Zoekopdracht verfijnen

Periode
select
select
select

Legende

 • Archief
 • Deelarchief
 • Reeks
 • Deelreeks
 • Bestanddeel
 • Afficheverzameling
 • Compactdiscverzameling
 • Filmverzameling
 • Fotoverzameling
 • Gedrukte collecties
 • Gelegenheidsdrukwerk
 • Audioverzameling
 • Handbibliotheek
 • Kaart- en planverzameling
 • Voorwerpenverzameling
Resultaten per pagina: 10 25 50 100
1 2»
Titel
Archiefnummer
Locatie Periode

Familie Le Bailly de Tilleghem

BE GABE PA/TT/B

Private archieven van de Gemeente Beernem 1800 - 1880
95 beschrijvingen
Sorteer op datum | archief
Titel
Archiefnummer
  Locatie Periode

Schetskaart van verscheidende partijen/percelen boomgaarden, hoveniershoven en zaailanden, gelegen in Sijsele ten westen van de kerk, in cijns gebruikt door dominicus Hozée.

BE GABE PA/TT/B/K./196

Private archieven van de Gemeente Beernem onbekend - onbekend

Akte betreffende de erfenis van de weduwe en kinderen van wijlen Pieter Matthys aan Pieter van den Berghe, meer bepaald een partij bos gelegen op Oedelemberg.

BE GABE PA/TT/B/P.B./24

Private archieven van de Gemeente Beernem 04/04/1794 - 04/04/1794

Document betreffende de cavels (nalatenschap van stukken land) van Roelof-Dalle.

BE GABE PA/TT/B/P.B./121

Private archieven van de Gemeente Beernem 1794 - 1794

Verkoopakte van een stuk meersch in Oedelem van de familie De Vlieghere aan Pieter/Pierre Coppée.

BE GABE PA/TT/B/P.B./125

Private archieven van de Gemeente Beernem 1796 - 1796

Verkoopakte van een stuk land in Oedelem van de heer Stockman aan Pierre Sabot.

BE GABE PA/TT/B/P.B./120

Private archieven van de Gemeente Beernem 1799 - 1799

Akte van de erfenis van een stuk bos, genaamd de Schaepsdreve, in Oedelem van Cornelis Roelof aan Pieter Vanden Berghe.

BE GABE PA/TT/B/P.B./115

Private archieven van de Gemeente Beernem 1801 - 1801

Akte van een erfenis van een stuk bos gelegen in Sijsele, ten profijte van Lucas Emanuel Rosseel.

BE GABE PA/TT/B/P.B./46

Private archieven van de Gemeente Beernem 1803 - 1803

Akte van de erfenis van een stuk land in Sijsele van Pieter De Smedt en Joanna Timmerman aan Jacobus Van Loo.

BE GABE PA/TT/B/P.B./105

Private archieven van de Gemeente Beernem 1803 - 1803

Akte van de erfenis van een stuk land in Sijsele van de familie Sôla aan Charles Van Parys.

BE GABE PA/TT/B/P.B./103

Private archieven van de Gemeente Beernem 1803 - 1803

Akte van de koop van een stuk grond in Oedelem van de familie Coppée aan Charles Vander Beke.

BE GABE PA/TT/B/P.B./126

Private archieven van de Gemeente Beernem 1805 - 1805

Akte van de verdeling van een hofstede, land, bos en meersch in Oedelem van wijlen Pieter Vanden Berghe en Regina De Ryckere tussen Pieter Joannes Vanden Berghe, Jacobus Blomme en Joseph Stockman.

BE GABE PA/TT/B/P.B./114

Private archieven van de Gemeente Beernem 1808 - 1808

Proces-verbaal van de verdeling van het landgoed van Pierre Polet, gelegen in Oedelem.

BE GABE PA/TT/B/P.B./25

Private archieven van de Gemeente Beernem 05/07/1809 - 05/07/1809

Akte van de verdeling tussen Jacobus Blomme, Pieter Joannes Vanden Berghe en Joseph Stockman van de schuren, stallingen, landen, bos en meerschen met bomen die zich bevonden op het sterfhuis van...

BE GABE PA/TT/B/P.B./117

Private archieven van de Gemeente Beernem 1809 - 1809

Akte van de erfenis van een stuk bos in Oedelem van Corneille Roelof en Jeanne Dalle in profijt van Pieter Roelof.

BE GABE PA/TT/B/P.B./122

Private archieven van de Gemeente Beernem 1811 - 1811

Beschrijvende tabel van een stuk landbouwgrond in Oedelem toegekend aan de heer Stockman.

BE GABE PA/TT/B/P.B./110

Private archieven van de Gemeente Beernem 1812 - 1812

Verkoopakte van een stuk landbouwgrond gelegen in Oedelem ten profijte van Jacques Dalle.

