Zoekopdracht verfijnen

Periode
select
select
select

Legende

 • Archief
 • Deelarchief
 • Reeks
 • Deelreeks
 • Bestanddeel
 • Afficheverzameling
 • Compactdiscverzameling
 • Filmverzameling
 • Fotoverzameling
 • Gedrukte collecties
 • Gelegenheidsdrukwerk
 • Audioverzameling
 • Handbibliotheek
 • Kaart- en planverzameling
 • Voorwerpenverzameling
Resultaten per pagina: 10 25 50 100
1 2»
Titel
Archiefnummer
Locatie Periode

Archief Hedendaagse Periode - Urbanisatie en openbare werken

BE SAB/LIS/B11

Archieven van de Stad Brugge onbekend - 1971
117 beschrijvingen
Sorteer op datum | archief
Titel
Archiefnummer
  Locatie Periode

Bundel bouwvergunningen

BE SAB/LIS/B11/02/P.B./569

Archieven van de Stad Brugge 1970 - 1970

Bundel bouwvergunningen

BE SAB/LIS/B11/02/P.B./568

Archieven van de Stad Brugge 1969 - 1969

Plan (voorontwerp) van het gewestplan Brugge-Oostkust

BE SAB/LIS/B11/02/P.B./542

Archieven van de Stad Brugge 1969 - 1971

Bundel bouwvergunningen

BE SAB/LIS/B11/02/P.B./567

Archieven van de Stad Brugge 1968 - 1968

Bundel bouwvergunningen

BE SAB/LIS/B11/02/P.B./566

Archieven van de Stad Brugge 1967 - 1967

Stukken betreffende de aanleg van een oliepijpleiding van NV Texaco Belgium

BE SAB/LIS/B11/02/P.B./578

Archieven van de Stad Brugge 1967 - 1969

Stukken betreffende wegenwerken en riool- en waterleidingen van verkaveling "Upperhof"

BE SAB/LIS/B11/02/P.B./544

Archieven van de Stad Brugge 1967 - 1970

Dossier betreffende leveren en plaatsen van de centrale verwarmingsinstallatie voor schoolgebouwen, schoolhuis en gemeentehuis

BE SAB/LIS/B11/03/P.B./587

Archieven van de Stad Brugge 1966 - 1967

Bundel bouwvergunningen

BE SAB/LIS/B11/02/P.B./565

Archieven van de Stad Brugge 1966 - 1966

Bundel bouwvergunningen

BE SAB/LIS/B11/02/P.B./564

Archieven van de Stad Brugge 1965 - 1965

Bundel bouwvergunningen

BE SAB/LIS/B11/02/P.B./563

Archieven van de Stad Brugge 1964 - 1964

Dossier betreffende plaatsen van een stenen trap in de gang van het gemeentehuis

BE SAB/LIS/B11/03/P.B./586

Archieven van de Stad Brugge 1964 - 1964

Briefwisseling i.v.m. de aanvraag voor het aanleggen van een privé-vliegveld; 1963-1964, 1969

BE SAB/LIS/B11/02/P.B./577

Archieven van de Stad Brugge 1963 - 1969

Bundel bouwvergunningen

BE SAB/LIS/B11/02/P.B./562

Archieven van de Stad Brugge 1963 - 1963

Briefwisseling en besluiten en bestek over het opschikken van de landbouwwegen, inschrijving tot aanbesteding

BE SAB/LIS/B11/07/P.B./623

Archieven van de Stad Brugge 1962 - 1963

Bundel bouwvergunningen

BE SAB/LIS/B11/02/P.B./561

Archieven van de Stad Brugge 1962 - 1962

Stukken betreffende exploitatie autobusdiensten; 1961, 1966-1968

BE SAB/LIS/B11/04/P.B./590

Archieven van de Stad Brugge 1961 - 1968

Bundel aanvragen en correspondentie betreffende de exploitatie van een taxidienst

