Zoekopdracht verfijnen

Periode
select
select
select

Legende

 • Archief
 • Deelarchief
 • Reeks
 • Deelreeks
 • Bestanddeel
 • Afficheverzameling
 • Compactdiscverzameling
 • Filmverzameling
 • Fotoverzameling
 • Gedrukte collecties
 • Gelegenheidsdrukwerk
 • Audioverzameling
 • Handbibliotheek
 • Kaart- en planverzameling
 • Voorwerpenverzameling
Resultaten per pagina: 10 25 50 100
Titel
Archiefnummer
Locatie Periode

Cultuur, sport, recreatie en feestelijkheden

BE SAH /HA/CUL

Archieven van de Stad Harelbeke onbekend - onbekend
299 beschrijvingen
Sorteer op datum | archief
Titel
Archiefnummer
  Locatie Periode

Dossier over de inventarisatie van terra sigillata: grafitti, stempels, versierde en onversierde.

BE SAH /HA/CUL/ARCH/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1980 - 1985

Dossiers met kopies van publicaties over Gallo-Romeinse mantelspelden of fibulae.

BE SAH /HA/CUL/ARCH/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1980 - 1985

Lijst met een overzicht van de opgravingen en de gevonden stukken op de Collegewijk.

BE SAH /HA/CUL/ARCH/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1980 - 1982

Dossier over leerfragmenten gevonden in waterput X met tekeningen van Fabienne Ferfers.

BE SAH /HA/CUL/ARCH/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1980 - 1982

Dossier over de opgraving in Elfde-Julistraat op de Zandberg (fase 2).

BE SAH /HA/CUL/ARCH/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1980 - 1980

Dossier met teksten over de opgravingen op Schiervelde in Hulste opgemaakt naar aanleiding van een tentoonstelling.

BE SAH /HA/CUL/ARCH/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1980 - 1980

Dagboek over de archeologische opgraving van een waterput in Hulste en over het vervolg van de opgraving op het perceel Dejonghe.

BE SAH /HA/CUL/ARCH/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1980 - 1981

Dagboek over archeologische opgravingen in Hulste en op de Zandberg in Harlebeke.

BE SAH /HA/CUL/ARCH/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1980 - 1980

Dagboek over onbepaalde opgravingen (Hulste?).

BE SAH /HA/CUL/ARCH/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1980 - 1980

Dossier over de opgravingen aan het OCMW-gebouw door Fabienne Ferfers.

BE SAH /HA/CUL/ARCH/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1980 - 1982

Plannen en tekeningen van sleuven getrokken bij archeologische opgravingen op de Collegewijk.

BE SAH /HA/CUL/ARCH/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1980 - 1985

Dagboeken en verslagen van verschillende archeologische opgravingen in Harelbeke-Stasegem.

BE SAH /HA/CUL/ARCH/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1980 - 1985

Dossier met tekeningen van gewoon aardewerk.

BE SAH /HA/CUL/ARCH/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1980 - 1995

Dossier met tekeningen van stukken gevonden in een afvalkuil uit het begin van de veertiende eeuw in de Marktstraat.

BE SAH /HA/CUL/ARCH/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1980 - 1995

Dossier over een archeologische tentoonstelling in het Ontmoetingscentrum van Harelbeke.

BE SAH /HA/CUL/ARCH/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1979 - 1979

Dagboek over opgravingen op de Zandberg in Harelbeke (fase 1), Hulste en bij het OCMW in Harelbeke.

BE SAH /HA/CUL/ARCH/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1979 - 1980

Dagboek over de archeologische opgravingen aan de Sint-Amanduskerk in Bavikhove en over het kasteel Schievelde in Hulste.

BE SAH /HA/CUL/ARCH/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1979 - 1979

Dossier met historisch bronnenmateriaal over Schiervelde in Hulste opgemaakt naar aanleiding van de opgravingen.

BE SAH /HA/CUL/ARCH/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1979 - 1980

Dossier met verslagen, tekeningen en teksten over de opgraving op Schiervelde in Hulste.

BE SAH /HA/CUL/ARCH/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1979 - 1980

Dagboek over opgravingen op Schiervelde in Hulste.

BE SAH /HA/CUL/ARCH/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1979 - 1980

Dossier over de opgravingen op het preceel De Jonghe op de Collegewijk gekend bij het kadaster onder het nummer B 442. 80.HA.KOL

BE SAH /HA/CUL/ARCH/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1979 - 1982

Dossier over de opgravingen op het preceel De Jonghe op de Collegewijk gekend bij het kadaster onder het nummer B 442. 80.HA.KOL

BE SAH /HA/CUL/ARCH/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1979 - 1982

Dossier over de opgraving op het kasteel Schiervelde in Hulste.

