Zoekopdracht verfijnen

Periode
select
select
select

Legende

 • Archief
 • Deelarchief
 • Reeks
 • Deelreeks
 • Bestanddeel
 • Afficheverzameling
 • Compactdiscverzameling
 • Filmverzameling
 • Fotoverzameling
 • Gedrukte collecties
 • Gelegenheidsdrukwerk
 • Audioverzameling
 • Handbibliotheek
 • Kaart- en planverzameling
 • Voorwerpenverzameling
Resultaten per pagina: 10 25 50 100
1 2»
Titel
Archiefnummer
Locatie Periode

Oorlog en opeisingen WO 1

BE GAI A/MAI/G/3

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1914 - 1919
141 beschrijvingen
Sorteer op datum | archief
Titel
Archiefnummer
  Locatie Periode

Verklaring dat Cyrille Stubbe op de lijst van vluchtelingen 1914-1918 staat als komende uit Keiem.

BE GAI A/MAI/G/3/P.B./1215

Archieven van de Gemeente Ichtegem 21/06/1961 - 21/06/1961

Uittreksel betreffende het toekennen van obligaties van de openbare schuld als vergoeding voor de oorlogsschade.

BE GAI A/MAI/G/3/P.B./1322

Archieven van de Gemeente Ichtegem 28/10/1927 - 28/10/1927

Verklaring betreffende onrechtstreekse oorlogsschade door de gemeente Ichtegem geleden als gemeente uit het gewezen etappegebied.

BE GAI A/MAI/G/3/P.B./1321

Archieven van de Gemeente Ichtegem 11/07/1927 - 29/07/1927

Tabel betreffende de betaling van herstellingswerken aan de oorlogsschade aan gemeentegoederen.

BE GAI A/MAI/G/3/P.B./1309

Archieven van de Gemeente Ichtegem 31/12/1926 - 31/12/1926

Brieven betreffende de uitbetaling van de oorlogsschade aan de gemeenteschool.

BE GAI A/MAI/G/3/P.B./1310

Archieven van de Gemeente Ichtegem 15/11/1926 - 20/11/1926

Vonnis van de Rechtbank voor oorlogsschade Brugge van 09 december 1925 over oorlogsschade aan gemeentelijke gebouwen en extra oorlogslasten. Afschrift.

BE GAI A/MAI/G/3/P.B./1322

Archieven van de Gemeente Ichtegem 09/12/1925 - 18/12/1925

Briefwisseling met het arrondissementscommisariaat betreffende bestaande en vernielde windmolens tijdens de oorlog, 1923.

BE GAI A/MAI/G/3/P.B./3629

Archieven van de Gemeente Ichtegem 09/06/1923 - 19/06/1923

Brief van de Dienst der Militaire Grafsteden betreffende de gesneuvelde soldaat A. Tommelin, 1923.

BE GAI A/MAI/G/3/P.B./3630

Archieven van de Gemeente Ichtegem 02/05/1923 - 02/05/1923

Brief van de Dienst der Militaire Grafsteden betreffende de mogelijke illegale ontgraving van het lichaam van de gesneuvelde soldaat Henri Vandevelde op de begraafplaats in Ruddervoorde, 1923.

BE GAI A/MAI/G/3/P.B./3632

Archieven van de Gemeente Ichtegem 26/03/1923 - 29/03/1923

Documenten betreffende de overbrenging van het lichaam van de gesneuvelde soldaten Aloïs Becelaere en Oscar Victoor naar Wijnendale, 1922.

BE GAI A/MAI/G/3/P.B./3702

Archieven van de Gemeente Ichtegem 13/09/1922 - 26/09/1922

Brief betreffende de ontgraving van het lichaam van de gesneuvelde soldaat Cyriel Logghe in Poelkapelle, 1922.

BE GAI A/MAI/G/3/P.B./3704

Archieven van de Gemeente Ichtegem 18/04/1922 - 18/04/1922

Documenten betreffende de overbrenging van het lichaam van de gesneuvelde soldaat Constant Dedulle naar Wijnendale, 1922.

BE GAI A/MAI/G/3/P.B./3701

Archieven van de Gemeente Ichtegem 16/01/1922 - 18/01/1922

Document betreffende weerspannigheid tegenover de Duitse bezetter door Florent Desot met deportatie op 05 april 1918.

