Zoekopdracht verfijnen

Periode
select
select
select

Legende

 • Archief
 • Deelarchief
 • Reeks
 • Deelreeks
 • Bestanddeel
 • Afficheverzameling
 • Compactdiscverzameling
 • Filmverzameling
 • Fotoverzameling
 • Gedrukte collecties
 • Gelegenheidsdrukwerk
 • Audioverzameling
 • Handbibliotheek
 • Kaart- en planverzameling
 • Voorwerpenverzameling
Resultaten per pagina: 10 25 50 100
1 23»
Titel
Archiefnummer
Locatie Periode

Militaire Zaken en oorlogen

BE SAH /BA/MIL

Archieven van de Stad Harelbeke onbekend - onbekend
110 beschrijvingen
Sorteer op datum | archief
Titel
Archiefnummer
  Locatie Periode

Register van de militairen in onbeperkt verlof in de gemeente Bavikhove model B.

BE SAH /BA/MIL/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke onbekend - onbekend

Register van inschrijving van de leden van de burgerwacht in de gemeente Bavikhove met als geboortejaar 1798 tot 1827.

BE SAH /BA/MIL/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1813 - 1852

Lijst van de burgerwacht bevattende de personen geboren in de loop van het jaar 1781 tot het jaar incluis.

BE SAH /BA/MIL/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1815 - 1839

Register over de inschrijving en de loting van de leden van de rustende schuterij (burgerwacht) voor de jaren 1819 tot en met 1830.

BE SAH /BA/MIL/P.B./00

Archieven van de Stad Harelbeke 1819 - 1830

Register van inschrijving van de leden van de burgerwacht in de gemeente Bavikhove met als geboortejaar 1781 tot 1809.

BE SAH /BA/MIL/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1820 - 1840

Inschrijvingslijst van de leden voor de rustende schutterij in de gemeente Bavikhove voor het jaar 1829.

BE SAH /BA/MIL/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1829 - 1829

Inschrijvingslijst van de leden voor de rustende schutterij in de gemeente Bavikhove voor het jaar 1830.

BE SAH /BA/MIL/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1830 - 1830

Lijsten van de leden van de burgerwacht in Bavikhove.

BE SAH /BA/MIL/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1830 - 1914

Briefwisseling van en met het gemeentebestuur van Bavikhove over de organisatie van de burgerwacht.

BE SAH /BA/MIL/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1831 - 1832

Lijsten met de leden van de burgerwacht in Bavikhove.

BE SAH /BA/MIL/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1832 - 1837

Register van de nationale militie over de dienstplichtigen voor de lichtingen 1836 tot en met 1843.

BE SAH /BA/MIL/P.B./00

Archieven van de Stad Harelbeke 1836 - 1843

Dossier van de nationale militie met formulieren model nr. 1 over de dienstplichtigen van de lichting 1957.

BE SAH /BA/MIL/P.B./00

Archieven van de Stad Harelbeke 1852 - 1957

Register van de nationale militie over de dienstplichtigen van de lichtingen 1860 tot en met 1890.

BE SAH /BA/MIL/P.B./00

Archieven van de Stad Harelbeke 1860 - 1890

Register van de nationale militie over de dienstplichtigen met onbepaald verlof voor de lichtingen 1867 tot en met 1896.

BE SAH /BA/MIL/P.B./00

Archieven van de Stad Harelbeke 1867 - 1896

Overeenkomst tussen Leopold Deschepper uit Ettelgem en Antoine Dutoit uit Bavikhove over de vervanging van legerdienst van Leopeold Deschepper voor de lichting van 1874.

BE SAH /BA/MIL/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1874 - 1874

Register over de dienstplichtigen met onbepaald verlof van de lichtingen 1898 tot en 1923.

BE SAH /BA/MIL/P.B./00

Archieven van de Stad Harelbeke 1898 - 1923

Register van de nationale militie over de dienstplichtigen met onbepaald verlof voor de lichtingen 1906 tot en met 1932.

BE SAH /BA/MIL/P.B./00

Archieven van de Stad Harelbeke 1906 - 1932

Dossier met betalingsbevelen en bewijsstukken voor de terugbetaling van oorlogsschade door opeisingen in de Eerste Wereldoorlog.

BE SAH /BA/MIL/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1914 - 1920

Dossier over de inbeslagname van wol tijdens de Eerste Wereldoorlog in Bavikhove.

BE SAH /BA/MIL/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1914 - 1918

Dossier over de oorlogsschade aan gemeentegebouwen in Bavikhove in de Eerste Wereldoorlog.

BE SAH /BA/MIL/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1914 - 1925

Dossier met betalingsbevelen en bewijsstukken voor de terugbetaling van oorlogsschade voor de steun aan werklozen uit Bavikhove in de Eerste Wereldoorlog.

BE SAH /BA/MIL/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1915 - 1919

Dossier met de betalingsbevelen en bewijsstukken voor de terugbetaling van oorlogsschade voor de levering van kolen uit Bavikhove in de Eerste Wereldoorlog.

BE SAH /BA/MIL/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1915 - 1919

Dossier over de opeising van paarden voor het trekken van de schepen op de Leie.

BE SAH /BA/MIL/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1915 - 1918

Dossier met de betalingsbevelen en bewijsstukken voor de terugbetaling van oorlogsschade door opeisingen van kolen in de Eerste Wereldoorlog in Bavikhove.

BE SAH /BA/MIL/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1916 - 1918

Dossier over opeisingen en oorlogsschade in Bavikhove tijdens de Eerste Wereldoorlog.

