Zoekopdracht verfijnen

Periode
select
select
select

Legende

 • Archief
 • Deelarchief
 • Reeks
 • Deelreeks
 • Bestanddeel
 • Afficheverzameling
 • Compactdiscverzameling
 • Filmverzameling
 • Fotoverzameling
 • Gedrukte collecties
 • Gelegenheidsdrukwerk
 • Audioverzameling
 • Handbibliotheek
 • Kaart- en planverzameling
 • Voorwerpenverzameling
Resultaten per pagina: 10 25 50 100
1 2345»
Titel
Archiefnummer
Locatie Periode

Bestuur door de gemeenteraad

BE GAI A/HED/A/GR

Archieven van de Gemeente Ichtegem 01/01/1977 - heden
250 beschrijvingen
Sorteer op datum | archief
Titel
Archiefnummer
  Locatie Periode

Dossier betreffende aanvullende gemeentebelastingen op de personenbelasting, 2015.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./4691

Archieven van de Gemeente Ichtegem 19/12/2014 - 31/12/2014

Dossier betreffende de opcentiemen op de onroerende voorheffing, 2015.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./4692

Archieven van de Gemeente Ichtegem 18/12/2014 - 31/12/2014

Dossier betreffende het huishoudelijk reglement voor de samenstelling van een gemeenteraadscommissie voor intergemeentelijke samenwerking, financiën en beleidplanning, 2013-2018.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./12058

Archieven van de Gemeente Ichtegem 19/12/2013 - 19/12/2013

Dossier betreffende 'In 101 stappen naar een vernieuw(en)d Ichtegem. Beleidsnota gemeente Ichtegem, 2013-2018.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./26792

Archieven van de Gemeente Ichtegem 04/2013 - 04/2013

Dossier betreffende de deontologische code en het huishoudelijk reglement voor de deontologische commissie, 2013-2018.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./12056

Archieven van de Gemeente Ichtegem 07/03/2013 - 27/05/2013

Dossier betreffende het huishoudelijk reglement voor de legislatuur 2013-2018.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./12055

Archieven van de Gemeente Ichtegem 07/03/2013 - 07/03/2013

Dossier betreffende de samenstelling van de deontologische commissie, 2013-2018.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./12057

Archieven van de Gemeente Ichtegem 20/02/2013 - 22/04/2013

Dossier betreffende het aantekenen van Hoger Beroep bij de Raad van State tegen de beslissing van 08 februari 2013 van de Raad voor Betwistingen betreffende de verkiezing van de OCMW-raad.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./12061

Archieven van de Gemeente Ichtegem 15/02/2013 - 08/03/2013

Dossier betreffende het besluit van de Raad voor Betwistingen en gedeeltelijke vernietiging van de verkiezing van de leden van de OCMW-raad op 2 januari 2013.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./12060

Archieven van de Gemeente Ichtegem 11/02/2013 - 07/03/2013

Dossier betreffende de omgevingsanalyse voor het nieuwe beleidsplan 2013-2018.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./26791

Archieven van de Gemeente Ichtegem 01/01/2013 - 01/01/2013

Dossier betreffende het besluit van de Raad voor Betwistingen en geldigverklaring van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./12059

Archieven van de Gemeente Ichtegem 26/11/2012 - 20/12/2012

Dossier betreffende de installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad op 02 januari 2013.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./12054

Archieven van de Gemeente Ichtegem 14/10/2012 - 02/01/2013

Dossier betreffende de aktename van het ontslag als gemeenteraadslid van Marcel Beernaert en aanstelling opvolgend raadslid.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./12075

Archieven van de Gemeente Ichtegem 26/04/2012 - 01/06/2012

Dossier betreffende de toekenning van de titel ereschepen aan Michel Missiaen, 2011.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./12085

Archieven van de Gemeente Ichtegem 01/11/2011 - 16/12/2011

Overeenkomst met 'VZW Circuit Franco Belge' i.v.m. de aankomst van de wielerwedstrijd Franco-Belge in 2011.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./4487

Archieven van de Gemeente Ichtegem 13/04/2011 - 06/05/2011

Dossier betreffende het toegevoegd punt van de Open VLD-fractie over de opstart van onderhandelingen met Vlaamse Regering en VVSG om nieuw lokaal pact af te sluiten tussen de Vlaamse Regering en de...

