Zoekopdracht verfijnen

Periode
select
select
select

Legende

 • Archief
 • Deelarchief
 • Reeks
 • Deelreeks
 • Bestanddeel
 • Afficheverzameling
 • Compactdiscverzameling
 • Filmverzameling
 • Fotoverzameling
 • Gedrukte collecties
 • Gelegenheidsdrukwerk
 • Audioverzameling
 • Handbibliotheek
 • Kaart- en planverzameling
 • Voorwerpenverzameling
Resultaten per pagina: 10 25 50 100
1 23»
Titel
Archiefnummer
Locatie Periode

Financiën en fiscaliteit

BE SAH /BA/FIN

Archieven van de Stad Harelbeke onbekend - onbekend
219 beschrijvingen
Sorteer op datum | archief
Titel
Archiefnummer
  Locatie Periode

Grootboek van de ontvangsten en uitgaven van de gemeente Bavikhove voor het dienstjaar 1976.

BE SAH /BA/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1976 - 1976

Facturen ontvangsten bij de rekeningen van Bavikhove voor het dienstjaar 1976.

BE SAH /BA/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1976 - 1976

Facturen uitgaven bij de rekeningen van Bavikhove voor het dienstjaar 1976

BE SAH /BA/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1976 - 1976

Facturen uitgaven bij de rekeningen van Bavikhove voor het dienstjaar 1976

BE SAH /BA/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1976 - 1976

Facturen uitgaven bij de rekeningen van Bavikhove voor het dienstjaar 1976

BE SAH /BA/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1976 - 1976

Dossier over de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting in Bavikhove. (ontbreekt in de doos)

BE SAH /BA/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1976 - 1976

Kasboek over diverse belastingen tijdens het dienstjaar 1976.

BE SAH /BA/FIN/P.B./00

Archieven van de Stad Harelbeke 1976 - 1976

Grootboek van de gemeente Bavikhove over het dienstjaar 1975.

BE SAH /BA/FIN/P.B./00

Archieven van de Stad Harelbeke 1975 - 1975

Grootboek met de ontvangsten en uitgaven van de gemeente Bavikhove voor het dienstjaar 1975.

BE SAH /BA/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1975 - 1975

Rekening van de gemeente Bavikhove over het dienstjaar 1975.

BE SAH /BA/FIN/P.B./00

Archieven van de Stad Harelbeke 1975 - 1975

Briefwisseling met het gemeentebestuur van Bavikhove over belastingen en financiën.

BE SAH /BA/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1975 - 1976

Facturen uitgaven bij de rekeningen van Bavikhove voor het dienstjaar 1975

BE SAH /BA/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1975 - 1975

Kohier rekening voor ontvangsten van Bavikhove van het dienstjaar 1976.

BE SAH /BA/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1975 - 1976

Staat invordering der gemeentebelasting van Bavikhove voor het dienstjaar 1975:staat der oninbare posten.

BE SAH /BA/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1975 - 1975

Staat van de oninbare belastingen: bij het drinkwaternet aansluitbare woningen en afhalen van huisvuil voor het dienstjaar 1975 van Bavikhove.

BE SAH /BA/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1975 - 1975

Staat van de oninbare belastingen: de aanleg van riolen . dienstjaar 1975 van Bavikhove.

BE SAH /BA/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1975 - 1975

Kohier rekening voor de ontvangsten van Bavikhove voor het dienstjaar 1974.

BE SAH /BA/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1974 - 1976

Grootboek met de ontvangsten en uitgaven van de gemeente Bavikhove voor het dienstjaar 1974.

BE SAH /BA/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1974 - 1974

Facturen ontvangsten bij de rekeningen van Bavikhove voor het dienstjaar 1974

BE SAH /BA/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1974 - 1974

Kohier van de gemeentebelasting op de eigendommen aangesloten op het gemeenteriool in Bavikhove voor het dienstjaar 1974.

BE SAH /BA/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1974 - 1974

Facturen uitgaven bij de rekening van Bavikhove voor het dienstjaar 1974

BE SAH /BA/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1974 - 1974

Facturen uitgaven bij de rekeningen van Bavikhove voor het dienstjaar 1974

BE SAH /BA/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1974 - 1974

Rekening van de gemeente Bavikhove over het dienstjaar 1974.

