Zoekopdracht verfijnen

Periode
select
select
select

Legende

 • Archief
 • Deelarchief
 • Reeks
 • Deelreeks
 • Bestanddeel
 • Afficheverzameling
 • Compactdiscverzameling
 • Filmverzameling
 • Fotoverzameling
 • Gedrukte collecties
 • Gelegenheidsdrukwerk
 • Audioverzameling
 • Handbibliotheek
 • Kaart- en planverzameling
 • Voorwerpenverzameling
Resultaten per pagina: 10 25 50 100
1 2»
Titel
Archiefnummer
Locatie Periode

Controle en verantwoording financiën

BE GAI A/HED/D/CON

Archieven van de Gemeente Ichtegem 01/01/1977 - heden
118 beschrijvingen
Sorteer op datum | archief
Titel
Archiefnummer
  Locatie Periode

Dossier betreffende de goedkeuring van de jaarrekening voor de het dienstjaar 2016 door de gouverneur.

BE GAI A/HED/D/CON/P.B./12035

Archieven van de Gemeente Ichtegem 09/11/2017 - 21/12/2017

Dossier betreffende de goedkeuring van de jaarrekening voor de het dienstjaar 2015 door de gouverneur.

BE GAI A/HED/D/CON/P.B./12024

Archieven van de Gemeente Ichtegem 17/10/2016 - 15/12/2016

Dossier betreffende de jaarrekening over het dienstjaar 2015.

BE GAI A/HED/D/CON/P.B./12023

Archieven van de Gemeente Ichtegem 14/06/2016 - 18/10/2016

Dossier betreffende de buitengewone algemene vergadering van Figga op 17 december 2015.

BE GAI A/HED/D/CON/P.B./5897

Archieven van de Gemeente Ichtegem 14/10/2015 - 12/11/2015

Dossier betreffende de algemene vergadering van Figga van 26 juni 2015 met jaarrekening over 2014, 2015.

BE GAI A/HED/D/CON/P.B./5894

Archieven van de Gemeente Ichtegem 20/04/2015 - 07/05/2015

Dossier betreffende deelname aan de kapitaalsverhoging van Publi-T via Figga, 2015.

BE GAI A/HED/D/CON/P.B./5892

Archieven van de Gemeente Ichtegem 16/04/2015 - 07/05/2015

Dossier betreffende de buitengewone algemene vergadering van Figga op 10 december 2014, 2014.

BE GAI A/HED/D/CON/P.B./5901

Archieven van de Gemeente Ichtegem 16/10/2014 - 06/11/2014

Dossier betreffende het intekenen op de kapitaalverhoging bij Gaselwest, gefinancierd door Figga, 2014.

BE GAI A/HED/D/CON/P.B./5898

Archieven van de Gemeente Ichtegem 11/09/2014 - 06/11/2014

Dossier betreffende de begrotingsrekening, balans en resultatenrekening voor het dienstjaar 2013.

BE GAI A/HED/D/CON/P.B./4665

Archieven van de Gemeente Ichtegem 04/09/2014 - 10/10/2014

Dossier betreffende de buitengewone algemene vergaderingen van Figga op 20 juni 2014, 2014.

BE GAI A/HED/D/CON/P.B./5902

Archieven van de Gemeente Ichtegem 05/06/2014 - 05/06/2014

Begrotingsrekening of gemeenterekening, balans en resultatenrekening voor het jaar 2013.

BE GAI A/HED/D/CON/P.B./4167

Archieven van de Gemeente Ichtegem 2013 - 2013

Dossier betreffende de vaststelling van de opcentiemen op de onroerende voorheffing voor het aanslagjaar 2014, 2013.

BE GAI A/HED/D/CON/P.B./5870

Archieven van de Gemeente Ichtegem 19/12/2013 - 19/12/2013

Begrotingsrekening of gemeenterekening, balans en resultatenrekening voor het jaar 2012.

