Zoekopdracht verfijnen

Periode
select
select
select

Legende

 • Archief
 • Deelarchief
 • Reeks
 • Deelreeks
 • Bestanddeel
 • Afficheverzameling
 • Compactdiscverzameling
 • Filmverzameling
 • Fotoverzameling
 • Gedrukte collecties
 • Gelegenheidsdrukwerk
 • Audioverzameling
 • Handbibliotheek
 • Kaart- en planverzameling
 • Voorwerpenverzameling
Resultaten per pagina: 10 25 50 100
Titel
Archiefnummer
Locatie Periode

Financiën en fiscaliteit

BE SAH /HU/FIN

Archieven van de Stad Harelbeke onbekend - onbekend
321 beschrijvingen
Sorteer op datum | archief
Titel
Archiefnummer
  Locatie Periode

Dossier Verdeling van de tranche 'erediensten en Schone Kunsten'' van het Gemeentefonds (Fonds der Gemeenten, fiscaal vereveningsfonds) voor de gemeente Hulste.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1959 - 1963

Grootboek van de gemeente Hulste oer het dienstjaar 1960.

BE SAH /HU/FIN/P.B./00

Archieven van de Stad Harelbeke 1960 - 1960

Dossier aangiften voor de gemeentebelasting op de drijfkracht in Hulste

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1960 - 1962

Dossier aangiften voor de gemeentebelasting op het tewerkgesteld personeel in Hulste.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1960 - 1962

Brieven belastingen en statistieken in Hulste.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1960 - 1971

Brieven betreffende provinciale belastingen in Hulste.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1960 - 1975

Dossier aflossingstabel der leningen terugbetaalbaar met constante annuïtieten uit 1960.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1960 - 1960

Brieven belastingen op de wegeniswerken in Hulste.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1960 - 1974

Rekening dienstjaar 1960 in Hulste overgelegd door de heer gewestelijk ontvanger Ververken Rodolf.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1960 - 1960

Dossier hulpgelden van het ministerie van Binnenlandse Zaken aan de gemeente Hulste.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1960 - 1963

Rekening dienstjaar 1961 in Hulste overgelegd door de heer gewestelijk ontvanger Ververken Rodolf.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1961 - 1961

Dossier rechtszaak van René Vandamme tegenover de gemeente Hulste inzake belastingen op de wegeniswerken.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1961 - 1962

Grootboek van de gemeente Hulste over het dienstjaar 1961.

BE SAH /HU/FIN/P.B./00

Archieven van de Stad Harelbeke 1961 - 1961

Grootboek van de gemeente Hulste over het dienstjaar 1962.

BE SAH /HU/FIN/P.B./00

Archieven van de Stad Harelbeke 1962 - 1962

Dossier opcentiemen op provinciale belastingen op rijwielen, bromfietsen, honden in Hulste.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1962 - 1966

Grootboek van de gemeente Hulste over het dienstjaar 1962.

BE SAH /HU/FIN/P.B./00

Archieven van de Stad Harelbeke 1962 - 1962

Facturen met de uitgaven bij de rekeningen voor het dienstjaar 1962.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1962 - 1962

Dossier gemeentebelasting op het openhouden van herbergen na sluitingsuur in Hulste van 1962 tot en met 1964.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1962 - 1964

Grootboek met ontvangsten van de ontvangerij voor gewone dienst

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1962 - 1962

Dossier gemeentebelasting op het openhouden van herbergen na sluitingsuur in Hulste van 1967 tot en met 1971.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1962 - 1966

Dossier belasting op de gewone voertuigen in Hulste.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1962 - 1966

Rekening dienstjaar 1962 in Hulste overgelegd door de heer gewestelijk ontvanger Ververken Rodolf.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1962 - 1962

Dossier belasting op het maken van reclame op de openbare weg in Hulste.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1962 - 1966

Dossier oninbare posten op de belastingen in Hulste 1962 - 1975.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1962 - 1975

Dossier belasting op de bedrijfsinkomsten van de natuurlijke personen voor het dienstjaar 1962 tot 1964 in Hulste.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1962 - 1964

Facturen met de uitgaven bij de rekeningen voor het dienstjaar 1962.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1962 - 1962

Dossier gemeentebelasting op het tewerkgesteld personeel in Hulste.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1963 - 1963

Dossier belasting op het maken van reclame op de openbare weg in Hulste.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1963 - 1966

Dossier gemeentebelating op de drijfkracht in Hulste.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1963 - 1963

Dossier opcentiemen op de onroerende voorheffing in Hulste in de dienstjaren 1963 tot 1966.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1963 - 1966

Dossier gemeentebelasting op het tewerkgesteld personeel en de drijfkracht in Hulste voor het dienstjaar 1963.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1963 - 1963