BE GAI A/MAI/G/3/P.B./3744

Archieven van de Gemeente Ichtegem 04/01/1922 - 04/01/1922

Documenten betreffende de overbrenging van het lichaam van de gesneuvelde soldaat René Sabbe naar het gemeentekerkhof, 1921.

BE GAI A/MAI/G/3/P.B./3631

Archieven van de Gemeente Ichtegem 07/06/1921 - 17/02/1923

Brief van de arrondissementscommissaris betreffende de verbanning naar Duitsland van de dienstplichtige Maurice Sanders, 1914-1918.

BE GAI A/MAI/G/3/P.B./3626

Archieven van de Gemeente Ichtegem 04/06/1921 - 04/06/1921

Brief van het Ministerie van Landsverdediging betreffende de begiftiging ten voordele van de gesneuvelde soldaat Victor Muylle aan zijn vader Louis Muylle, 1921.

BE GAI A/MAI/G/3/P.B./3700

Archieven van de Gemeente Ichtegem 28/05/1921 - 28/05/1921

Dossier betreffende de toewijzing van voorwerpen bestemd voor krijgsgevangenen, 1921. Smeekbrief van Oscar Vanoverbeke verplicht tewerkgestelde te Sedan in 1914.

BE GAI A/MAI/G/3/P.B./3944

Archieven van de Gemeente Ichtegem 11/04/1921 - 11/04/1921

Dossier betreffende de toewijzing van voorwerpen bestemd voor krijgsgevangenen, 1921. Smeekbrief van Oscar Vanoverbeke verplicht tewerkgestelde te Sedan in 1914.

BE GAI A/MAI/G/3/P.B./3944

Archieven van de Gemeente Ichtegem 11/04/1921 - 11/04/1921

Staat betreffende het onderzoek naar de oorlogsuitgaven der belangrijkste steden en gemeenten van het land door de Bond der Belgische Steden en Gemeenten. Ingevulde vragenlijst.

BE GAI A/MAI/G/3/P.B./1317

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1920 - 1920

Staat van door de gemeente Ichtegem geleden schade tijdens de Eerste Wereldoorlog, 1914-1918.

BE GAI A/MAI/G/3/P.B./1304

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1920 - 1920

Staat van oorlogsschade door de gemeente geleden, 1920. (Aanspraken door België te doen gelden voor het Congres van den Vrede).

BE GAI A/MAI/G/3/P.B./11418

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1920 - 1920

Vonnis van de Rechtbank voor oorlogsschade over oorlogsschade aan de gemeenteschool. Afschrift.

BE GAI A/MAI/G/3/P.B./1307

Archieven van de Gemeente Ichtegem 08/11/1920 - 08/11/1920

Documenten betreffende de overhandiging van het Belgische Vaandel van 1830 door Gustave Van Ryckeghem aan het Koninklijk Legermuseum, 01 november 1920.

BE GAI A/MAI/G/3/P.B./3714

Archieven van de Gemeente Ichtegem 19/09/1920 - 26/09/1920

Staat van oorlogsschade door de gemeente geleden, 1920.

BE GAI A/MAI/G/3/P.B./11417

Archieven van de Gemeente Ichtegem 04/08/1920 - 04/08/1920

Staat betreffende oorlogsschade tijdens de jaren 1915 tot 1918.

BE GAI A/MAI/G/3/P.B./1313

Archieven van de Gemeente Ichtegem 06/06/1920 - 06/06/1920

Brief van het 4de Linieregiment betreffende de gesneuvelde soldaat Camille Farazin, 1920.

BE GAI A/MAI/G/3/P.B./3761

Archieven van de Gemeente Ichtegem 25/05/1920 - 25/05/1920

Brief van Arthur Casteleyn betreffende aanvraag tot het bekomen van vluchtelingengeld, 1920.

BE GAI A/MAI/G/3/P.B./3641

Archieven van de Gemeente Ichtegem 12/05/1920 - 12/05/1920

Brieven van het Beheer van Telefonie betreffende niet betaalde telefonische lange afstandsgesprekken tijdens de maand juli 1914.

BE GAI A/MAI/G/3/P.B./3699

Archieven van de Gemeente Ichtegem 06/05/1920 - 14/02/1921

Verklaring aanvraag tot vaststelling en raming van schade aan goederen van de gemeente Ichtegem tijdens de Eerste Wereldoorlog.

BE GAI A/MAI/G/3/P.B./1305

Archieven van de Gemeente Ichtegem 11/04/1920 - 11/04/1920

Staat betreffende de oorlogsschade aan de eigendommen van de gemeente Ichtegem.