BE SAB/LIS/B11/04/P.B./591

Archieven van de Stad Brugge 1961 - 1965

Bundel bouwvergunningen

BE SAB/LIS/B11/02/P.B./560

Archieven van de Stad Brugge 1961 - 1961

Stukken betreffende het opschikken van de Scheepsdalestraat

BE SAB/LIS/B11/07/P.B./622

Archieven van de Stad Brugge 1961 - 1967

Bundel bouwvergunningen

BE SAB/LIS/B11/02/P.B./559

Archieven van de Stad Brugge 1960 - 1960

Briefwisseling en plan betreffende aanleg van militaire pijpleiding

BE SAB/LIS/B11/02/P.B./576

Archieven van de Stad Brugge 1959 - 1969

Bundel bouwvergunningen

BE SAB/LIS/B11/02/P.B./558

Archieven van de Stad Brugge 1959 - 1959

Bundel bouwvergunningen

BE SAB/LIS/B11/02/P.B./557

Archieven van de Stad Brugge 1958 - 1958

Bundel bouwvergunningen

BE SAB/LIS/B11/02/P.B./556

Archieven van de Stad Brugge 1957 - 1957

Stukken betreffende verbeteringswerken aan de Van Caillie- en Scheepsdaelestraat; 1957, 1959-1960

BE SAB/LIS/B11/07/P.B./620

Archieven van de Stad Brugge 1957 - 1960

Briefwisseling en plannen betreffende de onderhandelingen met de NMBS i.v.m. afstand van twee stroken spoorweggrond als gemeenteweg

BE SAB/LIS/B11/07/P.B./621

Archieven van de Stad Brugge 1957 - 1959

Stukken betreffende verkavelingen

BE SAB/LIS/B11/02/P.B./543

Archieven van de Stad Brugge 1957 - 1965

Rekeningen voor waterdistributienet

BE SAB/LIS/B11/05/P.B./600

Archieven van de Stad Brugge 1956 - 1958

Bundel bouwvergunningen

BE SAB/LIS/B11/02/P.B./555

Archieven van de Stad Brugge 1956 - 1956

Bundel steekkaarten van de gebouwentelling

BE SAB/LIS/B11/02/P.B./573

Archieven van de Stad Brugge 1956 - 1956

Briefwisseling en rekening van inkomsten en uitgaven m.b.t. Watering van Eyensluis-Grootreigarsvliet

BE SAB/LIS/B11/09/P.B./629

Archieven van de Stad Brugge 1956 - 1957

Bundel betreffende riolering: aanvragen voor aansluiting, rekeningen, lijsten van aansluitingen en correspondentie

BE SAB/LIS/B11/06/P.B./604

Archieven van de Stad Brugge 1956 - 1969

Stukken betreffende openbare werken in eigen beheer

BE SAB/LIS/B11/01/P.B./536

Archieven van de Stad Brugge 1956 - 1965

Dossier betreffende waterdistributienet: aanbesteding, plannen, correspondentie

BE SAB/LIS/B11/05/P.B./597

Archieven van de Stad Brugge 1955 - 1956

Stukken betreffende de Belgische federatie voor stedebouw en huisvesting, ontwikkeling en ruimtelijke ordening

BE SAB/LIS/B11/01/P.B./532

Archieven van de Stad Brugge 1955 - 1968

Dossier betreffende waterdistributienet: ontwerp, plannen,bijzonder bestek

BE SAB/LIS/B11/05/P.B./596

Archieven van de Stad Brugge 1955 - 1955

Bundel betreffende waterdistributienet: aansluitingen, inschrijvingsformulieren, correspondentie, plannen

BE SAB/LIS/B11/05/P.B./598

Archieven van de Stad Brugge 1955 - 1956

Plan (voorontwerp) van het nieuwe gemeentehuis

BE SAB/LIS/B11/03/P.B./585

Archieven van de Stad Brugge 1955 - 1957

Bundel betreffende waterdistributienet: uitbatingen, correspndentie, besluiten, verslagen

