Zoekopdracht verfijnen

Periode
select
select
select

Legende

 • Archief
 • Deelarchief
 • Reeks
 • Deelreeks
 • Bestanddeel
 • Afficheverzameling
 • Compactdiscverzameling
 • Filmverzameling
 • Fotoverzameling
 • Gedrukte collecties
 • Gelegenheidsdrukwerk
 • Audioverzameling
 • Handbibliotheek
 • Kaart- en planverzameling
 • Voorwerpenverzameling
Resultaten per pagina: 10 25 50 100
1 2»
Titel
Archiefnummer
Locatie Periode

Militaire zaken en Oorlogen

BE SAB/ASS/08

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970
147 beschrijvingen
Sorteer op datum | archief
Titel
Archiefnummer
  Locatie Periode

Bundel militielichtingen

BE SAB/ASS/08/01./P.B./781

Archieven van de Stad Brugge 1969 - 1969

Bundel militielichtingen

BE SAB/ASS/08/01./P.B./780

Archieven van de Stad Brugge 1967 - 1968

Bundel militielichtingen

BE SAB/ASS/08/01./P.B./779

Archieven van de Stad Brugge 1965 - 1966

Bundel militielichtingen

BE SAB/ASS/08/01./P.B./778

Archieven van de Stad Brugge 1962 - 1964

Briefwisseling , staten uittreksels betreffende de militie (lotelingen plaatsvervangers, vrijstellingen dienstplichtigen enz.), geklasseerd per jaar

BE SAB/ASS/08/01./P.B./769

Archieven van de Stad Brugge 1958 - 1889

Bundel militielichtingen

BE SAB/ASS/08/01./P.B./777

Archieven van de Stad Brugge 1958 - 1961

Bundel militielichtingen

BE SAB/ASS/08/01./P.B./776

Archieven van de Stad Brugge 1954 - 1957

Bundel militielichtingen

BE SAB/ASS/08/01./P.B./775

Archieven van de Stad Brugge 1947 - 1953

Bundel militielichtingen

BE SAB/ASS/08/01./P.B./774

Archieven van de Stad Brugge 1939 - 1946

Briefwisseling , staten uittreksels betreffende de militie (lotelingen plaatsvervangers, vrijstellingen dienstplichtigen enz.), geklasseerd per jaar

BE SAB/ASS/08/01./P.B./771

Archieven van de Stad Brugge 1910 - 1936

Briefwisseling , staten uittreksels betreffende de militie (lotelingen plaatsvervangers, vrijstellingen dienstplichtigen enz.), geklasseerd per jaar

BE SAB/ASS/08/01./P.B./770

Archieven van de Stad Brugge 1890 - 1909

Oorlogsmaatregelen - Tweede Wereldoorlog: oorlogsschade

BE SAB/ASS/08/03.02.04.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Oorlogsmaatregelen - Eerste Wereldoorlog: inkwartieringen en opeisingen

BE SAB/ASS/08/03.01.02.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Oorlogsmaatregelen - Eerste Wereldoorlog: bevoorrading

BE SAB/ASS/08/03.01.03.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Oorlogsmaatregelen - Eerste Wereldoorlog: oorlogsschade

BE SAB/ASS/08/03.01.04.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Oorlogsmaatregelen - Eerste Wereldoorlog: algemeen

BE SAB/ASS/08/03.01.01.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Oorlogsmaatregelen - Tweede Wereldoorlog: algemeen

BE SAB/ASS/08/03.02.01.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Oorlogsmaatregelen - Tweede Wereldoorlog: inkwartieringen en opeisingen

BE SAB/ASS/08/03.02.02.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Oorlogsmaatregelen - Tweede Wereldoorlog: bevoorrading

BE SAB/ASS/08/03.02.03.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Oorlogsmaatregelen - Tweede Wereldoorlog: repatriëring

BE SAB/ASS/08/03.02.05.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Militaire dienst

BE SAB/ASS/08/01.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Mobilisatie, militaire opeisingen en inkwartieringen in vredestijd

BE SAB/ASS/08/02.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Oorlogsmaatregelen - Tweede Wereldoorlog: luchtbescherming

BE SAB/ASS/08/03.02.06.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Oorlogsmaatregelen - Tweede Wereldoorlog: repressie

BE SAB/ASS/08/03.02.07.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Bundel alfabetische inschrijvingslijsten en lijsten van vrijstellingen per lichting, met begeleidende stukken, 1871-1914.

BE SAB/ASS/08/01./P.B./772

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Registers met de alfabetische lijsten van de jaarlijkse militielichtingen, 1924-1970.

BE SAB/ASS/08/01./P.B./773

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Lijsten (inschrijvingslijst, alfabetische lijst, nominatieve staat) van de jaarlijkse militielichtingen. Geboren 1785-1800, lichting 1815-1819.

