Zoekopdracht verfijnen

Periode
select
select
select

Legende

 • Archief
 • Deelarchief
 • Reeks
 • Deelreeks
 • Bestanddeel
 • Afficheverzameling
 • Compactdiscverzameling
 • Filmverzameling
 • Fotoverzameling
 • Gedrukte collecties
 • Gelegenheidsdrukwerk
 • Audioverzameling
 • Handbibliotheek
 • Kaart- en planverzameling
 • Voorwerpenverzameling
Resultaten per pagina: 10 25 50 100
«12
Titel
Archiefnummer
Locatie Periode

Archeologie

BE SAH /HA/CUL/ARCH

Archieven van de Stad Harelbeke 1896 - onbekend
192 beschrijvingen
Sorteer op datum | archief
Titel
Archiefnummer
  Locatie Periode

Dagboek over de archeologische opgraving van een waterput in Hulste en over het vervolg van de opgraving op het perceel Dejonghe.

BE SAH /HA/CUL/ARCH/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1980 - 1981

Dagboek over archeologische opgravingen in Hulste en op de Zandberg in Harlebeke.

BE SAH /HA/CUL/ARCH/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1980 - 1980

Dossier met een algemeen overzichtsplan van de grondsporen in de sleuven 1 tot 13 op perceel B442 p-o op de Collegewijk en een situeringsplan van de nederzetting op de Collegewijk tussen de eerste en...

BE SAH /HA/CUL/ARCH/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1980 - 1981

Dossier over de inventarisatie van terra sigillata: grafitti, stempels, versierde en onversierde.

BE SAH /HA/CUL/ARCH/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1980 - 1985

Dagboek over onbepaalde opgravingen (Hulste?).

BE SAH /HA/CUL/ARCH/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1980 - 1980

Dossier over leerfragmenten gevonden in waterput X met tekeningen van Fabienne Ferfers.

BE SAH /HA/CUL/ARCH/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1980 - 1982

Dossier over de opgraving in Elfde-Julistraat op de Zandberg (fase 2).

BE SAH /HA/CUL/ARCH/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1980 - 1980

Dossier over de opgravingen aan het OCMW-gebouw door Fabienne Ferfers.

BE SAH /HA/CUL/ARCH/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1980 - 1982

Lijst met een overzicht van de opgravingen en de gevonden stukken op de Collegewijk.

BE SAH /HA/CUL/ARCH/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1980 - 1982

Dossier met een overzicht van de Harelbeekse vondsten na1970 opgemaakt voor de Nationale Dienst voor Opgravingen.

BE SAH /HA/CUL/ARCH/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1980 - 1995

Dossier met tekeningen van waterputten en vondsten eruit.

BE SAH /HA/CUL/ARCH/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1980 - 2000

Dossier over de waterputten 5 (III), 6 (IV), 7 (V) en 8 (VI) gevonden op de Collegewijk.

BE SAH /HA/CUL/ARCH/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1980 - 1985

Dossier over de opgraving op het kasteel Schiervelde in Hulste.

BE SAH /HA/CUL/ARCH/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1979 - 1979

Dossier met historisch bronnenmateriaal over Schiervelde in Hulste opgemaakt naar aanleiding van de opgravingen.

BE SAH /HA/CUL/ARCH/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1979 - 1980

Dossier met verslagen, tekeningen en teksten over de opgraving op Schiervelde in Hulste.

BE SAH /HA/CUL/ARCH/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1979 - 1980

Dagboek over opgravingen op de Zandberg in Harelbeke (fase 1), Hulste en bij het OCMW in Harelbeke.

BE SAH /HA/CUL/ARCH/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1979 - 1980

Dagboek over de archeologische opgravingen aan de Sint-Amanduskerk in Bavikhove en over het kasteel Schievelde in Hulste.

BE SAH /HA/CUL/ARCH/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1979 - 1979

Dossier over opgravingen in de Sint-Amanduskerk in Bavikhove door Fabienne Ferfers.

BE SAH /HA/CUL/ARCH/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1979 - 1979

Dossier over de opgravingen op het preceel De Jonghe op de Collegewijk gekend bij het kadaster onder het nummer B 442. 80.HA.KOL

BE SAH /HA/CUL/ARCH/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1979 - 1982

Dagboek over opgravingen op Schiervelde in Hulste.

BE SAH /HA/CUL/ARCH/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1979 - 1980

Dossier over een archeologische tentoonstelling in het Ontmoetingscentrum van Harelbeke.