BE SAB/LIS/B11/05/P.B./599

Archieven van de Stad Brugge 1955 - 1961

Stukken betreffende het gebruik van een vrachtwagen voor de gemeentewerken

BE SAB/LIS/B11/01/P.B./535

Archieven van de Stad Brugge 1955 - 1966

Document betreffende de verfraaiing van de Markt, het standbeeld en de vrijheidsboom

BE SAB/LIS/B11/07/P.B./617

Archieven van de Stad Brugge 1955 - 1955

Stukken betreffende de heraanleg van de Beukemarestraat

BE SAB/LIS/B11/07/P.B./618

Archieven van de Stad Brugge 1955 - 1955

Stukken betreffende de uitvoering van de bestrating en herbestrating van de Beukemare- en Dorpstraat en Zinderdreef, met behulp van tewerkgestelde werklozen en met speciale stenen door deze werklozen...

BE SAB/LIS/B11/07/P.B./619

Archieven van de Stad Brugge 1955 - 1958

Stukken betreffende registratie van gebruik van bouwmateriaal door gemeentelijke diensten

BE SAB/LIS/B11/01/P.B./533

Archieven van de Stad Brugge 1954 - 1956

Dossier betreffende aansluiting bij T.M.V.W.

BE SAB/LIS/B11/05/P.B./594

Archieven van de Stad Brugge 1953 - 1954

Stukken betreffende watervoorzieningsnet: voorontwerp, correspondentie, plannen

BE SAB/LIS/B11/05/P.B./595

Archieven van de Stad Brugge 1953 - 1955

Bundel bouwvergunningen

BE SAB/LIS/B11/02/P.B./554

Archieven van de Stad Brugge 1953 - 1955

Dossier aanleg van waterleiding: rondvraag bij de bevolking

BE SAB/LIS/B11/05/P.B./593

Archieven van de Stad Brugge 1953 - 1953

Stukken betreffende werken aan buurtwegen

BE SAB/LIS/B11/07/P.B./607

Archieven van de Stad Brugge 1953 - 1877

Bundel princiepaanvragen tot bouwen

BE SAB/LIS/B11/02/P.B./545

Archieven van de Stad Brugge 1952 - 1958

Stukken betreffende de afbraak van betonnen schuilplaatsen en het weghalen van springstoffen uit de 2e wereldoorlog

BE SAB/LIS/B11/06/P.B./603

Archieven van de Stad Brugge 1952 - 1968

Briefwisseling i.v.m. bouwstatistiek

BE SAB/LIS/B11/02/P.B./572

Archieven van de Stad Brugge 1951 - 1970

Briefwisseling en documentatie i.v.m. openbare werken

BE SAB/LIS/B11/01/P.B./531

Archieven van de Stad Brugge 1950 - 1969

Bundel bouwvergunningen

BE SAB/LIS/B11/02/P.B./553

Archieven van de Stad Brugge 1950 - 1952

Briefwisseling en bestek en plannen voor herstellen van oorlogsschade aan de Dudzeelse Steenweg

BE SAB/LIS/B11/07/P.B./616

Archieven van de Stad Brugge 1948 - 1950

Briefwisseling en bestek i.v.m. het herstellen van oorlogsschade aan de Ramskapellestraat

BE SAB/LIS/B11/07/P.B./615

Archieven van de Stad Brugge 1947 - 1949

Briefwisseling i.v.m. het bijzonder plan van aanleg inzake de dorpskom

BE SAB/LIS/B11/02/P.B./541

Archieven van de Stad Brugge 1947 - 1969

Dossier betreffende herstel van oorlogsschade en wederopbouw van gemeenteschool en huis

BE SAB/LIS/B11/03/P.B./584

Archieven van de Stad Brugge 1946 - 1951

Dossier betreffende de afbraak van 3 openbare schuilplaatsen op de speelplaats van de gemeenteschool: correspondentie, bestek, inschrijvingen; 1943-1944, 1947

