Zoekopdracht verfijnen

Periode
select
select
select

Legende

 • Archief
 • Deelarchief
 • Reeks
 • Deelreeks
 • Bestanddeel
 • Afficheverzameling
 • Compactdiscverzameling
 • Filmverzameling
 • Fotoverzameling
 • Gedrukte collecties
 • Gelegenheidsdrukwerk
 • Audioverzameling
 • Handbibliotheek
 • Kaart- en planverzameling
 • Voorwerpenverzameling
Resultaten per pagina: 10 25 50 100
1 2»
Titel
Archiefnummer
Locatie Periode

Militaire Zaken en oorlogen

BE SAH /BA/MIL

Archieven van de Stad Harelbeke onbekend - onbekend
110 beschrijvingen
Sorteer op datum | archief
Titel
Archiefnummer
  Locatie Periode

Register van de militairen in onbeperkt verlof in de gemeente Bavikhove model B.

BE SAH /BA/MIL/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke onbekend - onbekend

Register van inschrijving van de leden van de burgerwacht in de gemeente Bavikhove met als geboortejaar 1798 tot 1827.

BE SAH /BA/MIL/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1813 - 1852

Lijst van de burgerwacht bevattende de personen geboren in de loop van het jaar 1781 tot het jaar incluis.

BE SAH /BA/MIL/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1815 - 1839

Register over de inschrijving en de loting van de leden van de rustende schuterij (burgerwacht) voor de jaren 1819 tot en met 1830.

BE SAH /BA/MIL/P.B./00

Archieven van de Stad Harelbeke 1819 - 1830

Register van inschrijving van de leden van de burgerwacht in de gemeente Bavikhove met als geboortejaar 1781 tot 1809.

BE SAH /BA/MIL/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1820 - 1840

Inschrijvingslijst van de leden voor de rustende schutterij in de gemeente Bavikhove voor het jaar 1829.

BE SAH /BA/MIL/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1829 - 1829

Inschrijvingslijst van de leden voor de rustende schutterij in de gemeente Bavikhove voor het jaar 1830.

BE SAH /BA/MIL/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1830 - 1830

Lijsten van de leden van de burgerwacht in Bavikhove.

BE SAH /BA/MIL/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1830 - 1914

Briefwisseling van en met het gemeentebestuur van Bavikhove over de organisatie van de burgerwacht.

BE SAH /BA/MIL/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1831 - 1832

Lijsten met de leden van de burgerwacht in Bavikhove.

BE SAH /BA/MIL/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1832 - 1837

Register van de nationale militie over de dienstplichtigen voor de lichtingen 1836 tot en met 1843.

BE SAH /BA/MIL/P.B./00

Archieven van de Stad Harelbeke 1836 - 1843

Dossier van de nationale militie met formulieren model nr. 1 over de dienstplichtigen van de lichting 1957.

BE SAH /BA/MIL/P.B./00

Archieven van de Stad Harelbeke 1852 - 1957

Register van de nationale militie over de dienstplichtigen van de lichtingen 1860 tot en met 1890.

BE SAH /BA/MIL/P.B./00

Archieven van de Stad Harelbeke 1860 - 1890

Register van de nationale militie over de dienstplichtigen met onbepaald verlof voor de lichtingen 1867 tot en met 1896.

BE SAH /BA/MIL/P.B./00

Archieven van de Stad Harelbeke 1867 - 1896

Overeenkomst tussen Leopold Deschepper uit Ettelgem en Antoine Dutoit uit Bavikhove over de vervanging van legerdienst van Leopeold Deschepper voor de lichting van 1874.

BE SAH /BA/MIL/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1874 - 1874

Register over de dienstplichtigen met onbepaald verlof van de lichtingen 1898 tot en 1923.

BE SAH /BA/MIL/P.B./00

Archieven van de Stad Harelbeke 1898 - 1923

Register van de nationale militie over de dienstplichtigen met onbepaald verlof voor de lichtingen 1906 tot en met 1932.

BE SAH /BA/MIL/P.B./00

Archieven van de Stad Harelbeke 1906 - 1932

Dossier over de inbeslagname van wol tijdens de Eerste Wereldoorlog in Bavikhove.