BE SAB/ASS/08/01./P.B./762

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Lijsten (inschrijvingslijst, alfabetische lijst, nominatieve staat) van de jaarlijkse militielichtingen. Geboren 1811-1820, lichting 1830-1839.

BE SAB/ASS/08/01./P.B./764

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Lijsten (inschrijvingslijst, alfabetische lijst, nominatieve staat) van de jaarlijkse militielichtingen. Geboren 1821-1829, lichting 1840-1849.

BE SAB/ASS/08/01./P.B./765

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Lijsten (inschrijvingslijst, alfabetische lijst, nominatieve staat) van de jaarlijkse militielichtingen. Geboren 1830-1839, lichting 1850-1859.

BE SAB/ASS/08/01./P.B./766

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Lijsten (inschrijvingslijst, alfabetische lijst, nominatieve staat) van de jaarlijkse militielichtingen. Geboren 1840-1859, lichting 1860-1879.

BE SAB/ASS/08/01./P.B./767

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Lijsten (inschrijvingslijst, alfabetische lijst, nominatieve staat) van de jaarlijkse militielichtingen. Geboren 1801-1810, lichting 1820-1829.

BE SAB/ASS/08/01./P.B./763

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende de militie tijdens de Hollandse periode (bevat een aantal "verlofpassen" met beschrijving van militairen die in Assebroek woonden), 1818-1830.

BE SAB/ASS/08/01./P.B./768

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende militievergoeding, 1937-1943.

BE SAB/ASS/08/01./P.B./786

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Registers van de dienstplichtigen met vermelding van hun eenheid en waarin werd bijgehouden : wederoproeping en definitief verlof, 1939-1970.

BE SAB/ASS/08/01./P.B./788

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Bundel militaire optelling van de huizen in de Wante- en Peerdenstraat voor de inkwartiering van soldaten, paarden en officieren, 1913.

BE SAB/ASS/08/02./P.B./793

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Registers van inschrijvingen van opeisbare zaken voor mobilisatie (de zgn. "Klasseerboeken") zoals van paarden & muildieren, paarden-voertuigen, autovoertuigen en motorfietsen, met begeledende...

BE SAB/ASS/08/02./P.B./795

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende burgerlijke opeisingen, vnl. van auto's en van woningen[1] voor het onderbrengen van geëvacueerden en "gesinistreerden", 1939-1948.

BE SAB/ASS/08/02./P.B./802

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Bundel ontvangstbewijzen voor gevorderde leveringen t.g.v. een burgerlijk opeisingsbevel, 1940.

BE SAB/ASS/08/02./P.B./804

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Bundel reglementen i.v.m. voedselhulp, oorlogsschade en het verkeer van niet-militairen in de troepenzone, 1918-1919.

BE SAB/ASS/08/03.01.01./P.B./811

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende de inschrijving van de namen van de oorlogs-slachtoffers in de crypte van de IJzertoren van Diksmuide, (met o.m. een lijst van de gesneuvelden en de burgerlijke slachtoffers in de...

BE SAB/ASS/08/03.01.01./P.B./813

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Bundel maandelijkse lijsten van de betaalde inkwartieringen, 1918.

BE SAB/ASS/08/03.01.02./P.B./818

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Bundel ingevulde formulieren met opgave van de voorraden in bezit van de landbouwers te Assebroek, 1915.

BE SAB/ASS/08/03.01.03./P.B./820

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Briefwisseling betreffende de terugvordering door de stad Brugge van de schuld n.a.v. de levering van brood en vis vanuit Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog, 1922-1926.

BE SAB/ASS/08/03.01.03./P.B./827

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende de optelling van de vijandelijke opeisingsbons en van de vaststelling van de oorlogsschade door de bezetter, 1919.

BE SAB/ASS/08/03.01.04./P.B./828

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Briefwisseling met de Duitse militaire overheid betreffende allerhande inlichtingen (bv. wapenwinkels en -handelaars), 1941.

BE SAB/ASS/08/03.02.01./P.B./835

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Briefwisseling betreffende het verblijf van beroepsoldaten, 1942-1943.

BE SAB/ASS/08/03.02.01./P.B./837

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Briefwisseling allerhande betreffende opeisingen, 1940-1945.

BE SAB/ASS/08/03.02.02./P.B./842

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Briefwisseling met de elektriciteitsmij. Desclée i.v.m.. huis Roelandts en de verlichte wegwijzers, 1940-1943.

BE SAB/ASS/08/03.02.02./P.B./844

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende het gebruik van landbouwgronden door de Duitsers voor de aanleg van een schijnvliegveld, 1941.

BE SAB/ASS/08/03.02.02./P.B./846

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende opeisingen door geallieerde troepen (Engelse, Canadese en Franse), 1940 en 1944-1949.

