Zoekopdracht verfijnen

Periode
select
select
select

Legende

 • Archief
 • Deelarchief
 • Reeks
 • Deelreeks
 • Bestanddeel
 • Afficheverzameling
 • Compactdiscverzameling
 • Filmverzameling
 • Fotoverzameling
 • Gedrukte collecties
 • Gelegenheidsdrukwerk
 • Audioverzameling
 • Handbibliotheek
 • Kaart- en planverzameling
 • Voorwerpenverzameling
Resultaten per pagina: 10 25 50 100
1 2»
Titel
Archiefnummer
Locatie Periode

Bestuur door de gemeenteraad

BE GAI A/HED/A/GR

Archieven van de Gemeente Ichtegem 01/01/1977 - heden
130 beschrijvingen
Sorteer op datum | archief
Titel
Archiefnummer
  Locatie Periode

Dossier betreffende aanvullende gemeentebelastingen op de personenbelasting, 2015.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./4691

Archieven van de Gemeente Ichtegem 19/12/2014 - 31/12/2014

Dossier betreffende de opcentiemen op de onroerende voorheffing, 2015.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./4692

Archieven van de Gemeente Ichtegem 18/12/2014 - 31/12/2014

Overeenkomst met 'VZW Circuit Franco Belge' i.v.m. de aankomst van de wielerwedstrijd Franco-Belge in 2011.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./4487

Archieven van de Gemeente Ichtegem 13/04/2011 - 06/05/2011

Dossier betreffende de aanduiding van Marcel Beernaert als nieuw lid in de zonale politieraad in vervanging van Ann Depoorter, 2010.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./4593

Archieven van de Gemeente Ichtegem 15/02/2010 - 05/03/2010

Dossier betreffende het huishoudelijk reglement van de deontologische commissie, 2007.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./4205

Archieven van de Gemeente Ichtegem 02/07/2009 - 02/07/2009

Dossier betreffende de deontologische code van de lokale mandatarissen, 2009.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./4207

Archieven van de Gemeente Ichtegem 02/07/2009 - 02/07/2009

Dossier betreffende de samenstelling van deontologische commisie, 2007-2012.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./4208

Archieven van de Gemeente Ichtegem 23/06/2009 - 12/10/2009

Dossier betreffende de overhandiging van de zilveren ereteken van het Carnegie Hero Fund met diploma voor Frederik Billiaert, 2011.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./4901

Archieven van de Gemeente Ichtegem 12/01/2009 - 22/01/2009

Dossier betreffende het contract met 'VZW Jonge Renners Ichtegem' i.v.m. de wielerwedstrijd Franco-Belge, 2009-2012.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./4484

Archieven van de Gemeente Ichtegem 17/11/2008 - 27/09/2011

Overeenkomsten met 'Royal Cazeau Pédale de Templeuve' i.v.m. organisatie van de wielerwedstrijd Franco-Belge voor de jaren 2009 tot 2012.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./4485

Archieven van de Gemeente Ichtegem 08/10/2008 - 05/03/2009

Overeenkomst met Cazeau Pédale Templeuve en Jonge Renners Ichtegem i.v.m. de aankomst van de wielerwedstrijd Franco-Belge in 2010.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./4486

Archieven van de Gemeente Ichtegem 08/10/2008 - 26/03/2010

Dossier betreffende de tijdelijke verordeningen van de burgemeester over het verbod tot toegang tot het gedeelte van 'voetweg 21' gelegen tussen de Roopijpfontein en de betonweg leidende naar het...

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./4428

Archieven van de Gemeente Ichtegem 31/08/2007 - 07/09/2007

Dossier betreffende het gemeentelijk beleidsplan 2007-2012.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./4589

Archieven van de Gemeente Ichtegem 21/06/2007 - 21/06/2007

Dossier betreffende het hoger beroep bij de Raad van State, afdeling administratie van 24 april 2007 betreffende de geldigverklaring van de OCMW-raadsverkiezing van 02 januari 2007.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./4601

Archieven van de Gemeente Ichtegem 06/06/2007 - 06/06/2007

Dossier betreffende een politieverordening voor de doortocht van de 'Ronde van Frankrijk' op 09 juli 2007.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./4295

Archieven van de Gemeente Ichtegem 23/04/2007 - 06/02/2007

Dossier betreffende het reglement van orde van de gemeenteraad, 2007

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./4206

Archieven van de Gemeente Ichtegem 08/03/2007 - 09/03/2007

Dossier betreffende de vernietiging van de verkiezing van de leden van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn (OCMW), 2007.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./4618

