Zoekopdracht verfijnen

Periode
select
select
select

Legende

 • Archief
 • Deelarchief
 • Reeks
 • Deelreeks
 • Bestanddeel
 • Afficheverzameling
 • Compactdiscverzameling
 • Filmverzameling
 • Fotoverzameling
 • Gedrukte collecties
 • Gelegenheidsdrukwerk
 • Audioverzameling
 • Handbibliotheek
 • Kaart- en planverzameling
 • Voorwerpenverzameling
Resultaten per pagina: 10 25 50 100
1 2»
Titel
Archiefnummer
Locatie Periode

Familie Le Bailly de Tilleghem

BE GABE PA/TT/B

Private archieven van de Gemeente Beernem 1800 - 1880
95 beschrijvingen
Sorteer op datum | archief
Titel
Archiefnummer
  Locatie Periode

Kadastraal plan (schaal 1 op 2500) van percelen gelegen in St-Kruis en Sijsele.

BE GABE PA/TT/B/K./197

Private archieven van de Gemeente Beernem 1906 - 1906

Kadastraal plan (schaal 1 op 2500) van percelen gelegen in Oedelem en Sijsele, met aanduiding van gebouwen en eigenaars.

BE GABE PA/TT/B/K./199

Private archieven van de Gemeente Beernem 18/05/1893 - 18/05/1893

Kopie van een percelenplan (uit 1864) met een gedeelte van de eigendommen van de familie le Bailly de Tilleghem.

BE GABE PA/TT/B/K./207

Private archieven van de Gemeente Beernem 1879 - 1879

Kadastraal plan van percelen gelegen in Oedelem, Sijsele en St-Kruis met wapenschild.

BE GABE PA/TT/B/K./195

Private archieven van de Gemeente Beernem 1878 - 1878

Kadastraal plan gemeente Oedelem, sectie A en G.

BE GABE PA/TT/B/K./212

Private archieven van de Gemeente Beernem 10/10/1876 - 10/10/1876

Uittreksel uit het kadastraal plan van de gemeente Sijsele, sectie D.

BE GABE PA/TT/B/K./213

Private archieven van de Gemeente Beernem 26/12/1873 - 26/12/1873

Uittreksel uit het kadaster van het Maendaegsche (Oedelem).

BE GABE PA/TT/B/K./194

Private archieven van de Gemeente Beernem 1872 - 1872

Akte van de pacht van een stuk land in Sijsele door Baron Hector Le Bailly de Tilleghem aan Jacques De Meulemeester

BE GABE PA/TT/B/P.B./63

Private archieven van de Gemeente Beernem 1870 - 1870

Akte van de huur van een stuk land in Sijsele van Hector Edouard Henri Vicomte en Baron Le Bailly de Tilleghem aan het echtpaar Pierre Eedeman - Amélie Deschout

BE GABE PA/TT/B/P.B./57

Private archieven van de Gemeente Beernem 1866 - 1866

Contract tussen Hector Baron Le Bailly de Tilleghem en het echtpaar Jacques Coene-Françoise Timmermans, voor de huur van een huis en stuk grond gelegen in Oedelem.

BE GABE PA/TT/B/P.B./36

Private archieven van de Gemeente Beernem 1866 - 1866

Akte van de huur van een stuk land in Sijsele van Hector Edouard Henri Vicomte en Baron Le Bailly de Tilleghem aan Joseph Goethals.

BE GABE PA/TT/B/P.B./76

Private archieven van de Gemeente Beernem 1866 - 1866

Akte van de huur van een fermette in Sijsele, door Hector Edouard Henri Vicomte en Baron Le Bailly de Tilleghem aan Pierre Neyt en Jeanne Eedeman.

BE GABE PA/TT/B/P.B./73

Private archieven van de Gemeente Beernem 1865 - 1865

Akte van de huur van een fermette in Sijsele, door Hector Edouard Henri Vicomte en Baron Le Bailly de Tilleghem aan Pierre Neyt en Jeanne Eedeman.

BE GABE PA/TT/B/P.B./73

Private archieven van de Gemeente Beernem 1865 - 1865

Verkoopakten door Adolphe Goupy de Beauvolers van een stuk land gelegen in Sijsele aan Hector Baron Le Bailly de Tilleghem.

BE GABE PA/TT/B/P.B./35

Private archieven van de Gemeente Beernem 1864 - 1864

Akte van de huur van een fermette in Sijsele, door Hector Edouard Henri Vicomte en Baron Le Bailly de Tilleghem aan François Claeys en Barbe (Barbara) Van Didon (Van Diedonck).

BE GABE PA/TT/B/P.B./72

Private archieven van de Gemeente Beernem 1863 - 1863

Akte van de huur van een stuk land gelegen in Oedelem van Hector Edouard Henri Baron Le Bailly de Tilleghem aan het echtpaar Edouard Maeyens - Barbara Grammens.

BE GABE PA/TT/B/P.B./51

Private archieven van de Gemeente Beernem 1863 - 1863

Document betreffende de verkoop van een stuk land gelegen in Sijsele van Jacques François Van Paris aan de Belgische Staat, voor de aanleg van een spoorweg van Eeklo naar Brugge.