BE SAH /BA/MIL/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1916 - 1925

Dossier met de betalingsbevelen en bewijsstukken voor de terugbetaling van oorlogsschade voor het onderhoud van burgergevangenen uit Bavikhove in de Eerste Wereldoorlog.

BE SAH /BA/MIL/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1916 - 1917

Briefwisseling van Constant Vierstraete als krijgsgevangene (twee briefkaarten).

BE SAH /BA/MIL/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1917 - 1917

Dossier over oorlogsslachtoffers die vervoerd werden door de stad Kortrijk en er begraven werden.

BE SAH /BA/MIL/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1917 - 1921

Dossier over de oorlogsschade aan de landbouw in Bavikhove tijdens de Eerste Wereldoorlog. Bevat affiches.

BE SAH /BA/MIL/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1918 - 1925

Dossier met betalingsbevelen en bewijsstukken voor de terugbetaling van oorlogsschade door boetes in Bavikhove in de Eerste Wereldoorlog.

BE SAH /BA/MIL/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1918 - 1919

Dossier met affiches en wetteksten over de muntomloop na de Eerste Wereldoorlog.

BE SAH /BA/MIL/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1918 - 1918

Briefwisseling , wetteksten en affiches over de heropbouw, bevoorrading en herorganisatie na de Eerste Wereldoorlog in Bavikhove.

BE SAH /BA/MIL/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1918 - 1925

Dossier over de militievergoedingen van de soldaten in dienst tijdens de Eerste Wereldoorlog.

BE SAH /BA/MIL/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1919 - 1920

Dossier van de nationale militie met formulieren model nr. 1 over de dienstplichtigen van de lichting 1927.

BE SAH /BA/MIL/P.B./00

Archieven van de Stad Harelbeke 1924 - 1927

Dossier van de nationale militie met formulieren model nr. 1 over de dienstplichtigen van de lichting 1926.

BE SAH /BA/MIL/P.B./00

Archieven van de Stad Harelbeke 1926 - 1926

Dossier van de nationale militie met formulieren model nr. 1 over de dienstplichtigen van de lichting 1929.

BE SAH /BA/MIL/P.B./00

Archieven van de Stad Harelbeke 1927 - 1929

Dossier van de nationale militie met formulieren model nr. 1 over de dienstplichtigen van de lichting 1928.

BE SAH /HU/MIL/P.B./00

Archieven van de Stad Harelbeke 1928 - 1928

Dossier van de nationale militie met formulieren model nr. 1 over de dienstplichtigen van de lichting 1928.

BE SAH /BA/MIL/P.B./00

Archieven van de Stad Harelbeke 1928 - 1928

Dossier van de nationale militie met formulieren model nr. 1 over de dienstplichtigen van de lichting 1930.

BE SAH /BA/MIL/P.B./00

Archieven van de Stad Harelbeke 1930 - 1930

Dossier van de nationale militie met formulieren model nr. 1 over de dienstplichtigen van de lichting 1931.

BE SAH /BA/MIL/P.B./00

Archieven van de Stad Harelbeke 1931 - 1931

Dossier van de nationale militie met formulieren model nr. 1 over de dienstplichtigen van de lichting 1932.

BE SAH /BA/MIL/P.B./00

Archieven van de Stad Harelbeke 1932 - 1932

Dossier van de nationale militie met formulieren model nr. 1 over de dienstplichtigen van de lichting 1935.

BE SAH /BA/MIL/P.B./00

Archieven van de Stad Harelbeke 1933 - 1935

Dossier van de nationale militie met formulieren model nr. 1 over de dienstplichtigen van de lichting 1936.

BE SAH /BA/MIL/P.B./00

Archieven van de Stad Harelbeke 1933 - 1936

Dossier van de nationale militie met formulieren model nr. 1 over de dienstplichtigen van de lichting 1933.

BE SAH /BA/MIL/P.B./00

Archieven van de Stad Harelbeke 1933 - 1933

Dossier van de nationale militie met formulieren model nr. 1 over de dienstplichtigen van de lichting 1934.

BE SAH /BA/MIL/P.B./00

Archieven van de Stad Harelbeke 1934 - 1934

Dossier van de nationale militie met formulieren model nr. 1 over de dienstplichtigen van de lichting 1937.

BE SAH /BA/MIL/P.B./00

Archieven van de Stad Harelbeke 1937 - 1937

Grootboek van de gemeente Bavikhove over de dienstjaren 1937 tot 1941 (bijvoegsel).

BE SAH /BA/MIL/P.B./00

Archieven van de Stad Harelbeke 1937 - 1941

Dossier over de telling van motorvoertuigen en de vergunning ervoor.

BE SAH /BA/MIL/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1938 - 1946

Dossier van de nationale militie met formulieren model nr. 1 over de dienstplichtigen van de lichting 1938.

BE SAH /BA/MIL/P.B./00

Archieven van de Stad Harelbeke 1938 - 1938

Dossier van de nationale militie met formulieren model nr. 1 over de dienstplichtigen van de lichting 1940.

BE SAH /BA/MIL/P.B./00

Archieven van de Stad Harelbeke 1938 - 1940
Resultaten per pagina: 10 25 50 100
1 23»

Vragen over Probat?

Contacteer de Provinciale Archiefdienst:

[email protected]

© 2009 Provincie West-Vlaanderen  |  Legal Disclaimer  Erkend Cultureel Archief