BE SAH /BA/MIL/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1914 - 1918

Dossier over de oorlogsschade aan gemeentegebouwen in Bavikhove in de Eerste Wereldoorlog.

BE SAH /BA/MIL/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1914 - 1925

Dossier met betalingsbevelen en bewijsstukken voor de terugbetaling van oorlogsschade door opeisingen in de Eerste Wereldoorlog.

BE SAH /BA/MIL/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1914 - 1920

Dossier met betalingsbevelen en bewijsstukken voor de terugbetaling van oorlogsschade voor de steun aan werklozen uit Bavikhove in de Eerste Wereldoorlog.

BE SAH /BA/MIL/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1915 - 1919

Dossier met de betalingsbevelen en bewijsstukken voor de terugbetaling van oorlogsschade voor de levering van kolen uit Bavikhove in de Eerste Wereldoorlog.

BE SAH /BA/MIL/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1915 - 1919

Dossier over de opeising van paarden voor het trekken van de schepen op de Leie.

BE SAH /BA/MIL/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1915 - 1918

Dossier over opeisingen en oorlogsschade in Bavikhove tijdens de Eerste Wereldoorlog.

BE SAH /BA/MIL/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1916 - 1925

Dossier met de betalingsbevelen en bewijsstukken voor de terugbetaling van oorlogsschade voor het onderhoud van burgergevangenen uit Bavikhove in de Eerste Wereldoorlog.

BE SAH /BA/MIL/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1916 - 1917

Dossier met de betalingsbevelen en bewijsstukken voor de terugbetaling van oorlogsschade door opeisingen van kolen in de Eerste Wereldoorlog in Bavikhove.

BE SAH /BA/MIL/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1916 - 1918

Briefwisseling van Constant Vierstraete als krijgsgevangene (twee briefkaarten).

BE SAH /BA/MIL/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1917 - 1917

Dossier over oorlogsslachtoffers die vervoerd werden door de stad Kortrijk en er begraven werden.

BE SAH /BA/MIL/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1917 - 1921

Dossier met betalingsbevelen en bewijsstukken voor de terugbetaling van oorlogsschade door boetes in Bavikhove in de Eerste Wereldoorlog.

BE SAH /BA/MIL/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1918 - 1919

Dossier met affiches en wetteksten over de muntomloop na de Eerste Wereldoorlog.

BE SAH /BA/MIL/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1918 - 1918

Briefwisseling , wetteksten en affiches over de heropbouw, bevoorrading en herorganisatie na de Eerste Wereldoorlog in Bavikhove.

BE SAH /BA/MIL/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1918 - 1925

Dossier over de oorlogsschade aan de landbouw in Bavikhove tijdens de Eerste Wereldoorlog. Bevat affiches.

BE SAH /BA/MIL/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1918 - 1925

Dossier over de militievergoedingen van de soldaten in dienst tijdens de Eerste Wereldoorlog.

BE SAH /BA/MIL/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1919 - 1920

Dossier van de nationale militie met formulieren model nr. 1 over de dienstplichtigen van de lichting 1927.

BE SAH /BA/MIL/P.B./00

Archieven van de Stad Harelbeke 1924 - 1927

Dossier van de nationale militie met formulieren model nr. 1 over de dienstplichtigen van de lichting 1926.

BE SAH /BA/MIL/P.B./00

Archieven van de Stad Harelbeke 1926 - 1926

Dossier van de nationale militie met formulieren model nr. 1 over de dienstplichtigen van de lichting 1929.

BE SAH /BA/MIL/P.B./00

Archieven van de Stad Harelbeke 1927 - 1929

Dossier van de nationale militie met formulieren model nr. 1 over de dienstplichtigen van de lichting 1928.

BE SAH /HU/MIL/P.B./00

Archieven van de Stad Harelbeke 1928 - 1928

Dossier van de nationale militie met formulieren model nr. 1 over de dienstplichtigen van de lichting 1928.

BE SAH /BA/MIL/P.B./00

Archieven van de Stad Harelbeke 1928 - 1928

Dossier van de nationale militie met formulieren model nr. 1 over de dienstplichtigen van de lichting 1930.