Archieven van de Gemeente Ichtegem 05/02/2007 - 06/02/2007

Brief van de bestendige deputatie van 01 februari 2007 i.v.m. de verkiezing van de leden van de zonale politieraad, 2007.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./4611

Archieven van de Gemeente Ichtegem 01/02/2007 - 09/02/2007

Dossier betreffende de eedaflegging van de schepenen, 2007.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./4613

Archieven van de Gemeente Ichtegem 09/01/2007 - 09/01/2007

Dossier betreffende de installatie van de nieuwe gemeenteraad op 02 januari 2007.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./4609

Archieven van de Gemeente Ichtegem 02/01/2007 - 08/01/2007

Dossier betreffende de vaststelling van de ranglijst van de gemeenteraadsleden, 2007.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./4606

Archieven van de Gemeente Ichtegem 02/01/2007 - 02/01/2007

Bundel betreffende de verkiezing van de leden van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn (OCMW), 2007.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./4617

Archieven van de Gemeente Ichtegem 02/01/2007 - 08/02/2007

Register der beraadslagingen van de gemeenteraad, 2007-2008.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./1615

Archieven van de Gemeente Ichtegem 02/01/2007 - 18/12/2008

Dossier betreffende de goedkeuring van de energienota voor het dienstjaar 2007.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./4457

Archieven van de Gemeente Ichtegem 21/12/2006 - 21/12/2006

Besluit betreffende de wijze van gunnen van overheidsopdrachten voor de aanneming van werken, leveringen en diensten in de buitengewone dienst met een kostprijs lager dan 5500 euro voor het dienstjaar...

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./5593

Archieven van de Gemeente Ichtegem 21/12/2006 - 21/12/2006

Dossier betreffende de verkiezing van de schepenen, 2007.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./4612

Archieven van de Gemeente Ichtegem 21/12/2006 - 09/01/2007

Besluit betreffende de overdracht van de bevoegdheid van de gemeenteraad aan het college van burgemeester en schepenen voor de aanneming van werken, leveringen en diensten in de gewone dienst, 2006.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./5592

Archieven van de Gemeente Ichtegem 21/12/2006 - 21/12/2006

Akte van voordracht van Jan Goethals als voorzitter en Dirk Laleman als opvolgend-voorzitter van de gemeenteraad, 2007.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./4607

Archieven van de Gemeente Ichtegem 19/12/2006 - 22/12/2006

Dossier betreffende de eedaflegging van de gemeenteraadsleden, 2007.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./4605

Archieven van de Gemeente Ichtegem 12/12/2006 - 02/01/2007

Dossier betreffende de geldigverklaring van de gemeenteraadsverkiezingen van 2006.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./4608

Archieven van de Gemeente Ichtegem 08/12/2006 - 08/12/2006

Brief betreffende de benoeming van burgemeester Karl Bonny, 2006.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./4603

Archieven van de Gemeente Ichtegem 07/12/2006 - 07/12/2006

Overeenkomst met de VMW overeenkomstig art. 6 bis § 3 van het decreet van 25 mei 2002 betreffende water voor menselijke aanwending, 2006.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./4470

Archieven van de Gemeente Ichtegem 07/11/2006 - 06/02/2007

Dossier betreffende toetreding en oprichtingsovereenkomst van het waterschap Gistel-ambacht en het waterschap Handzamevaart, 2006.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./5817

Archieven van de Gemeente Ichtegem 01/06/2006 - 01/06/2006

Document betreffende het antwoord op de parlementaire vraag 115 van 2006 'in welke mate gaven de lokale en provinciale besturen gevolg aan de voorstellen die opgesomd werden in de omzendbrief BA-98/01...

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./5108

Archieven van de Gemeente Ichtegem 12/05/2006 - 16/05/2006

Register der beraadslagingen van de gemeenteraad, 2006-2006.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./1614

Archieven van de Gemeente Ichtegem 02/02/2006 - 21/12/2006

Dossier betreffende het ontslag van Mark Beerlandt als OCMW-raadslid en onderzoek der geloofsbrieven van Luc Provoost, opvolgend OCMW-raadslid, 2005.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./4595

Archieven van de Gemeente Ichtegem 19/03/2005 - 07/04/2005

Brief van de provinciegouverneur betreffende de geldigverklaring van de verkiezing van OCMW-raadslid Herman Roels, 2004.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./4594

Archieven van de Gemeente Ichtegem 29/10/2004 - 05/11/2004

Dossier betreffende de verkoop van gevonden voorwerpen, afgeschreven goederen en andere materialen, 2004.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./4434

