Zoekopdracht verfijnen

Periode
select
select
select

Legende

 • Archief
 • Deelarchief
 • Reeks
 • Deelreeks
 • Bestanddeel
 • Afficheverzameling
 • Compactdiscverzameling
 • Filmverzameling
 • Fotoverzameling
 • Gedrukte collecties
 • Gelegenheidsdrukwerk
 • Audioverzameling
 • Handbibliotheek
 • Kaart- en planverzameling
 • Voorwerpenverzameling
Resultaten per pagina: 10 25 50 100
Titel
Archiefnummer
Locatie Periode

Financiën en fiscaliteit

BE SAH /HU/FIN

Archieven van de Stad Harelbeke onbekend - onbekend
284 beschrijvingen
Sorteer op datum | archief
Titel
Archiefnummer
  Locatie Periode

Facturen uitgaven bij de rekeningen van Hulste voor het dienstjaar 1968

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1968 - 1968

Facturen uitgaven bij de rekeningen van Hulste voor het dienstjaar 1968

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1968 - 1968

Staten rekeningen van Hulste bij het Gemeentekrediet van 1 januari tot en met 30 juni 1968

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1968 - 1968

Dossier intresten op achterstallige betalingen gevorderd door Lieven Deneckere aan de gemeente Hulste.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1968 - 1970

Dossier over de gemeentebelasting op motorvoertuigen voor het dienstjaren 1967 tot en met 1976 en over de onroerende voorheffing van 1976 in Hulste.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1967 - 1976

Dossier met de aanvragen van de begrotingswijzigingen en samenvattingen van de begroting in de gemeente Hulste voor de dienstjaren 1967 en 1968.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1967 - 1968

Dossier over de gemeentebelasting op het tewerkgesteld personeel voor het dienstjaar 1967, 1968, 1970 en 1976 in Hulste.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1967 - 1976

Kohier gemeentebelasting op het tewerkgesteld personeel en de drijfkracht voor het dienstjaar 1967 tot 1970.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1967 - 1970

Dossier opcentiemen op de onroerende voorheffing in Hulste van 1967 tot 1971.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1967 - 1971

Dossier over verhaalbelasting op de bestratingswerken in Hulste van 1967 tot en met 1978.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1967 - 1978

Dossier opcentiemen op provinciale belastingen op rijwielen met hulpmotor, bromfietsen, honden, fietsen en pleziervaartuigen in Hulste.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1967 - 1971

Rekening van de gemeente Hulste over het dienstjaar 1967.

BE SAH /HU/FIN/P.B./00

Archieven van de Stad Harelbeke 1967 - 1967

Grootboek van de gmeente Hulste over het dienstjaar 1966.

BE SAH /HU/FIN/P.B./00

Archieven van de Stad Harelbeke 1966 - 1966

Dossier met de begroting van de gemeente Hulste voor het dienstjaar 1966.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1966 - 1966

Dossier provinciale belastingen op de stapelplaatsen van schroot en of oude voertuigen, afbraakmaterialen en huisvuil in Hulste.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1966 - 1975

Dossier over de nijverheidsbelastingen op het tewerkgesteld personeel en drijfkracht, rootputten in Hulste voor het dienstjaar 1966, 1969, 1971 en 1975.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1966 - 1975

Dossier belasting op de bedrijfsinkomsten van de natuurlijke personen voor het dienstjaar 1966 en 1967.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1966 - 1967

Rekening dienstjaar 1966 in Hulste overgelegd door de heer gewestelijk ontvanger Ververken Rodolf.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1966 - 1966

Dossier gemeentebelasting op motorvoertuigen voor het dienstjaar 1966.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1966 - 1971

Dossier over de inlichtingen over de opcentiemen op de provinciale belastingen. (dossier ontbreekt)

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1966 - 1966

Dossier over de gewijzigde verhaalbelasting op het leggen van voetpaden en rioleringen in Hulste van 1966 tot en met 1970.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1966 - 1970

Kohier over de belasting op de gewone voertuigen in Hulste van 1965 tot en met 1968.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1965 - 1968

Dossier aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting van 1965 en 1968 in Hulste.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1965 - 1968

Rekening dienstjaar 1965 in Hulste overgelegd door de heer gewestelijk ontvanger Ververken Rodolf.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1965 - 1965

Dossier over het programma inzake de financiering van investeringen van het gemeentebestuur Hulste.

BE SAH /HU/FIN/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1965 - 1974
Resultaten per pagina: 10 25 50 100

Vragen over Probat?

Contacteer de Provinciale Archiefdienst:

[email protected]

© 2009 Provincie West-Vlaanderen  |  Legal Disclaimer  Erkend Cultureel Archief