BE SAB/LIS/B11/06/P.B./602

Archieven van de Stad Brugge 1943 - 1947

Stukken betreffende aan- en verkoop van steenslag door de gemeente

BE SAB/LIS/B11/01/P.B./534

Archieven van de Stad Brugge 1942 - 1946

Dossier betreffende verbeteringswerken aan de Boschstraat: correspondentie, plan

BE SAB/LIS/B11/07/P.B./614

Archieven van de Stad Brugge 1942 - 1942

Briefwisseling met het provinciebestuur i.v.m. beschermde monumenten

BE SAB/LIS/B11/02/P.B./579

Archieven van de Stad Brugge 1942 - 1946

Stukken betreffende verbeteringen aan de Asschestraat

BE SAB/LIS/B11/08/P.B./624

Archieven van de Stad Brugge 1942 - 1942

Stukken betreffende bestrating van het kerkplein

BE SAB/LIS/B11/08/P.B./625

Archieven van de Stad Brugge 1942 - 1942

Bundel aanvragen voor reclameborden en lichtreclamen

BE SAB/LIS/B11/02/P.B./574

Archieven van de Stad Brugge 1941 - 1970

Bundel bouwvergunningen

BE SAB/LIS/B11/02/P.B./552

Archieven van de Stad Brugge 1941 - 1949

Dossier betreffende aanleggen van gasverwarming in het gemeentehuis

BE SAB/LIS/B11/03/P.B./583

Archieven van de Stad Brugge 1941 - 1943

Stukken betreffende het plaatsen van een rabot langs de steenweg Dudzele-Zeebrugge: Watering van Eyensluis

BE SAB/LIS/B11/09/P.B./628

Archieven van de Stad Brugge 1939 - 1939

Stukken betreffende verhardingswerken aan de Patentestraaten Boukemarestraat

BE SAB/LIS/B11/07/P.B./612

Archieven van de Stad Brugge 1938 - 1943

Bundel bouwvergunningen

BE SAB/LIS/B11/02/P.B./551

Archieven van de Stad Brugge 1938 - 1940

Stukken betreffende verbeteringswerken aan de Dudzeelse Steenweg: plan, bestek, onteigeningen, correspondentie e.a.; 1938-1940, 1949

BE SAB/LIS/B11/07/P.B./613

Archieven van de Stad Brugge 1938 - 1949

Stukken betreffende verbeteringswerken in de Statiestraat

BE SAB/LIS/B11/07/P.B./611

Archieven van de Stad Brugge 1937 - 1942

Dossier betreffende aanleggen van gasverwarming in het gemeentehuis

BE SAB/LIS/B11/03/P.B./582

Archieven van de Stad Brugge 1937 - 1937

Bundel bouwvergunningen

BE SAB/LIS/B11/02/P.B./550

Archieven van de Stad Brugge 1935 - 1937

Bundel staten van uitgaven besteed aan de aanleg en het onderhoud van wegen, voor de verdeling van de opbrengst van de voertuigenbelasting, overzicht van subsidieerbare openbare werken

BE SAB/LIS/B11/07/P.B./605

Archieven van de Stad Brugge 1932 - 1946

Dossier betreffende verbouwingen aan het gemeentehuis

BE SAB/LIS/B11/03/P.B./581

Archieven van de Stad Brugge 1931 - 1938

Bundel aanvragen om duikers te maken in sloten

BE SAB/LIS/B11/09/P.B./630

Archieven van de Stad Brugge 1930 - 1933

Bundel algemene richtlijnen betreffende openbare werken en bouwaanvragen toegepast op Lissewege

BE SAB/LIS/B11/02/P.B./537

Archieven van de Stad Brugge 1930 - 1930

Bundel bouwvergunningen

BE SAB/LIS/B11/02/P.B./549

Archieven van de Stad Brugge 1930 - 1934

Dossier betreffende de aanbesteding en verslag van het verwijderen van betonnen schuilplaatsen uit de Eerste Wereldoorlog