BE GABE PA/TT/B/P.B./52

Private archieven van de Gemeente Beernem 1813 - 1813

Verkoopakte van een stuk bos in Sijsele van Maximilaen Andries Rosseel en zijn vrouw Anne Cobrisse aan Joannes Schrauwe.

BE GABE PA/TT/B/P.B./45

Private archieven van de Gemeente Beernem 1815 - 1815

Akte van de erfenis van een stuk zaailand in Sijsele van Joseph Marie De Sucre de Preux au Bois aan Renon Baron Le Bailly de Tilleghem.

BE GABE PA/TT/B/P.B./109

Private archieven van de Gemeente Beernem 1818 - 1818

Verkoopakte van een stuk zaailand in Oedelem van Jacobus Van Loo aan Franciscus Moentack-Pollet.

BE GABE PA/TT/B/P.B./111

Private archieven van de Gemeente Beernem 1819 - 1819

Akte van de erfenis van een behuisde en bebouwde hofstede met boomgaard, zaailand en bos, gelegen in Oedelem, van Joanna Dalle en Jacobus Roelof aan Jacobus Dalle.

BE GABE PA/TT/B/P.B./124

Private archieven van de Gemeente Beernem 1819 - 1819

Contract van de koop van een hofstede met land in Oedelem van de familie De Love en anderen aan Jacobus Dalle.

BE GABE PA/TT/B/P.B./129

Private archieven van de Gemeente Beernem 1819 - 1819

Contract van de koop van stukken land in Oedelem voor Jacobus Dalle jegens Charles Jacobus De Koster e.a.

BE GABE PA/TT/B/P.B./119

Private archieven van de Gemeente Beernem 1820 - 1820

Proces-verbaal van de definitieve toewijzing van een stuk bos in Oedelem aan Jacobus Dalle.

BE GABE PA/TT/B/P.B./123

Private archieven van de Gemeente Beernem 1822 - 1822

Contract van de koop, bij publieke veiling, van land en dreven gelegen in St-Kruis-Male, ten profijte van Renon Baron Le Bailly De Tilleghem.

BE GABE PA/TT/B/P.B./27

Private archieven van de Gemeente Beernem 1822 - 1822

Akte van de erfenis van een stuk land in Sijsele van Joannes Vanbelleghem en Joanna Clara Coene aan Basilius Stockman.

BE GABE PA/TT/B/P.B./104

Private archieven van de Gemeente Beernem 1824 - 1824

Akte van de erfenis van een stuk land in Oedelem van de familie Stockman aan Renon Baron Le Bailly de Tilleghem.

BE GABE PA/TT/B/P.B./98

Private archieven van de Gemeente Beernem 1824 - 1824

Obligatie van 514 guldens en 28 centen kapitaal ten profijt van Jacob Vander Moere en ten laste van Basilius Stockman en zijn vrouw Anna Catharina Lonneville.

BE GABE PA/TT/B/P.B./107

Private archieven van de Gemeente Beernem 1824 - 1832

Staat van de kosten en honoraires verschuldigd door Renon Baron Le Bailly de Tilleghem over de koop van een stuk land in Oedelem belangende tot de gemeenschap van goede die bestaan heeft tussen Jakob...

BE GABE PA/TT/B/P.B./130

Private archieven van de Gemeente Beernem 1824 - 1824

Uittreksel van een pachtbrief door Adriaen Goethals aan Martijn Claeys, betreffende een stuk land gelegen in Sijsele.

BE GABE PA/TT/B/P.B./28

Private archieven van de Gemeente Beernem 1826 - 1826

Contract tussen Douairière Barones Le Bailly de Tilleghem en Ambrosius Kerse voor de huur van een stuk land, gelegen in Sijsele.

BE GABE PA/TT/B/P.B./43

Private archieven van de Gemeente Beernem 1827 - 1827

Borderel van een schuld ten behoeve van Anne Marie Ryckaert (weduwe van Boudewijn Van Loo) en ten laste van Pieter Vanden Berghe en Regina Deryckere.

BE GABE PA/TT/B/P.B./131

Private archieven van de Gemeente Beernem 1827 - 1827

Akte van een erfenis van de helft van een hofstede met land in Oedelem verleent door Monica Daneels (weduwe van Joannes Baptiste van Meenen) aan haar zoon Basilius van Meenen.

BE GABE PA/TT/B/P.B./133

Private archieven van de Gemeente Beernem 1831 - 1831

Verkoopakte van een stuk land in Oedelem (kadastraal plan: sectie M, nr. 210) door Pieter Joannes Vanden Berghe en zijn vrouw Anna-Marie Vanden Bon aan Pieter Cornelis Govaert.

BE GABE PA/TT/B/P.B./135

Private archieven van de Gemeente Beernem 1831 - 1831

Akte van de eigendomstitel van een stuk zaailand in Oedelem, toegewezen aan Charles Vanderbeke De Cringen door de Graeven De Merode.

