Zoekopdracht verfijnen

Periode
select
select
select

Legende

 • Archief
 • Deelarchief
 • Reeks
 • Deelreeks
 • Bestanddeel
 • Afficheverzameling
 • Compactdiscverzameling
 • Filmverzameling
 • Fotoverzameling
 • Gedrukte collecties
 • Gelegenheidsdrukwerk
 • Audioverzameling
 • Handbibliotheek
 • Kaart- en planverzameling
 • Voorwerpenverzameling
Resultaten per pagina: 10 25 50 100
1 2»
Titel
Archiefnummer
Locatie Periode

Financiën en fiscaliteit

BE SAH /BA/FIN

Archieven van de Stad Harelbeke onbekend - onbekend
198 beschrijvingen
Sorteer op datum | archief
Titel
Archiefnummer
  Locatie Periode

Dossier aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting in Bavikhove.

BE SAH /BA/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1976 - 1976

Grootboek ontvangsten en uitgaven van de gemeente Bavikhove voor het dienstjaar 1976.

BE SAH /BA/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1976 - 1976

Facturen uitgaven bij de rekeningen van Bavikhove voor het dienstjaar 1976

BE SAH /BA/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1976 - 1976

Facturen uitgaven bij de rekeningen van Bavikhove voor het dienstjaar 1976

BE SAH /BA/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1976 - 1976

Facturen uitgaven bij de rekeningen van Bavikhove voor het dienstjaar 1976

BE SAH /BA/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1976 - 1976

Facturen ontvangsten bij de rekeningen van Bavikhove voor het dienstjaar 1976.

BE SAH /BA/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1976 - 1976

Kasboek over diverse belastingen tijdens het dienstjaar 1976.

BE SAH /BA/FIN/P.B./00

Archieven van de Stad Harelbeke 1976 - 1976

Grootboek van de gemeente Bavikhove over het dienstjaar 1975.

BE SAH /BA/FIN/P.B./00

Archieven van de Stad Harelbeke 1975 - 1975

Rekening van de gemeente Bavikhove over het dienstjaar 1975.

BE SAH /BA/FIN/P.B./00

Archieven van de Stad Harelbeke 1975 - 1975

Facturen uitgaven bij de rekeningen van Bavikhove voor het dienstjaar 1975

BE SAH /BA/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1975 - 1975

Kohier rekening voor ontvangsten van Bavikhove van het dienstjaar 1976.

BE SAH /BA/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1975 - 1976

Staat invordering der gemeentebelasting van Bavikhove voor het dienstjaar 1975:staat der oninbare posten.

BE SAH /BA/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1975 - 1975

Staat van de oninbare belastingen: bij het drinkwaternet aansluitbare woningen en afhalen van huisvuil voor het dienstjaar 1975 van Bavikhove.

BE SAH /BA/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1975 - 1975

Staat van de oninbare belastingen: de aanleg van riolen . dienstjaar 1975 van Bavikhove.

BE SAH /BA/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1975 - 1975

Briefwisseling met het gemeentebestuur van Bavikhove over belastingen en financiën.

BE SAH /BA/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1975 - 1976

Kohier gemeentebelasting op de bij het drinkwaternet aansluitbare woningen in Bavikhove voor het dienstjaar 1974.

BE SAH /BA/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1974 - 1974

Kohieren gemeentebelasting op de eigendommen aangesloten op het gemeenteriool in Bavikhove voor het dienstjaar 1974.

BE SAH /BA/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1974 - 1974

Facturen ontvangsten bij de rekeningen van Bavikhove voor het dienstjaar 1974

BE SAH /BA/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1974 - 1974

Facturen uitgaven bij de rekening van Bavikhove voor het dienstjaar 1974

BE SAH /BA/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1974 - 1974

Facturen uitgaven bij de rekeningen van Bavikhove voor het dienstjaar 1974

BE SAH /BA/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1974 - 1974

Kohier rekening voor de ontvangsten van Bavikhove voor het dienstjaar 1974.

BE SAH /BA/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1974 - 1976

Grootboek ontvangsten en uitgaven van de gemeente Bavikhove voor het dienstjaar 1974.

BE SAH /BA/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1974 - 1974

Rekening van de gemeente Bavikhove over het dienstjaar 1974.