BE SAB/ASS/08/03.02.02./P.B./851

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende de vergoeding van de inkwartieringen bij particulieren, geklasseerd per woning, 1942-1944.

BE SAB/ASS/08/03.02.02./P.B./853

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Briefwisseling , lijsten en staten betreffende allerhande inlichtingen over militairen (vrijwilligers en dienstplichtigen) in de gemeente, 1925-1953.

BE SAB/ASS/08/01./P.B./785

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Bundel verzamelstaten, lijsten, aanvragen en bewijsstukken van militie-vergoedingen voor wederopgeroepen militairen tijdens de mobilisatie en de Tweede Wereldoorlog, 1939-1949.

BE SAB/ASS/08/01./P.B./787

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Bundel onderrichtingen betreffende inkwartieringen en opeisingen, 1927-1944.

BE SAB/ASS/08/02./P.B./794

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Bundel formulieren met opgave van de paarden, -voertuigen, auto's en motorfietsen per inwoner naar aanleiding van militaire opeisingen tijdens de mobilisatie, 1938.

BE SAB/ASS/08/02./P.B./796

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende inkwartieringen en opeisingen door Belgische militaire overheid (o.m. opeising van revolvers en dekens), 1939-1941 en 1944-1948 en 1957-1961 en 1968-1969.

BE SAB/ASS/08/02./P.B./803

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Bundel aanvraagformulieren tot het verder gebruik van een motorvoertuig, 1940.

BE SAB/ASS/08/02./P.B./805

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Bundel verklaringen van geneesheren dat hun patiënt dringend moet worden opgenomen in het ziekenhuis. Deze verklaringen moesten ter kennis worden gebracht van de Kommandatur in Brugge, 1915

BE SAB/ASS/08/03.01.01./P.B./810

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Briefwisseling en staat van de gesneuvelde inwoners waarvan nog geen overlijdensakte is overgemaakt, met opgave van hun regiment en graad, 1921-1922.

BE SAB/ASS/08/03.01.01./P.B./812

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende het "Comité voor hulpverlening" en de onderstand tijdens de oorlog, 1914-1918.

BE SAB/ASS/08/03.01.03./P.B./819

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Lijsten , verordeningen en aanvragen in verband met huisslachtingen, 1916.

BE SAB/ASS/08/03.01.03./P.B./821

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende het herstellen van de door de oorlog beschadigde wegen, 1919-1930.

BE SAB/ASS/08/03.01.04./P.B./829

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Bundel staten en rekeningen betreffende de afhandeling van oorlogsuitgaven (o.m. passieve luchtbescherming, onderzoek "publieke vrouwen"), 1940-1953.

BE SAB/ASS/08/03.02.01./P.B./834

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Bundel verklaringen door de eigenaars van verdwijningen van duiven, 1942-1943.

BE SAB/ASS/08/03.02.01./P.B./836

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Briefwisseling , lijst en aanplakbrief in verband met de telling van populieren, 1940-1941.

BE SAB/ASS/08/03.02.02./P.B./843

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Bundel betalingsstaten van de mensen gelast met de bewaking van de spoorweg Brugge-Eeklo ("kabelwachters"), 1941.

BE SAB/ASS/08/03.02.02./P.B./845

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Briefwisseling en omzendbrieven betreffende deserteurs en het intrekken van verloven, 1867.

BE SAB/ASS/08/01./P.B./782

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Register van de militievergoedingen uitbetaald aan de lichtingen die tijdens de Eerste Wereldoorlog waren opgeroepen, 1914-1919.

BE SAB/ASS/08/01./P.B./783

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Bundel wetten, regelingen en onderrichtingen betreffende de militaire dienstplicht en de vrijwilligers, 1924-1961.

BE SAB/ASS/08/01./P.B./784

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Bundel verstrekkingen en opeisingen voor de burgerlijke mobilisatie van het Belgisch leger, 1938.

BE SAB/ASS/08/02./P.B./797

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Registers tot inschrijving van de inwoners die deelnamen aan het leveren van verstrekkingen opgeëist door de Belgische militaire overheid (model 12), 1938-1940, 1945 en 1940-1957.

BE SAB/ASS/08/02./P.B./798

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Bundel opeising van fietsen door Belgische militaire overheid in mobilisatie- en vredestijd ("boedellijsten der gereedschappen en toebehooren" en briefwisseling i.v.m. de vergoeding),1938-1948.

BE SAB/ASS/08/02./P.B./799

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Bundel kwijtschriften van betaling voor inkwartieringen (huisvesting van militairen), met begeleidende stukken, 1939-1941.

BE SAB/ASS/08/02./P.B./800

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende opeisingen tijdens de mobilisatie van 1939, 1939-1944.