Archieven van de Gemeente Ichtegem 07/10/2004 - 23/11/2004

Besluit betreffende de motie over de mogelijke gevolgen van GATS voor de steden en gemeenten en voor het verstrekken van essentiële maatschappelijke diensten, 2004.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./4939

Archieven van de Gemeente Ichtegem 27/09/2004 - 05/11/2004

Dossier betreffende het ontslag van Monique Verduyn als OCMW-raadslid en aanstelling van Herman Roels als nieuw OCMW-raadslid, 2004.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./4596

Archieven van de Gemeente Ichtegem 02/09/2004 - 08/10/2004

Dossier betreffende het ontslag van raadslid Tarras Kris en zijn opvolging, 2004.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./4161

Archieven van de Gemeente Ichtegem 14/05/2004 - 03/06/2004

Brief van de provinciegouverneur betreffende de geldigverklaring van de verkiezing van een OCMW-raadslid op 01 april 2004.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./4584

Archieven van de Gemeente Ichtegem 07/05/2004 - 07/05/2004

Register der beraadslagingen van de gemeenteraad, 2004-2005.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./1613

Archieven van de Gemeente Ichtegem 05/02/2004 - 22/12/2005

Besluit (resolutie) ter ondersteuning van het actieplan van de 'Staten-Generaal van burgemeesters en schepenen van het arrondissement Halle-Vilvoorde 2004'.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./4534

Archieven van de Gemeente Ichtegem 09/01/2004 - 05/03/2004

Dossier betreffende de statutenwijziging voor de IVOO en voorstel tot aanpassing van dit ontwerp, 2003.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./5702

Archieven van de Gemeente Ichtegem 06/11/2003 - 06/11/2003

Dossier betreffende bezwaar tegen de aanduiding van Erna Crombez als vertegenwoordiger met raadgevende stem in de Intercommunale voor Vuilverwijdering en -verwerking van Oostende en Ommeland (IVOO),...

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./5572

Archieven van de Gemeente Ichtegem 06/06/2002 - 08/07/2002

Dossier betreffende de akteneming van het ontslag van raadslid Eric Vandendriessche, nazicht der geloofsbrieven en geldig verklaren der machtsbekleding, eedaflegging en aanstelling van opvolgend...

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./4270

Archieven van de Gemeente Ichtegem 02/05/2002 - 03/06/2002

Register der beraadslagingen van de gemeenteraad, 2002-2003.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./1612

Archieven van de Gemeente Ichtegem 07/02/2002 - 18/12/2003

Beleidsnota van de gemeente Ichtegem voor 2001-2006.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./4424

Archieven van de Gemeente Ichtegem 07/05/2001 - 07/05/2001

Dossier betreffende de verhoging van de presentiegelden voor gemeenteraadsleden met ingang van 1 januari 2001.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./4275

Archieven van de Gemeente Ichtegem 03/05/2001 - 13/06/2001

Dossier betreffende de akteneming van het ontslag van raadslid Roger Depuydt, nazicht der geloofsbrieven en geldig verklaren der machtsbekleding, eedaflegging en aanstelling van opvolgend...

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./4274

Archieven van de Gemeente Ichtegem 29/03/2001 - 30/03/2001

Dossier betreffende de akteneming van het ontslag van raadslid Koen Pattyn, nazicht der geloofsbrieven en geldig verklaren der machtsbekleding, eedaflegging en aanstelling van opvolgend...

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./4276

Archieven van de Gemeente Ichtegem 22/02/2001 - 23/02/2001

Dossier betreffende de geldigverklaring van verkiezingen van de leden van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn (OCMW) door de bestendige deputatie, 2001.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./4379

Archieven van de Gemeente Ichtegem 15/02/2001 - 19/02/2001

Dossier betreffende de vaststelling van de ranglijst van de gemeenteraadsleden, 2001. Correctie aan het besluit van 02 januari 2001.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./4614

Archieven van de Gemeente Ichtegem 22/01/2001 - 01/02/2001

Dossier betreffende de verkiezing van de leden van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn (OCMW), 2001.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./4378

Archieven van de Gemeente Ichtegem 15/01/2001 - 23/01/2001

Bundel akten van eedaflegging van de gemeenteraadsleden op 02 januari 2001.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./4289

Archieven van de Gemeente Ichtegem 02/01/2001 - 01/02/2001

Bundel akten van eedaflegging van de schepenen op 02 januari 2001.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./4290