BE SAH /BA/FIN/P.B./00

Archieven van de Stad Harelbeke 1974 - 1974

Rekening van de gemeente Bavikhove over het dienstjaar 1973.

BE SAH /BA/FIN/P.B./00

Archieven van de Stad Harelbeke 1973 - 1973

Kohier op het ophalen van huisvuil in Bavikhove voor het dienstjaar 1973.

BE SAH /BA/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1973 - 1974

Dossier provinciale belasting voor de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging in Bavikhove.

BE SAH /BA/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1973 - 1976

Kohier gemeentebelasting op de bij het drinkwaternet aansluitbare woningen in Bavikhove voor het dienstjaar 1973

BE SAH /BA/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1973 - 1973

Kohieren gemeentebelasting op de eigendommen aangesloten op het gemeenteriool in Bavikhove voor het dienstjaar 1972.

BE SAH /BA/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1972 - 1972

Grootboek van ontvangsten en uitgaven van Bavikhove voor het dienstjaar 1973.

BE SAH /BA/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1972 - 1974

Dossier provinciale belasting op de openbare danspartijen in Bavikhove.

BE SAH /BA/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1972 - 1976

Facturen uitgaven bij de rekeningen van Bavikhove voor het dienstjaar 1972

BE SAH /BA/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1972 - 1972

Facturen uitgaven bij de rekeningen van Bavikhove voor het dienstjaar 1972

BE SAH /BA/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1972 - 1972

Grootboek ontvangsten en uitgaven van de gemeente Bavikhove voor het dienstjaar 1973.

BE SAH /BA/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1972 - 1973

Grootboek van de gemeente Bavikhove over het dienstjaar 1972.

BE SAH /BA/FIN/P.B./00

Archieven van de Stad Harelbeke 1972 - 1972

Rekening van de gemeente Bavikhove over het dienstjaar 1972.

BE SAH /BA/FIN/P.B./00

Archieven van de Stad Harelbeke 1972 - 1972

Rekening van de gemeente Bavikhove over het dienstjaar 1971.

BE SAH /BA/FIN/P.B./00

Archieven van de Stad Harelbeke 1971 - 1971

Begroting van de gmeente Bavikhove over het dienstjaar 1971.

BE SAH /BA/FIN/P.B./00

Archieven van de Stad Harelbeke 1971 - 1971

Kohier gemeentebelasting op het ophalen van huisvuil van Bavikhove voor het dienstjaar 1972

BE SAH /BA/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1971 - 1972

Dossier provinciale belasting op de vaste en/of beweegbare pompen voor olie- en brandmotorbrandstoffen in Bavikhove.

BE SAH /BA/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1971 - 1976

Dossier gemeentebelasting op de motorrijtuigen.

BE SAH /BA/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1971 - 1975

Dossier provinciale belasting op de openbare danspartijen in Bavikhove.

BE SAH /BA/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1971 - 1971

Grootboek ontvangsten en uitgaven van de gemeente Bavikhove voor het dienstjaar 1972.

BE SAH /BA/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1971 - 1972

Dossier aanvullende belastingen, opcentiemen op de provinciale belastingen op stapelplaatsen (schroot en/of aanverwante in metaal verwerkte produkten - oude voertuigen en/of onderdelen -...

BE SAH /BA/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1971 - 1976

Kohieren gemeentebelasting op de eigendommen aangesloten op het gemeenteriool in Bavikbhove voor het dienstjaar 1971.

BE SAH /BA/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1971 - 1971

Kohier gemeentebelasting op de bij het drinkwaternet aansluitbare woningen in Bavikhove voor het dienstjaar 1970.

BE SAH /BA/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1970 - 1970

Dossier provinciale belasting op paarden in Bavikhove.

BE SAH /BA/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1970 - 1974

Kohieren gemeentebelasting op het ophalen van huisvuil in Bavikhove voor de dienstjaren 1970, 1971 en 1972.

BE SAH /BA/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1970 - 1972

Rekening van de gemeente Bavikhove over het dienstjaar 1970.

BE SAH /BA/FIN/P.B./00

Archieven van de Stad Harelbeke 1970 - 1970

Rekening van de gemeente Bavikhove over het dienstjaar 1969.