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./12080

Archieven van de Gemeente Ichtegem 01/04/2010 - 01/04/2010

Dossier betreffende de aanduiding van Marcel Beernaert als nieuw lid in de zonale politieraad in vervanging van Ann Depoorter, 2010.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./4593

Archieven van de Gemeente Ichtegem 15/02/2010 - 05/03/2010

Dossier betreffende de aktename van het ontslag als gemeenteraadslid van Raphael Muylle en aanstelling opvolgend raadslid.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./12074

Archieven van de Gemeente Ichtegem 23/12/2009 - 29/01/2010

Dossier betreffende het huishoudelijk reglement van de deontologische commissie, 2007.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./4205

Archieven van de Gemeente Ichtegem 02/07/2009 - 02/07/2009

Dossier betreffende de deontologische code van de lokale mandatarissen, 2009.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./4207

Archieven van de Gemeente Ichtegem 02/07/2009 - 02/07/2009

Dossier betreffende de samenstelling van deontologische commisie, 2007-2012.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./4208

Archieven van de Gemeente Ichtegem 23/06/2009 - 12/10/2009

Dossier betreffende de overhandiging van de zilveren ereteken van het Carnegie Hero Fund met diploma voor Frederik Billiaert, 2011.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./4901

Archieven van de Gemeente Ichtegem 12/01/2009 - 22/01/2009

Dossier betreffende het contract met 'VZW Jonge Renners Ichtegem' i.v.m. de wielerwedstrijd Franco-Belge, 2009-2012.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./4484

Archieven van de Gemeente Ichtegem 17/11/2008 - 27/09/2011

Overeenkomsten met 'Royal Cazeau Pédale de Templeuve' i.v.m. organisatie van de wielerwedstrijd Franco-Belge voor de jaren 2009 tot 2012.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./4485

Archieven van de Gemeente Ichtegem 08/10/2008 - 05/03/2009

Overeenkomst met Cazeau Pédale Templeuve en Jonge Renners Ichtegem i.v.m. de aankomst van de wielerwedstrijd Franco-Belge in 2010.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./4486

Archieven van de Gemeente Ichtegem 08/10/2008 - 26/03/2010

Dossier betreffende de tijdelijke verordeningen van de burgemeester over het verbod tot toegang tot het gedeelte van 'voetweg 21' gelegen tussen de Roopijpfontein en de betonweg leidende naar het...

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./4428

Archieven van de Gemeente Ichtegem 31/08/2007 - 07/09/2007

Dossier betreffende het gemeentelijk beleidsplan 2007-2012.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./4589

Archieven van de Gemeente Ichtegem 21/06/2007 - 21/06/2007

Dossier betreffende het hoger beroep bij de Raad van State, afdeling administratie van 24 april 2007 betreffende de geldigverklaring van de OCMW-raadsverkiezing van 02 januari 2007.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./4601

Archieven van de Gemeente Ichtegem 06/06/2007 - 06/06/2007

Dossier betreffende de toekenning van de titel ereschepen aan André tolpe, 2007.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./12082

Archieven van de Gemeente Ichtegem 10/05/2007 - 22/10/2007

Dossier betreffende een politieverordening voor de doortocht van de 'Ronde van Frankrijk' op 09 juli 2007.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./4295

Archieven van de Gemeente Ichtegem 23/04/2007 - 06/02/2007

Dossier betreffende het reglement van orde van de gemeenteraad, 2007

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./4206

Archieven van de Gemeente Ichtegem 08/03/2007 - 09/03/2007

Dossier betreffende de vernietiging van de verkiezing van de leden van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn (OCMW), 2007.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./4618