BE GAI A/HED/D/CON/P.B./5009

Archieven van de Gemeente Ichtegem 27/06/2013 - 27/06/2013

Dossier betreffende de begrotingsrekening, balans en resultatenrekening over het jaar 2011.

BE GAI A/HED/D/CON/P.B./4523

Archieven van de Gemeente Ichtegem 21/06/2012 - 25/03/2013

Begrotingsrekening of gemeenterekening, balans en resultatenrekening voor het jaar 2011.

BE GAI A/HED/D/CON/P.B./5008

Archieven van de Gemeente Ichtegem 21/06/2012 - 21/06/2012

Dossier betreffende de samenwerkingsovereenkomst Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost tussen de WVI en de gemeente, 2010.

BE GAI A/HED/D/CON/P.B./5803

Archieven van de Gemeente Ichtegem 18/11/2010 - 01/12/2010

Dossier betreffende de definitieve vastelling door provinciegouverneur van de begrotingsrekening, balans en resultatenrekening over het jaar 2008.

BE GAI A/HED/D/CON/P.B./4431

Archieven van de Gemeente Ichtegem 26/07/2010 - 09/09/2010

Dossier betreffende de kapitaalsverhoging bij FIGGA door het omzetten van toegestane leningen in kapiltaal, 2010.omzetting toegestane leningen in kapitaal

BE GAI A/HED/D/CON/P.B./5666

Archieven van de Gemeente Ichtegem 25/06/2010 - 03/06/2010

Begrotingsrekening of gemeenterekening, balans en resultatenrekening voor het jaar 2008.

BE GAI A/HED/D/CON/P.B./5005

Archieven van de Gemeente Ichtegem 10/09/2009 - 10/09/2009

Brief van de provinciegouverneur betreffende de goedkeuring van de begrotingsrekening voor het dienstjaar 2007.

BE GAI A/HED/D/CON/P.B./4229

Archieven van de Gemeente Ichtegem 28/04/2009 - 04/06/2009

Dossier betreffende de overeenkomst tussen Gaselwest en Telenet met de regeling rond de werken aan ICS-netwerken, 2009.

BE GAI A/HED/D/CON/P.B./5706

Archieven van de Gemeente Ichtegem 20/03/2009 - 06/11/2009

Dossier betreffende de goedkeuring overdracht van aandelen in de WVI door het provinciebestuur aan de gemeente, 2008.

BE GAI A/HED/D/CON/P.B./5802

Archieven van de Gemeente Ichtegem 02/10/2008 - 02/10/2008

Dossier betreffende de definitieve vaststelling door provinciegouverneur van de begrotingsrekening, balans en resultatenrekening voor het dienstjaar 2006.

BE GAI A/HED/D/CON/P.B./4475

Archieven van de Gemeente Ichtegem 30/07/2008 - 04/09/2008

Dossier betreffende deelname aan de kapitaalverhoging Publi-T via Figga, 2008.

BE GAI A/HED/D/CON/P.B./5899

Archieven van de Gemeente Ichtegem 08/05/2008 - 08/05/2008

Dossier betreffende de verkoop van de Suez-aandelen op naam van de gemeente door Figga, 2007.

BE GAI A/HED/D/CON/P.B./4655

Archieven van de Gemeente Ichtegem 21/05/2007 - 22/06/2007

Dossier betreffende het fusievoorstel in de kabelnetwerkparticipatie en overdracht van de aandelen aan FIGGA, 2007.

BE GAI A/HED/D/CON/P.B./5667

Archieven van de Gemeente Ichtegem 19/04/2007 - 22/06/2007

Dossier betreffende de vaststelling en uitvoerbaar verklaring van de belasting op de bank- en financieringsinstellingen voor het jaar 2007.

BE GAI A/HED/D/CON/P.B./5848

Archieven van de Gemeente Ichtegem 05/02/2007 - 27/03/2007

Overeenkomst betreffende de regeling voor de verrekening van de financiële aspecten van het ondergronds brengen van ICS-netten bij het ondergronds brengen van de elektriciteitsnetten, 2006.