BE SAH /BA/FIN/P.B./00

Archieven van de Stad Harelbeke 1969 - 1969

Dossier gemeentebelasting op de gewone voertuigen in Bavikhove.

BE SAH /BA/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1969 - 1973

Grootboek ontvangsten en uitgaven van de gemeente Bavikhove voor het dienstjaar 1970.

BE SAH /BA/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1969 - 1970

Rol van de belastingen op het tewerkgesteld personeel en de drijfkracht van de stad Harelbeke voor het dienstjaar 1969.

BE SAH /BA/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1969 - 1970

Bewijsstukken bij de gemeenterekening van Bavikhove voor het dienstjaar 1968.

BE SAH /BA/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1968 - 1969

Facturen ontvangsten bij de rekeningen van Bavikhove voor het dienstjaar 1968

BE SAH /BA/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1968 - 1968

Facturen uitgaven bij de rekeningen van Bavikhove voor het dienstjaar 1968

BE SAH /BA/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1968 - 1968

Grootboek van de ontvangerij van Bavikhove voor dienstjaar 1968

BE SAH /BA/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1968 - 1968

Kohier gemeentebelasting op de bij het drinkwaternet aansluitbare woningen in Bavikhove voor het dienstjaar 1968.

BE SAH /BA/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1968 - 1968

Staat rekeningen van Bavikhove bij het Gemeentekrediet

BE SAH /BA/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1968 - 1968

Rekeningen gemeente Bavikhove voor de dienstjaren1967, 1968, 1969 en 1970.

BE SAH /BA/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1967 - 1970

Kohier gemeentebelasting op eigendommen aangesloten op de gemeenteriolen in Bavikhove voor de dienstjaar 1966 en 1967.

BE SAH /BA/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1966 - 1967

Dossier provinciale belasting op de stapelplaatsen van schroot en/of oude voertuigen, afbraakmaterialen en huisvuil in Bavikhove.

BE SAH /BA/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1966 - 1973

Dossier opgave van oninbare belastingen in Bavikhove.

BE SAH /BA/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1966 - 1972

Lijsten provinciale belasting op de honden in Bavikhove voor de dienstjaren 1965 tot en met 1968.

BE SAH /BA/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1965 - 1968

Grootboek Ontvangsten en uitgaven van de gemeente Bavikhove voor het dienstjaar 1965.

BE SAH /BA/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1965 - 1965

Dossier provinciale belasting op de drijfkracht en nijverheidspersoneel in Bavikhove.

BE SAH /BA/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1964 - 1966

Kohier op de gewone voertuigen in Bavikhove voor de dienstjaren 1964, 1965, 1966 en 1967.

BE SAH /BA/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1964 - 1967

Kohieren gemeentebelasting op de eigendommen aangesloten op de gemeenteriolen in Bavikhove voor de dienstjaren 1964 en 1965.

BE SAH /BA/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1964 - 1965

Grootboek van ontvangsten en uitgaven van de gemeente Bavihove voor het dienstjaar 1964.

BE SAH /BA/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1964 - 1964

Rekeningen van de gemeente Bavikhove voorgelegd aan de gewestelijk ontvangen voor de dienstjaren 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968 en 1969.

BE SAH /BA/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1963 - 1969

Grootboek uitgaven bij de rekeningen van Bavikhove voor het dienstjaar 1962

BE SAH /BA/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1962 - 1962

Facturen met de uitgaven bij de rekeningen voor het dienstjaar 1962.

BE SAH /BA/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1962 - 1962

Facturen met de ontvangsten bij de rekeningen voor het dienstjaar 1962.

BE SAH /BA/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1962 - 1962

Dossier gemeentebelasting op het ophalen van huisvuil in Bavikhove.

BE SAH /BA/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1962 - 1962

Dossier belasting op de drankslijterijen in Bavikhove.

BE SAH /BA/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1962 - 1967

Dossier retributie op het gebruik van de gemeentelijke weegbrug in Bavikhove.

BE SAH /BA/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1962 - 1966

Grootboek van de gemeente Bavikhove over het dienstjaar 1962.

BE SAH /BA/FIN/P.B./00

Archieven van de Stad Harelbeke 1962 - 1962

Kohieren gemeentebelasting op de eigendommen aangesloten op de gemeenteriolen in Bavikhove voor de dienstjaren 1961 tot en met 1963.

