Zoekopdracht verfijnen

Periode
select
select
select

Legende

 • Archief
 • Deelarchief
 • Reeks
 • Deelreeks
 • Bestanddeel
 • Afficheverzameling
 • Compactdiscverzameling
 • Filmverzameling
 • Fotoverzameling
 • Gedrukte collecties
 • Gelegenheidsdrukwerk
 • Audioverzameling
 • Handbibliotheek
 • Kaart- en planverzameling
 • Voorwerpenverzameling
Resultaten per pagina: 10 25 50 100
Titel
Archiefnummer
Locatie Periode

Bestuur door de gemeenteraad

BE GAI A/HED/A/GR

Archieven van de Gemeente Ichtegem 01/01/1977 - heden
250 beschrijvingen
Sorteer op datum | archief
Titel
Archiefnummer
  Locatie Periode

Dossier betreffende toetreding en oprichtingsovereenkomst van het waterschap Gistel-ambacht en het waterschap Handzamevaart, 2006.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./5817

Archieven van de Gemeente Ichtegem 01/06/2006 - 01/06/2006

Document betreffende het antwoord op de parlementaire vraag 115 van 2006 'in welke mate gaven de lokale en provinciale besturen gevolg aan de voorstellen die opgesomd werden in de omzendbrief BA-98/01...

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./5108

Archieven van de Gemeente Ichtegem 12/05/2006 - 16/05/2006

Register der beraadslagingen van de gemeenteraad, 2006-2006.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./1614

Archieven van de Gemeente Ichtegem 02/02/2006 - 21/12/2006

Dossier betreffende het ontslag van Mark Beerlandt als OCMW-raadslid en onderzoek der geloofsbrieven van Luc Provoost, opvolgend OCMW-raadslid, 2005.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./4595

Archieven van de Gemeente Ichtegem 19/03/2005 - 07/04/2005

Brief van de provinciegouverneur betreffende de geldigverklaring van de verkiezing van OCMW-raadslid Herman Roels, 2004.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./4594

Archieven van de Gemeente Ichtegem 29/10/2004 - 05/11/2004

Dossier betreffende de verkoop van gevonden voorwerpen, afgeschreven goederen en andere materialen, 2004.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./4434

Archieven van de Gemeente Ichtegem 07/10/2004 - 23/11/2004

Besluit betreffende de motie over de mogelijke gevolgen van GATS voor de steden en gemeenten en voor het verstrekken van essentiële maatschappelijke diensten, 2004.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./4939

Archieven van de Gemeente Ichtegem 27/09/2004 - 05/11/2004

Dossier betreffende het ontslag van Monique Verduyn als OCMW-raadslid en aanstelling van Herman Roels als nieuw OCMW-raadslid, 2004.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./4596

Archieven van de Gemeente Ichtegem 02/09/2004 - 08/10/2004

Dossier betreffende het ontslag van raadslid Tarras Kris en zijn opvolging, 2004.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./4161

Archieven van de Gemeente Ichtegem 14/05/2004 - 03/06/2004

Brief van de provinciegouverneur betreffende de geldigverklaring van de verkiezing van een OCMW-raadslid op 01 april 2004.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./4584

Archieven van de Gemeente Ichtegem 07/05/2004 - 07/05/2004

Register der beraadslagingen van de gemeenteraad, 2004-2005.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./1613

Archieven van de Gemeente Ichtegem 05/02/2004 - 22/12/2005

Besluit (resolutie) ter ondersteuning van het actieplan van de 'Staten-Generaal van burgemeesters en schepenen van het arrondissement Halle-Vilvoorde 2004'.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./4534

Archieven van de Gemeente Ichtegem 09/01/2004 - 05/03/2004

Dossier betreffende de statutenwijziging voor de IVOO en voorstel tot aanpassing van dit ontwerp, 2003.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./5702

Archieven van de Gemeente Ichtegem 06/11/2003 - 06/11/2003

Dossier betreffende bezwaar tegen de aanduiding van Erna Crombez als vertegenwoordiger met raadgevende stem in de Intercommunale voor Vuilverwijdering en -verwerking van Oostende en Ommeland (IVOO),...