BE SAH /BA/FIN/P.B./00

Archieven van de Stad Harelbeke 1974 - 1974

Rekening van de gemeente Bavikhove over het dienstjaar 1973.

BE SAH /BA/FIN/P.B./00

Archieven van de Stad Harelbeke 1973 - 1973

Dossier over de provinciale belasting voor de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging in Bavikhove.

BE SAH /BA/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1973 - 1976

Kohier op het ophalen van huisvuil in Bavikhove voor het dienstjaar 1973 (dossier ontbreekt).

BE SAH /BA/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1973 - 1974

Rekening van de gemeente Bavikhove over het dienstjaar 1972.

BE SAH /BA/FIN/P.B./00

Archieven van de Stad Harelbeke 1972 - 1972

Grootboek van de ontvangsten en uitgaven van Bavikhove voor het dienstjaar 1973.

BE SAH /BA/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1972 - 1973

Kohieren met de gemeentebelasting op de bij het drinkwaternet aansluitbare woningen in Bavikhove voor de dienstjaren 1972, 1973 en 1974.

BE SAH /BA/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1972 - 1974

Facturen uitgaven bij de rekeningen van Bavikhove voor het dienstjaar 1972

BE SAH /BA/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1972 - 1972

Facturen uitgaven bij de rekeningen van Bavikhove voor het dienstjaar 1972

BE SAH /BA/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1972 - 1972

Grootboek met de ontvangsten en uitgaven van de gemeente Bavikhove voor het dienstjaar 1973.

BE SAH /BA/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1972 - 1973

Grootboek van de gemeente Bavikhove over het dienstjaar 1972.

BE SAH /BA/FIN/P.B./00

Archieven van de Stad Harelbeke 1972 - 1972

Begroting van de gmeente Bavikhove over het dienstjaar 1971.

BE SAH /BA/FIN/P.B./00

Archieven van de Stad Harelbeke 1971 - 1971

Kohieren met de gemeentebelasting op de eigendommen aangesloten op de gemeenteriolering in Bavikhove voor het dienstjaar 1971 en 1972.

BE SAH /BA/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1971 - 1972

Kohier gemeentebelasting op het ophalen van huisvuil van Bavikhove voor het dienstjaar 1972

BE SAH /BA/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1971 - 1972

Dossier over de provinciale belasting op de vaste en/of beweegbare pompen voor olie- en brandmotorbrandstoffen in Bavikhove.

BE SAH /BA/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1971 - 1976

Dossier over de gemeentebelasting op de motorrijtuigen.

BE SAH /BA/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1971 - 1975

Dossier over de provinciale belasting op de openbare danspartijen in Bavikhove van 1971 tot en met 1976.

BE SAH /BA/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1971 - 1976

Grootboek met de ontvangsten en uitgaven van de gemeente Bavikhove voor het dienstjaar 1972.

BE SAH /BA/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1971 - 1972

Rekening van de gemeente Bavikhove over het dienstjaar 1971.

BE SAH /BA/FIN/P.B./00

Archieven van de Stad Harelbeke 1971 - 1971

Dossier over de aanvullende belastingen, opcentiemen op de provinciale belastingen op stapelplaatsen (schroot en/of aanverwante in metaal verwerkte produkten - oude voertuigen en/of onderdelen -...

BE SAH /BA/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1971 - 1976

Rekening van de gemeente Bavikhove over het dienstjaar 1970.

BE SAH /BA/FIN/P.B./00

Archieven van de Stad Harelbeke 1970 - 1970

Kohieren met de gemeentebelasting op de bij het drinkwaternet aansluitbare woningen in Bavikhove voor het dienstjaar 1970 en 1971.

BE SAH /BA/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1970 - 1971

Dossier over de provinciale belasting op paarden in Bavikhove.

BE SAH /BA/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1970 - 1974

Kohieren gemeentebelasting op het ophalen van huisvuil in Bavikhove voor de dienstjaren 1970, 1971 en 1972.

BE SAH /BA/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1970 - 1972

Rekening van de gemeente Bavikhove voor het dienstjaar 1970.

BE SAH /BA/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1970 - 1970

Rekening van de gemeente Bavikhove voor het dienstjaar 1969.

BE SAH /BA/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1969 - 1969

Dossier over de provinciale belasting op honden in Bavikhove van 1969 tot en met 1976.

