Zoekopdracht verfijnen

Periode
select
select
select

Legende

 • Archief
 • Deelarchief
 • Reeks
 • Deelreeks
 • Bestanddeel
 • Afficheverzameling
 • Compactdiscverzameling
 • Filmverzameling
 • Fotoverzameling
 • Gedrukte collecties
 • Gelegenheidsdrukwerk
 • Audioverzameling
 • Handbibliotheek
 • Kaart- en planverzameling
 • Voorwerpenverzameling
Resultaten per pagina: 10 25 50 100
Titel
Archiefnummer
Locatie Periode

Financiën en fiscaliteit

BE SAH /HU/FIN

Archieven van de Stad Harelbeke onbekend - onbekend
321 beschrijvingen
Sorteer op datum | archief
Titel
Archiefnummer
  Locatie Periode

Dossier gemeentebelasting op het leggen van voetpaden in Hulste.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1971 - 1976

Dossier belasting op het leggen van riolen in de Bruggestraat in Hulste: vierde afkorting en rol der eenmalige belasting.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1971 - 1976

Dossier belasting op het leggen van riolen in Hulste.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1971 - 1975

Kohier gemeentebelasting op het tewerkgesteld personeel en drijfkracht in Hulste.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1971 - 1971

Dossier gemeentebelasting op het leggen van voetpaden in Hulste.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1971 - 1975

Dossier gemeentebelasting op de drijfkracht in Hulste voor het dienstjaar 1971.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1971 - 1971

Dossier gemeentebelasting op het tewerkgesteld personeel in Hulste voor het dienstjaar 1971.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1971 - 1971

Dossier provinciale belastingen op de olie- en motorbrandstoffen in Hulste.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1971 - 1975

Dossier verhaalbelastingen op het openen, verbreden, verlengen en rechttrekken van openbare wegen in Hulste.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1971 - 1975

Dossier verhaalbelastingen op het openen, verbreden, verlengen en rechttrekken van openbare wegen in Hulste.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1971 - 1976

Dossier met de betalingsbevelen van het dienstjaar 1971 (september nr. 222 tot december nr. 407)

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1971 - 1971

Dossier met de betalingsbevelen van het dienstjaar 1971 (januari nr. 1 tot juli nr. 221 )

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1971 - 1971

Grootboek van ontvangsten en uitgaven van de gemeente Hulste in het dienstjaar 1971

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1971 - 1971

Rekening eindrekening afgelegd door de heer Mw. Wve. R. Ververken Dumoulin Simonne, gewestelijk ontvanger der gemeente Huslte aftredend op 16 december 1971 teghenover zijn opvolger de Heer Decock...

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1971 - 1971

Rekening eindrekening afgelegd door de heer Mw Wve R. Ververken - Dumoulin Simonne gewestelijk ontvanger der gemeente Hulste aftredend op 16/12/1971 tegenover zijn opvolger De Heer Decock Leon

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1971 - 1971

Rekening eindrekening afgelegd door de heer Ververken Rodolf gewestelijk ontvanger der gemeente Hulste aftredend op 31 augustus 1971 tegenover zijn opvolger De Heer Coffyn Jean

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1971 - 1971

Rekening eindrekening afgelegd door de heer Frans Vandaele ontvanger der gemeente Hulste aftredend op 31 december 1971 tegenover zijn opvolger De Heer André Kerckhof

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1971 - 1971

Dossier met de aflossingstabellen van de rekeningen van de leningen nummers 3, 4, 5, 6 8, 19, 27, 28, 36, 37, 43 in de gemeente Hulste.

BE SAH /HU/FIN/P.B./00

Archieven van de Stad Harelbeke 1971 - 1971

Grootboek ontvangsten en uitgaven van de gemeente Hulste voor het dienstjaar 1974

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1971 - 1971

Rekening van de gemeente Hulste over het dienstjaar 1971.

BE SAH /HU/FIN/P.B./00

Archieven van de Stad Harelbeke 1971 - 1971

Rekening van de gemeente Hulste over het dienstjaar 1970.

BE SAH /HU/FIN/P.B./00

Archieven van de Stad Harelbeke 1970 - 1970

Dossier gemeentebelasting op het openhouden van herbergen na sluitingsuur in Hulste voor de dienstjaren 1970 tot en met 1974.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1970 - 1975

Dossier gemeentebelasting op het tewerkgesteld personeel in Hulste voor het dienstjaar 1970.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1970 - 1970

Dossier gemeentebelasting op de drijfkracht in Hulste voor het dienstjaar 1970.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1970 - 1970

Kohier gemeentebelasting op het tewerkgesteld personeel en de drijfkracht in Hulste voor het dienstjaar 1970.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1970 - 1970

Dossier aanvullende directe gemeentebelasting op de personenbelasting voor de dienstjaren 1970, 1971, 1972, 1973 en 1974 in Hulste.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1970 - 1974

Grootboek van de gemeente Hulste over het dienstjaar 1970.

