Zoekopdracht verfijnen

Periode
select
select
select

Legende

 • Archief
 • Deelarchief
 • Reeks
 • Deelreeks
 • Bestanddeel
 • Afficheverzameling
 • Compactdiscverzameling
 • Filmverzameling
 • Fotoverzameling
 • Gedrukte collecties
 • Gelegenheidsdrukwerk
 • Audioverzameling
 • Handbibliotheek
 • Kaart- en planverzameling
 • Voorwerpenverzameling
Resultaten per pagina: 10 25 50
1 2»
Titel
Archiefnummer
Locatie Periode

Sociale Voorzieningen en Arbeidsreglementering

BE SAB/ASS/15

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970
31 beschrijvingen
Sorteer op datum | archief
Titel
Archiefnummer
  Locatie Periode

Arbeidsreglementering

BE SAB/ASS/15/05.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Huisvesting en gezinsbeleid

BE SAB/ASS/15/03.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Pensioenen

BE SAB/ASS/15/02.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Werkloosheid

BE SAB/ASS/15/01.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Ziekenzorg

BE SAB/ASS/15/04.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Bundel activiteitsattesten afgeleverd door de burgemeester dienende voor pensioenaanvraag, 1958-1968.

BE SAB/ASS/15/02./P.B./1479

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Bundel briefkaarten en nota's gericht aan het Steunfonds voor Werklozen, met wekelijkse opgave van gegevens betreffende de werkloosheids-vergoedingen en stempeldagen[1], 1945-1953

BE SAB/ASS/15/01./P.B./1473

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Jaarverslagen van de werkzaamheden van het Beschermcomité der Werkmanswoningen en der spaarinrichtingen van het arr. Brugge, 1910 en 1911.

BE SAB/ASS/15/03./P.B./1481

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Bundel notificaties (berichtgevingen) van het ministerie van sociale voorzorg aan de burgemeester betreffende het resultaat van de aanvragen om van het Fonds der Gebrekkigen en Verminkten te genieten,...

BE SAB/ASS/15/04./P.B./1490

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende een actie van enkele inwoners voor het bouwen van bejaardenwoningen, 1952.

BE SAB/ASS/15/03./P.B./1485

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende het bijhouden van de statistiek van mindervalieden, 1937-1972.

BE SAB/ASS/15/04./P.B./1489

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende werkloosheidsvergoedingen, 1949-1953.

BE SAB/ASS/15/01./P.B./1474

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Briefwisseling en dossiers van de aanvragen van het gemeentebestuur aan het Steunfonds voor Werklozen voor de tewerkstelling van werklozen door het uitvoeren van o.m. wegenwerken, 1939-1953.

BE SAB/ASS/15/01./P.B./1470

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Briefwisseling met o.m. de provincie en de S.M. Eigen Heerd Goud Weerd betreffende de woningnood op de gemeente, 1948-1951.

BE SAB/ASS/15/03./P.B./1484

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Briefwisseling , omzendbrieven en aanvragen betreffende het Fonds der Gebrekkelijken en Verminkten (wet 1 december 1928), 1929-1949.

BE SAB/ASS/15/04./P.B./1488

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Briefwisseling , staten en aanplakbrieven betreffende het aanvragen van ouderdomspensioenen, 1900-1930.

BE SAB/ASS/15/02./P.B./1475

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Bundel inschrijvingsregisters van vrouwen en kinderen die een arbeidsboekje hebben ontvangen (bevat twee dergelijke boekjes), 1934-1960.

BE SAB/ASS/15/05./P.B./1491

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende het opsporen van particuliere logementen naar aanleiding van het pas ingestelde wettelijk vakantie van de arbeiders (wet van 8/7/1936), 1937.

BE SAB/ASS/15/05./P.B./1492

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende het reglement voor de toelagen aan de mutualiteiten en de uitvoering ervan, 1925-1939

BE SAB/ASS/15/04./P.B./1487

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende het Tussengemeentelijk Werklozenfonds, 1920-1934.

BE SAB/ASS/15/01./P.B./1468

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende pensioenaanvragen, 1959-1967.

BE SAB/ASS/15/02./P.B./1480

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Bundel boekhoudkundige stukken van het werklozenfonds, 1944-1947.

BE SAB/ASS/15/01./P.B./1471

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Briefwisseling betreffende de betaling van het andeel van de gemeente in het Tussengemeentelijk Werklozenfonds van Brugge en Omstreken, 1926-1929.

BE SAB/ASS/15/01./P.B./1469

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Bundel maandelijkse staten met gegevens betreffende het aantal werklozen en de uitbetaalde vergoedingen, jan. 1945-juli 1945.

BE SAB/ASS/15/01./P.B./1472

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Omzendbrieven , briefwisseling e.a. betreffende de pensioensaanvragen van inwoners van de gemeente, 1919-1936.

BE SAB/ASS/15/02./P.B./1476

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend
Resultaten per pagina: 10 25 50
1 2»

Vragen over Probat?

Contacteer de Provinciale Archiefdienst:

[email protected]

© 2009 Provincie West-Vlaanderen  |  Legal Disclaimer  Erkend Cultureel Archief