BE SAH /BA/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1969 - 1976

Dossier over de gemeentebelasting op de gewone voertuigen in Bavikhove.

BE SAH /BA/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1969 - 1973

Grootboek met de ontvangsten en uitgaven van de gemeente Bavikhove voor het dienstjaar 1970.

BE SAH /BA/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1969 - 1970

Rekening van de gemeente Bavikhove over het dienstjaar 1969.

BE SAH /BA/FIN/P.B./00

Archieven van de Stad Harelbeke 1969 - 1969

Rol van de belastingen op het tewerkgesteld personeel en de drijfkracht van de stad Harelbeke voor het dienstjaar 1969 (dossier ontbreekt).

BE SAH /BA/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1969 - 1970

Bewijsstukken bij de gemeenterekening van Bavikhove voor het dienstjaar 1968.

BE SAH /BA/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1968 - 1969

Staat rekeningen van Bavikhove bij het Gemeentekrediet

BE SAH /BA/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1968 - 1968

Facturen ontvangsten bij de rekeningen van Bavikhove voor het dienstjaar 1968

BE SAH /BA/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1968 - 1968

Facturen uitgaven bij de rekeningen van Bavikhove voor het dienstjaar 1968

BE SAH /BA/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1968 - 1968

Grootboek van de ontvangerij van Bavikhove voor dienstjaar 1968

BE SAH /BA/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1968 - 1968

Kohier over de gemeentebelasting op de bij het drinkwaternet aansluitbare woningen in Bavikhove voor het dienstjaar 1968 (dossier ontbreekt in doos).

BE SAH /BA/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1968 - 1968

Rekening van de gemeente Bavikhove voor het dienstjaar 1968.

BE SAH /BA/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1968 - 1968

Kohier met de gemeentebelasting op gewone voertuigen voor het dienstjaar 1968.

BE SAH /BA/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1968 - 1968

Rekening van de gemeente Bavikhove voor het dienstjaar 1967.

BE SAH /BA/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1967 - 1967

Rekeningen van de gemeente Hulste voorgelegd aan de gewestelijk ontvangen voor het dienstjaar 1967.

BE SAH /BA/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1967 - 1967

Dossier over de provinciale belasting op de stapelplaatsen van schroot en/of oude voertuigen, afbraakmaterialen en huisvuil in Bavikhove.

BE SAH /BA/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1966 - 1973

Kohier van de gemeentebelasting op eigendommen aangesloten op de gemeenteriolering in Bavikhove voor de dienstjaar 1966 en 1967.

BE SAH /BA/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1966 - 1967

Dossier over de opgave van oninbare belastingen in Bavikhove.

BE SAH /BA/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1966 - 1972

Grootboek met de ontvangsten en uitgaven van de gemeente Bavikhove voor het dienstjaar 1965.

BE SAH /BA/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1965 - 1965

Dossier over de provinciale belasting op de drijfkracht en nijverheidspersoneel in Bavikhove.

BE SAH /BA/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1964 - 1966

Grootboek met de ontvangsten en uitgaven van de gemeente Bavihove voor het dienstjaar 1964.

BE SAH /BA/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1964 - 1964

Kohieren van de gemeentebelasting op de eigendommen aangesloten op de gemeenteriolering in Bavikhove voor de dienstjaren 1964 en 1965.

BE SAH /BA/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1964 - 1965

Rekening van de gemeente Bavikhove voor het dienstjaar 1964.

BE SAH /BA/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1964 - 1964

Rekening van de gemeente Bavikhove voor het dienstjaar 1963.

BE SAH /BA/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1963 - 1963

Kohier met de gemeentebelasting op gewone voertuigen voor het dienstjaar 1963.

BE SAH /BA/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1963 - 1963

Rekening van de gemeente Bavikhove voor het dienstjaar 1962.

BE SAH /BA/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1962 - 1962

Grootboek van de gemeente Bavikhove over het dienstjaar 1962.

BE SAH /BA/FIN/P.B./00

Archieven van de Stad Harelbeke 1962 - 1962

Dossier over de gemeentebelasting op het ophalen van huisvuil in Bavikhove.

BE SAH /BA/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1962 - 1962

Dossier over de belasting op de drankslijterijen in Bavikhove.