BE GABE PA/TT/B/P.B./137

Private archieven van de Gemeente Beernem 1832 - 1832

Akte van de eigendomstitel van een stuk bos in Oedelem, toegewezen aan Guillielmus Gilliodts en Charles Adolphe Gilliodts door de Graeven De Merode.

BE GABE PA/TT/B/P.B./138

Private archieven van de Gemeente Beernem 1832 - 1832

Verklaring van Pieter Cornelis Govaert te hebben verkocht, afgestaan en overgedragen van een stuk land in Oedelem (kadastraal plan: sectie M, nr. 210) genaamd het 'Hollemeerschken' aan Charles...

BE GABE PA/TT/B/P.B./136

Private archieven van de Gemeente Beernem 1833 - 1833

Akte van de huur van een stuk land gelegen in Sijsele van Karel Joseph Desiré Baron Le Bailly de Tilleghem en echtgenote Mortier Emeliana Adelais Marie Anna Carolina aan Petrus Landuyt.

BE GABE PA/TT/B/P.B./50

Private archieven van de Gemeente Beernem 1833 - 1833

Oorspronkelijke kadastrale legger gemeente Oedelem.

BE GABE PA/TT/B/G.A./205

Private archieven van de Gemeente Beernem 1834 - 1834

Oorspronkelijke kadastrale legger gemeente Sijsele.

BE GABE PA/TT/B/G.A./206

Private archieven van de Gemeente Beernem 1834 - 1834

Verkoopakte van een perceel land en bouwgrond in Sijsele van Basilius Stockman en zijn vrouw Anna Catharina Lonneville ten behoeve van Emelie Mortier.

BE GABE PA/TT/B/P.B./108

Private archieven van de Gemeente Beernem 1835 - 1835

Akte van de landpacht van Mortier Emeliana Adelais Marie Anna Carolina (weduwe van Karel Joseph Desiré Baron Le Bailly de Tilleghem) aan Pieter Heeneman.

BE GABE PA/TT/B/P.B./49

Private archieven van de Gemeente Beernem 1837 - 1837

Contract tussen Renon en Hector Baron Le Bailly de Tilleghem en Joseph Kerse voor de huur van een stuk landbouwgrond, gelegen in Sijsele.

BE GABE PA/TT/B/P.B./42

Private archieven van de Gemeente Beernem 1840 - 1840

Contract tussen Auguste Alexander Hector Joseph Mortier en Mathieu Staels voor de huur van een stuk landbouwgrond gelegen in Sijsele.

BE GABE PA/TT/B/P.B./37

Private archieven van de Gemeente Beernem 1841 - 1841

Document betreffende de huur van een huis en stuk land gelegen in Sijsele van de familie Le Bailly de Tilleghem aan Francois Dhoore.

BE GABE PA/TT/B/P.B./61

Private archieven van de Gemeente Beernem 1841 - 1841

Documenten over een proces van Baron Renon Le Bailly De Tilleghem tegen Dominique Hoozoë betreffende een weg naar de molen te Sijsele en een leencontract.

BE GABE PA/TT/B/P.B./29

Private archieven van de Gemeente Beernem 1842 - 1844

Overeenkomst tussen enerzijds Hector Baron Mortier, in zijn hoedanigheid van voogd over zijn kleinzonen Hector Baron Le Bailly de Tilleghem en Renon Baron Le Bailly de Tilleghem en anderzijds Isabelle...

BE GABE PA/TT/B/P.B./54

Private archieven van de Gemeente Beernem 1843 - 1843

Akte van de huur van een stuk land met boerderij van Renon Charles Hector Baron Le Bailly de Tilleghem en zijn broer Hector Edouard Henri Baron Le Bailly de Tilleghem aan Martin Keereman.

BE GABE PA/TT/B/P.B./74

Private archieven van de Gemeente Beernem 1843 - 1843

Contract tussen Renon Charles Hector Baron Le Bailly de Tilleghem en zijn broer Hector Edouard Henri Baron Le Bailly de Tilleghem en Bernard Demeyer voor de huur van een stuk grond, gelegen in...

BE GABE PA/TT/B/P.B./41

Private archieven van de Gemeente Beernem 1843 - 1843

Akte van de pacht van een stuk land in Sijsele door Renon Charles Hector Baron Le Bailly de Tilleghem en Baron Hector Edouard Henri Le Bailly de Tilleghem aan Antoine Demeulemeester.

BE GABE PA/TT/B/P.B./62

Private archieven van de Gemeente Beernem 1843 - 1844

Akte van de erfenis van een stuk zaailand gelegen in Oedelem aan Jaconus Dalle.

BE GABE PA/TT/B/P.B./53

Private archieven van de Gemeente Beernem 1844 - 1844
Resultaten per pagina: 10 25 50 100
1 2»

Vragen over Probat?

Contacteer de Provinciale Archiefdienst:

[email protected]

© 2009 Provincie West-Vlaanderen  |  Legal Disclaimer  Erkend Cultureel Archief