BE GAI A/HED/D/CON/P.B./5704

Archieven van de Gemeente Ichtegem 06/07/2006 - 06/07/2006

Dossier betreffende het kapitaal van het Gaselwest-aandeel van de gemeente in het streefkapitaal per 5 september 2006.

BE GAI A/HED/D/CON/P.B./5665

Archieven van de Gemeente Ichtegem 15/05/2006 - 01/06/2006

Dossier betreffende de definitieve vaststelling door provinciegouverneur van de begrotingsrekening, balans en resultatenrekening voor het dienstjaar 2005.

BE GAI A/HED/D/CON/P.B./4476

Archieven van de Gemeente Ichtegem 03/01/2006 - 08/02/2007

Brief van de provinciegouverneur betreffende de goedkeuring van de begrotingsrekening voor het dienstjaar 2003.

BE GAI A/HED/D/CON/P.B./4223

Archieven van de Gemeente Ichtegem 26/05/2005 - 06/10/2005

Brief betreffende verwijlintresten aangerekend door de IVOO, 2005.

BE GAI A/HED/D/CON/P.B./5701

Archieven van de Gemeente Ichtegem 23/02/2005 - 09/03/2005

Dossier betreffende het retributiereglement bij werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijke openbaar domein, 2005.

BE GAI A/HED/D/CON/P.B./5841

Archieven van de Gemeente Ichtegem 03/02/2005 - 03/02/2005

Dossier betreffende het intekenen op de kapitaalverhoging bij Publi-T via Figga, 2005-2013.

BE GAI A/HED/D/CON/P.B./5903

Archieven van de Gemeente Ichtegem 07/01/2005 - 07/03/2013

Dossier betreffende de belasting op de bank- en financieringsinstellingen voor de dienstjaren 2005-2007.

BE GAI A/HED/D/CON/P.B./5849

Archieven van de Gemeente Ichtegem 23/12/2004 - 10/01/2005

Dossier betreffende de verlenging van de herzieningstermijn en de wijziging van de rentevoet bij verschillende leningen aangegaan bij Dexia Bank, 2004.

BE GAI A/HED/D/CON/P.B./5838

Archieven van de Gemeente Ichtegem 23/11/2004 - 23/12/2004

Brief van de provinciegouverneur betreffende de goedkeuring van de begrotingsrekening over het dienstjaar 2001.

BE GAI A/HED/D/CON/P.B./4187

Archieven van de Gemeente Ichtegem 03/07/2003 - 19/05/2003

Dossier betreffende aanvragen voor het gebruik van de informatieborden en het boeken van onwaarden bij het innen van de verschuldige retributie, 2003.

BE GAI A/HED/D/CON/P.B./5840

Archieven van de Gemeente Ichtegem 25/03/2003 - 22/12/2003

Dossier betreffende de overdracht lening 1228 aan IPZ-zone De Kouter en wijziging functie lening 1235 voor aankoop oud kloostergebouw van politie naar secretariaat, 2001.

BE GAI A/HED/D/CON/P.B./5837

Archieven van de Gemeente Ichtegem 06/12/2001 - 06/12/2001

Dossier betreffende de vaststelling van de eindrekening (van klerk tot meester) van gemeenteontvanger Boucquez Daniël per 30 november 1999.

BE GAI A/HED/D/CON/P.B./4543

Archieven van de Gemeente Ichtegem 14/09/2000 - 18/09/2000

Dossier betreffende de overeenkomst met De Lijn rond het derde betalerssysteem voor gebruikers van 60 tot en met 64 jaar, 2000-2014.

BE GAI A/HED/D/CON/P.B./5700

Archieven van de Gemeente Ichtegem 28/03/2000 - 04/02/2014

Dossier betreffende de aanleg van pensioenreserves voor het statutair personeel, 2000.