BE SAH /HA/CUL/ARCH/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1979 - 1979

Dossier over opgravingen in de Sint-Amanduskerk in Bavikhove door Fabienne Ferfers.

BE SAH /HA/CUL/ARCH/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1979 - 1979

Dossier feesten en recepties aangeboden door het stadsbestuur van Harelbeke.

BE SAH /HA/CUL/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1979 - 1979

Dossier aanvragen tot toelagen van de stad Harelbeke.

BE SAH /HA/CUL/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1978 - 1978

Dossier gemeentelijke toelagen van Harelbeke aan verenigingen en initiatieven.

BE SAH /HA/CUL/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1978 - 1979

Dossier van de jeugdraad over een beheersformule voor jeugdcentrum Tsas.

BE SAH /HA/CUL/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1978 - 1986

Dossier van de jeugdraad over een beheersformule voor jeugdcentrum Tsas.

BE SAH /HA/CUL/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1978 - 1986

Dossier over de activiteiten van het feestcomité 'Nieuwstraat - Conciencestraat - Peter Benoitstraat - Tramstraat".

BE SAH /HA/CUL/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1978 - 1978

Dossier over de activiteiten van het feestcomité "Kollegewijk".

BE SAH /HA/CUL/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1978 - 1985

Verslagen van de vergaderingen van de raadscommissie bibliotheken.

BE SAH /HA/CUL/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1978 - 1981

Dossier met tekeningen van grondplannen van archeologische opgravingen.

BE SAH /HA/CUL/ARCH/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1978 - 1979

Dossier over de opgraving binnen een project voor Bijzonder Tijdelijk Kontraktuelen (BTK) in de Olmenlaan 10 gekend bij het kadaster onder het nummer B439X in 1972 en onder het nummer B439S4 in 2012.

BE SAH /HA/CUL/ARCH/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1978 - 1979

Dagboek over de archeologische opgraving op de hoek van de Olmenlaan op de Collegewijk, gekend bij het kadaster onder het nummer sectie B18, perceel 439

BE SAH /HA/CUL/ARCH/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1978 - 1979

Dagboek over de archeologische opgraving HAR 78 in Harelbeke.

BE SAH /HA/CUL/ARCH/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1978 - 1978

Dagboek over opgravingen in de Olmenlaan op de Collegewijk in Harelbeke.

BE SAH /HA/CUL/ARCH/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1978 - 1979

Dossier over de aanvraag tot klassering als monumenten van het OCMW-gebouw.

BE SAH /HA/CUL/ARCH/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1978 - 1978

Dossier met een beknopt verslag en plan over het archeologisch onderzoek op de Collegewijk in de periode 1978-1979

BE SAH /HA/CUL/ARCH/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1978 - 1980

Dossier over de bouw, beheer, en functies van een jeugdcentrum.

BE SAH /HA/CUL/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1977 - 1978

Dossier aanvragen tot toelagen van de stad Harelbeke.

BE SAH /HA/CUL/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1977 - 1977

Dossier over het gebruik van Marktstraat 100 als cultuurhuis en over het Schuurke als jeugdhuis.

BE SAH /HA/CUL/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1977 - 1982

Dossier feesten en recepties aangeboden of ondersteund door het stadsbestuur van Harelbeke.

BE SAH /HA/CUL/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1977 - 1977

Dossier feesten en recepties aangeboden of ondersteund door het stadsbestuur van Harelbeke.

BE SAH /HA/CUL/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1976 - 1976

Dossier over de activiteiten van het feestcomité "Oostwijk".

BE SAH /HA/CUL/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1976 - 1977

Dossier met aantekeningen van artikels over vondstmeldingen en opgravingen in Harelbeke.

BE SAH /HA/CUL/ARCH/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1976 - 1980

Foto's en dia's van stukken en sites bij diverse archeologische opgravingen.

BE SAH /HA/CUL/ARCH/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1975 - 1995

Dossier met teksten van een brochure gericht tegen de plannen voor de verbreding van de Rijksweg, het nieuwe Marktplein en de afbraak van het schepenhuis.

BE SAH /HA/CUL/ARCH/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1975 - 1979

De 3 markgraven en 15 graven in het feodaal tijdperk van Vlaanderen van de VIII tot de XIII eeuw.

BE SAH /HA/CUL/ARCH/H./H.G.O./0//29.A.4.7.10.

Archieven van de Stad Harelbeke 1975 - 1995

Dossier over jeugdhuis 't Schuurke en de inname van Marktstraat 100 als jeugdhuis.

BE SAH /HA/CUL/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1975 - 1975
Resultaten per pagina: 10 25 50 100

Vragen over Probat?

Contacteer de Provinciale Archiefdienst:

[email protected]

© 2009 Provincie West-Vlaanderen  |  Legal Disclaimer  Erkend Cultureel Archief