BE SAH /HU/FIN/P.B./00

Archieven van de Stad Harelbeke /1970 - 1970

Dossier verhaalbelasting op het leggen van voetpaden in de Tieltsestraat en de Nieuwstraat in Hulste.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1970 - 1973

Dossier belasting op het leggen van voetpaden in de Kuurnsestraat in Hulste.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1970 - 1973

Dossier provinciale belastingen op paarden in Hulste.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1970 - 1975

Dossier onderzoek de commodo et incommodo voor de gemeentebelastingen in Hulste van 1970 tot 1972.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1970 - 1972

Dossier belasting op het maken van reclame op de openbare weg in Hulste.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1970 - 1975

Dossier samenvatting van de gewone begroting na wijziging nummer 2 van de gemeente Hulste voor het dienstjaar 1969.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1969 - 1969

Dossier gemeentebelasting op de drijfkracht voor het dienstjaar 1969 in Hulste.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1969 - 1969

Dossier gemeentebelasting op het tewerkgesteld personeel voor het dienstjaar 1969 in Hulste.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1969 - 1969

Kohier gemeentebelasting op de drijfkracht en het tewerkgestelde personeel voor het dienstjaar 1969 in Hulste.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1969 - 1969

Dossier gemeentebelasting op de op het watervoorzieningsnet aanluistbare gebouwen in Hulste.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1969 - 1974

Dossier oninbare posten op de belastingen in Hulste voor de dienstjaren 1969 tot 1972 en voor 1974.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1969 - 1974

Rekening van de gemeente Hulste over het dienstjaar 1969.

BE SAH /HU/FIN/P.B./00

Archieven van de Stad Harelbeke 1969 - 1969

Dossier provinciebelasting op honden.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1969 - 1975

Rekening van de gemeente Hulste over het dienstjaar 1968.

BE SAH /HU/FIN/P.B./00

Archieven van de Stad Harelbeke 1968 - 1968

Grootboek van de gemeente Hulste over het dienstjaar 1968.

BE SAH /HU/FIN/P.B./00

Archieven van de Stad Harelbeke 1968 - 1968

Dossier verhaalbelastingen op de bestratingswerken in Hulste.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1968 - 1972

Dossier intresten op achterstallige betalingen gevorderd door Lieven Deneckere aan de gemeente Hulste.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1968 - 1970

Dossier belastingen op het tewerkgesteld personeel en drijfkracht, rootputten in Hulste voor het dienstjaar 1966.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1968 - 1968

Kohier gemeentebelasting op de drijfkracht en het tewerkgestelde personeel voor het dienstjaar 1968 in Hulste.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1968 - 1968

Facturen uitgaven bij de rekeningen van Hulste voor het dienstjaar 1968

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1968 - 1968

Staten rekeningen van Hulste bij het Gemeentekrediet van 1 januari tot en met 30 juni 1968

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1968 - 1968

Facturen uitgaven bij de rekeningen van Hulste voor het dienstjaar 1968

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1968 - 1968

Rekeningen van de gemeente Huslte voor de dienstjaren 1967 tot en met 1975 voorgelegd aan de gewestelijke ontvanger.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1967 - 1975

Dossier aanvragen van begrotingswijzigingen en samenvattingen van de begroting in de gemeente Hulste voor de dienstjaren 1967 en 1968.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1967 - 1968

Dossier belasting wegens het gebruik van de openbare weg voor publiciteitsdoeleinden in Hulste.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1967 - 1971

Dossier opcentiemen op de onroerende voorheffing in Hulste van 1967 tot 1971.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1967 - 1971

Dossier gemeentebelasting op het openhouden van herbergen na sluitingsuur in Hulste van 1967 tot en met 1971.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1967 - 1971

Dossier aanvragen voor belasting op het maken van reclame op de openbare weg in Hulste.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1967 - 1969

Dossier belasting op de keuring van het slachtvlees in Hulste.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1967 - 1971

Kohier gemeentebelasting op het tewerkgesteld personeel en drijkkracht voor het dienstjaar 1967

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1967 - 1967

Kohier gemeentebelasting op de drijfkracht voor het dienstjaar 1967 in Hulste.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1967 - 1967

Dossier gemeentebelasting op het tewerkgesteld personeel voor het dienstjaar 1967 in Hulste.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1967 - 1967

Kohier gemeentebelasting op het tewerkgesteld personeel en de drijfkracht voor het 1967.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1967 - 1967

Dossier opcentiemen op provinciale belastingen op rijwielen met hulpmotor, bromfietsen, honden, fietsen en pleziervaartuigen in Hulste.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1967 - 1971

Rekening van de gemeente Hulste over het dienstjaar 1967.

BE SAH /HU/FIN/P.B./00

Archieven van de Stad Harelbeke 1967 - 1967

Grootboek van de gmeente Hulste over het dienstjaar 1966.