BE GAI A/HED/D/CON/P.B./5587

Archieven van de Gemeente Ichtegem 16/03/2000 - 21/04/2000

Proces-verbaal van onderzoek van kas der gemeenteontvanger voor het 3de kwartaal van 1999.

BE GAI A/HED/D/CON/P.B./4375

Archieven van de Gemeente Ichtegem 28/10/1999 - 29/10/1999

Proces-verbaal van onderzoek van kas der gemeenteontvanger voor het 2de kwartaal van 1999.

BE GAI A/HED/D/CON/P.B./4373

Archieven van de Gemeente Ichtegem 16/09/1999 - 17/09/1999

Proces-verbaal van onderzoek van kas der gemeenteontvanger voor het 4de kwartaal van 1998.

BE GAI A/HED/D/CON/P.B./4374

Archieven van de Gemeente Ichtegem 04/01/1999 - 12/02/1999

Dossier betreffende wijziging van de gemeentelijke belastingsreglementen ingevolge het arrest nr. 30/98 van het Arbitragehof van 18 maart 1998, 1998.

BE GAI A/HED/D/CON/P.B./5904

Archieven van de Gemeente Ichtegem 08/02/1998 - 05/10/1998

Dossier betreffende de aanpassing van de lopende belastingverordeningen aan de wet van 24 december 1996, 1997.

BE GAI A/HED/D/CON/P.B./5859

Archieven van de Gemeente Ichtegem 18/12/1997 - 23/02/1998

Dossier betreffende de aanpassing van de statuten van de intercommunale Gaselwest door de toetreding tot de Telenet Holding NV en de toetreding van Electrabel in het kapitaal TV/FM van Gaselwest,...

BE GAI A/HED/D/CON/P.B./5663

Archieven van de Gemeente Ichtegem 17/02/1997 - 27/03/1997

Dossier betreffende het aangaan van lening 1238 bij het Gemeentekrediet van België om de wegenis- en rioleringswerken in het BPA De Engel te financieren, 1996.

BE GAI A/HED/D/CON/P.B./5868

Archieven van de Gemeente Ichtegem 29/10/1996 - 21/11/1996

Dossier betreffende het aangaan van lening 1237 bij het Gemeentekrediet van België om het ondergronds brengen van nutsleidingen in en bestratingswerken van de buurtweg 42 Engelstraat-Koekelarestraat...

BE GAI A/HED/D/CON/P.B./5866

Archieven van de Gemeente Ichtegem 11/10/1996 - 24/10/1996

Dossier betreffende het aangaan van lening 1236 bij het Gemeentekrediet van België om de aankoop van de gronden in de Bruggestraat als parking en dorpsplein te financieren, 1996.

BE GAI A/HED/D/CON/P.B./5867

Archieven van de Gemeente Ichtegem 12/09/1996 - 24/10/1996

Proces-verbaal van de ontvanger na de inbraak met diefstal in het gemeentehuis Ichtegem, 1996.

BE GAI A/HED/D/CON/P.B./4633

Archieven van de Gemeente Ichtegem 12/09/1996 - 24/10/1996

Dossier betreffende het aangaan van lening 1231 bij het Gemeentekrediet van België om dringende herstellingswerken aan de 's Gravendriesschebeek te financieren, 1996.

BE GAI A/HED/D/CON/P.B./5873

Archieven van de Gemeente Ichtegem 22/08/1996 - 12/09/1996

Dossier betreffende het storten van een algemene provisie aan het Aankoopcomité Brugge voor alle kosten bij het opstellen en verlenen van akten bij aan- en verkoop, 1996.

BE GAI A/HED/D/CON/P.B./4927

Archieven van de Gemeente Ichtegem 12/08/1996 - 22/11/1996

Dossier betreffende het aangaan van lening 1235 bij het Gemeentekrediet van België om de aankoop van het kloostergebouw in de Stationstraat voor polyvalente openbare benuttiging te financieren, 1996.