BE GAI A/MAI/G/3/P.B./1306

Archieven van de Gemeente Ichtegem 11/04/1920 - 11/04/1920

Brief van het Ministerie van Oorlog betreffende de roerende bezittingen van de gesneuvelde soldaat Hendrik Vanmassenhove, 1920.

BE GAI A/MAI/G/3/P.B./3759

Archieven van de Gemeente Ichtegem 25/03/1920 - 25/03/1920

Brief van het Ministerie van Oorlog betreffende de gesneuvelde soldaat Pieter Deschryvere, 1920.

BE GAI A/MAI/G/3/P.B./3762

Archieven van de Gemeente Ichtegem 19/03/1920 - 19/03/1920

Brief betreffend een bewijs dat Gentil Govaere tijdens de oorlog niet voor de vijand heeft gewerkt, 1916.

BE GAI A/MAI/G/3/P.B./3734

Archieven van de Gemeente Ichtegem 11/03/1920 - 11/03/1920

Brief van het 9de regiment artillerie betreffende het soldijboekje van de gesneuvelde soldaat Alois Bezelaere, 1920.

BE GAI A/MAI/G/3/P.B./3790

Archieven van de Gemeente Ichtegem 16/01/1920 - 16/01/1920

Brief betreffende oorlogsschade van vluchteling Oscar Blontrock.

BE GAI A/MAI/G/3/P.B./3685

Archieven van de Gemeente Ichtegem 07/01/1920 - 07/01/1920

Lijst van de schoolgebouwen en schoolmeubelen eigendom van de gemeente en verwoest of beschadigd door oorlogshandelingen.

BE GAI A/MAI/G/3/P.B./1318

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1919 - 1919

Inventaris van door de Duitsers in de gemeente op stal geplaatst vee, 1919.

BE GAI A/MAI/G/3/P.B./3733

Archieven van de Gemeente Ichtegem 18/12/1919 - 18/12/1919

Brief van het provinciebestuur betreffende de aanstelling van een Franse officier voor de identificatie en groepering van Franse gesneuvelde soldaten in Vlaanderen, 1919.

BE GAI A/MAI/G/3/P.B./3825

Archieven van de Gemeente Ichtegem 13/11/1919 - 13/11/1919

Brief van het Nationaal Werk der Oorlogsweezen betreffende de tegemoetkoming aan de familie Naeyaert-Naert , 1919.

BE GAI A/MAI/G/3/P.B./3727

Archieven van de Gemeente Ichtegem 30/10/1919 - 30/10/1919

Brief van de provinciegouverneur betreffende het aanplanten van een vrijheidsboom, 1919.

BE GAI A/MAI/G/3/P.B./3794

Archieven van de Gemeente Ichtegem 02/10/1919 - 02/10/1919

Dossier betreffende door de Duitsers opgeëist of verdwenen vee, 1914-1918.

BE GAI A/MAI/G/3/P.B./3783

Archieven van de Gemeente Ichtegem 06/09/1919 - 10/09/1919

Bestek betreffende de oorlogsschade aan de gebouwen en meubilair van de gemeente, de gemeenteschool en de pastorij opgemaakt door Charles Muylle, 1919.

BE GAI A/MAI/G/3/P.B./11416

Archieven van de Gemeente Ichtegem 02/07/1919 - 02/07/1919

Bestek betreffende de oorlogsschade aan de gebouwen en meubilair van de gemeente opgemaakt door Charles Muylle, 1919.

BE GAI A/MAI/G/3/P.B./11415

Archieven van de Gemeente Ichtegem 02/07/1919 - 02/07/1919

Brief van de arrondissementscommissaris om te onderzoeken of de vraag van M. Dewulf, Brasserie L' Etoile, om te mogen genieten van de gratis bedeling van dekens aan teruggekeerde vluchtelingen...

BE GAI A/MAI/G/3/P.B./3757

Archieven van de Gemeente Ichtegem 04/06/1919 - 23/06/1919

Brief van E. Verbeke betreffende de aanrekening van interest voor de levering van kolen gedurende de bezetting, 1914-1918.

BE GAI A/MAI/G/3/P.B./3798

Archieven van de Gemeente Ichtegem 02/06/1919 - 02/06/1919

Bestek betreffende de oorlogsschade aan de gemeenteschool opgemaakt door Charles Muylle, 1919.

