Zoekopdracht verfijnen

Periode
select
select
select

Legende

 • Archief
 • Deelarchief
 • Reeks
 • Deelreeks
 • Bestanddeel
 • Afficheverzameling
 • Compactdiscverzameling
 • Filmverzameling
 • Fotoverzameling
 • Gedrukte collecties
 • Gelegenheidsdrukwerk
 • Audioverzameling
 • Handbibliotheek
 • Kaart- en planverzameling
 • Voorwerpenverzameling
Resultaten per pagina: 10 25 50 100
Titel
Archiefnummer
Locatie Periode

Bestuur door de gemeenteraad

BE GAI A/HED/A/GR

Archieven van de Gemeente Ichtegem 01/01/1977 - heden
250 beschrijvingen
Sorteer op datum | archief
Titel
Archiefnummer
  Locatie Periode

Dossier betreffende de heffing van opcentiemen op de onroerende voorheffing voor het dienstjaar 1998.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./26389

Archieven van de Gemeente Ichtegem 18/12/1997 - 19/02/1998

Dossier betreffende de termijnverlenging van de maatschappij voor 30 jaar, ingaand op 6 mei 1993, voor de intercommunale Gemeentedienst van België, 1998-1999.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./5559

Archieven van de Gemeente Ichtegem 05/12/1997 - 25/01/1999

Dossier betreffende de wijziging van het gemeenteraadsbesluit van 06 juni 1996 betreffende de vaststelling van het tarief voor de standplaatsen op de vrijdagmarkt in Eernegem, 1997.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./26341

Archieven van de Gemeente Ichtegem 28/03/1997 - 05/05/1997

Dossier betreffende de herschikking van het kruispunt Zuidstraat met Oude Heirweg en Zeemeeuwstraat, 2002. Toegevoegd punt van de fractie WIT.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./5810

Archieven van de Gemeente Ichtegem 17/03/1997 - 27/03/1997

Bundel met bijeenroepingen van de gemeenteraad, 1997.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./5237

1 Archieven van de Gemeente Ichtegem 29/01/1997 - 18/12/1997

Dossier betreffende de heffing van opcentiemen op de onroerende voorheffing voor het dienstjaar 1997.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./26388

Archieven van de Gemeente Ichtegem 30/12/1996 - 31/12/1996

Dossier betreffende een taks op gevaarlijke, ongezonde of hinderlijke inrichtingen voor de dienstjaren 1997 tot 1999.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./26767

Archieven van de Gemeente Ichtegem 30/12/1996 - 30/01/1997

Dossier betreffende de heffing van een milieubelasting voor het dienstjaar 1997.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./26737

Archieven van de Gemeente Ichtegem 30/12/1996 - 30/01/1997

Dossier betreffende de heffing van een belasting op het ingebruikname van de openbare weg voor de dienstjaren 1996 tot 1998. Aanpassing van artikel 1.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./26747

Archieven van de Gemeente Ichtegem 30/12/1996 - 30/01/1997

Dossier betreffende de heffing van een aanvullende belasting op de personenbelasting voor het dienstjaar 1997.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./26394

Archieven van de Gemeente Ichtegem 30/12/1996 - 30/01/1997

Reglement betreffende een jaarlijkse belasting op de bankinstellingen en financieringsinstellingen voor de dienstjaren 1997 tot 1999.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./26787

Archieven van de Gemeente Ichtegem 30/12/1996 - 11/10/1999

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad van 24 oktober 1996 betreffende de wijziging van het gemeenteraadsbesluit van 06 juni 1996 betreffende de vaststelling van het tarief voor de...