BE GABE PA/TT/B/P.B./60

Private archieven van de Gemeente Beernem 1863 - 1863

Verkoopakte van een stuk landbouwgrond in Oedelem van Thérèse Van Caloen en Leon Van Ockerhout aan Hector Baron en Vicomte Le Bailly de Tilleghem.

BE GABE PA/TT/B/P.B./56

Private archieven van de Gemeente Beernem 1863 - 1863

Verkoopakte van zaailand, bos en huis met aanhorigheden in Oedelem van Sophie Deschepper (weduwe van Martinus Daeninck) aan Pieter Vanderbeke de Cringen.

BE GABE PA/TT/B/P.B./75

Private archieven van de Gemeente Beernem 1863 - 1863

Uittreksel uit een akte van de vereffening en verdeling van de nalatenschap van wijlen Martinus Daeninck aan Pieter Vander Beke De Cringen.

BE GABE PA/TT/B/P.B./77

Private archieven van de Gemeente Beernem 1863 - 1863

Contract tussen Hector Edouard Henri Baron Le Bailly de Tilleghem en het echtpaar Joseph Jonckheere - Sabine Van Nieuwenhuize voor de huur van een stuk grond gelegen in Sijsele.

BE GABE PA/TT/B/P.B./39

Private archieven van de Gemeente Beernem 1863 - 1863

Uittreksel van de verkoop van zaailand, bos en een woonhuis met aanhorigheden door Sophie Deschepper (weduwe van Martinus Daeninck) aan Pieter Vander Beke De Cringen.

BE GABE PA/TT/B/P.B./78

Private archieven van de Gemeente Beernem 1863 - 1863

Akte van de huur van een stuk land in Sijsele, door Hector Edouard Henri Vicomte en Baron Le Bailly de Tilleghem aan Jacques Bisschop en Rosalie Ide.

BE GABE PA/TT/B/P.B./71

Private archieven van de Gemeente Beernem 1862 - 1862

Akte van de huur van een stuk land in Sijsele, door Hector Edouard Henri Vicomte en Baron Le Bailly de Tilleghem aan François Goethals en Marie Van Dalle.

BE GABE PA/TT/B/P.B./70

Private archieven van de Gemeente Beernem 1862 - 1862

Akte van de huur van een stuk land gelegen in Sijsele (langs de grote baan Brugge - Gent) van Hector Edouard Henri Vicomte en Baron Le Bailly de Tilleghem aan het echtpaar Eugène Van den Bruaene -...

BE GABE PA/TT/B/P.B./55

Private archieven van de Gemeente Beernem 1862 - 1862

Contract tussen Hector Edouard Henri Baron Le Bailly de Tilleghem en Jean Verheecke voor de huur van een stuk grond, gelegen in Oedelem.

BE GABE PA/TT/B/P.B./40

Private archieven van de Gemeente Beernem 1862 - 1862

Akte van de pacht van een stuk land en hofstede in Sijsele van Barbara Stockman aan Amandus Lambrecht.

BE GABE PA/TT/B/P.B./106

Private archieven van de Gemeente Beernem 1861 - 1861

Proces-verbaal van de openbare instel en toeslag op de verkoop van een hofstede en stuk grond van de familie Vandermoere, in behoeve van de heer Burggraef en Baron Hector Le Bailly de Tilleghem -...

BE GABE PA/TT/B/P.B./67

Private archieven van de Gemeente Beernem 1861 - 1861

Akte van de pacht van een stuk bebouwden grond en land in Oedelem, verleend door Basilius Dalle e.a. aan Fredericus Pieters.

BE GABE PA/TT/B/P.B./69

Private archieven van de Gemeente Beernem 1861 - 1861

Verkoopakte van de eigendom van Joannes Josephus Madoe aan de heer Burggraef en Baron Hector Edouard Henri Le Bailly de Tilleghem Goethals.

BE GABE PA/TT/B/P.B./48

Private archieven van de Gemeente Beernem 1861 - 1861

Uittreksel van een openbare veiling door Alphonse De Ridder aan Hector Burggraef en Baron Le Bailly de Tilleghem betreffende een stuk land en meersch te Oedelem.

BE GABE PA/TT/B/P.B./34

Private archieven van de Gemeente Beernem 1861 - 1861

Uittreksel van een openbare veiling door Alphonse Vanden Bulcke aan Hector Burggraef en Baron Le Bailly de Tilleghem van een stuk grond met gebouwen en land in Oedelem, genaamd het hoogmanschap.

BE GABE PA/TT/B/P.B./38

Private archieven van de Gemeente Beernem 1861 - 1861

Uittreksel uit een kohier van voorwaarden en achterstaande proces-verbaal van beslissende toewijzing, bij welke aan den heer Hector Baron Le Bailly De Tilleghem, in koop is toegewezen een stuk...

BE GABE PA/TT/B/P.B./26

Private archieven van de Gemeente Beernem 30/11/1861 - 30/11/1861

Akte van de huur van een stuk landbouwgrond in Sijsele - sectie D - van Hector Vicomte en Baron Le Bailly de Tilleghem aan Laurent Claeys.