BE GAI A/MAI/G/3/P.B./11414

Archieven van de Gemeente Ichtegem 03/05/1919 - 03/05/1919

Brief van het Parket te Brugge betreffende Duitse agenten en gevolmachtigden voor het opeisen en afwijzen van arbeiders of hun medewerkers, 1914-1918.

BE GAI A/MAI/G/3/P.B./3822

Archieven van de Gemeente Ichtegem 25/03/1919 - 25/03/1919

Brief betreffende achtergelaten barakken en schuilplaatsen uit de oorlog op de gemeente, 1919.

BE GAI A/MAI/G/3/P.B./3728

Archieven van de Gemeente Ichtegem 01/03/1919 - 01/03/1919

Brief betreffende de vergoeding voor een de Duitsers opgeëiste koe bij de familie Cool in 1917.

BE GAI A/MAI/G/3/P.B./3730

Archieven van de Gemeente Ichtegem 22/02/1919 - 22/02/1919

Telegram betreffende door de Duitsers tot dwangarbeid of ter dood veroordeelde inwoners tijdens de oorlog, 1919.

BE GAI A/MAI/G/3/P.B./3729

Archieven van de Gemeente Ichtegem 28/01/1919 - 28/01/1919

Aantekening betreffende verplichte arbeid met karren als gevolg van oorlogsomstandigheden

BE GAI A/MAI/G/3/P.B./3817

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1918 - 1918

Lijst met geldstraffen van Belgische burgers aan de Duitse bezetter te betalen.

BE GAI A/MAI/G/3/P.B./1223

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1918 - 1918

Briefwisseling betreffende het terugvorderen van de reisonkosten vanuit Frankrijk door de teruggekeerde vluchtelinge Julie Degrieck, 1918-1919.

BE GAI A/MAI/G/3/P.B./3684

Archieven van de Gemeente Ichtegem 07/12/1918 - 05/04/1919

Factuur van timmerman Charles Muylle over arbeid voor en levering aan het gemeentebestuur tijdens de maanden januari tot november 1918.

BE GAI A/MAI/G/3/P.B./8241

Archieven van de Gemeente Ichtegem 11/1918 - 11/1918

Staat betreffende oorlogsschade tijdens het jaar 1918.

BE GAI A/MAI/G/3/P.B./1311

Archieven van de Gemeente Ichtegem 11/11/1918 - 11/11/1918

Staat betreffende oorlogsschade tijdens het jaar 1918.

BE GAI A/MAI/G/3/P.B./1312

Archieven van de Gemeente Ichtegem 11/11/1918 - 11/11/1918

Omzendbrief betreffende de samenstelling van de rijkswachtbrigaden in West-Vlaanderen op 09 november 1918.

BE GAI A/MAI/G/3/P.B./8270

Archieven van de Gemeente Ichtegem 09/11/1918 - 09/11/1918

Factuur van timmerman Charles Muylle over arbeid voor en levering aan de Reigerschool tijdens de maanden januari tot oktober 1918.

BE GAI A/MAI/G/3/P.B./8242

Archieven van de Gemeente Ichtegem 10/1918 - 10/1918

Factuur van timmerman en aannemer Ch. Muylle-Demuynck over arbeid voor het gemeentebestuur en de Duitse overheid tijdens de maanden juli tot september 1918.

BE GAI A/MAI/G/3/P.B./8240

Archieven van de Gemeente Ichtegem 09/1918 - 09/1918

Document met vermelding van opgeëiste metalen, 1918.

BE GAI A/MAI/G/3/P.B./8235

Archieven van de Gemeente Ichtegem 19/08/1918 - 23/08/1918

Lijst met de aangifte van de bijenkorven op 09 augustus 1918.

BE GAI A/MAI/G/3/P.B./3686

Archieven van de Gemeente Ichtegem 09/08/1918 - 09/08/1918

Lijst van ingeleverde netels op 30 juli 1918.

BE GAI A/MAI/G/3/P.B./3782

Archieven van de Gemeente Ichtegem 30/07/1918 - 30/07/1918

Brief aan de Marine Kassenverwaltung der Bauabteilung A van de Ortskommandantur Ichtegem betreffende het failliet van de gemeente Ichtegem, 1918.

BE GAI A/MAI/G/3/P.B./8248

Archieven van de Gemeente Ichtegem 18/07/1918 - 18/07/1918

Documenten betiteld als 'Meldeschein' of 'Kaart van aangifte'' over de beslagneming en stapelopneming van zeildoeken, zeilen, e.a. in het Belgisch gebied van het 4de Leger, juni 1918.