Archieven van de Gemeente Ichtegem 05/02/2007 - 06/02/2007

Brief van de bestendige deputatie van 01 februari 2007 i.v.m. de verkiezing van de leden van de zonale politieraad, 2007.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./4611

Archieven van de Gemeente Ichtegem 01/02/2007 - 09/02/2007

Dossier betreffende de eedaflegging van de schepenen, 2007.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./4613

Archieven van de Gemeente Ichtegem 09/01/2007 - 09/01/2007

Dossier betreffende de aktename van het ontslag als gemeenteraadslid van Koen Pattyn en aanstelling opvolgend raadslid.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./12077

Archieven van de Gemeente Ichtegem 09/01/2007 - 08/02/2007

Dossier betreffende de vervanging van twee raadleden in de OCMW-raad, 2007.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./12078

Archieven van de Gemeente Ichtegem 02/01/2007 - 14/01/2010

Dossier betreffende de installatie van de nieuwe gemeenteraad op 02 januari 2007.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./4609

Archieven van de Gemeente Ichtegem 02/01/2007 - 08/01/2007

Register der beraadslagingen van de gemeenteraad, 2007-2008.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./1615

Archieven van de Gemeente Ichtegem 02/01/2007 - 18/12/2008

Dossier betreffende de vaststelling van de ranglijst van de gemeenteraadsleden, 2007.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./4606

Archieven van de Gemeente Ichtegem 02/01/2007 - 02/01/2007

Dossier betreffende de toekenning van de titel ereschepen aan Carlos Vierstraete, 2011.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./12084

Archieven van de Gemeente Ichtegem 02/01/2007 - 25/02/2011

Bundel betreffende de verkiezing van de leden van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn (OCMW), 2007.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./4617

Archieven van de Gemeente Ichtegem 02/01/2007 - 08/02/2007

Dossier betreffende de goedkeuring van de energienota voor het dienstjaar 2007.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./4457

Archieven van de Gemeente Ichtegem 21/12/2006 - 21/12/2006

Besluit betreffende de wijze van gunnen van overheidsopdrachten voor de aanneming van werken, leveringen en diensten in de buitengewone dienst met een kostprijs lager dan 5500 euro voor het dienstjaar...

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./5593

Archieven van de Gemeente Ichtegem 21/12/2006 - 21/12/2006

Dossier betreffende de verkiezing van de schepenen, 2007.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./4612

Archieven van de Gemeente Ichtegem 21/12/2006 - 09/01/2007

Besluit betreffende de overdracht van de bevoegdheid van de gemeenteraad aan het college van burgemeester en schepenen voor de aanneming van werken, leveringen en diensten in de gewone dienst, 2006.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./5592

Archieven van de Gemeente Ichtegem 21/12/2006 - 21/12/2006

Akte van voordracht van Jan Goethals als voorzitter en Dirk Laleman als opvolgend-voorzitter van de gemeenteraad, 2007.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./4607

Archieven van de Gemeente Ichtegem 19/12/2006 - 22/12/2006

Dossier betreffende de eedaflegging van de gemeenteraadsleden, 2007.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./4605

Archieven van de Gemeente Ichtegem 12/12/2006 - 02/01/2007

Dossier betreffende de geldigverklaring van de gemeenteraadsverkiezingen van 2006.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./4608

Archieven van de Gemeente Ichtegem 08/12/2006 - 08/12/2006

Brief betreffende de benoeming van burgemeester Karl Bonny, 2006.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./4603

Archieven van de Gemeente Ichtegem 07/12/2006 - 07/12/2006

Overeenkomst met de VMW overeenkomstig art. 6 bis § 3 van het decreet van 25 mei 2002 betreffende water voor menselijke aanwending, 2006.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./4470

Archieven van de Gemeente Ichtegem 07/11/2006 - 06/02/2007
Resultaten per pagina: 10 25 50 100
1 2345»

Vragen over Probat?

Contacteer de Provinciale Archiefdienst:

[email protected]

© 2009 Provincie West-Vlaanderen  |  Legal Disclaimer  Erkend Cultureel Archief