Zoekopdracht verfijnen

Periode
select
select
select

Legende

 • Archief
 • Deelarchief
 • Reeks
 • Deelreeks
 • Bestanddeel
 • Afficheverzameling
 • Compactdiscverzameling
 • Filmverzameling
 • Fotoverzameling
 • Gedrukte collecties
 • Gelegenheidsdrukwerk
 • Audioverzameling
 • Handbibliotheek
 • Kaart- en planverzameling
 • Voorwerpenverzameling
Resultaten per pagina: 10 25 50 100
«12 3»
Titel
Archiefnummer
Locatie Periode

Financiën en fiscaliteit

BE SAH /HU/FIN

Archieven van de Stad Harelbeke onbekend - onbekend
284 beschrijvingen
Sorteer op datum | archief
Titel
Archiefnummer
  Locatie Periode

Rekening eindrekening afgelegd door de heer Frans Vandaele ontvanger der gemeente Hulste aftredend op 31 december 1971 tegenover zijn opvolger De Heer André Kerckhof

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1971 - 1971

Dossier over de gemeentebelasting op het leggen van voetpaden in Hulste in 1971 tot en met 1976.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1971 - 1976

Rekening van de gemeente Hulste over het dienstjaar 1971.

BE SAH /HU/FIN/P.B./00

Archieven van de Stad Harelbeke 1971 - 1971

Dossier met de samenvatting van de gewone begrotingswijziging van de gemeente Hulste voor het dienstjaar 1971.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1971 - 1971

Rekeningen van de gemeente Hulste voor het dienstjaar 1971 voorgelegd aan de gewestelijke ontvanger.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1971 - 1971

Grootboek van de gemeente Hulste over het dienstjaar 1971.

BE SAH /HU/FIN/P.B./00

Archieven van de Stad Harelbeke 1971 - 1971

Rekening van de gemeente Hulste over het dienstjaar 1970.

BE SAH /HU/FIN/P.B./00

Archieven van de Stad Harelbeke 1970 - 1970

Rekeningen van de gemeente Hulste voor het dienstjaar 1970 voorgelegd aan de gewestelijke ontvanger.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1970 - 1970

Grootboek van de gemeente Hulste over het dienstjaar 1970.

BE SAH /HU/FIN/P.B./00

Archieven van de Stad Harelbeke /1970 - 1970

Dossier aanvullende directe gemeentebelasting op de personenbelasting voor de dienstjaren 1970, 1971, 1972, 1973 en 1974 in Hulste.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1970 - 1974

Dossier over de verhaalbelasting op het leggen van voetpaden in de Kuurnsestraat, Tieltsestraat en de Nieuwstraat in Hulste van 1970 tot 1973.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1970 - 1973

Dossier provinciale belastingen op paarden in Hulste.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1970 - 1975

Dossier over belasting op het maken van reclame op de openbare weg in Hulste.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1970 - 1975

Dossier onderzoek de commodo et incommodo voor de gemeentebelastingen in Hulste van 1970 tot 1972.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1970 - 1972

Dossier over de gemeentebelasting op het openhouden van herbergen na sluitingsuur in Hulste voor de dienstjaren 1970 tot en met 1974.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1970 - 1975

Dossier over de oninbare posten op de belastingen in Hulste voor de dienstjaren 1969 tot 1974.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1969 - 1974

Dossier over de twintigjarige gemeentebelasting op het leggen van voetpaden in de Kuurnsestraat en in de Tieltsestraat in Hulste van 1969 tot 1975.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1969 - 1975

Dossier en kohier over de gemeentebelasting op de op het watervoorzieningsnet aanluistbare gebouwen in Hulste.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1969 - 1978

Rekeningen van de gemeente Hulste voor het dienstjaar 1969 voorgelegd aan de gewestelijke ontvanger.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1969 - 1969

Dossier provinciebelasting op honden.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1969 - 1975

Dossier met de samenvatting van de gewone begroting na wijziging nummer 2 van de gemeente Hulste voor het dienstjaar 1969.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1969 - 1969

Rekeningen van de gemeente Hulste voor het dienstjaar 1969 voorgelegd aan de gewestelijke ontvanger.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1969 - 1969

Rekening van de gemeente Hulste over het dienstjaar 1969.

