Zoekopdracht verfijnen

Periode
select
select
select

Legende

 • Archief
 • Deelarchief
 • Reeks
 • Deelreeks
 • Bestanddeel
 • Afficheverzameling
 • Compactdiscverzameling
 • Filmverzameling
 • Fotoverzameling
 • Gedrukte collecties
 • Gelegenheidsdrukwerk
 • Audioverzameling
 • Handbibliotheek
 • Kaart- en planverzameling
 • Voorwerpenverzameling
Resultaten per pagina: 10 25 50 100
Titel
Archiefnummer
Locatie Periode

Onroerende goederen

BE GAI A/HED/O/ONR

Archieven van de Gemeente Ichtegem 01/01/1977 - heden
885 beschrijvingen
Sorteer op datum | archief
Titel
Archiefnummer
  Locatie Periode

Akte van aankoop van onroerend goed in de Bruggestraat voor aanleg van een parking.

BE GAI A/HED/O/ONR/P.B./68

Archieven van de Gemeente Ichtegem 26/09/1996 - 26/09/1996

Dossier betreffende het plaatsen van een alarmsysteem in beide gemeentehuizen, 1996.

BE GAI A/HED/O/ONR/P.B./5679

Archieven van de Gemeente Ichtegem 12/09/1996 - 08/09/1997

Dossier betreffende de aanleg van voetpaden in de verkaveling Zandstraat, 1996.

BE GAI A/HED/O/ONR/P.B./5925

Archieven van de Gemeente Ichtegem 07/09/1996 - 07/10/1996

Akte van aankoop van onroerend goed voor de realisatie van een administratief centrum.

BE GAI A/HED/O/ONR/P.B./183

Archieven van de Gemeente Ichtegem 05/09/1996 - 01/10/1996

Brief van Daniël Delaere en G. Verplancke betreffende het jaarlijks scheren van de hagen rond de Sint-Gabriëlkerk op de Engel, 1996.

BE GAI A/HED/O/ONR/P.B./6373

Archieven van de Gemeente Ichtegem 26/08/1996 - 09/09/1996

Bundel betreffende verbeteringswerken aan landbouwwegen, 1996-2002.

BE GAI A/HED/O/ONR/P.B./4513

Archieven van de Gemeente Ichtegem 05/08/1996 - 11/09/2002

Dossier betreffende aankoop van onroerend goed voor de verbreding van de Kattebrugstraat.

BE GAI A/HED/O/ONR/P.B./2955

Archieven van de Gemeente Ichtegem 26/06/1996 - 28/01/1997

Dossier betreffende de concessieovereenkomst tussen het gemeentebestuur en Karine Sanders voor de organisatie van een boerenmarkt op zaterdagmorgen op de Eernegemmarkt, 05 mei 1996.

BE GAI A/HED/O/ONR/P.B./5847

Archieven van de Gemeente Ichtegem 09/05/1996 - 09/05/1996

Akte van aankoop van onroerend goed in het kader van de aanleg van het kruispunt op de Moerdijk.

BE GAI A/HED/O/ONR/P.B./50

Archieven van de Gemeente Ichtegem 25/04/1996 - 13/05/1996

Dossier betreffende aankoop van onroerend goed voor heraanleg van het kruispunt op de Moerdijk.

BE GAI A/HED/O/ONR/P.B./2947

Archieven van de Gemeente Ichtegem 25/03/1996 - 09/09/1996

Brief van de Vlaamse Milieumaatschappij betreffende de uitbouw van het rioolstelsel in de verkavelingen BPA Engel en BPA Bekegem Centrum, 1996.

BE GAI A/HED/O/ONR/P.B./5928

Archieven van de Gemeente Ichtegem 25/03/1996 - 10/05/1996

Dossier betreffende de aankoop van een woonhuis in Bekegem voor de plaatselijke jeugdwerking, 1996.

BE GAI A/HED/O/ONR/P.B./9662

Archieven van de Gemeente Ichtegem 22/03/1996 - 13/09/1996

Dossier betreffende aankoop van onroerend goed bestaande uit grondoverschotten in de Processiestraat door de aanleg van de Zedelgemsesteenweg.

BE GAI A/HED/O/ONR/P.B./2950

Archieven van de Gemeente Ichtegem 20/03/1996 - 09/05/1996

Dossier betreffende de afstand van grond dienstig als wegenis in de verkaveling De Engel.