BE GAI A/HED/D/CON/P.B./5872

Archieven van de Gemeente Ichtegem 27/06/1996 - 24/10/1996

Dossier betreffende het aangaan van lening 1239 bij het Gemeentekrediet van België om de wegenis- en rioleringswerken in de verkaveling Watervallestraat te financieren, 1996.

BE GAI A/HED/D/CON/P.B./5869

Archieven van de Gemeente Ichtegem 28/03/1996 - 21/11/1996

Dossier betreffende het aangaan van lening 1220 bij het Gemeentekrediet van België om aanpassingwerken aan gemeentelijke eigendommen Markt 4 en Stationsstraat 38 voor de Buitenschoolse Kinderopvang...

BE GAI A/HED/D/CON/P.B./5875

Archieven van de Gemeente Ichtegem 18/03/1996 - 28/03/1996

Proces-verbaal van de ontvanger na de inbraak met diefstal in het gemeentehuis Ichtegem, 1995.

BE GAI A/HED/D/CON/P.B./4632

Archieven van de Gemeente Ichtegem 04/11/1995 - 28/12/1995

Dossier betreffende het aangaan van lening 1218 bij het Gemeentekrediet van België om de herinrichting van het kruisputn Moerdijk langsheen de N33 te financieren, 1995.

BE GAI A/HED/D/CON/P.B./5876

Archieven van de Gemeente Ichtegem 24/10/1995 - 28/12/1995

Dossier betreffende het aangaan van lening 1213 bij het Gemeentekrediet van België om de aankoop van een modulair klasgebouw te financieren, 1995.

BE GAI A/HED/D/CON/P.B./5877

Archieven van de Gemeente Ichtegem 09/10/1995 - 26/10/1995

Dossier betreffende het aangaan van lening 1211 bij het Gemeentekrediet van België om de inrichting van een bureel, refter en sanitair in een nieuw gebouw in het gemeentelijk complex te financieren,...

BE GAI A/HED/D/CON/P.B./5878

Archieven van de Gemeente Ichtegem 05/10/1995 - 26/10/1995

Dossier betreffende de verkoop van PMD afvalzakken binnen het werkingsgebied van de IVOO, 1996;

BE GAI A/HED/D/CON/P.B./5694

Archieven van de Gemeente Ichtegem 18/09/1995 - 09/07/1996

Dossier betreffende de vaststelling en uitvoerbaar verklaring van de belasting op de bank- en financieringsinstellingen voor de jaren 1995-2000.

BE GAI A/HED/D/CON/P.B./5846

Archieven van de Gemeente Ichtegem 03/07/1995 - 14/03/2000

Bundel aanvragen van handelaars om vuilniszakken te mogen verkopen, 1995-2012.

BE GAI A/HED/D/CON/P.B./5844

Archieven van de Gemeente Ichtegem 09/03/1995 - 17/02/2012

Dossier betreffende het aangaan van lening 1223 bij het Gemeentekrediet van België om de 2de reeks van uitbreiding van het waterleidingnet te fianncieren, 1996.

BE GAI A/HED/D/CON/P.B./5874

Archieven van de Gemeente Ichtegem 29/12/1994 - 06/06/1996

Bundel betreffende de oprichting van een financieringsintercommunale voor de gemeenten van Gaselwest, 1994.

BE GAI A/HED/D/CON/P.B./5662

Archieven van de Gemeente Ichtegem 05/04/1994 - 11/10/1994

Bundel betreffende de regeling van de procedures bij de overheidsopdrachten, 1992-2007.

BE GAI A/HED/D/CON/P.B./5835

Archieven van de Gemeente Ichtegem 07/12/1992 - 10/05/2007

Bundel betreffende bezwaarschriften op de belasting op de bank- en financieringsinstellingen, 1992-1996.

BE GAI A/HED/D/CON/P.B./5845

Archieven van de Gemeente Ichtegem 25/10/1992 - 29/10/1996

Processen-verbaal betreffende het onderzoek van de kas van de gemeenteontvanger, 1992-1998.