BE SAH /HU/FIN/P.B./00

Archieven van de Stad Harelbeke 1969 - 1969

Rekening van de gemeente Hulste over het dienstjaar 1968.

BE SAH /HU/FIN/P.B./00

Archieven van de Stad Harelbeke 1968 - 1968

Grootboek van de gemeente Hulste over het dienstjaar 1968.

BE SAH /HU/FIN/P.B./00

Archieven van de Stad Harelbeke 1968 - 1968

Staten rekeningen van Hulste bij het Gemeentekrediet van 1 januari tot en met 30 juni 1968

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1968 - 1968

Dossier intresten op achterstallige betalingen gevorderd door Lieven Deneckere aan de gemeente Hulste.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1968 - 1970

Facturen uitgaven bij de rekeningen van Hulste voor het dienstjaar 1968

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1968 - 1968

Facturen uitgaven bij de rekeningen van Hulste voor het dienstjaar 1968

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1968 - 1968

Dossier over de gemeentebelasting op motorvoertuigen voor het dienstjaren 1967 tot en met 1976 en over de onroerende voorheffing van 1976 in Hulste.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1967 - 1976

Dossier met de aanvragen van de begrotingswijzigingen en samenvattingen van de begroting in de gemeente Hulste voor de dienstjaren 1967 en 1968.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1967 - 1968

Dossier opcentiemen op de onroerende voorheffing in Hulste van 1967 tot 1971.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1967 - 1971

Dossier over de gemeentebelasting op het tewerkgesteld personeel voor het dienstjaar 1967, 1968, 1970 en 1976 in Hulste.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1967 - 1976

Kohier gemeentebelasting op het tewerkgesteld personeel en de drijfkracht voor het dienstjaar 1967 tot 1970.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1967 - 1970

Rekening van de gemeente Hulste over het dienstjaar 1967.

BE SAH /HU/FIN/P.B./00

Archieven van de Stad Harelbeke 1967 - 1967

Dossier over verhaalbelasting op de bestratingswerken in Hulste van 1967 tot en met 1978.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1967 - 1978

Dossier opcentiemen op provinciale belastingen op rijwielen met hulpmotor, bromfietsen, honden, fietsen en pleziervaartuigen in Hulste.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1967 - 1971

Grootboek van de gmeente Hulste over het dienstjaar 1966.

BE SAH /HU/FIN/P.B./00

Archieven van de Stad Harelbeke 1966 - 1966

Dossier met de begroting van de gemeente Hulste voor het dienstjaar 1966.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1966 - 1966

Dossier provinciale belastingen op de stapelplaatsen van schroot en of oude voertuigen, afbraakmaterialen en huisvuil in Hulste.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1966 - 1975

Dossier over de nijverheidsbelastingen op het tewerkgesteld personeel en drijfkracht, rootputten in Hulste voor het dienstjaar 1966, 1969, 1971 en 1975.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1966 - 1975

Dossier over de inlichtingen over de opcentiemen op de provinciale belastingen. (dossier ontbreekt)

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1966 - 1966

Dossier gemeentebelasting op motorvoertuigen voor het dienstjaar 1966.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1966 - 1971

Rekening dienstjaar 1966 in Hulste overgelegd door de heer gewestelijk ontvanger Ververken Rodolf.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1966 - 1966

Dossier belasting op de bedrijfsinkomsten van de natuurlijke personen voor het dienstjaar 1966 en 1967.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1966 - 1967

Dossier over de gewijzigde verhaalbelasting op het leggen van voetpaden en rioleringen in Hulste van 1966 tot en met 1970.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1966 - 1970

