BE SAB/ASS/04/04.03./P.B./501

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Staat van de eigenaars met opgave van de aard en de oppervlakte van hun eigendom, 1915

BE SAB/ASS/04/04.01.02./P.B./469

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Staat van de runderen en de paarden per eigenaar i.v.m. de belasting van 18 maart 1826, 1830.

BE SAB/ASS/04/04.03./P.B./504

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Staten van belastingsplichtigen van rijksbelastingen, 1894, 1895, 1912 en 1919.

BE SAB/ASS/04/04.03./P.B./510

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Staten van de achterstallige schulden van de gemeente tijdens de periode 1799-1806, 1806 en 1817.

BE SAB/ASS/04/02.02./P.B./246

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Staten van onwaarden, klachten e.d.m. betreffende belastingen, 1932-1942.

BE SAB/ASS/04/04.01.01./P.B./459

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende bezwaren tegen het betalen van belastingen, 1924-1935.

BE SAB/ASS/04/04.01.01./P.B./456

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende de admodiatie op het gemaal, 1826-1929.

BE SAB/ASS/04/04.03./P.B./503

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende het aanstellen van een afgevaardigde van de gemeente om de landmeter van het kadaster bij de perceelsgewijze kadastrale schattingen bij te staan, 1951-1957.

BE SAB/ASS/04/04.03./P.B./512

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende het inrichten van "vertoningen en vermakelijkheden" in verband met het betalen van een gemeentetaks, 1950-1960.

BE SAB/ASS/04/04.01.02./P.B./487

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende het inrichten van "vertoningen en vermakelijkheden" in verband met het betalen van een gemeentetaks, 1960-1970.

BE SAB/ASS/04/04.01.02./P.B./488

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende het verstrekken van inlichtingen aan de belastingsinspectie i.v.m. aangiften van inkomstenbelastingen, 1944-1969.

BE SAB/ASS/04/04.01.02./P.B./477

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende het vorderen van achterstallige belastingen van failliete bedrijven, o.m. de wasserij De Zon, 1961-1965

BE SAB/ASS/04/04.01.02./P.B./489

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende invorderingen van belastingen langs gerechtelijke weg, 1952-1971.

BE SAB/ASS/04/04.01.01./P.B./465

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende leningen en oorlogsleningen, 1912-1922.

BE SAB/ASS/04/02.03./P.B./262

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende patentbelastingen, 1816-1820.

BE SAB/ASS/04/04.03./P.B./496

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Tabellen met opgave van de verschillende klassen en rangen van de patentbelasting, begin 19de eeuw.

BE SAB/ASS/04/04.03./P.B./495

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Bundel tweejaarlijkse kohieren van de gemeentelijke belasting op het kadastraal inkomen van de bebouwde en onbebouwde eigendommen, 1925-1934.

BE SAB/ASS/04/04.01.02./P.B./472

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Uittreksels Gemeenteraad betreffende leningen, met een samenvattende lijst en met rekeninguittreksels van de leningen, 1949-1971.

BE SAB/ASS/04/02.03./P.B./265

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Uittreksels uit de notulen van het Schepencollege met enkele begeleidende stukken betreffende het verlenen van toestemming i.v.m. het plaatsen van reclameborden en het oprichten van een gevaarlijke,...

BE SAB/ASS/04/04.01.02./P.B./490

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Bundel verdelingsrollen van de lening op de grondbelasting en van de lening op de personele belasting, 1848.

BE SAB/ASS/04/04.03./P.B./509

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Dossier betreffende de anvraag van het gemeentebestuur om een nieuwe belasting te mogen heffen op de winsten van naamloze vennootschappen, 1913-1914.

BE SAB/ASS/04/04.01.01./P.B./455

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Bundel aanvragen voor vermindering van allerhande belastingen, 1934-1936.

BE SAB/ASS/04/04.01.01./P.B./462

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Briefwisseling (allerhande) betreffende belastingen en toelagen, 1931-1935.

BE SAB/ASS/04/04.01.01./P.B./458

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Bundel betreffende de bepaling van het aandeel van de gemeente en van het arrondissement in de grondbelastingen, de personele en mobilaire belastingen en de belastingen op deuren en vensters, jaar...

BE SAB/ASS/04/04.03./P.B./500

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Bundel beslissingen betreffende verminderingen, achterstallen en onwaarden van de te betalen gemeentebelastingen door particulieren, 1925-1935.

BE SAB/ASS/04/04.01.01./P.B./457

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Bewijsstukken van de rekeningen, 1829-1837.

BE SAB/ASS/04/03.02./P.B./358

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Bewijsstukken van de rekeningen, 1840-1855.

BE SAB/ASS/04/03.02./P.B./359

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Bewijsstukken van de rekeningen, 1867.

BE SAB/ASS/04/03.02./P.B./360

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Bewijsstukken van de rekeningen, 1868.

BE SAB/ASS/04/03.02./P.B./361

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Bewijsstukken van de rekeningen, 1869.

BE SAB/ASS/04/03.02./P.B./362

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Bewijsstukken van de rekeningen, 1871.

BE SAB/ASS/04/03.02./P.B./363

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Bewijsstukken van de rekeningen, 1872.

BE SAB/ASS/04/03.02./P.B./364

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Bewijsstukken van de rekeningen, 1875.

BE SAB/ASS/04/03.02./P.B./365

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Bewijsstukken van de rekeningen, 1876.

BE SAB/ASS/04/03.02./P.B./366

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Bewijsstukken van de rekeningen, 1879.

BE SAB/ASS/04/03.02./P.B./367

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Bewijsstukken van de rekeningen, 1880.

BE SAB/ASS/04/03.02./P.B./368

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend
Resultaten per pagina: 10 25 50 100

Vragen over Probat?

Contacteer de Provinciale Archiefdienst:

[email protected]

© 2009 Provincie West-Vlaanderen  |  Legal Disclaimer  Erkend Cultureel Archief