BE SAB/ASS/08/02./P.B./801

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende het leggen van een spoorweg op Steenbrugge door de Duitse bezetter tijdens de Eerste Wereldoorlog (met de staten van onteigeningen en plan), 1916-1920.

BE SAB/ASS/08/03.01.02./P.B./814

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Lijsten en andere stukken betreffende opeisingen door de Duitse bezetter : paarden, vee, stroo, aardappelen, graangewassen, e.a., 1915-1918.

BE SAB/ASS/08/03.01.02./P.B./815

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Bundel maandelijkse staten van vee en paarden, 1916-1918.

BE SAB/ASS/08/03.01.02./P.B./816

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende het opeisen van bomen voor het leveren van brandhout en het maken van klompen [1], 1917-1919.

BE SAB/ASS/08/03.01.02./P.B./817

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende de oorlogsschade tijdens de Eerste Wereldoorlog, 1919-1935.

BE SAB/ASS/08/03.01.04./P.B./830

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Besluit van de militaire gouverneur van West-Vlaanderen, generaal-majoor Glorie, naar aanleiding van de staat van beleg op 11 mei 1940, 1940.

BE SAB/ASS/08/03.02.01./P.B./831

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Briefwisseling allerhande betreffende Assebroek tijdens de Tweede Wereldoorlog, 1940-1945.

BE SAB/ASS/08/03.02.01./P.B./832

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Briefwisseling allerhande betreffende administratieve zaken in oorlogstijd, 1940-1947.

BE SAB/ASS/08/03.02.01./P.B./833

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Staat van de inwoners van de gemeente die aangeslagen werden tot het betalen van de bedrijfscrisisbelasting, 1941.

BE SAB/ASS/08/03.02.02./P.B./847

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Bewijsstukken en attesten van militaire dienstplicht tijdens de Tweede Wereldoorlog, 1941-1948.

BE SAB/ASS/08/01./P.B./789

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende oorlogsvrijwilligers (1940-1944) en beroeps-vrijwilligers (1945), 1945-1950.

BE SAB/ASS/08/01./P.B./790

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende militairen in onbepaald verlof, 1945-1964.

BE SAB/ASS/08/01./P.B./791

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Register tot inschrijving van de aanvragen van militievergoeding, 1954-1957.

BE SAB/ASS/08/01./P.B./792

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende de vergoeding van betwiste opeisingen door de Belgen, 1944-1950.

BE SAB/ASS/08/02./P.B./806

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende de telling van paarden en motorvoertuigen door de Belgische militaire overheid nav. de besluitwet van 31 januari 1945, 1944-1945 en 1949-1951.

BE SAB/ASS/08/02./P.B./807

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Bundel telegrammen, omzendbrieven, aanplakbrieven en berichten naar aanleiding van het uitbreken van de oorlog, 1914.

BE SAB/ASS/08/03.01.01./P.B./808

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Bundel verordeningen en mededelingen van de bezettende overheid, 1914-1918.

BE SAB/ASS/08/03.01.01./P.B./809

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende het Provinciaal Hulp- en Voedingscomité en het Oogstcomité over de voedselvoorziening, 1916-1917.

BE SAB/ASS/08/03.01.03./P.B./822

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Bundel archief van het Oogstcomité (stichtingsakte, verslagen, oogstboeken per gewas en per jaar, lijsten van leveringen), 1916-1918.

BE SAB/ASS/08/03.01.03./P.B./823

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Briefwisseling en aanplakbrieven betreffende de kolenbevoorrading, 1916-1919.

BE SAB/ASS/08/03.01.03./P.B./824

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Register van de huisgezinnen van Assebroek die voedingsbijstand hebben genoten, 1917-1919.

BE SAB/ASS/08/03.01.03./P.B./825

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Lijst van de leveringen en betalingen van de landbouwoogst van 1918,1918.

BE SAB/ASS/08/03.01.03./P.B./826

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Bundel aanplakbrieven en affiches, 1945-1947.

BE SAB/ASS/08/03.02.01./P.B./838

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Registers , model nr. 12, met inschrijving van de inwoners die diensten of goederen hebben geleverd, opgeëist door de Duitse militaire overheid, 1940-1944.

BE SAB/ASS/08/03.02.02./P.B./839

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Register van inkwartieringen, met vermelding van de verstrekker, aantal mensen, duur en vergoeding, 1940-1942.

BE SAB/ASS/08/03.02.02./P.B./840

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend
Resultaten per pagina: 10 25 50 100
1 2»

Vragen over Probat?

Contacteer de Provinciale Archiefdienst:

[email protected]

© 2009 Provincie West-Vlaanderen  |  Legal Disclaimer  Erkend Cultureel Archief