BE SAH /HA/CUL/ARCH/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1979 - 1979

Dossier over de opgravingen op het preceel De Jonghe op de Collegewijk gekend bij het kadaster onder het nummer B 442. 80.HA.KOL

BE SAH /HA/CUL/ARCH/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1979 - 1982

Dagboek over de archeologische opgraving op de hoek van de Olmenlaan op de Collegewijk, gekend bij het kadaster onder het nummer sectie B18, perceel 439

BE SAH /HA/CUL/ARCH/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1978 - 1979

Dossier over de opgraving binnen een project voor Bijzonder Tijdelijk Kontraktuelen (BTK) in de Olmenlaan 10 gekend bij het kadaster onder het nummer B439X in 1972 en onder het nummer B439S4 in 2012.

BE SAH /HA/CUL/ARCH/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1978 - 1979

Industriële Archeologie

BE SAH PA/Roede/ARCH/H./H.R./113/

Private Archieven van de Stad Harelbeke 1978 - 1978

Dossier met een beknopt verslag en plan over het archeologisch onderzoek op de Collegewijk in de periode 1978-1979

BE SAH /HA/CUL/ARCH/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1978 - 1980

Dossier over de aanvraag tot klassering als monumenten van het OCMW-gebouw.

BE SAH /HA/CUL/ARCH/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1978 - 1978

Dagboek over opgravingen in de Olmenlaan op de Collegewijk in Harelbeke.

BE SAH /HA/CUL/ARCH/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1978 - 1979

Dossier met tekeningen van grondplannen van archeologische opgravingen.

BE SAH /HA/CUL/ARCH/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1978 - 1979

Dagboek over de archeologische opgraving HAR 78 in Harelbeke.

BE SAH /HA/CUL/ARCH/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1978 - 1978

Dossier met aantekeningen van artikels over vondstmeldingen en opgravingen in Harelbeke.

BE SAH /HA/CUL/ARCH/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1976 - 1980

De 3 markgraven en 15 graven in het feodaal tijdperk van Vlaanderen van de VIII tot de XIII eeuw.

BE SAH /HA/CUL/ARCH/H./H.G.O./0//29.A.4.7.10.

Archieven van de Stad Harelbeke 1975 - 1995

Dossier over bronzen bijlen en hielbijl gevonden in de Wolvenstraat door Philippe Despriet.

BE SAH /HA/CUL/ARCH/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1975 - 1982

Dossier met teksten van een brochure gericht tegen de plannen voor de verbreding van de Rijksweg, het nieuwe Marktplein en de afbraak van het schepenhuis.

BE SAH /HA/CUL/ARCH/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1975 - 1979

Foto's en dia's van stukken en sites bij diverse archeologische opgravingen.

BE SAH /HA/CUL/ARCH/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1975 - 1995

Dossier over bronzen en loden voorwerpen, waaronder fibulae, gevonden in de periode 1964-1974.

BE SAH /HA/CUL/ARCH/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1974 - 1975

Dossier met profielschetsen van afvalkuilen en waterputten uit verschillende opgravingen.

BE SAH /HA/CUL/ARCH/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1974 - 1978

Uit het verleden van Bavikhove.

BE SAH /HA/CUL/ARCH/H./H.G.O./0//29.A.4.6.9.

Archieven van de Stad Harelbeke 1974 - 1974

Dossier over opgraving HAR 1973/12 aan een bouwput in de Beverenstraat door Philippe Despriet.

BE SAH /HA/CUL/ARCH/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1973 - 1973

Dossier over noodopgravingen in de Dennenlaan HAR 1973/16-17 door Philippe Despriet.

BE SAH /HA/CUL/ARCH/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1973 - 1973

Dossier over een opgraving in de Hippodroomstraat - Rubensstraat op de wijk Zandberg HAR 1973/21 door Philippe Despriet.

BE SAH /HA/CUL/ARCH/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1973 - 1973

Dossier over opgraving HAR 1973/1-5 in de Olmenlaan en HAR 1973/18-19 in de Dennenlaan.

BE SAH /HA/CUL/ARCH/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1973 - 1973

Dossier over verschillende opgravingen in Harelbeke door Philippe Despriet - HAR 73/8 in de Gavers. - HAR 73/9 noodopgraving in de Dennenlaan - HAR 73/10 op de hoek van de Stasegemsesteenweg en de...

BE SAH /HA/CUL/ARCH/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1973 - 1973

Dossier over de identificatie van opgegraven beenderresten in de Steenbrugstraat.