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./26340

Archieven van de Gemeente Ichtegem 24/10/1996 - 24/10/1996

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad van 06 juni 1996 betreffende de vaststelling van het tarief voor de standplaatsen op de vrijdagmarkt in Eernegem.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./26339

Archieven van de Gemeente Ichtegem 06/06/1996 - 06/06/1996

Brief van raadslid Gabriël Vansteelandt betreffende de nood aan lokalen voor Chiro Groezie in Bekegem, 1996. Toegevoegd punt aan de gemeenteraad.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./4191

Archieven van de Gemeente Ichtegem 19/03/1996 - 19/03/1996

Register der beraadslagingen van de gemeenteraad, 1996-1997.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./1609

Archieven van de Gemeente Ichtegem 15/02/1996 - 18/12/1997

Bundel met bijeenroepingen van de gemeenteraad, 1996.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./5236

1 Archieven van de Gemeente Ichtegem 15/02/1996 - 30/12/1996

Beleidsnota van de gemeente Ichtegem voor 1995-2000.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./4425

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1995 - 2000

Dossier betreffende de heffing van een milieubelasting voor het dienstjaar 1996.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./26736

Archieven van de Gemeente Ichtegem 28/12/1995 - 04/03/1996

Dossier betreffende de heffing van een belasting op het ingebruikname van de openbare weg voor de dienstjaren 1996 tot 1998.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./26743

Archieven van de Gemeente Ichtegem 28/12/1995 - 04/03/1996

Dossier betreffende de belasting op de onbewoonde en onbewoonbaar verklaarde woningen, de gebouwen buiten gebruik en de woningen en gebouwen in een bouwvallige, onafgewerkte of vervallen toestand,...

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./26711

Archieven van de Gemeente Ichtegem 28/12/1995 - 16/09/1999

Dossier betreffende de heffing van een aanvullende belasting op de personenbelasting voor het dienstjaar 1996.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./26393

Archieven van de Gemeente Ichtegem 28/12/1995 - 29/12/1995

Dossier betreffende de heffing van opcentiemen op de onroerende voorheffing voor het dienstjaar 1996.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./26387

Archieven van de Gemeente Ichtegem 28/12/1995 - 04/03/1996

Brief betreffende de vernieuwing Vaartstraat in Ichtegem en Oudenburg. Toegevoegd punt aan de gemeenteraad, 1995.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./4302

Archieven van de Gemeente Ichtegem 10/11/1995 - 10/11/1995

Dossier betreffende het goedkeuren van een reglement van orde voor de gemeenteraad, 1995.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./4335

Archieven van de Gemeente Ichtegem 23/01/1995 - 27/03/1995

Dossier betreffende de toekenning van de titel ereschepen aan Lionel De Goe, 1995.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./12081

Archieven van de Gemeente Ichtegem 05/01/1995 - 21/02/1995

Dossier betreffende de eedaflegging van de schepenen, 1995.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./4586

Archieven van de Gemeente Ichtegem 02/01/1995 - 02/01/1995

Bundel met bijeenroepingen van de gemeenteraad, 1995.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./5235

1 Archieven van de Gemeente Ichtegem 02/01/1995 - 28/12/1995

Dossier betreffende het onderzoek der geloofsbrieven, eedaflegging en aanstelling van de gemeenteraadsleden, 1995.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./4277

Archieven van de Gemeente Ichtegem 02/01/1995 - 22/09/1999

Bundel akten van eedaflegging van de gemeenteraadsleden op 02 januari 1995.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./4278

Archieven van de Gemeente Ichtegem 02/01/1995 - 02/01/1995

Documenten betreffende de benoeming en de eedaflegging van burgemeester Gilbert Debreuck.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./4239

Archieven van de Gemeente Ichtegem 30/12/1994 - 30/12/1994

Dossier betreffende de verkiezing van de schepenen, 1995.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./4585

Archieven van de Gemeente Ichtegem 29/12/1994 - 02/01/1995

Dossier betreffende de heffing van een aanvullende belasting op de personenbelasting voor het dienstjaar 1995.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./26392

Archieven van de Gemeente Ichtegem 29/12/1994 - 16/02/1995

Dossier betreffende de belasting op de onbewoonde en onbewoonbaar verklaarde woningen, de gebouwen buiten gebruik en de woningen en gebouwen in een bouwvallige, onafgewerkte of vervallen toestand,...