Dossier aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting van 1965 en 1968 in Hulste.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1965 - 1968

Rekening dienstjaar 1965 in Hulste overgelegd door de heer gewestelijk ontvanger Ververken Rodolf.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1965 - 1965

Kohier over de belasting op de gewone voertuigen in Hulste van 1965 tot en met 1968.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1965 - 1968

Dossier over het programma inzake de financiering van investeringen van het gemeentebestuur Hulste.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1965 - 1974

Grootboek van de commissie van de openbare onderstand (COO) van de gemeente Hulste over het dienstjaar 1965.

BE SAH /HU/FIN/P.B./00

Archieven van de Stad Harelbeke 1965 - 1965

Kohier van de gemeentebelasting op eigendommen aangesloten op de gemeenteriolering in Bavikhove voor het dienstjaar 1965.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1965 - 1965

Dossier over de nijverheidsbelasting op het tewerkgesteld personeel en de drijfkracht in Hulste voor het dienstjaar 1964 tot en met 1965.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1964 - 1965

Rekening dienstjaar 1964 in Hulste overgelegd door de heer gewestelijk ontvanger Ververken Rodolf.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1964 - 1964

Rekening dienstjaar 1963 in Hulste overgelegd door de heer gewestelijk ontvanger Ververken Rodolf.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1963 - 1963

Rekening van de gemeente Hulste voor het dienstjaar 1963.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1963 - 1964

Dossier opcentiemen op de onroerende voorheffing in Hulste in de dienstjaren 1963 tot 1966.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1963 - 1966

Dossier over de belasting (aangiften en aanvragen) wegens het plaatsen van reclame aan de openbare weg in Hulste in 1963 tot en met 1969.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1963 - 1969

Dossier met de statistiek van de openbare effecten, aandelen en schuldbrieven in de gemeente Hulste.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1963 - 1963

Grootboek van de gemeente Hulste over het dienstjaar 1963

BE SAH /HU/FIN/P.B./00

Archieven van de Stad Harelbeke 1963 - 1963

Dossier opcentiemen op provinciale belastingen op rijwielen, bromfietsen, honden in Hulste.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1962 - 1966

Grootboek van de gemeente Hulste over het dienstjaar 1962.

BE SAH /HU/FIN/P.B./00

Archieven van de Stad Harelbeke 1962 - 1962

Grootboek van de gemeente Hulste over het dienstjaar 1962.

BE SAH /HU/FIN/P.B./00

Archieven van de Stad Harelbeke 1962 - 1962

Dossier over de oninbare posten op de belastingen in Hulste 1962 - 1975.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1962 - 1975

Rekening dienstjaar 1962 in Hulste overgelegd door de heer gewestelijk ontvanger Ververken Rodolf.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1962 - 1962

Facturen met de uitgaven bij de rekeningen voor het dienstjaar 1962.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1962 - 1962

Dossier belasting op de bedrijfsinkomsten van de natuurlijke personen voor het dienstjaar 1962 tot 1964 in Hulste.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1962 - 1964

Grootboek met ontvangsten van de ontvangerij voor gewone dienst

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1962 - 1962

Facturen met de uitgaven bij de rekeningen voor het dienstjaar 1962.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1962 - 1962

Dossier over de gemeentebelasting op de drijfkracht en het te gewerkt stelde personeel in Hulste voor het dienstjaar 1962 en 1963.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1962 - 1963

Dossier over de belasting op de keuring van het slachtvlees in Hulste van 1962 tot 1971.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1962 - 1971

Dossier gemeentebelasting op het openhouden van herbergen na sluitingsuur in Hulste van 1962 tot en met 1969

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1962 - 1969

Rekening dienstjaar 1961 in Hulste overgelegd door de heer gewestelijk ontvanger Ververken Rodolf.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1961 - 1961

Dossier over de rechtszaak van René Vandamme tegenover de gemeente Hulste inzake belastingen op de wegeniswerken.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1961 - 1962

Brieven over de belastingen op de wegeniswerken in Hulste.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1961 - 1961

Dossier over een vragenlijst toegestuurd door de Provincie West-Vlaanderen betreffende de gemeentebelastingen aan de gemeente Hulste.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1961 - 1963

Grootboek van de gemeente Hulste over het dienstjaar 1961.