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./5572

Archieven van de Gemeente Ichtegem 06/06/2002 - 08/07/2002

Dossier betreffende de akteneming van het ontslag van raadslid Eric Vandendriessche, nazicht der geloofsbrieven en geldig verklaren der machtsbekleding, eedaflegging en aanstelling van opvolgend...

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./4270

Archieven van de Gemeente Ichtegem 02/05/2002 - 03/06/2002

Dossier betreffende de toekenning van de titel ereschepen aan Eric Vandendriessche, 2002.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./12076

Archieven van de Gemeente Ichtegem 18/04/2002 - 03/05/2002

Register der beraadslagingen van de gemeenteraad, 2002-2003.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./1612

Archieven van de Gemeente Ichtegem 07/02/2002 - 18/12/2003

Beleidsnota van de gemeente Ichtegem voor 2001-2006.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./4424

Archieven van de Gemeente Ichtegem 07/05/2001 - 07/05/2001

Dossier betreffende de verhoging van de presentiegelden voor gemeenteraadsleden met ingang van 1 januari 2001.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./4275

Archieven van de Gemeente Ichtegem 03/05/2001 - 13/06/2001

Dossier betreffende de akteneming van het ontslag van raadslid Roger Depuydt, nazicht der geloofsbrieven en geldig verklaren der machtsbekleding, eedaflegging en aanstelling van opvolgend...

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./4274

Archieven van de Gemeente Ichtegem 29/03/2001 - 30/03/2001

Dossier betreffende de akteneming van het ontslag van raadslid Koen Pattyn, nazicht der geloofsbrieven en geldig verklaren der machtsbekleding, eedaflegging en aanstelling van opvolgend...

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./4276

Archieven van de Gemeente Ichtegem 22/02/2001 - 23/02/2001

Dossier betreffende de geldigverklaring van verkiezingen van de leden van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn (OCMW) door de bestendige deputatie, 2001.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./4379

Archieven van de Gemeente Ichtegem 15/02/2001 - 19/02/2001

Dossier betreffende de vaststelling van de ranglijst van de gemeenteraadsleden, 2001. Correctie aan het besluit van 02 januari 2001.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./4614

Archieven van de Gemeente Ichtegem 22/01/2001 - 01/02/2001

Dossier betreffende de verkiezing van de leden van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn (OCMW), 2001.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./4378

Archieven van de Gemeente Ichtegem 15/01/2001 - 23/01/2001

Bundel akten van eedaflegging van de gemeenteraadsleden op 02 januari 2001.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./4289

Archieven van de Gemeente Ichtegem 02/01/2001 - 01/02/2001

Bundel akten van eedaflegging van de schepenen op 02 januari 2001.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./4290

Archieven van de Gemeente Ichtegem 02/01/2001 - 01/02/2001

Dossier betreffende de geldigverklaring van de gemeenteraadsverkiezingen-gemeenteraadsleden, schepenen, OCMW-gemeenteraadsverkiezingen 8/10/2000

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./4288

Archieven van de Gemeente Ichtegem 30/11/2000 - 02/01/2001

Dossier betreffende de akteneming van het ontslag van raadslid Robert Dupon, nazicht der geloofsbrieven en geldig verklaren der machtsbekleding, eedaflegging en aanstelling van opvolgend...

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./4273

Archieven van de Gemeente Ichtegem 10/02/2000 - 11/02/2000

Register der beraadslagingen van de gemeenteraad, 2000-2001.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./1611

Archieven van de Gemeente Ichtegem 10/02/2000 - 27/12/2001

Dossier betreffende de heffing van een milieubelasting voor het dienstjaar 2000.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./26739

Archieven van de Gemeente Ichtegem 23/12/1999 - 25/02/2000

Dossier betreffende de heffing van opcentiemen op de onroerende voorheffing voor het dienstjaar 2000.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./26391

Archieven van de Gemeente Ichtegem 23/12/1999 - 17/02/2000

Dossier betreffende de heffing van een aanvullende belasting op de personenbelasting voor het dienstjaar 2000.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./26397

Archieven van de Gemeente Ichtegem 23/12/1999 - 17/02/2000

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad van 16 september 1999 betreffende de wijziging van het gemeentelijke belastingreglementen in opvolging van het koninklijk besluit van 12 april 1999 tot...