BE SAH /BA/MIL/P.B./00

Archieven van de Stad Harelbeke 1930 - 1930

Dossier van de nationale militie met formulieren model nr. 1 over de dienstplichtigen van de lichting 1931.

BE SAH /BA/MIL/P.B./00

Archieven van de Stad Harelbeke 1931 - 1931

Dossier van de nationale militie met formulieren model nr. 1 over de dienstplichtigen van de lichting 1932.

BE SAH /BA/MIL/P.B./00

Archieven van de Stad Harelbeke 1932 - 1932

Dossier van de nationale militie met formulieren model nr. 1 over de dienstplichtigen van de lichting 1933.

BE SAH /BA/MIL/P.B./00

Archieven van de Stad Harelbeke 1933 - 1933

Dossier van de nationale militie met formulieren model nr. 1 over de dienstplichtigen van de lichting 1935.

BE SAH /BA/MIL/P.B./00

Archieven van de Stad Harelbeke 1933 - 1935

Dossier van de nationale militie met formulieren model nr. 1 over de dienstplichtigen van de lichting 1936.

BE SAH /BA/MIL/P.B./00

Archieven van de Stad Harelbeke 1933 - 1936

Dossier van de nationale militie met formulieren model nr. 1 over de dienstplichtigen van de lichting 1934.

BE SAH /BA/MIL/P.B./00

Archieven van de Stad Harelbeke 1934 - 1934

Dossier van de nationale militie met formulieren model nr. 1 over de dienstplichtigen van de lichting 1937.

BE SAH /BA/MIL/P.B./00

Archieven van de Stad Harelbeke 1937 - 1937

Grootboek van de gemeente Bavikhove over de dienstjaren 1937 tot 1941 (bijvoegsel).

BE SAH /BA/MIL/P.B./00

Archieven van de Stad Harelbeke 1937 - 1941

Dossier over de telling van motorvoertuigen en de vergunning ervoor.

BE SAH /BA/MIL/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1938 - 1946

Dossier van de nationale militie met formulieren model nr. 1 over de dienstplichtigen van de lichting 1938.

BE SAH /BA/MIL/P.B./00

Archieven van de Stad Harelbeke 1938 - 1938

Dossier over militievergoedingen: verklaringen over rechthebbenden.

BE SAH /BA/MIL/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1938 - 1940

Dossier over militievergoedingen en aanvragen.

BE SAH /BA/MIL/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1938 - 1946

Dossier van de nationale militie met formulieren model nr. 1 over de dienstplichtigen van de lichting 1940.

BE SAH /BA/MIL/P.B./00

Archieven van de Stad Harelbeke 1938 - 1940

Dossier over militievergoedingen aan de rechthebbenden der wederopgeroepen militairen.

BE SAH /BA/MIL/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1939 - 1941

Dossier van de nationale militie met formulieren model nr. 1 over de dienstplichtigen van de lichting 1939.

BE SAH /BA/MIL/P.B./00

Archieven van de Stad Harelbeke 1939 - 1939

Dossier van de nationale militie met formulieren model nr. 1 over de dienstplichtigen van de lichting 1941.

BE SAH /BA/MIL/P.B./00

Archieven van de Stad Harelbeke 1940 - 1941

Dossier met aanwijzingen voor de plaatselijke luchtbeschermingsleiders bij afwerping van fosforhoudende bommen.

BE SAH /BA/MIL/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1940 - 1944

Dossier over de telling van paarden tijdens de Tweede Wereldoorlog.

BE SAH /BA/MIL/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1940 - 1945

Dossier over de inkwartiering van soldaten tijdens de Tweede Wereldoorlog.

BE SAH /BA/MIL/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1940 - 1945

Dossier over de vlasnijverheid tijdens de Tweede Wereldoorlog.

BE SAH /BA/MIL/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1940 - 1941

Dossier over de opeising van wol, stro en hooi tijdens de Tweede Wereldoorlog.

BE SAH /BA/MIL/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1940 - 1945

Dossier over de opeising van non-ferro metalen tijdens de Tweede Wereldoorlog.

