Zoekopdracht verfijnen

Periode
select
select
select

Legende

 • Archief
 • Deelarchief
 • Reeks
 • Deelreeks
 • Bestanddeel
 • Afficheverzameling
 • Compactdiscverzameling
 • Filmverzameling
 • Fotoverzameling
 • Gedrukte collecties
 • Gelegenheidsdrukwerk
 • Audioverzameling
 • Handbibliotheek
 • Kaart- en planverzameling
 • Voorwerpenverzameling
Resultaten per pagina: 10 25 50 100
Titel
Archiefnummer
Locatie Periode

Financiën en fiscaliteit

BE SAH /HU/FIN

Archieven van de Stad Harelbeke onbekend - onbekend
284 beschrijvingen
Sorteer op datum | archief
Titel
Archiefnummer
  Locatie Periode

Dossier provinciale belastingen op de olie- en motorbrandstoffen in Hulste.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1971 - 1975

Dossier over de verhaalbelastingen op het openen, verbreden, verlengen en rechttrekken van openbare wegen in Hulste van 1971 tot en met 1976.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1971 - 1976

Dossier met de samenvatting van de gewone begrotingswijziging van de gemeente Hulste voor het dienstjaar 1971.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1971 - 1971

Grootboek van de gemeente Hulste over het dienstjaar 1971.

BE SAH /HU/FIN/P.B./00

Archieven van de Stad Harelbeke 1971 - 1971

Rekening van de gemeente Hulste over het dienstjaar 1971.

BE SAH /HU/FIN/P.B./00

Archieven van de Stad Harelbeke 1971 - 1971

Rekeningen van de gemeente Hulste voor het dienstjaar 1971 voorgelegd aan de gewestelijke ontvanger.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1971 - 1971

Rekeningen van de gemeente Hulste voor het dienstjaar 1970 voorgelegd aan de gewestelijke ontvanger.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1970 - 1970

Rekening van de gemeente Hulste over het dienstjaar 1970.

BE SAH /HU/FIN/P.B./00

Archieven van de Stad Harelbeke 1970 - 1970

Dossier aanvullende directe gemeentebelasting op de personenbelasting voor de dienstjaren 1970, 1971, 1972, 1973 en 1974 in Hulste.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1970 - 1974

Grootboek van de gemeente Hulste over het dienstjaar 1970.

BE SAH /HU/FIN/P.B./00

Archieven van de Stad Harelbeke /1970 - 1970

Dossier provinciale belastingen op paarden in Hulste.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1970 - 1975

Dossier over de verhaalbelasting op het leggen van voetpaden in de Kuurnsestraat, Tieltsestraat en de Nieuwstraat in Hulste van 1970 tot 1973.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1970 - 1973

Dossier onderzoek de commodo et incommodo voor de gemeentebelastingen in Hulste van 1970 tot 1972.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1970 - 1972

Dossier over belasting op het maken van reclame op de openbare weg in Hulste.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1970 - 1975

Dossier over de gemeentebelasting op het openhouden van herbergen na sluitingsuur in Hulste voor de dienstjaren 1970 tot en met 1974.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1970 - 1975

Dossier over de oninbare posten op de belastingen in Hulste voor de dienstjaren 1969 tot 1974.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1969 - 1974

Dossier over de twintigjarige gemeentebelasting op het leggen van voetpaden in de Kuurnsestraat en in de Tieltsestraat in Hulste van 1969 tot 1975.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1969 - 1975

Dossier provinciebelasting op honden.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1969 - 1975

Dossier en kohier over de gemeentebelasting op de op het watervoorzieningsnet aanluistbare gebouwen in Hulste.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1969 - 1978

Rekening van de gemeente Hulste over het dienstjaar 1969.

BE SAH /HU/FIN/P.B./00

Archieven van de Stad Harelbeke 1969 - 1969

Rekeningen van de gemeente Hulste voor het dienstjaar 1969 voorgelegd aan de gewestelijke ontvanger.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1969 - 1969

Dossier met de samenvatting van de gewone begroting na wijziging nummer 2 van de gemeente Hulste voor het dienstjaar 1969.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1969 - 1969

Rekeningen van de gemeente Hulste voor het dienstjaar 1969 voorgelegd aan de gewestelijke ontvanger.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1969 - 1969

Facturen uitgaven bij de rekeningen van Hulste voor het dienstjaar 1968

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1968 - 1968

Staten rekeningen van Hulste bij het Gemeentekrediet van 1 januari tot en met 30 juni 1968

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1968 - 1968

Facturen uitgaven bij de rekeningen van Hulste voor het dienstjaar 1968

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1968 - 1968

Rekening van de gemeente Hulste over het dienstjaar 1968.