BE SAH /HU/FIN/P.B./00

Archieven van de Stad Harelbeke 1966 - 1966

Dossier belastingen op het tewerkgesteld personeel en drijfkracht, rootputten in Hulste voor het dienstjaar 1966.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1966 - 1966

Dossier verhaalbelasting op de bestratingswerken in Hulste.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1966 - 1968

Dossier provinciale belastingen op de stapelplaatsen van schroot en of oude voertuigen, afbraakmaterialen en huisvuil in Hulste.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1966 - 1975

Dossier belasting op de bedrijfsinkomsten van de natuurlijke personen voor het dienstjaar 1966 en 1967.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1966 - 1967

Dossier gemeentebelasting op motorvoertuigen voor het dienstjaren 1966 tot en met 1976

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1966 - 1976

Dossier twintigjarige gemeentebelasting op het leggen van voetpaden in de Kuurnsestraat in Hulste.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1966 - 1975

Dossier twintigjarige gemeentebelasting op het leggen van voetpaden in de Tieltstraat en de Nieuwstraat in Hulste.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1966 - 1976

Dossier gemeentebelasting op het openhouden van herbergen na sluitingsuur in Hulste voor de dienstjaren 1966 tot en met 1969.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1966 - 1969

Dossier inlichtingen over de opcentiemen op de provinciale belastingen.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1966 - 1966

Dossier gemeentebelasting op motorvoertuigen voor het dienstjaar 1966.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1966 - 1971

Dossier verhaalbelasting op het leggen van voetpaden in Hulste.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1966 - 1970

Rekening dienstjaar 1966 in Hulste overgelegd door de heer gewestelijk ontvanger Ververken Rodolf.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1966 - 1966

Rekening dienstjaar 1965 in Hulste overgelegd door de heer gewestelijk ontvanger Ververken Rodolf.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1965 - 1965

Dossier programma inzake financiering van investeringen van het gemeentebestuur Hulste.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1965 - 1974

Grootboek van de commissie van de openbare onderstand (COO) van de gemeente Hulste over het dienstjaar 1965.

BE SAH /HU/FIN/P.B./00

Archieven van de Stad Harelbeke 1965 - 1965

Kohier gemeentebelasting op eigendommen aangesloten op de gemeenteriolen in Bavikhove voor het dienstjaar 1965.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1965 - 1965

Dossier gemeentebelasting op het openhouden van herbergen na sluitingsuur in Hulste in 1965.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1965 - 1965

Dossier gemeentebelasting op de drijfkracht in Hulste voor het dienstjaar 1965.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1965 - 1965

Dossier gemeentebelasting op het tewerkgesteld personeel in Hulste voor het dienstjaar 1965.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1965 - 1965

Dossier belasting op de gewone voertuigen in Hulste.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1965 - 1969

Dossier aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting van 1965 en 1968 in Hulste.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1965 - 1968

Dossier gemeentebelasting op de drijfkracht in Hulste voor het dienstjaar 1964.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1964 - 1964

Dossier gemeentebelasting op het tewerkgesteld personeel in Hulste voor het dienstjaar 1964.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1964 - 1964

Dossier belasting op gewone voertuigen in Hulste.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1964 - 1965

Rekening dienstjaar 1964 in Hulste overgelegd door de heer gewestelijk ontvanger Ververken Rodolf.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1964 - 1964

Rekening dienstjaar 1963 in Hulste overgelegd door de heer gewestelijk ontvanger Ververken Rodolf.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1963 - 1963

Dossier opcentiemen op de onroerende voorheffing in Hulste in de dienstjaren 1963 tot 1966.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1963 - 1966

Dossier gemeentebelasting op het tewerkgesteld personeel en de drijfkracht in Hulste voor het dienstjaar 1963.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1963 - 1963

Dossier belasting op het maken van reclame op de openbare weg in Hulste.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1963 - 1966

Dossier gemeentebelasting op het tewerkgesteld personeel in Hulste.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1963 - 1963

Dossier gemeentebelating op de drijfkracht in Hulste.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1963 - 1963

Grootboek van de gemeente Hulste over het dienstjaar 1963

BE SAH /HU/FIN/P.B./00

Archieven van de Stad Harelbeke 1963 - 1963

Grootboek van de gemeente Hulste over het dienstjaar 1962.

BE SAH /HU/FIN/P.B./00

Archieven van de Stad Harelbeke 1962 - 1962

Dossier oninbare posten op de belastingen in Hulste 1962 - 1975.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1962 - 1975

Dossier belasting op het maken van reclame op de openbare weg in Hulste.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1962 - 1966

Dossier gemeentebelasting op het openhouden van herbergen na sluitingsuur in Hulste van 1962 tot en met 1964.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1962 - 1964

Dossier gemeentebelasting op het openhouden van herbergen na sluitingsuur in Hulste van 1967 tot en met 1971.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1962 - 1966
Resultaten per pagina: 10 25 50 100

Vragen over Probat?

Contacteer de Provinciale Archiefdienst:

[email protected]

© 2009 Provincie West-Vlaanderen  |  Legal Disclaimer  Erkend Cultureel Archief