BE SAH /BA/MIL/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1940 - 1945

Dossier over de opeisingen en inkwartiering door de geallieerde legers en met briefwisseling met de dienst der opeisingen tijdens de Tweede Wereldoorlog.

BE SAH /BA/MIL/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1940 - 1945

Dossier over de boerenwacht tijdens de Tweede Wereldoorlog in Bavikhove.

BE SAH /BA/MIL/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1940 - 1945

Dossier over de recuperatie en valorisatie van afvalstoffen zoals oud papier en oud ijzer tijdens de Tweede Wereldoorlog.

BE SAH /BA/MIL/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1941 - 1945

Dossier over de vergoeding van militaire opeisingen tijdens de Tweede Wereldoorlog.

BE SAH /BA/MIL/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1941 - 1945

Uitgavenboek over militievergoedingen.

BE SAH /BA/MIL/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1941 - 1945

Dossier van de nationale militie met formulieren model nr. 1 over de dienstplichtigen van de lichting 1942.

BE SAH /BA/MIL/P.B./00

Archieven van de Stad Harelbeke 1942 - 1942

Dossier van de nationale militie met formulieren model nr. 1 over de dienstplichtigen van de lichting 1943.

BE SAH /BA/MIL/P.B./00

Archieven van de Stad Harelbeke 1943 - 1943

Dossier van de nationale militie met formulieren model nr. 1 over de dienstplichtigen van de lichting 1944.

BE SAH /BA/MIL/P.B./00

Archieven van de Stad Harelbeke 1944 - 1944

Dossier van de nationale militie met formulieren model nr. 1 over de dienstplichtigen van de lichting 1945.

BE SAH /BA/MIL/P.B./00

Archieven van de Stad Harelbeke 1945 - 1945

Dossier van de nationale militie met formulieren model nr. 1 over de dienstplichtigen van de lichting 1946.

BE SAH /BA/MIL/P.B./00

Archieven van de Stad Harelbeke 1946 - 1946

Uitgavenboek over militievergoedingen.

BE SAH /BA/MIL/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1946 - 1949

Dossier van de nationale militie met formulieren model nr. 1 over de dienstplichtigen van de lichting 1947.

BE SAH /BA/MIL/P.B./00

Archieven van de Stad Harelbeke 1947 - 1947

Dossier van de nationale militie met formulieren model nr. 1 over de dienstplichtigen van de lichting 1952.

BE SAH /BA/MIL/P.B./00

Archieven van de Stad Harelbeke 1947 - 1952

Dossier van de nationale militie met formulieren model nr. 1 over de dienstplichtigen van de lichting 1953.

BE SAH /BA/MIL/P.B./00

Archieven van de Stad Harelbeke 1947 - 1953

Dossier van de nationale militie met formulieren model nr. 1 over de dienstplichtigen van de lichting 1954.

BE SAH /BA/MIL/P.B./00

Archieven van de Stad Harelbeke 1948 - 1955

Dossier van de nationale militie met formulieren model nr. 1 over de dienstplichtigen van de lichting 1948.

BE SAH /BA/MIL/P.B./00

Archieven van de Stad Harelbeke 1948 - 1948

Dossier van de nationale militie met formulieren model nr. 1 over de dienstplichtigen van de lichting 1951.

BE SAH /BA/MIL/P.B./00

Archieven van de Stad Harelbeke 1948 - 1951

Dossier over verzetslui, weggevoerden en werkweigeraars uit de Tweede Wereldoorlog.

BE SAH /BA/MIL/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1948 - 1976

Dossier van de nationale militie met formulieren model nr. 1 over de dienstplichtigen van de lichting 1949.

BE SAH /BA/MIL/P.B./00

Archieven van de Stad Harelbeke 1949 - 1949

Dossier van de nationale militie met formulieren model nr. 1 over de dienstplichtigen van de lichting 1950.

BE SAH /BA/MIL/P.B./00

Archieven van de Stad Harelbeke 1949 - 1950

Dossier van de nationale militie met formulieren model nr. 1 over de dienstplichtigen van de lichting 1955.