BE SAH /HU/FIN/P.B./00

Archieven van de Stad Harelbeke 1968 - 1968

Grootboek van de gemeente Hulste over het dienstjaar 1968.

BE SAH /HU/FIN/P.B./00

Archieven van de Stad Harelbeke 1968 - 1968

Dossier intresten op achterstallige betalingen gevorderd door Lieven Deneckere aan de gemeente Hulste.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1968 - 1970

Dossier opcentiemen op de onroerende voorheffing in Hulste van 1967 tot 1971.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1967 - 1971

Dossier over verhaalbelasting op de bestratingswerken in Hulste van 1967 tot en met 1978.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1967 - 1978

Dossier over de gemeentebelasting op motorvoertuigen voor het dienstjaren 1967 tot en met 1976 en over de onroerende voorheffing van 1976 in Hulste.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1967 - 1976

Dossier over de gemeentebelasting op het tewerkgesteld personeel voor het dienstjaar 1967, 1968, 1970 en 1976 in Hulste.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1967 - 1976

Kohier gemeentebelasting op het tewerkgesteld personeel en de drijfkracht voor het dienstjaar 1967 tot 1970.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1967 - 1970

Rekening van de gemeente Hulste over het dienstjaar 1967.

BE SAH /HU/FIN/P.B./00

Archieven van de Stad Harelbeke 1967 - 1967

Dossier opcentiemen op provinciale belastingen op rijwielen met hulpmotor, bromfietsen, honden, fietsen en pleziervaartuigen in Hulste.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1967 - 1971

Dossier met de aanvragen van de begrotingswijzigingen en samenvattingen van de begroting in de gemeente Hulste voor de dienstjaren 1967 en 1968.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1967 - 1968

Dossier met de begroting van de gemeente Hulste voor het dienstjaar 1966.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1966 - 1966

Grootboek van de gmeente Hulste over het dienstjaar 1966.

BE SAH /HU/FIN/P.B./00

Archieven van de Stad Harelbeke 1966 - 1966

Rekening dienstjaar 1966 in Hulste overgelegd door de heer gewestelijk ontvanger Ververken Rodolf.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1966 - 1966

Dossier over de nijverheidsbelastingen op het tewerkgesteld personeel en drijfkracht, rootputten in Hulste voor het dienstjaar 1966, 1969, 1971 en 1975.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1966 - 1975

Dossier provinciale belastingen op de stapelplaatsen van schroot en of oude voertuigen, afbraakmaterialen en huisvuil in Hulste.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1966 - 1975

Dossier belasting op de bedrijfsinkomsten van de natuurlijke personen voor het dienstjaar 1966 en 1967.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1966 - 1967

Dossier gemeentebelasting op motorvoertuigen voor het dienstjaar 1966.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1966 - 1971

Dossier over de inlichtingen over de opcentiemen op de provinciale belastingen. (dossier ontbreekt)

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1966 - 1966

Dossier over de gewijzigde verhaalbelasting op het leggen van voetpaden en rioleringen in Hulste van 1966 tot en met 1970.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1966 - 1970

Dossier aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting van 1965 en 1968 in Hulste.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1965 - 1968

Rekening dienstjaar 1965 in Hulste overgelegd door de heer gewestelijk ontvanger Ververken Rodolf.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1965 - 1965

Kohier over de belasting op de gewone voertuigen in Hulste van 1965 tot en met 1968.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1965 - 1968

Grootboek van de commissie van de openbare onderstand (COO) van de gemeente Hulste over het dienstjaar 1965.

BE SAH /HU/FIN/P.B./00

Archieven van de Stad Harelbeke 1965 - 1965
Resultaten per pagina: 10 25 50 100

Vragen over Probat?

Contacteer de Provinciale Archiefdienst:

[email protected]

© 2009 Provincie West-Vlaanderen  |  Legal Disclaimer  Erkend Cultureel Archief