BE GABE PA/TT/B/P.B./100

Private archieven van de Gemeente Beernem 1858 - 1858

Akte van de pacht van bebouwde grond, boomgaard en zaailand in Sijsele door de heer Burggraef en Baron Le Bailly de Tilleghem aan Franciscus Goethals.

BE GABE PA/TT/B/P.B./81

Private archieven van de Gemeente Beernem 1858 - 1858

Document betreffende de huur van een stuk grond in Sijsele door Hector Vicomte en Baron Le Bailly de Tilleghem aan Anne Fransens (weduwe van Joseph Van Cauter)

BE GABE PA/TT/B/P.B./66

Private archieven van de Gemeente Beernem 1856 - 1856

Uittreksel van een openbare veiling door Martinus Daeninck aan Hector Baron Le Bailly de Tilleghem betreffende een stuk zaailand, bos en meersch te Oedelem.

BE GABE PA/TT/B/P.B./33

Private archieven van de Gemeente Beernem 1855 - 1855

Contract van de koop van het 4de deel van een bebouwde hofstede in Oedelem door Monica Van Meenen aan haar broer Basilius Van Meenen.

BE GABE PA/TT/B/P.B./134

Private archieven van de Gemeente Beernem 1855 - 1855

Akte van een eigendomstitel van Hector Baron Le Bailly De Tilleghem.

BE GABE PA/TT/B/P.B./32

Private archieven van de Gemeente Beernem 1854 - 1854

Verkoopakte van een stuk bos in Oedelem, door Dame Walburge Bauwens (weduwe van François Van Der Plancke, aan Hector Edouard Henri Le Bailly de Tilleghem.

BE GABE PA/TT/B/P.B./47

Private archieven van de Gemeente Beernem 1853 - 1853

Akte van de eigendom van een stuk bos in Sijsele, genoemd Het Ackerken, van Adrien De Schryver en Sophie Schramme aan Hector Edouard Henri le Bailly de Tilleghem.

BE GABE PA/TT/B/P.B./101

Private archieven van de Gemeente Beernem 1853 - 1853

Contracten tussen de familie Le Bailly de Tilleghem en Joseph Kerse voor de huur van een stuk landbouwgrond, gelegen in Sijsele.

BE GABE PA/TT/B/P.B./44

Private archieven van de Gemeente Beernem 1849 - 1849

Verkoopakte van een stuk veld, bos en bomen in Sijsele door Charles Florentin Joseph Ghislain Baron de Coullemont aan Hector Edouard Henri Baron le Bailly de Tilleghem.

BE GABE PA/TT/B/P.B./99

1 Private archieven van de Gemeente Beernem 1849 - 1849

Akte van de ruiling van stukken zaailand, bos en meersch in Oedelem (sectie A en G) aan jonkheer Vander Beke de Cringen door Martinus Daeninck.

BE GABE PA/TT/B/P.B./139

Private archieven van de Gemeente Beernem 1847 - 1847

Verkoopakte van gebouwen met landbouwgrond in Sijsele van Emelie Mortier aan Hector Le Bailly de Tilleghem

BE GABE PA/TT/B/P.B./102

Private archieven van de Gemeente Beernem 1845 - 1845

Akte van de erfenis van een stuk zaailand gelegen in Oedelem aan Jaconus Dalle.

BE GABE PA/TT/B/P.B./53

Private archieven van de Gemeente Beernem 1844 - 1844

Akte van de pacht van een stuk land in Sijsele door Renon Charles Hector Baron Le Bailly de Tilleghem en Baron Hector Edouard Henri Le Bailly de Tilleghem aan Antoine Demeulemeester.

BE GABE PA/TT/B/P.B./62

Private archieven van de Gemeente Beernem 1843 - 1844

Contract tussen Renon Charles Hector Baron Le Bailly de Tilleghem en zijn broer Hector Edouard Henri Baron Le Bailly de Tilleghem en Bernard Demeyer voor de huur van een stuk grond, gelegen in...

BE GABE PA/TT/B/P.B./41

Private archieven van de Gemeente Beernem 1843 - 1843

Overeenkomst tussen enerzijds Hector Baron Mortier, in zijn hoedanigheid van voogd over zijn kleinzonen Hector Baron Le Bailly de Tilleghem en Renon Baron Le Bailly de Tilleghem en anderzijds Isabelle...

BE GABE PA/TT/B/P.B./54

Private archieven van de Gemeente Beernem 1843 - 1843

Akte van de huur van een stuk land met boerderij van Renon Charles Hector Baron Le Bailly de Tilleghem en zijn broer Hector Edouard Henri Baron Le Bailly de Tilleghem aan Martin Keereman.

BE GABE PA/TT/B/P.B./74

Private archieven van de Gemeente Beernem 1843 - 1843
Resultaten per pagina: 10 25 50 100
1 2»

Vragen over Probat?

Contacteer de Provinciale Archiefdienst:

[email protected]

© 2009 Provincie West-Vlaanderen  |  Legal Disclaimer  Erkend Cultureel Archief