BE SAB/LIS/B11/06/P.B./601

Archieven van de Stad Brugge 1930 - 1937

Bundel bouwvergunningen

BE SAB/LIS/B11/02/P.B./548

Archieven van de Stad Brugge 1925 - 1926

Bundel bouwvergunningen met gerelateerde stukken

BE SAB/LIS/B11/02/P.B./547

Archieven van de Stad Brugge 1924 - 1934

Briefwisseling i.v.m. ruimtelijke ordening en urbanisatie

BE SAB/LIS/B11/02/P.B./540

Archieven van de Stad Brugge 1923 - 1949

Stukken betreffende de veerdienst op het kanaal Brugge-Zeebrugge: dienstregeling en correspondentie; 1923-1935, 1956

BE SAB/LIS/B11/04/P.B./589

Archieven van de Stad Brugge 1923 - 1956

Briefwisseling betreffende openbare werken en verkeer, inzonderheid wederopbouw

BE SAB/LIS/B11/01/P.B./530

Archieven van de Stad Brugge 1919 - 1952

Ontwerptekening voor het bouwen van een gemeentehuis

BE SAB/LIS/B11/03/P.B./580

Archieven van de Stad Brugge 1918 - 1921

Stukken betreffende dooibarelen, afsluiten van wegen; 1914-1952, 1954-1963

BE SAB/LIS/B11/11/P.B./635

Archieven van de Stad Brugge 1914 - 1963

Dossier betreffende drinkwatervoorziening: aanleg, plan en correspondentie

BE SAB/LIS/B11/05/P.B./592

Archieven van de Stad Brugge 1911 - 1911

Dossier betreffende weg Brugge-Zeebrugge, onteigeningen (onvolledig dossier)

BE SAB/LIS/B11/08/P.B./626

Archieven van de Stad Brugge 1911 - 1911

Dossier betreffende aanvraag tot aanleg van electriciteitsnet door het grondgebied van Lissewege door de firma "Compagnie Immibilière le Zoute" (met briefhoofd)

BE SAB/LIS/B11/02/P.B./575

Archieven van de Stad Brugge 1910 - 1910

Stukken betreffende verkeer: correspondentie, richtlijnen, wegsignalisatie; 1910-1940, 1953-1970

BE SAB/LIS/B11/11/P.B./634

Archieven van de Stad Brugge 1910 - 1970

Briefwisseling betreffende aanleggen van een fietspad langs grote wegen

BE SAB/LIS/B11/07/P.B./609

Archieven van de Stad Brugge 1909 - 1909

Bundel bouwvergunningen

BE SAB/LIS/B11/02/P.B./546

Archieven van de Stad Brugge 1907 - 1914

Stukken betreffende ruimtelijke ordening: gebouwen en rooilijnen

BE SAB/LIS/B11/02/P.B./539

Archieven van de Stad Brugge 1906 - 1943

Briefwisseling en plannen m.b.t. de kasseien van de buurtweg langs de rechteroever van het zeekanaal

BE SAB/LIS/B11/07/P.B./610

Archieven van de Stad Brugge 1904 - 1913

Stukken betreffende werken aan buurtwegen

BE SAB/LIS/B11/07/P.B./608

Archieven van de Stad Brugge 1904 - 1945

Briefwisseling over de spoorweg met het ministerie en de NMBS

BE SAB/LIS/B11/10/P.B./633

Archieven van de Stad Brugge 1904 - 1966

Stukken betreffende werken aan waterlopen,dijken,polders en wateringen

BE SAB/LIS/B11/09/P.B./627

Archieven van de Stad Brugge 1900 - 1949

Briefwisseling i.v.m. het organiseren van een veerdienst op het zeekanaal Brugge-Zeebrugge

BE SAB/LIS/B11/04/P.B./588

Archieven van de Stad Brugge 1895 - 1895
Resultaten per pagina: 10 25 50 100
1 2»

Vragen over Probat?

Contacteer de Provinciale Archiefdienst:

[email protected]

© 2009 Provincie West-Vlaanderen  |  Legal Disclaimer  Erkend Cultureel Archief