BE SAH /HA/CUL/ARCH/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1973 - 1974

Dossier over een noodopgraving door Philippe Desprier in de Stasegemsesteenweg met als nummer HAR 1972/14 en HAR 1972/15.

BE SAH /HA/CUL/ARCH/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1972 - 1972

Dossier over opgraving HAR 73/13-14-15-20 en HAR 72/5 in de Olmenlaan op een perceel eigendom van dhr. Bardijn, door Philippe Despriet.

BE SAH /HA/CUL/ARCH/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1972 - 1973

Dossier over opgraving HAR 72/1-4 op een nieuwe verkaveling in de omgeving van de Dennenlaan door Philippe Despriet.

BE SAH /HA/CUL/ARCH/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1972 - 1972

Dossier over opgraving HAR 72/6-13 nabij de Olmenlaan en de favissa op sectie B493E3 door Philippe Despriet.

BE SAH /HA/CUL/ARCH/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1972 - 1972

Dossier over opgraving HAR 71/5-13 op de hoek van de Olmenlaan en de Kollegelaan.

BE SAH /HA/CUL/ARCH/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1971 - 1971

Verslag van de opgraving HAR 71 in de Olmenlaan door Philippe Despriet.

BE SAH /HA/CUL/ARCH/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1971 - 1971

Dossier over opgraving HAR 1971/1 in de Popullierendreef in Harelbeke door Philippe Despriet.

BE SAH /HA/CUL/ARCH/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1971 - 1971

Dossier over een noodopgraving in de Stasegemsesteenweg secties B442 p-o-k-i2-q door Philippe Despriet met als nummer HAR 1970/6.

BE SAH /HA/CUL/ARCH/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1970 - 1970

Foto's van verschillende archeologische opgravingen in Harelbkeke.

BE SAH /HA/CUL/ARCH/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1970 - 1985

Dossier met diverse kalktekeningen van archeologische stukken.

BE SAH /HA/CUL/ARCH/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1970 - 1985

Dossier over de opgraving HAR 70/1-5 vlakbij de favissa door Philippe Despriet.

BE SAH /HA/CUL/ARCH/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1970 - 1970

Dossier over opgraving HAR 1970 KOL L.S. en hoek Stasegemsesteenweg en Kollegelaan.

BE SAH /HA/CUL/ARCH/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1970 - 1970

Dagboek met algemene notities over archeologische opgravingen in Harlebeke.

BE SAH /HA/CUL/ARCH/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1970 - 1985

Dossier met achtergrondinformatie over het goed Ter Halle.

BE SAH /HA/CUL/ARCH/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1970 - 1990

Foto's en dia's van archeologische stukken en opgravingen in Harelbeke.

BE SAH /HA/CUL/ARCH/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1970 - 1995

Dossier met situeringsplannen en een overzicht van archeologische opgravingen in Harelbeke tussen 1964 en 1970.

BE SAH /HA/CUL/ARCH/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1970 - 1970

Dossier over de vondst van een steengoedkruik in de Tweebruggenstraat.

BE SAH /HA/CUL/ARCH/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1969 - 1969

Dossier over de opgraving van stukken uit de IJzertijd in de Abdijstraat door Philippe Despriet.

BE SAH /HA/CUL/ARCH/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1969 - 1970

Dossier over opgraving van stukken uit de IJzertijd in de Abdijstraat door Philippe Despriet.

BE SAH /HA/CUL/ARCH/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1969 - 1970

Dossier over opgravingen op de Collegewijk in 1968 door Philippe Despriet.

BE SAH /HA/CUL/ARCH/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1968 - 1968

Archeologie

BE SAH /HA/ARCH/H./H.G.O./0/

Archieven van de Stad Harelbeke 1968 - 1969

Dossier over terra sigilllata gevonden op de Collegewijk in Harelbeke in de periode met onder andere een studie van H. Thoen.

BE SAH /HA/CUL/ARCH/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1967 - 1975

Dossier over de vondst van bijlen in1967.

BE SAH /HA/CUL/ARCH/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1967 - 1967

Dossier over een opgraving in de Collegelaan op perceel B438b2 door Philippe Despriet.

BE SAH /HA/CUL/ARCH/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1967 - 1968

Dossier over opgraving HAR FAVISSA H 14 op de favissa op de Collegewijk door Philippe Despriet.