BE GAI A/HED/D/CON/T.B./26723

Archieven van de Gemeente Ichtegem 17/09/1992 - 30/09/1998

Processen-verbaal van kasonderzoek, 1992.

BE GAI A/HED/D/CON/P.B./5025

Archieven van de Gemeente Ichtegem 22/05/1992 - 1993

Dossier betreffende de nieuwe bepalingen nopens de vennootschapswetgeving bij de S.M. Interbrugse Maatschappij voor huisvesting, 1992.

BE GAI A/HED/D/CON/P.B./9021

Archieven van de Gemeente Ichtegem 21/04/1992 - 27/04/1992

Processen-verbaal van kasonderzoek, 1991.

BE GAI A/HED/D/CON/P.B./5031

Archieven van de Gemeente Ichtegem 03/07/1991 - 30/01/1992

Processen-verbaal van kasonderzoek, 1989.

BE GAI A/HED/D/CON/P.B./5010

Archieven van de Gemeente Ichtegem 14/09/1989 - 15/03/1990

Processen-verbaal van kasonderzoek en ontlasting van de ontvanger naar aanleiding van een diefstal in het gemeentehuis in Ichtegem op 26 juni 1989.

BE GAI A/HED/D/CON/P.B./5012

Archieven van de Gemeente Ichtegem 14/07/1989 - 28/11/1989

Dienstjaarrekening van de gemeente Ichtegem over het jaar 1989.

BE GAI A/HED/D/CON/P.B./2911

Archieven van de Gemeente Ichtegem 01/01/1989 - 31/12/1989

Dossier betreffende aandelen in de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, 1988-1995.

BE GAI A/HED/D/CON/P.B./5691

Archieven van de Gemeente Ichtegem 11/10/1988 - 10/04/1995

Processen-verbaal van kasonderzoek, 1988.

BE GAI A/HED/D/CON/P.B./5011

Archieven van de Gemeente Ichtegem 02/06/1988 - 16/02/1989

Staat van schuldvordering van kredietgedeelten van vorige dienstjaren op het dienstjaar 1988 over te dragen.

BE GAI A/HED/D/CON/P.B./2895

Archieven van de Gemeente Ichtegem 07/04/1988 - 07/04/1988

Bundel met overzichten van aangegane leningen, 1987-1999.

BE GAI A/HED/D/CON/P.B./5839

Archieven van de Gemeente Ichtegem 15/12/1987 - 16/11/1999

Processen-verbaal van kasonderzoek, 1987.

BE GAI A/HED/D/CON/P.B./5013

Archieven van de Gemeente Ichtegem 21/05/1987 - 18/02/1988

Staat van schuldvordering van kredietgedeelten van vorige dienstjaren op het dienstjaar 1987 over te dragen.

BE GAI A/HED/D/CON/P.B./2894

Archieven van de Gemeente Ichtegem 09/04/1987 - 09/04/1987

Dienstjaarrekening van de gemeente Ichtegem over het jaar 1987.

BE GAI A/HED/D/CON/P.B./2910

Archieven van de Gemeente Ichtegem 01/01/1987 - 31/12/1987

Dossier betreffende de belasting op de niet-bebouwde percelen in een niet-vervallen verkaveling, 1986-2010. Uitvoerbaar verklaring en bezwaarschriften.

BE GAI A/HED/D/CON/P.B./5843

Archieven van de Gemeente Ichtegem 21/08/1986 - 19/10/2010

Processen-verbaal van kasonderzoek, 1986.

BE GAI A/HED/D/CON/P.B./5015

Archieven van de Gemeente Ichtegem 22/05/1986 - 19/02/1987

Staat van schuldvordering van kredietgedeelten van vorige dienstjaren op het dienstjaar 1986 over te dragen.