BE SAH /BA/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1961 - 1963

Dossier provinciale belasting op de automatische ontspanningstoestellen of speeltoestellen in Bavikhove.

BE SAH /BA/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1960 - 1973

Lijsten van de eigenaars van honden in Bavikhove opgemaakt voor het kantoor der belastingen in Harelbeke.

BE SAH /BA/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1960 - 1964

Grootboek van de gemeente Bavikhove over het dienstjaar 1960.

BE SAH /BA/FIN/P.B./00

Archieven van de Stad Harelbeke 1960 - 1960

Grootboek van de gemeente Bavikhove voor het jaar 1959.

BE SAH /BA/FIN/P.B./00

Archieven van de Stad Harelbeke 1959 - 1959

Dossier het innen van provinciale belasting op honden voor het dienstjaar 1959 In Bavikhove

BE SAH /BA/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1959 - 1959

Dossier belasting op de huisnummers in Bavikhove.

BE SAH /BA/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1959 - 1959

Dossier belasting op de huisnummers in Bavikhove.

BE SAH /BA/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1958 - 1973

Kohier voor de gemeentebelasting op gewone voertuigen voor het dienstjaar 1959 in Bavikhove.

BE SAH /BA/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1958 - 1959

Lijsten van de eigenaars van honden in Bavikhove opgemaakt voor het kantoor der belastingen in Harelbeke.

BE SAH /BA/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1958 - 1959

Briefwisseling tussen het gemeentekrediet van België en het gemeentebestuur van Bavikhove over leningen aangegaan door het gemeentebestuur van Bavikhove.

BE SAH /BA/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1958 - 1971

Kohieren gemeentebelasting op gewone voertuigen en opcentiemen op de provinciale belastingen op rijwielen, rijwielen met hulpmotor en honden._ voor de dienstjaren 1960 tot en met 1963.

BE SAH /BA/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1958 - 1963

Dossier gemeentebelasting op de keurrechten op het slachtvlees in Bavikhove.

BE SAH /BA/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1958 - 1962

Grootboek van de gemeente Bavikhove over het dienstjaar 1957.

BE SAH /BA/FIN/P.B./00

Archieven van de Stad Harelbeke 1957 - 1957

Dossier aangiften van het gemeentebestuur van Bavikhove aan de controle der belastingen. Bevat lijst met spelen, behendigheids- en sportwedstrijden in Bavikhove in 1968 en lijsten met mutaties ...

BE SAH /BA/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1957 - 1976

Dossier gemeentebelasting op de kunstmatige roterijen (rootputten) in Bavikhove voor de dienstjaren 1957 en 1958.

BE SAH /BA/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1957 - 1958

Kohieren gemeentebelasting op de gewone voertuigen in Bavikhove.

BE SAH /BA/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1956 - 1958

Facturen ontvangsten bij de rekeningen van Bavikhove voor het dienstjaar 1956

BE SAH /BA/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1956 - 1956

Facturen over de uitgaven bij de rekeningen van Bavikhove voor het dienstjaar 1956.

BE SAH /BA/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1956 - 1956

Facturen met de uitgaven bij de rekeningen van Bavikhove voor het dienstjaar 1956.

BE SAH /BA/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1956 - 1956

Rekeningen van de brandweer van Bavikhove voor de dienstjaren 1956, 1962, 1968 en 1974.

BE SAH /BA/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1956 - 1974

Dossier landbouwvoertuigen, tuinbouwvoertuigen en bosbouwvoertuigen vrijgesteld van de verkeerstaksen, alsook motoren en speciale machines in de gemeente Bavikhove.

BE SAH /BA/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1956 - 1956

Grootboek van de gemeente Bavikhove over het dienstjaar 1956.

BE SAH /BA/FIN/P.B./00

Archieven van de Stad Harelbeke 1956 - 1956

Dossier gemeentebelasting op de kunstmatige vlasroterijen (rootputten) in Bavikhove.

BE SAH /BA/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1955 - 1957
Resultaten per pagina: 10 25 50 100
1 2»

Vragen over Probat?

Contacteer de Provinciale Archiefdienst:

[email protected]

© 2009 Provincie West-Vlaanderen  |  Legal Disclaimer  Erkend Cultureel Archief