BE SAH /BA/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1962 - 1967

Dossier over de retributie op het gebruik van de gemeentelijke weegbrug in Bavikhove.

BE SAH /BA/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1962 - 1966

Grootboek uitgaven bij de rekeningen van Bavikhove voor het dienstjaar 1962

BE SAH /BA/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1962 - 1962

Facturen met de uitgaven bij de rekeningen voor het dienstjaar 1962.

BE SAH /BA/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1962 - 1962

Facturen met de ontvangsten bij de rekeningen voor het dienstjaar 1962.

BE SAH /BA/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1962 - 1962

Kohieren van de gemeentebelasting op de eigendommen aangesloten op de gemeenteriolen in Bavikhove voor de dienstjaren 1961 tot en met 1963.

BE SAH /BA/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1961 - 1963

Rekening van de gemeente Bavikhove voor het dienstjaar 1961.

BE SAH /BA/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1961 - 1961

Rekening van de gemeente Bavikhove voor het dienstjaar 1960.

BE SAH /BA/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1960 - 1960

Grootboek van de gemeente Bavikhove over het dienstjaar 1960.

BE SAH /BA/FIN/P.B./00

Archieven van de Stad Harelbeke 1960 - 1960

Dossier over de provinciale belasting op de automatische ontspanningstoestellen of speeltoestellen in Bavikhove.

BE SAH /BA/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1960 - 1973

Lijsten van de eigenaars en houders van honden in Bavikhove voor de dienstjaren 1959 tot en met 1968.

BE SAH /BA/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1959 - 1968

Rekening van de gemeente Bavikhove voor het dienstjaar 1959.

BE SAH /BA/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1959 - 1959

Grootboek van de gemeente Bavikhove voor het jaar 1959.

BE SAH /BA/FIN/P.B./00

Archieven van de Stad Harelbeke 1959 - 1959

Rekening van de gemeente Bavikhove voor het dienstjaar 1958.

BE SAH /BA/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1958 - 1958

Kohieren gemeentebelasting op gewone voertuigen en opcentiemen op de provinciale belastingen op rijwielen, rijwielen met hulpmotor en honden._ voor de dienstjaren 1960 tot en met 1963.(dossier...

BE SAH /BA/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1958 - 1963

Dossier over de belasting op de huisnummers in Bavikhove van 1958 tot en met 1973.

BE SAH /BA/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1958 - 1973

Briefwisseling tussen het gemeentekrediet van België en het gemeentebestuur van Bavikhove over leningen aangegaan door het gemeentebestuur van Bavikhove.

BE SAH /BA/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1958 - 1971

Dossier gemeentebelasting op de keurrechten op het slachtvlees in Bavikhove.(dossier ontbreekt)

BE SAH /BA/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1958 - 1962

Kohieren gemeentebelasting op gewone voertuigen en opcentiemen op de provinciale belastingen op rijwielen, rijwielen met hulpmotor en honden._ voor de dienstjaren 1960 tot en met 1963.(dossier...

BE SAH /BA/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1958 - 1963

Dossier over de aangiften van het gemeentebestuur van Bavikhove aan de controle der belastingen. Bevat lijst met spelen, behendigheids- en sportwedstrijden in Bavikhove in 1968 en lijsten met mutaties...

BE SAH /BA/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1957 - 1976

Dossier gemeentebelasting op de kunstmatige roterijen (rootputten) in Bavikhove voor de dienstjaren 1957 en 1958 (dossier ontbreekt).

BE SAH /BA/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1957 - 1958

Rekening van de gemeente Bavikhove voor het dienstjaar 1957.

BE SAH /BA/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1957 - 1957

Grootboek van de gemeente Bavikhove over het dienstjaar 1957.

BE SAH /BA/FIN/P.B./00

Archieven van de Stad Harelbeke 1957 - 1957

Grootboek van de gemeente Bavikhove over het dienstjaar 1956.

BE SAH /BA/FIN/P.B./00

Archieven van de Stad Harelbeke 1956 - 1956
Resultaten per pagina: 10 25 50 100
1 23»

Vragen over Probat?

Contacteer de Provinciale Archiefdienst:

[email protected]

© 2009 Provincie West-Vlaanderen  |  Legal Disclaimer  Erkend Cultureel Archief