BE SAH /HU/FIN/P.B./00

Archieven van de Stad Harelbeke 1961 - 1961

Grootboek van de gemeente Hulste oer het dienstjaar 1960.

BE SAH /HU/FIN/P.B./00

Archieven van de Stad Harelbeke 1960 - 1960

Dossier over de hulpgelden van het ministerie van Binnenlandse Zaken aan de gemeente Hulste.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1960 - 1963

Rekening dienstjaar 1960 in Hulste overgelegd door de heer gewestelijk ontvanger Ververken Rodolf.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1960 - 1960

Dossier over de gemeentebelasting & de aangiften op het tewerkgesteld personeel in Hulste in het dienstjaar 1960 tot en met 1962.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1960 - 1962

Brieven belastingen en statistieken in Hulste.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1960 - 1971

Brieven betreffende provinciale belastingen in Hulste.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1960 - 1975

Dossier aflossingstabel der leningen terugbetaalbaar met constante annuïtieten uit 1960.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1960 - 1960

Dossier over de aangiften voor de gemeentebelasting op de drijfkracht in Hulste voor het dienstjaar 1960 en 1961.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1960 - 1961

Rekening dienstjaar 1959 in Hulste overgelegd door de heer gewestelijk ontvanger Ververken Rodolf.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1959 - 1959

Dossier over de vergeldingstaks voor het nummeren der woonhuizen.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1959 - 1960

Dossier over de verdeling van de tranche 'erediensten en Schone Kunsten'' van het Gemeentefonds (Fonds der Gemeenten, fiscaal vereveningsfonds) voor de gemeente Hulste.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1959 - 1963

Begrotingsboek verhaalbelastingen op de wegenwerken in Hulste. (niet in archiefdoos)

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1958 - 1962

Dossier over de gemeentebelasting en de aanvragen op het openhouden van herbergen na sluitingsuur in Hulste voor de dienstjaren 1958 tot en met 1964.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1958 - 1964

Rekening dienstjaar 1958 in Hulste overgelegd door de heer gewestelijk ontvanger Ververken Rodolf.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1958 - 1958

Dossier over de diverse gemeentebelastingen in Hulste voor het dienstjaar 1958 en 1959.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1958 - 1959

Rekening dienstjaar 1957 in Hulste overgelegd door de heer gewestelijk ontvanger Ververken Rodolf.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1957 - 1957

Dossier opcentiemen op de grondbelasting in Hulste.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1957 - 1962

Dossier klachten over belastingen in Hulste.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1957 - 1975

Dossier over de verdeling van de tranche 'schuld' van het Gemeentefonds (Fonds der Gemeenten, fiscaal vereveningsfonds) voor de gemeente Hulste.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1956 - 1963

Rekening dienstjaar 1956 in Hulste overgelegd door de heer gewestelijk ontvanger Ververken Rodolf.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1956 - 1956

Facturen uitgaven bij de rekeningen van Hulste.voor het dienstjaar 1956

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1956 - 1956

Grootboek ontvangsten van de ontvangerij van Hulste voor het dienstjaar 1956,

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1956 - 1956

Proces-verbaal kastoestand op de gemeente Hulste in de perode 1956 tot 1972

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1956 - 1972
Resultaten per pagina: 10 25 50 100
«12 3»

Vragen over Probat?

Contacteer de Provinciale Archiefdienst:

[email protected]

© 2009 Provincie West-Vlaanderen  |  Legal Disclaimer  Erkend Cultureel Archief