BE SAH /BA/MIL/P.B./00

Archieven van de Stad Harelbeke 1950 - 1955

Dossier van de nationale militie met formulieren model nr. 1 over de dienstplichtigen van de lichting 1956.

BE SAH /BA/MIL/P.B./00

Archieven van de Stad Harelbeke 1950 - 1956

Dossier van de nationale militie met formulieren model nr. 1 over de dienstplichtigen van de lichting 1958.

BE SAH /BA/MIL/P.B./00

Archieven van de Stad Harelbeke 1953 - 1958

Dossier over oudstrijders, zivielarbeiders en hun weduwen (toelagen, begrafenissen, ...).

BE SAH /BA/MIL/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1953 - 1977

Dossier over oudstrijders, zivielarbeiders en hun weduwen (toelagen, begrafenissen, ...).

BE SAH /BA/MIL/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1953 - 1962

Register van de nationale militie over de weerspanningen en de dienweigeraars van Bavikhove tijdens de periode 1954 tot 1957.

BE SAH /BA/MIL/P.B./00

Archieven van de Stad Harelbeke 1954 - 1957

Dossier van de nationale militie met formulieren model nr. 1 over de dienstplichtigen van de lichting 1959.

BE SAH /BA/MIL/P.B./00

Archieven van de Stad Harelbeke 1955 - 1959

Dossier over militaire begraafplaatsen en graven van militairen, eretekens en onderscheidingen in Bavikhove.

BE SAH /BA/MIL/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1956 - 1976

Dossier van de nationale militie met formulieren model nr. 1 over de dienstplichtigen van de lichting 1960.

BE SAH /BA/MIL/P.B./00

Archieven van de Stad Harelbeke 1958 - 1960

Dossier van de nationale militie met formulieren model nr. 1 over de dienstplichtigen van de lichting 1962.

BE SAH /BA/MIL/P.B./00

Archieven van de Stad Harelbeke 1959 - 1962

Dossier van de nationale militie met formulieren model nr. 1 over de dienstplichtigen van de lichting 1963.

BE SAH /BA/MIL/P.B./00

Archieven van de Stad Harelbeke 1961 - 1963

Dossier van de nationale militie met formulieren model nr. 1 over de dienstplichtigen van de lichting 1964.

BE SAH /BA/MIL/P.B./00

Archieven van de Stad Harelbeke 1961 - 1964

Dossier van de nationale militie met formulieren model nr. 1 over de dienstplichtigen van de lichting 1961.

BE SAH /BA/MIL/P.B./00

Archieven van de Stad Harelbeke 1961 - 1961

Dossier van de nationale militie met formulieren model nr. 1 over de dienstplichtigen van de lichting 1965.

BE SAH /BA/MIL/P.B./00

Archieven van de Stad Harelbeke 1963 - 1965

Dossier van de nationale militie met formulieren model nr. 1 over de dienstplichtigen van de lichting 1967.

BE SAH /BA/MIL/P.B./00

Archieven van de Stad Harelbeke 1963 - 1967

Dossier van de nationale militie met formulieren model nr. 1 over de dienstplichtigen van de lichting 1969.

BE SAH /BA/MIL/P.B./00

Archieven van de Stad Harelbeke 1964 - 1969

Dossier van de nationale militie met formulieren model nr. 1 over de dienstplichtigen van de lichting 1970;

BE SAH /BA/MIL/P.B./00

Archieven van de Stad Harelbeke 1965 - 1970

Dossier van de nationale militie met formulieren model nr. 1 over de dienstplichtigen van de lichting 1968.

BE SAH /BA/MIL/P.B./00

Archieven van de Stad Harelbeke 1965 - 1968

Dossier van de nationale militie met formulieren model nr. 1 over de dienstplichtigen van de lichting 1966.

BE SAH /BA/MIL/P.B./00

Archieven van de Stad Harelbeke 1966 - 1966
Resultaten per pagina: 10 25 50 100
1 2»

Vragen over Probat?

Contacteer de Provinciale Archiefdienst:

[email protected]

© 2009 Provincie West-Vlaanderen  |  Legal Disclaimer  Erkend Cultureel Archief