Zoekopdracht verfijnen

Periode
select
select
select

Legende

 • Archief
 • Deelarchief
 • Reeks
 • Deelreeks
 • Bestanddeel
 • Afficheverzameling
 • Compactdiscverzameling
 • Filmverzameling
 • Fotoverzameling
 • Gedrukte collecties
 • Gelegenheidsdrukwerk
 • Audioverzameling
 • Handbibliotheek
 • Kaart- en planverzameling
 • Voorwerpenverzameling
Resultaten per pagina: 10 25 50 100
Titel
Archiefnummer
Locatie Periode

Financiën en Fiscaliteit

BE SAB/ASS/04

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970
323 beschrijvingen
Sorteer op datum | archief
Titel
Archiefnummer
  Locatie Periode

Bewijsstukken van de rekeningen, 1953

BE SAB/ASS/04/03.02./P.B./402

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Bewijsstukken van de rekeningen, 1960

BE SAB/ASS/04/03.02./P.B./409

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Bewijsstukken van de rekeningen, 1962

BE SAB/ASS/04/03.02./P.B./411

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Bewijsstukken van de rekeningen, 1969

BE SAB/ASS/04/03.02./P.B./418

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Briefwisseling met de hogere overheden betreffende statistische gegevens van de financiële en boekhoudkundige toestand van de gemeente, 1937-1955.

BE SAB/ASS/04/01./P.B./203

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Briefwisseling tot het bekomen van vrijstelling van de rijwieltaks, 1950-1971.

BE SAB/ASS/04/04.02./P.B./494

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Bundel dag- en kasboeken van de gemeente, 1898-1906.

BE SAB/ASS/04/02.02./P.B./248

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Bundel dag- en kasboeken, 1934-1935.

BE SAB/ASS/04/02.02./P.B./255

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Bundel dag- en kasboeken, 1937-1938.

BE SAB/ASS/04/02.02./P.B./257

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Dossier betreffende het invoeren van de gemeentebelasting op het bouwen en herbouwen, 1894-1903, 1912.

BE SAB/ASS/04/04.01.01./P.B./424

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Dossier van Achille D'hoore, gemeenteontvanger en ontvanger van het Bureel van Weldadigheid (met rekening van klerk tot meester, 1915-1929.

BE SAB/ASS/04/03.03./P.B./419

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Dossiers betreffende het goedkeuren, wijzigen en verlengen van belastingsreglementen, Op de getuigschriften onderworpen aan het zegelrecht, 1952-1968.

BE SAB/ASS/04/04.01.01./P.B./449

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Dossiers betreffende het goedkeuren, wijzigen en verlengen van belastingsreglementen, Op de standplaats van "foorinrichtingen", 1944-1970.

BE SAB/ASS/04/04.01.01./P.B./431

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Dossiers betreffende het goedkeuren, wijzigen en verlengen van belastingsreglementen, Op het ophalen van vuilnis, 1956-1971.

BE SAB/ASS/04/04.01.01./P.B./436

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Dossiers betreffende het goedkeuren, wijzigen en verlengen van belastingsreglementen, Op het vervoer van lijken, 1922-1969.

BE SAB/ASS/04/04.01.01./P.B./439

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Begroting (jaarlijks), 1905

BE SAB/ASS/04/02.01./P.B./218

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Begroting (jaarlijks), 1912

BE SAB/ASS/04/02.01./P.B./225

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Begroting (jaarlijks), 1915

BE SAB/ASS/04/02.01./P.B./227

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Begroting (jaarlijks), 1929

BE SAB/ASS/04/02.01./P.B./232

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Begroting (jaarlijks), 1935, 2 ex.

BE SAB/ASS/04/02.01./P.B./234

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Bundel jaarlijkse begrotingen met voorbereidende stukken en begrotingswijzigingen, 1968-1970

BE SAB/ASS/04/02.01./P.B./242

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Bundel jaarlijkse begrotingen, 1817-1855.

BE SAB/ASS/04/02.01./P.B./205

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Bundel jaarlijkse rollen en kohieren van rechtstreekse gemeentebelastingen. Belasting op benzinepompen, 1953-1969.

BE SAB/ASS/04/04.01.02./P.B./485

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Bundel jaarlijkse rollen en kohieren van rechtstreekse gemeentebelastingen. Belasting op de gewone voertuigen, 1945-1969.