BE GAI A/HED/D/CON/P.B./2912

Archieven van de Gemeente Ichtegem 05/05/1986 - 05/05/1986

Dienstjaarrekening van de gemeente Ichtegem over het jaar 1986.

BE GAI A/HED/D/CON/P.B./2909

Archieven van de Gemeente Ichtegem 01/01/1986 - 31/12/1986

Processen-verbaal van kasonderzoek, 1985.

BE GAI A/HED/D/CON/P.B./5016

Archieven van de Gemeente Ichtegem 18/04/1985 - 31/12/1985

Dossier betreffende inschrijving in de aandelen van de Nationale Maatschappij der Waterleidingen, 1985-1986.

BE GAI A/HED/D/CON/P.B./5761

Archieven van de Gemeente Ichtegem 20/03/1985 - 03/04/1986

Staat van schuldvordering van kredietgedeelten van vorige dienstjaren op het dienstjaar 1985 over te dragen.

BE GAI A/HED/D/CON/P.B./2893

Archieven van de Gemeente Ichtegem 05/02/1985 - 05/02/1985

Dienstjaarrekening van de gemeente Ichtegem over het jaar 1985.

BE GAI A/HED/D/CON/P.B./2908

Archieven van de Gemeente Ichtegem 01/01/1985 - 31/12/1985

Staat van schuldvordering van kredietgedeelten van vorige dienstjaren op het dienstjaar 1983 over te dragen.

BE GAI A/HED/D/CON/P.B./2898

Archieven van de Gemeente Ichtegem 30/05/1984 - 30/05/1984

Processen-verbaal van kasonderzoek, 1984.

BE GAI A/HED/D/CON/P.B./5017

Archieven van de Gemeente Ichtegem 12/04/1984 - 24/01/1985

Staat van schuldvordering van kredietgedeelten van vorige dienstjaren op het dienstjaar 1983 over te dragen.

BE GAI A/HED/D/CON/P.B./2897

Archieven van de Gemeente Ichtegem 05/04/1984 - 05/04/1984

Dienstjaarrekening van de gemeente Ichtegem over het jaar 1984.

BE GAI A/HED/D/CON/P.B./2907

Archieven van de Gemeente Ichtegem 01/01/1984 - 31/12/1984

Processen-verbaal van kasonderzoek, 1983.

BE GAI A/HED/D/CON/P.B./5018

Archieven van de Gemeente Ichtegem 19/05/1983 - 16/02/1984

Dossier betreffende maatregelen ter voorkoming van diefstal van gelden in de gemeentehuizen n.a.v. de diefstal van gelden uit de kas van de burgerlijke stand in Eernegem op 06 december 1982.

BE GAI A/HED/D/CON/P.B./5014

Archieven van de Gemeente Ichtegem 06/12/1982 - 13/06/1989

Staat van schuldvordering van kredietgedeelten van vorige dienstjaren op het dienstjaar 1982 over te dragen.

BE GAI A/HED/D/CON/P.B./2896

Archieven van de Gemeente Ichtegem 09/06/1982 - 09/06/1982

Dossier betreffende de opening van een spaarboekje bij de A.S.L.K. voor de betaling van de personeelswedden, 1982.

BE GAI A/HED/D/CON/P.B./4630

Archieven van de Gemeente Ichtegem 19/04/1982 - 19/04/1982

Processen-verbaal van kasonderzoek, 1982.

BE GAI A/HED/D/CON/P.B./5019

Archieven van de Gemeente Ichtegem 31/03/1982 - 03/01/1983

Dienstjaarrekening van de gemeente Ichtegem over het jaar 1982.

BE GAI A/HED/D/CON/P.B./2905

Archieven van de Gemeente Ichtegem 01/01/1982 - 31/12/1982
Resultaten per pagina: 10 25 50 100
1 2»

Vragen over Probat?

Contacteer de Provinciale Archiefdienst:

[email protected]

© 2009 Provincie West-Vlaanderen  |  Legal Disclaimer  Erkend Cultureel Archief