BE GAI A/HED/O/ONR/P.B./2924

Archieven van de Gemeente Ichtegem 04/03/1996 - 16/01/2001

Akte van aankoop van onroerend goed in de Engelstraat.

BE GAI A/HED/O/ONR/P.B./245

Archieven van de Gemeente Ichtegem 22/02/1996 - 11/03/1996

Briefwisseling tussen Roger Wastijn-Gossé en het gemeentebestuur betreffende de verbreding van de Kerkhofstraat.

BE GAI A/HED/O/ONR/P.B./2949

Archieven van de Gemeente Ichtegem 27/12/1995 - 09/01/1996

Dossier betreffende onteigeningen voor verbreding van de Katteburgstraat, 1996.

BE GAI A/HED/O/ONR/P.B./4928

Archieven van de Gemeente Ichtegem 22/12/1995 - 22/01/1996

Dossier betreffende de afstand van grond dienstig als openbaar domein in de Josué Duponlaan.

BE GAI A/HED/O/ONR/P.B./2923

Archieven van de Gemeente Ichtegem 12/12/1995 - 29/05/2000

Dossier betreffende de verklaring van openbaar belang van de zijstraat van de Aartrijkestraat, zijstraat van de Meersenstraat en zijstraat van de Ganzestraat.

BE GAI A/HED/O/ONR/P.B./2764

Archieven van de Gemeente Ichtegem 26/10/1995 - 26/10/1995

Dossier betreffende problemen met afwatering op verschillende locaties, 1995-2003.

BE GAI A/HED/O/ONR/P.B./4301

Archieven van de Gemeente Ichtegem 14/09/1995 - 19/09/2003

Dossier betreffende aankoop van onroerend goed in de Bruggestraat voor aanleg van een parking.

BE GAI A/HED/O/ONR/P.B./2954

Archieven van de Gemeente Ichtegem 25/08/1995 - 23/10/1996

Liggingsplan van de verkaveling De Engel, deel van het BPA De Engel, 1995. Bestaande en ontworpen toestand. Schaal 1/5000.

BE GAI A/HED/O/ONR/K./105

Archieven van de Gemeente Ichtegem 22/08/1995 - 22/08/1995

Akkoord betreffende publieke erfdienstbaarheid van doorgang op een zijstraat van de Mexicostraat.

BE GAI A/HED/O/ONR/P.B./63

Archieven van de Gemeente Ichtegem 14/07/1995 - 14/07/1995

Briefwisseling betreffende de verklaring van openbaar belang van de Ganzestraat met Paul Teughels.

BE GAI A/HED/O/ONR/P.B./2765

Archieven van de Gemeente Ichtegem 03/07/1995 - 26/10/1995

Akte van aankoop van onroerend goed in het kader van de verbreding van de Kerkhofstraat.

BE GAI A/HED/O/ONR/P.B./51

Archieven van de Gemeente Ichtegem 23/06/1995 - 11/07/1995

Dossier betreffende de aankoop van het kloostergebouw in Eernegem voor de realisatie van een administratief centrum, 1995-1996.

BE GAI A/HED/O/ONR/P.B./5553

Archieven van de Gemeente Ichtegem 26/05/1995 - 05/09/1996

Dossier betreffende het afsluiten van een gedeelte van een openbare weg door een particulier en uitvoeren van niet-vergunde werken.

BE GAI A/HED/O/ONR/P.B./2927

Archieven van de Gemeente Ichtegem 09/05/1995 - 24/10/1996

Akte van aankoop van onroerend goed op de Markt.

BE GAI A/HED/O/ONR/P.B./248

Archieven van de Gemeente Ichtegem 20/04/1995 - 15/05/1995

Dossier betreffende de verwerving van een stuk grond op de hoek van de Kerkhofstraat voor de verbreding van het wegdek, 1995.

BE GAI A/HED/O/ONR/P.B./9672

Archieven van de Gemeente Ichtegem 16/03/1995 - 16/03/1995

Dossier betreffende een totaaloplossing met duurzaam karakter voor de wateroverlastproblemen in het centrum van Ichtegem, 1995. Toegevoegd punt aan de gemeenteraad op voorstel van W.I.T.

BE GAI A/HED/O/ONR/P.B./4510

Archieven van de Gemeente Ichtegem 03/03/1995 - 16/03/1995

Brief van pastoor André Foulon betreffende de slagboom aan de parking van de Sint-Medarduskerk in Eernegem, 1995.