Rekening dienstjaar 1963 in Hulste overgelegd door de heer gewestelijk ontvanger Ververken Rodolf.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1963 - 1963

Grootboek van de gemeente Hulste over het dienstjaar 1963

BE SAH /HU/FIN/P.B./00

Archieven van de Stad Harelbeke 1963 - 1963

Rekening dienstjaar 1964 in Hulste overgelegd door de heer gewestelijk ontvanger Ververken Rodolf.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1964 - 1964

Dossier gemeentebelasting op het tewerkgesteld personeel in Hulste voor het dienstjaar 1964.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1964 - 1964

Dossier belasting op gewone voertuigen in Hulste.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1964 - 1965

Dossier gemeentebelasting op de drijfkracht in Hulste voor het dienstjaar 1964.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1964 - 1964

Dossier gemeentebelasting op de drijfkracht in Hulste voor het dienstjaar 1965.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1965 - 1965

Dossier programma inzake financiering van investeringen van het gemeentebestuur Hulste.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1965 - 1974

Rekening dienstjaar 1965 in Hulste overgelegd door de heer gewestelijk ontvanger Ververken Rodolf.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1965 - 1965

Dossier gemeentebelasting op het openhouden van herbergen na sluitingsuur in Hulste in 1965.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1965 - 1965

Dossier gemeentebelasting op het tewerkgesteld personeel in Hulste voor het dienstjaar 1965.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1965 - 1965

Dossier belasting op de gewone voertuigen in Hulste.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1965 - 1969

Dossier aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting van 1965 en 1968 in Hulste.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1965 - 1968

Kohier gemeentebelasting op eigendommen aangesloten op de gemeenteriolen in Bavikhove voor het dienstjaar 1965.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1965 - 1965

Grootboek van de commissie van de openbare onderstand (COO) van de gemeente Hulste over het dienstjaar 1965.

BE SAH /HU/FIN/P.B./00

Archieven van de Stad Harelbeke 1965 - 1965

Dossier belasting op de bedrijfsinkomsten van de natuurlijke personen voor het dienstjaar 1966 en 1967.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1966 - 1967

Dossier gemeentebelasting op motorvoertuigen voor het dienstjaar 1966.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1966 - 1971

Dossier verhaalbelasting op het leggen van voetpaden in Hulste.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1966 - 1970

Dossier inlichtingen over de opcentiemen op de provinciale belastingen.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1966 - 1966

Dossier gemeentebelasting op motorvoertuigen voor het dienstjaren 1966 tot en met 1976

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1966 - 1976

Rekening dienstjaar 1966 in Hulste overgelegd door de heer gewestelijk ontvanger Ververken Rodolf.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1966 - 1966

Dossier twintigjarige gemeentebelasting op het leggen van voetpaden in de Tieltstraat en de Nieuwstraat in Hulste.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1966 - 1976

Dossier verhaalbelasting op de bestratingswerken in Hulste.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1966 - 1968

Dossier provinciale belastingen op de stapelplaatsen van schroot en of oude voertuigen, afbraakmaterialen en huisvuil in Hulste.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1966 - 1975

Dossier gemeentebelasting op het openhouden van herbergen na sluitingsuur in Hulste voor de dienstjaren 1966 tot en met 1969.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1966 - 1969

Dossier belastingen op het tewerkgesteld personeel en drijfkracht, rootputten in Hulste voor het dienstjaar 1966.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1966 - 1966

Dossier twintigjarige gemeentebelasting op het leggen van voetpaden in de Kuurnsestraat in Hulste.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1966 - 1975

Grootboek van de gmeente Hulste over het dienstjaar 1966.

BE SAH /HU/FIN/P.B./00

Archieven van de Stad Harelbeke 1966 - 1966

Rekening van de gemeente Hulste over het dienstjaar 1967.

BE SAH /HU/FIN/P.B./00

Archieven van de Stad Harelbeke 1967 - 1967

Rekeningen van de gemeente Huslte voor de dienstjaren 1967 tot en met 1975 voorgelegd aan de gewestelijke ontvanger.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1967 - 1975

Dossier aanvragen van begrotingswijzigingen en samenvattingen van de begroting in de gemeente Hulste voor de dienstjaren 1967 en 1968.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1967 - 1968

Dossier opcentiemen op provinciale belastingen op rijwielen met hulpmotor, bromfietsen, honden, fietsen en pleziervaartuigen in Hulste.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1967 - 1971

Dossier belasting wegens het gebruik van de openbare weg voor publiciteitsdoeleinden in Hulste.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1967 - 1971

Dossier belasting op de keuring van het slachtvlees in Hulste.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1967 - 1971

Dossier aanvragen voor belasting op het maken van reclame op de openbare weg in Hulste.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1967 - 1969