BE SAH /HA/CUL/ARCH/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1967 - 1972

Dossier over opgraving HAR 67 op de Collegewijk door Philippe Despriet.

BE SAH /HA/CUL/ARCH/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1967 - 1967

Dossier met een algemene overzichtskaarten van de opgravingen in Harelbeke door Philippe Despriet.

BE SAH /HA/CUL/ARCH/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1965 - 1975

Dossier met tekeningen van aardewerk door Philippe Despriet.

BE SAH /HA/CUL/ARCH/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1964 - 1984

Dossier over de opgraving HAR 64 van scherven uit de IJzertijd in de Platanenlaan

BE SAH /HA/CUL/ARCH/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1964 - 1964

Dossier met een overzicht van de opgravingen en losse vondsten op de Collegewijk in de periode 1964-1969 opgemaakt door Philippe Despriet.

BE SAH /HA/CUL/ARCH/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1964 - 1969

Lijst met dossiers en corresponderende dozen gegeven en aangekocht van Philippe Despriet over opgravingen in Harelbeke.

BE SAH /HA/CUL/ARCH/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1964 - 1974

Dossier over de afvalkuilen G1, G2, G3 en G4 (oude benaming) met vermelding van graven I, II en III opgemaakt door Philippe Despriet.

BE SAH /HA/CUL/ARCH/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1964 - 1968

Dossier over vondsten van glas op de Gallo-Romeinse nederzetting op de Collegewijk in de periode 1964-1974 door Philippe Despriet.

BE SAH /HA/CUL/ARCH/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1964 - 1974

Courtrai et Rome. Réflexions après de grandes découvertes.

BE SAH /HA/CUL/ARCH/H./H.G.O./0//29.A.4.8.4.

Archieven van de Stad Harelbeke 1962 - 1962

Dossier over opgravingen op de Zandberg.

BE SAH /HA/CUL/ARCH/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1962 - 1985

Dossier over de waterputten 1 tot 5 gevonden in Harelbeke en opgemaakt door Philippe Despriet.

BE SAH /HA/CUL/ARCH/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1961 - 1974

Lijst van afvalkuilen uit de Romeinse tijd gevonden op de Collegewijk tot 1974.

BE SAH /HA/CUL/ARCH/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1960 - 1974

Dossier over silexen en ander prehistorisch materiaal gevonden in De Gavers in Harelbeke.

BE SAH /HA/CUL/ARCH/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1960 - 1980

Lijst met voorwerpen gevonden in de favissa te Harelbeke-Stasegem.

BE SAH /HA/CUL/ARCH/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1960 - 1980

Dossier over de Sint-Amanduskerk in Bavikhove door Philippe Despriet.

BE SAH /HA/CUL/ARCH/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1960 - 1980

Dossier over de Sint-Salvatorkerk in Harelbeke door Philippe Despriet.

BE SAH /HA/CUL/ARCH/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1960 - 1980

Dossier over de opgraving door Philippe Despriet van een afvalkuil uit de IJzertijd in de Steenbrugstraat.

BE SAH /HA/CUL/ARCH/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1960 - 1969

Dossier over de Sint-Pieterskerk in Hulste door Philippe Despriet.

BE SAH /HA/CUL/ARCH/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1960 - 1980

Dossier over archeologische vondsten op de Collegewijk geordend per kadasternummer.

BE SAH /HA/CUL/ARCH/P.B./0

Archieven van de Stad Harelbeke 1960 - 1980

Inleiding tot de gallo-romeinsche archeologie der Nederlanden.

BE SAH PA/Roede/ARCH/H./H.R./0/

Private Archieven van de Stad Harelbeke 1944 - 1944

Approbation des statuts du chapitre d'Harlebeke par l'official de Terouane

BE SAH /HA/CUL/ARCH/H./H.G.O./0//29.A.4.8.1.

Archieven van de Stad Harelbeke 1896 - 1896

Bavikhove. Historische gebouwen en monumenten.

BE SAH /HA/CUL/ARCH/H./H.G.O./0/

Archieven van de Stad Harelbeke onbekend - onbekend

West-Vlaanderen archeologisch bekeken.

BE SAH /HA/CUL/ARCH/H./H.G.O./0/

Archieven van de Stad Harelbeke onbekend - onbekend
Resultaten per pagina: 10 25 50 100
«12

Vragen over Probat?

Contacteer de Provinciale Archiefdienst:

[email protected]

© 2009 Provincie West-Vlaanderen  |  Legal Disclaimer  Erkend Cultureel Archief