BE SAB/ASS/04/04.01.02./P.B./484

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Bundel jaarlijkse rollen en kohieren van rechtstreekse gemeentebelastingen. Belasting op reclameborden, 1963-1969.

BE SAB/ASS/04/04.01.02./P.B./482

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Bundel jaarlijkse staten van oninbare posten van belastingensplichtigen, 1839-1848.

BE SAB/ASS/04/04.03./P.B./505

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Bundel leningsdossiers voor allerhande zaken zoals openbare werken (wegenwerken, uitbreiding elektriciteitsnet, verbouwing gemeenteschool), oorlogsuitgaven, ..., 1915-1940.

BE SAB/ASS/04/02.03./P.B./263

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Bundel onderrichtingen, reglementeringen en omzendbrieven betreffende gemeentebelastingen, 1952-1971.

BE SAB/ASS/04/04.01.01./P.B./453

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Rekeningen , 1908-1924.

BE SAB/ASS/04/03.02./P.B./351

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Rekeningen , 1939-1942 en 1945-1946.

BE SAB/ASS/04/03.02./P.B./353

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Bundel rollen en lijsten van betalingen van de provinciale en gemeentelijke hondentaks, 1846-1848

BE SAB/ASS/04/04.02./P.B./491

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Staat van de belasting op deuren en vensters, 1808.

BE SAB/ASS/04/04.03./P.B./501

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende de admodiatie op het gemaal, 1826-1929.

BE SAB/ASS/04/04.03./P.B./503

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende het inrichten van "vertoningen en vermakelijkheden" in verband met het betalen van een gemeentetaks, 1950-1960.

BE SAB/ASS/04/04.01.02./P.B./487

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Tabellen met opgave van de verschillende klassen en rangen van de patentbelasting, begin 19de eeuw.

BE SAB/ASS/04/04.03./P.B./495

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Uittreksels Gemeenteraad betreffende leningen, met een samenvattende lijst en met rekeninguittreksels van de leningen, 1949-1971.

BE SAB/ASS/04/02.03./P.B./265

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Dossiers betreffende het goedkeuren, wijzigen en verlengen van belastingsreglementen, Op voertuigen, 1944-1970.

BE SAB/ASS/04/04.01.01./P.B./450

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Dossiers betreffende het goedkeuren, wijzigen en verlengen van belastingsreglementen, Opcentiemen op de provinciale belasting op rijwielen en honden, 1907-1971.

BE SAB/ASS/04/04.01.01./P.B./444

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Rekening van de gemeente, 1881.

BE SAB/ASS/04/03.02./P.B./327

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Rekening van de gemeente, 1883.

BE SAB/ASS/04/03.02./P.B./329

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Rekening van de gemeente, 1893.

BE SAB/ASS/04/03.02./P.B./336

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Rekening van de gemeente, 1895.

BE SAB/ASS/04/03.02./P.B./338

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Rekening van de gemeente, 1902.

BE SAB/ASS/04/03.02./P.B./345

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Rekening van de gemeente, 1904.

BE SAB/ASS/04/03.02./P.B./347

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Grootboeken van ontvangsten en uitgaven van de gemeente, 1898.

BE SAB/ASS/04/03.01./P.B./267

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Grootboeken van ontvangsten en uitgaven van de gemeente, 1900

BE SAB/ASS/04/03.01./P.B./269

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Grootboeken van ontvangsten en uitgaven van de gemeente, 1907

BE SAB/ASS/04/03.01./P.B./276

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Grootboeken van ontvangsten en uitgaven van de gemeente, 1909.

BE SAB/ASS/04/03.01./P.B./278

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Grootboeken van ontvangsten en uitgaven van de gemeente, 1917.

BE SAB/ASS/04/03.01./P.B./285

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Grootboeken van ontvangsten en uitgaven van de gemeente, 1922.

BE SAB/ASS/04/03.01./P.B./287

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend
Resultaten per pagina: 10 25 50 100

Vragen over Probat?

Contacteer de Provinciale Archiefdienst:

[email protected]

© 2009 Provincie West-Vlaanderen  |  Legal Disclaimer  Erkend Cultureel Archief