Dossier gemeentebelasting op het openhouden van herbergen na sluitingsuur in Hulste van 1967 tot en met 1971.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1967 - 1971

Dossier opcentiemen op de onroerende voorheffing in Hulste van 1967 tot 1971.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1967 - 1971

Kohier gemeentebelasting op het tewerkgesteld personeel en drijkkracht voor het dienstjaar 1967

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1967 - 1967

Kohier gemeentebelasting op de drijfkracht voor het dienstjaar 1967 in Hulste.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1967 - 1967

Dossier gemeentebelasting op het tewerkgesteld personeel voor het dienstjaar 1967 in Hulste.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1967 - 1967

Kohier gemeentebelasting op het tewerkgesteld personeel en de drijfkracht voor het 1967.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1967 - 1967

Dossier intresten op achterstallige betalingen gevorderd door Lieven Deneckere aan de gemeente Hulste.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1968 - 1970

Dossier verhaalbelastingen op de bestratingswerken in Hulste.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1968 - 1972

Kohier gemeentebelasting op de drijfkracht en het tewerkgestelde personeel voor het dienstjaar 1968 in Hulste.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1968 - 1968

Dossier belastingen op het tewerkgesteld personeel en drijfkracht, rootputten in Hulste voor het dienstjaar 1966.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1968 - 1968

Facturen uitgaven bij de rekeningen van Hulste voor het dienstjaar 1968

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1968 - 1968

Facturen uitgaven bij de rekeningen van Hulste voor het dienstjaar 1968

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1968 - 1968

Staten rekeningen van Hulste bij het Gemeentekrediet van 1 januari tot en met 30 juni 1968

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1968 - 1968

Rekening van de gemeente Hulste over het dienstjaar 1968.

BE SAH /HU/FIN/P.B./00

Archieven van de Stad Harelbeke 1968 - 1968

Grootboek van de gemeente Hulste over het dienstjaar 1968.

BE SAH /HU/FIN/P.B./00

Archieven van de Stad Harelbeke 1968 - 1968

Dossier samenvatting van de gewone begroting na wijziging nummer 2 van de gemeente Hulste voor het dienstjaar 1969.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1969 - 1969

Rekening van de gemeente Hulste over het dienstjaar 1969.

BE SAH /HU/FIN/P.B./00

Archieven van de Stad Harelbeke 1969 - 1969

Dossier provinciebelasting op honden.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1969 - 1975

Dossier gemeentebelasting op de drijfkracht voor het dienstjaar 1969 in Hulste.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1969 - 1969

Kohier gemeentebelasting op de drijfkracht en het tewerkgestelde personeel voor het dienstjaar 1969 in Hulste.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1969 - 1969

Dossier gemeentebelasting op het tewerkgesteld personeel voor het dienstjaar 1969 in Hulste.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1969 - 1969

Dossier oninbare posten op de belastingen in Hulste voor de dienstjaren 1969 tot 1972 en voor 1974.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1969 - 1974

Dossier gemeentebelasting op de op het watervoorzieningsnet aanluistbare gebouwen in Hulste.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1969 - 1974

Dossier provinciale belastingen op paarden in Hulste.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1970 - 1975

Dossier belasting op het maken van reclame op de openbare weg in Hulste.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1970 - 1975

Dossier onderzoek de commodo et incommodo voor de gemeentebelastingen in Hulste van 1970 tot 1972.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1970 - 1972

Dossier gemeentebelasting op het tewerkgesteld personeel in Hulste voor het dienstjaar 1970.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1970 - 1970

Dossier gemeentebelasting op de drijfkracht in Hulste voor het dienstjaar 1970.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1970 - 1970

Kohier gemeentebelasting op het tewerkgesteld personeel en de drijfkracht in Hulste voor het dienstjaar 1970.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1970 - 1970

Dossier belasting op het leggen van voetpaden in de Kuurnsestraat in Hulste.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1970 - 1973

Dossier gemeentebelasting op het openhouden van herbergen na sluitingsuur in Hulste voor de dienstjaren 1970 tot en met 1974.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1970 - 1975

Dossier verhaalbelasting op het leggen van voetpaden in de Tieltsestraat en de Nieuwstraat in Hulste.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1970 - 1973

Rekening van de gemeente Hulste over het dienstjaar 1970.

BE SAH /HU/FIN/P.B./00

Archieven van de Stad Harelbeke 1970 - 1970

Dossier aanvullende directe gemeentebelasting op de personenbelasting voor de dienstjaren 1970, 1971, 1972, 1973 en 1974 in Hulste.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1970 - 1974
Resultaten per pagina: 10 25 50 100

Vragen over Probat?

Contacteer de Provinciale Archiefdienst:

[email protected]

© 2009 Provincie West-Vlaanderen  |  Legal Disclaimer  Erkend Cultureel Archief