BE GAI A/MAI/G/3/P.B./8251

Archieven van de Gemeente Ichtegem 07/06/1918 - 13/06/1918

Lijsten met geldstraffen van Belgische burgers aan de Duitse bezetter te betalen.

BE GAI A/MAI/G/3/P.B./1220

Archieven van de Gemeente Ichtegem 13/05/1918 - 13/05/1918

Lijst betreffende inkomsten uit geldstraffen van Belgische burgers voor de "Ortskommandantur Ichteghem", 1918.

BE GAI A/MAI/G/3/P.B./1218

Archieven van de Gemeente Ichtegem 01/05/1918 - 31/05/1918

Lijst betreffende inkomsten uit geldstraffen van Belgische burgers voor de "Ortskommandantur Ichteghem", 1918.

BE GAI A/MAI/G/3/P.B./1217

Archieven van de Gemeente Ichtegem 01/03/1918 - 30/04/1918

Document betreffende door het Generaal Kommando van het Xde Reserve Korps, Gruppe Diksmuide in beslag genomen steenkolen voor de gemeente Ichtegem, 1918.

BE GAI A/MAI/G/3/P.B./8252

Archieven van de Gemeente Ichtegem 13/01/1918 - 17/01/1918

Lijst met opgave van de afgeleverde koperen deurklinken en bierpompen, 1917.

BE GAI A/MAI/G/3/P.B./8225

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1917 - 1917

Inventarislijst van aangegeven matrassen, 1917.

BE GAI A/MAI/G/3/P.B./8232

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1917 - 1917

Document met opgave van tot verkoop aangeboden varkens.

BE GAI A/MAI/G/3/P.B./8236

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1917 - 1917

Lijsten met de vluchtelingen tijdens de oorlog 1914-1918.

BE GAI A/MAI/G/3/P.B./8255

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1917 - 1918

Inventarislijst van in beslag genomen hooi = Liste über beschlagnahmtes Heu, 1917.

BE GAI A/MAI/G/3/P.B./8229

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1917 - 1917

Lijst met de samenstelling van de aanwezige gezinnen op de gemeente in 1917.

BE GAI A/MAI/G/3/P.B./8222

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1917 - 1917

Inventarislijst van opgeëiste paarden, 1917.

BE GAI A/MAI/G/3/P.B./8233

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1917 - 1917

Inventarislijst van opgeëiste varkens, 1917.

BE GAI A/MAI/G/3/P.B./8234

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1917 - 1917

Lijst met opgave van de afgeleverde wol, december 1917.

BE GAI A/MAI/G/3/P.B./8226

Archieven van de Gemeente Ichtegem 14/12/1917 - 14/12/1917

Document betreffende de verdeling van steenkool voor de gemeente Ichtegem, december 1917.

BE GAI A/MAI/G/3/P.B./8253

Archieven van de Gemeente Ichtegem 12/12/1917 - 29/12/1917

Register betreffende ontvangsten en uitgaven door de Duitse bezetter.

BE GAI A/MAI/G/3/P.B./1216

Archieven van de Gemeente Ichtegem 01/11/1917 - 12/08/1918

Inventarislijst van ingezaaid lijnzaad en koolzaad in Ichtegem in 1916-1917 = Anbaufläche für Leinsaat und Raps im Kommandantur Bezirk Ichteghem 1916-1917.

BE GAI A/MAI/G/3/P.B./8231

Archieven van de Gemeente Ichtegem 29/10/1917 - 29/10/1917

Nota van de Ortskommandantur Ichteghem aan de Feldintendantur der 20. Landwehr-Division betreffende de ideale hoeveelheid Seegras als vervangingsmateriaal voor wol in matrassen, 1917.

BE GAI A/MAI/G/3/P.B./8230

Archieven van de Gemeente Ichtegem 29/10/1917 - 29/10/1917

Inventarislijst van aardappelen, 11 september 1917.

BE GAI A/MAI/G/3/P.B./8228

Archieven van de Gemeente Ichtegem 11/09/1917 - 11/09/1917

Proces-verbaal van schatting van de onbebouwde landen en oogstvruchten op Ichtegem door Henri Farazijn en Francis Osaer op bevel van de Duitse overheid in tegenwoordigheid van de burgemeester van...