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./26710

Archieven van de Gemeente Ichtegem 29/12/1994 - 09/01/1995

Dossier betreffende de heffing van opcentiemen op de onroerende voorheffing voor het dienstjaar 1995.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./26386

Archieven van de Gemeente Ichtegem 29/12/1994 - 16/02/1995

Dossier betreffende geldigverklaring van de gemeenteraadsverkiezing van 1994.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./4238

Archieven van de Gemeente Ichtegem 24/11/1994 - 30/12/1994

Register der beraadslagingen van de gemeenteraad, 1994-1995.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./1608

Archieven van de Gemeente Ichtegem 24/02/1994 - 28/12/1995

Bundel met bijeenroepingen van de gemeenteraad, 1994.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./5234

1 Archieven van de Gemeente Ichtegem 16/02/1994 - 29/12/1994

Dossier betreffende de heffing van een aanvullende belasting op de personenbelasting voor het dienstjaar 1994.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./26716

Archieven van de Gemeente Ichtegem 23/12/1993 - 27/01/1994

Dossier betreffende de hernieuwing en wijziging van de belasting op het ophalen van huisvuil voor de dienstjaren 1994 tot 1996.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./26742

Archieven van de Gemeente Ichtegem 23/12/1993 - 27/01/1994

Dossier betreffende de belasting op tweede verblijven voor de dienstjaren 1994 tot 1998.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./26398

Archieven van de Gemeente Ichtegem 23/12/1993 - 04/01/1996

Brief van het stadsbestuur Gistel betreffende de opname van Gistel, Oudenburg en Ichtegem als '5b gebied', 1993.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./5509

Archieven van de Gemeente Ichtegem 01/07/1993 - 16/11/1993

Dossier betreffende de retributie op het herstellen van voetpaden en wijzigen van het niveau van de boordstenen door gemeentediensten voor de dienstjaren 1993 tot en met 1997.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./26749

Archieven van de Gemeente Ichtegem 04/02/1993 - 02/04/1993

Dossier betreffende de heffing van een aanvullende belasting op de personenbelasting voor het dienstjaar 1993.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./26716

Archieven van de Gemeente Ichtegem 04/02/1993 - 02/04/1993

Dossier betreffende een retributie op het afleveren van inlichtingen uit het bevolkingsregister, kopies, papier, huisnummers, gemeentekaarten en kiezerslijsten voor de dienstjaren 1993 tot en met...

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./26722

Archieven van de Gemeente Ichtegem 04/02/1993 - 02/04/1993

Dossier betreffende het belastingreglement op de begrafenisdienst en vaststelling van tarieven voor de dienstjaren 1993 tot 1997.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./26713

Archieven van de Gemeente Ichtegem 04/02/1993 - 02/04/1993

Dossier betreffende een taks op gevaarlijke, ongezonde of hinderlijke inrichtingen voor de dienstjaren 1993 tot 1995.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./26740

Archieven van de Gemeente Ichtegem 04/02/1993 - 02/04/1993

Dossier betreffende het reglement op het plaatsen van rioolbuizen door gemeentediensten voor de dienstjaren 1993 tot en met 1997.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./26757

Archieven van de Gemeente Ichtegem 04/02/1993 - 02/04/1993

Dossier betreffende de gemeentebelasting op het afleveren van administratieve stukken en correspondentiestukken voor de dienstjaren 1993 tot 1997.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./26706

Archieven van de Gemeente Ichtegem 04/02/1993 - 02/04/1993

Dossier betreffende de belasting op de niet-bebouwde percelen in een niet-vervallen verkaveling, 1993-1997.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./26709

Archieven van de Gemeente Ichtegem 04/02/1993 - 02/04/1993

Bundel met bijeenroepingen van de gemeenteraad, 1993.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./5233

1 Archieven van de Gemeente Ichtegem 27/01/1993 - 23/12/1993
Resultaten per pagina: 10 25 50 100

Vragen over Probat?

Contacteer de Provinciale Archiefdienst:

[email protected]

© 2009 Provincie West-Vlaanderen  |  Legal Disclaimer  Erkend Cultureel Archief