Archieven van de Gemeente Ichtegem 02/01/2001 - 01/02/2001

Dossier betreffende de geldigverklaring van de gemeenteraadsverkiezingen-gemeenteraadsleden, schepenen, OCMW-gemeenteraadsverkiezingen 8/10/2000

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./4288

Archieven van de Gemeente Ichtegem 30/11/2000 - 02/01/2001

Register der beraadslagingen van de gemeenteraad, 2000-2001.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./1611

Archieven van de Gemeente Ichtegem 10/02/2000 - 27/12/2001

Dossier betreffende de akteneming van het ontslag van raadslid Robert Dupon, nazicht der geloofsbrieven en geldig verklaren der machtsbekleding, eedaflegging en aanstelling van opvolgend...

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./4273

Archieven van de Gemeente Ichtegem 10/02/2000 - 11/02/2000

Dossier betreffende de akkoordverklaring met de voorgestelde ontbinding van de intercommunale Gemeentedienst van België, 1999.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./5558

Archieven van de Gemeente Ichtegem 18/06/1999 - 17/09/1999

Register met de dagorden van de gemeenteraad, 1999-2008.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./1619

Archieven van de Gemeente Ichtegem 11/02/1999 - 18/12/2008

Bundel met bijeenroepingen van de gemeenteraad, 1999.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./5239

1 Archieven van de Gemeente Ichtegem 03/02/1999 - 23/12/1999

Dossier betreffende de aanleg van een parking bij de wijk Vijver, 1998. Toegevoegd punt aan de gemeenteraad door de fractie WIT.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./5809

Archieven van de Gemeente Ichtegem 23/11/1998 - 03/12/1998

Dossier betreffende de akteneming van het ontslag van raadslid Gilbert Debreuck, nazicht der geloofsbrieven en geldig verklaren der machtsbekleding, eedaflegging en aanstelling van opvolgend...

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./4272

Archieven van de Gemeente Ichtegem 09/04/1998 - 10/04/1998

Dossier betreffende de verkiezing en de eedaflegging de vierde schepen Anne-Mie Clyncke, 2002.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./4269

Archieven van de Gemeente Ichtegem 09/04/1998 - 10/04/1998

Dossier betreffende de akteneming van het ontslag van raadslid André Pollet, nazicht der geloofsbrieven en geldig verklaren der machtsbekleding, eedaflegging en aanstelling van opvolgend...

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./4271

Archieven van de Gemeente Ichtegem 09/04/1998 - 10/04/1998

Dossier betreffende de verkiezing en de eedaflegging van de vijfde schepen Carlos Vierstraete, 2002.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./4268

Archieven van de Gemeente Ichtegem 02/04/1998 - 18/05/1998

Register der beraadslagingen van de gemeenteraad, 1998-1999.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./1610

Archieven van de Gemeente Ichtegem 05/02/1998 - 31/12/1999

Bundel met bijeenroepingen van de gemeenteraad, 1998.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./5238

1 Archieven van de Gemeente Ichtegem 28/01/1998 - 27/12/1998

Dossier betreffende de termijnverlenging van de maatschappij voor 30 jaar, ingaand op 6 mei 1993, voor de intercommunale Gemeentedienst van België, 1998-1999.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./5559

Archieven van de Gemeente Ichtegem 05/12/1997 - 25/01/1999

Dossier betreffende de herschikking van het kruispunt Zuidstraat met Oude Heirweg en Zeemeeuwstraat, 2002. Toegevoegd punt van de fractie WIT.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./5810

Archieven van de Gemeente Ichtegem 17/03/1997 - 27/03/1997

Bundel met bijeenroepingen van de gemeenteraad, 1997.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./5237

1 Archieven van de Gemeente Ichtegem 29/01/1997 - 18/12/1997

Brief van raadslid Gabriël Vansteelandt betreffende de nood aan lokalen voor Chiro Groezie in Bekegem, 1996. Toegevoegd punt aan de gemeenteraad.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./4191

Archieven van de Gemeente Ichtegem 19/03/1996 - 19/03/1996

Register der beraadslagingen van de gemeenteraad, 1996-1997.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./1609

Archieven van de Gemeente Ichtegem 15/02/1996 - 18/12/1997

Bundel met bijeenroepingen van de gemeenteraad, 1996.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./5236

1 Archieven van de Gemeente Ichtegem 15/02/1996 - 30/12/1996

Beleidsnota van de gemeente Ichtegem voor 1995-2000.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./4425

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1995 - 2000

Brief betreffende de vernieuwing Vaartstraat in Ichtegem en Oudenburg. Toegevoegd punt aan de gemeenteraad, 1995.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./4302