BE GAI A/MAI/G/3/P.B./8238

Archieven van de Gemeente Ichtegem 27/07/1917 - 27/07/1917

Proces-verbaal van schatting van de onbebouwde landen en oogstvruchten op Ichtegem door Henri Farazijn en Francis Osaer op bevel van de Duitse overheid in tegenwoordigheid van de burgemeester van...

BE GAI A/MAI/G/3/P.B./8237

Archieven van de Gemeente Ichtegem 27/07/1917 - 27/07/1917

Register betreffende in Ichtegem verblijvende Duitse verlofgangers, 1917.

BE GAI A/MAI/G/3/P.B./1213

Archieven van de Gemeente Ichtegem 10/05/1917 - 08/06/1917

Inventarislijst van smeden en hun materialen, 03 juli 1917.

BE GAI A/MAI/G/3/P.B./8227

Archieven van de Gemeente Ichtegem 17/03/1917 - 17/03/1917

Factuur van Hector en Emile Christiaen over de levering van hout aan de Bau-Abteilung, 25 januari 1917.

BE GAI A/MAI/G/3/P.B./3650

Archieven van de Gemeente Ichtegem 25/01/1917 - 25/01/1917

Lijst met opgave van de konijnen op de gemeente, 1917.

BE GAI A/MAI/G/3/P.B./8224

Archieven van de Gemeente Ichtegem 11/01/1917 - 11/01/1917

Staat betreffende uitgaven wegens oorlogstoestand tijdens het jaar 1916.

BE GAI A/MAI/G/3/P.B./1314

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1916 - 1918

Staat betreffende oorlogsschade tijdens de jaren 1914-1919.

BE GAI A/MAI/G/3/P.B./1315

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1916 - 1918

Lijst met opgave van de haver en andere voorraad.

BE GAI A/MAI/G/3/P.B./8243

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1916 - 1918

Lijst met opgave van de aangifte van bietenzaad, 1916.

BE GAI A/MAI/G/3/P.B./8239

Archieven van de Gemeente Ichtegem 27/12/1916 - 27/12/1916

Register of "Strafbuch" betreffende veroordelingen van Belgische ingezetenen door de Orts-Kommandant Ichteghem, 1916-1917

BE GAI A/MAI/G/3/P.B./1361

Archieven van de Gemeente Ichtegem 19/11/1916 - 16/04/1917

Register of "Strafbuch" betreffende veroordelingen van Belgische ingezetenen door de Orts-Kommandant Ichteghem, 1916

BE GAI A/MAI/G/3/P.B./1360

Archieven van de Gemeente Ichtegem 16/08/1916 - 09/11/1916

Document van de Ortskommandantur Ichtegem betreffende aankopen bij de firma De Meester in Roeselare op kosten van de gemeente Ichtegem, 1916.

BE GAI A/MAI/G/3/P.B./8249

Archieven van de Gemeente Ichtegem 04/07/1916 - 04/07/1916

Document 'Beitreibungs-Anerkenntnis für Lebens- und Futtermittel' op naam van Eduard Vermoere voor levering aan het Feldlazarett Nr. 135, 1916.

BE GAI A/MAI/G/3/P.B./8245

Archieven van de Gemeente Ichtegem 29/05/1916 - 29/05/1916

Document betreffende de levering aan de Ortskommandantur Ichteghem door Jacobs, 1916.

BE GAI A/MAI/G/3/P.B./8267

Archieven van de Gemeente Ichtegem 09/03/1916 - 09/03/1916

Document betreffende een levering aan het veldslachthuis van de 4. Ersatz-Division door Victor Knockaert, 1915.

BE GAI A/MAI/G/3/P.B./8263

Archieven van de Gemeente Ichtegem 28/06/1915 - 28/06/1915

Document betreffende een levering aan het veldslachthuis van de 4. Ersatz-Division door Victor Knockaert, 1915.

BE GAI A/MAI/G/3/P.B./8262

Archieven van de Gemeente Ichtegem 16/05/1915 - 16/05/1915

Document 'Beitreibungs-Anerkenntnis' op naam van Victor Knockaert voor levering aan de Magasin Fuhrpark kolonne Nr. 2, 1915.

BE GAI A/MAI/G/3/P.B./8246

Archieven van de Gemeente Ichtegem 20/04/1915 - 20/04/1915
Resultaten per pagina: 10 25 50 100
1 2»

Vragen over Probat?

Contacteer de Provinciale Archiefdienst:

[email protected]

© 2009 Provincie West-Vlaanderen  |  Legal Disclaimer  Erkend Cultureel Archief