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./26342

Archieven van de Gemeente Ichtegem 16/09/1999 - 01/10/1999

Dossier betreffende de akkoordverklaring met de voorgestelde ontbinding van de intercommunale Gemeentedienst van België, 1999.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./5558

Archieven van de Gemeente Ichtegem 18/06/1999 - 17/09/1999

Register met de dagorden van de gemeenteraad, 1999-2008.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./1619

Archieven van de Gemeente Ichtegem 11/02/1999 - 18/12/2008

Bundel met bijeenroepingen van de gemeenteraad, 1999.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./5239

1 Archieven van de Gemeente Ichtegem 03/02/1999 - 23/12/1999

Dossier betreffende de belasting op tweede verblijven voor de dienstjaren 1999 en 2000.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./26399

Archieven van de Gemeente Ichtegem 17/12/1998 - 16/09/1999

Dossier betreffende de heffing van opcentiemen op de onroerende voorheffing voor het dienstjaar 1999.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./26390

Archieven van de Gemeente Ichtegem 17/12/1998 - 09/02/1999

Dossier betreffende de heffing van een milieubelasting voor het dienstjaar 1999.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./26717

Archieven van de Gemeente Ichtegem 17/12/1998 - 16/09/1999

Dossier betreffende de heffing van een belasting op het ingebruikname van de openbare weg voor de dienstjaren 1999 tot 2000.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./26718

Archieven van de Gemeente Ichtegem 17/12/1998 - 16/09/1999

Dossier betreffende de heffing van een aanvullende belasting op de personenbelasting voor het dienstjaar 1999.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./26396

Archieven van de Gemeente Ichtegem 17/12/1998 - 09/02/1999

Dossier betreffende de aanleg van een parking bij de wijk Vijver, 1998. Toegevoegd punt aan de gemeenteraad door de fractie WIT.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./5809

Archieven van de Gemeente Ichtegem 23/11/1998 - 03/12/1998

Dossier betreffende de akteneming van het ontslag van raadslid Gilbert Debreuck, nazicht der geloofsbrieven en geldig verklaren der machtsbekleding, eedaflegging en aanstelling van opvolgend...

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./4272

Archieven van de Gemeente Ichtegem 09/04/1998 - 10/04/1998

Dossier betreffende de akteneming van het ontslag van raadslid André Pollet, nazicht der geloofsbrieven en geldig verklaren der machtsbekleding, eedaflegging en aanstelling van opvolgend...

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./4271

Archieven van de Gemeente Ichtegem 09/04/1998 - 10/04/1998

Dossier betreffende de verkiezing en de eedaflegging de vierde schepen Anne-Mie Clyncke, 2002.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./4269

Archieven van de Gemeente Ichtegem 09/04/1998 - 10/04/1998

Dossier betreffende de verkiezing en de eedaflegging van de vijfde schepen Carlos Vierstraete, 2002.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./4268

Archieven van de Gemeente Ichtegem 02/04/1998 - 18/05/1998

Register der beraadslagingen van de gemeenteraad, 1998-1999.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./1610

Archieven van de Gemeente Ichtegem 05/02/1998 - 31/12/1999

Bundel met bijeenroepingen van de gemeenteraad, 1998.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./5238

1 Archieven van de Gemeente Ichtegem 28/01/1998 - 27/12/1998

Dossier betreffende de heffing van een milieubelasting voor het dienstjaar 1998.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./26738

Archieven van de Gemeente Ichtegem 26/12/1997 - 12/02/1998

Dossier betreffende de heffing van een aanvullende belasting op de personenbelasting voor het dienstjaar 1998.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./26395

Archieven van de Gemeente Ichtegem 18/12/1997 - 19/02/1998
Resultaten per pagina: 10 25 50 100

Vragen over Probat?

Contacteer de Provinciale Archiefdienst:

[email protected]

© 2009 Provincie West-Vlaanderen  |  Legal Disclaimer  Erkend Cultureel Archief