Archieven van de Gemeente Ichtegem 10/11/1995 - 10/11/1995

Dossier betreffende het goedkeuren van een reglement van orde voor de gemeenteraad, 1995.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./4335

Archieven van de Gemeente Ichtegem 23/01/1995 - 27/03/1995

Bundel met bijeenroepingen van de gemeenteraad, 1995.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./5235

1 Archieven van de Gemeente Ichtegem 02/01/1995 - 28/12/1995

Dossier betreffende het onderzoek der geloofsbrieven, eedaflegging en aanstelling van de gemeenteraadsleden, 1995.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./4277

Archieven van de Gemeente Ichtegem 02/01/1995 - 22/09/1999

Bundel akten van eedaflegging van de gemeenteraadsleden op 02 januari 1995.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./4278

Archieven van de Gemeente Ichtegem 02/01/1995 - 02/01/1995

Dossier betreffende de eedaflegging van de schepenen, 1995.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./4586

Archieven van de Gemeente Ichtegem 02/01/1995 - 02/01/1995

Documenten betreffende de benoeming en de eedaflegging van burgemeester Gilbert Debreuck.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./4239

Archieven van de Gemeente Ichtegem 30/12/1994 - 30/12/1994

Dossier betreffende de verkiezing van de schepenen, 1995.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./4585

Archieven van de Gemeente Ichtegem 29/12/1994 - 02/01/1995

Dossier betreffende geldigverklaring van de gemeenteraadsverkiezing van 1994.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./4238

Archieven van de Gemeente Ichtegem 24/11/1994 - 30/12/1994

Register der beraadslagingen van de gemeenteraad, 1994-1995.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./1608

Archieven van de Gemeente Ichtegem 24/02/1994 - 28/12/1995

Bundel met bijeenroepingen van de gemeenteraad, 1994.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./5234

1 Archieven van de Gemeente Ichtegem 16/02/1994 - 29/12/1994

Brief van het stadsbestuur Gistel betreffende de opname van Gistel, Oudenburg en Ichtegem als '5b gebied', 1993.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./5509

Archieven van de Gemeente Ichtegem 01/07/1993 - 16/11/1993

Bundel met bijeenroepingen van de gemeenteraad, 1993.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./5233

1 Archieven van de Gemeente Ichtegem 27/01/1993 - 23/12/1993

Dossier betreffende het toekennen van één voorlopige twaalfde op de gemeentebegroting 1993.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./4640

Archieven van de Gemeente Ichtegem 10/12/1992 - 23/12/1992

Bundel met bijeenroepingen van de gemeenteraad, 1992.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./5232

1 Archieven van de Gemeente Ichtegem 22/01/1992 - 10/12/1992

Document betreffende de bijeenroeping van de gemeenteraad ingevolge artikel 86 op 31 oktober 1991.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./5240

Archieven van de Gemeente Ichtegem 23/10/1991 - 23/10/1991

Bundel met bijeenroepingen van de gemeenteraad, 1991.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./5231

1 Archieven van de Gemeente Ichtegem 25/01/1991 - 05/12/1991

Register der beraadslagingen van de gemeenteraad, 1990-1993.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./1607

Archieven van de Gemeente Ichtegem 18/01/1990 - 23/12/1993

Bundel met bijeenroepingen van de gemeenteraad, 1990.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./5230

1 Archieven van de Gemeente Ichtegem 18/01/1990 - 29/11/1990

Brief betreffende de aanduiding van een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger voor het regionaal comité van de VMW, 1989.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./5757

Archieven van de Gemeente Ichtegem 09/05/1989 - 16/05/1989

Bundel met bijeenroepingen van de gemeenteraad, 1989.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./5229

1 Archieven van de Gemeente Ichtegem 02/01/1989 - 30/12/1989

Register met de dagorden van de gemeenteraad, 1989-1998.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./1618

Archieven van de Gemeente Ichtegem 02/01/1989 - 17/12/1998

Brief van de CVP-fractie betreffende de eigen beleidsopties voor de legislatuur 1989-1995. Toegevoegd punt aan de agenda van de gemeenteraad.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./4639

Archieven van de Gemeente Ichtegem 28/12/1988 - 28/12/1988
Resultaten per pagina: 10 25 50 100
1 2»

Vragen over Probat?

Contacteer de Provinciale Archiefdienst:

[email protected]

© 2009 Provincie West-Vlaanderen  |  Legal Disclaimer  Erkend Cultureel Archief