BE GAI A/HED/O/ONR/P.B./6371

Archieven van de Gemeente Ichtegem 23/01/1995 - 26/01/1995

Dossier betreffende de aankoop van een woon- en handelshuis op de Markt voor de voor- en naschoolse kinderopvang, 1995.

BE GAI A/HED/O/ONR/P.B./9664

Archieven van de Gemeente Ichtegem 20/01/1995 - 15/05/1995

Akkoord betreffende publieke erfdienstbaarheid van doorgang op een zijstraat van de Mexicostraat.

BE GAI A/HED/O/ONR/P.B./64

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1994 - 1995

Bundel betreffende besparingen op de energie in de gebouwen van gemeente en OCMW, 1994-2011.

BE GAI A/HED/O/ONR/P.B./5834

Archieven van de Gemeente Ichtegem 03/12/1994 - 26/05/2011

Dossier betreffende aankoop van onroerend goed voor de verbreding van de Kerkhofstraat.

BE GAI A/HED/O/ONR/P.B./2948

Archieven van de Gemeente Ichtegem 30/11/1994 - 16/03/1995

Briefwisseling betreffende de afsluitingen van de door Robert Lagae verkochte gronden voor het containerpark, 1994.

BE GAI A/HED/O/ONR/P.B./4626

Archieven van de Gemeente Ichtegem 29/11/1994 - 01/12/1994

Dossier betreffende inlijving van de stationspleinen in Eernegem en Ichtegem in het openbaar domein, 1994.

BE GAI A/HED/O/ONR/P.B./9027

Archieven van de Gemeente Ichtegem 19/09/1994 - 19/09/1994

Akte van aankoop van onroerend goed in de Bruggestraat.

BE GAI A/HED/O/ONR/P.B./249

Archieven van de Gemeente Ichtegem 19/08/1994 - 09/09/1994

Brief betreffende de onteigening in de Sint-Bertinuslaan voor riool- en wegenwerken na verkoop door de oorspronkelijke eigenaars, 1994.

BE GAI A/HED/O/ONR/P.B./9670

Archieven van de Gemeente Ichtegem 16/08/1994 - 16/08/1994

Akkoord betreffende publieke erfdienstbaarheid van doorgang op een zijstraat van de Zuidstraat.

BE GAI A/HED/O/ONR/P.B./61

Archieven van de Gemeente Ichtegem 05/1994 - 30/06/1994

Brief van de Vriendenkring Gemeenteschool afdeling Ichtegem betreffende het openstellen van de kerkwegel tussen de Sportlaan en de Engelstraat, 1994.

BE GAI A/HED/O/ONR/P.B./5952

Archieven van de Gemeente Ichtegem 26/05/1994 - 10/06/1994

Akkoord betreffende publieke erfdienstbaarheid van doorgang op een zijstraat van de Zuidstraat.

BE GAI A/HED/O/ONR/P.B./60

Archieven van de Gemeente Ichtegem 16/05/1994 - 30/06/1994

Akkoord betreffende publieke erfdienstbaarheid van doorgang op een zijstraat van de Mexicostraat.

BE GAI A/HED/O/ONR/P.B./65

Archieven van de Gemeente Ichtegem 10/05/1994 - 10/05/1994

Akkoord betreffende publieke erfdienstbaarheid van doorgang op een zijstraat van de Mexicostraat.

BE GAI A/HED/O/ONR/P.B./66

Archieven van de Gemeente Ichtegem 10/05/1994 - 10/05/1994

Akkoord betreffende publieke erfdienstbaarheid van doorgang op een zijstraat van de Vinkensveldstraat.

BE GAI A/HED/O/ONR/P.B./59

Archieven van de Gemeente Ichtegem 09/05/1994 - 30/06/1994

Dossier betreffende verkoop van onroerend goed in de Koekelarestraat. Huis Dekeyser.

BE GAI A/HED/O/ONR/P.B./3521

Archieven van de Gemeente Ichtegem 20/04/1994 - 18/07/1994

Dossier betreffende het polyvalent centrum "De Kouter" Bekegem en omgeving, 1994-2000. Leggen van parket, bouwen van een afzonderlijk gebouw voor VK Bekegem en bouw van een bijkomende bergruimte.

BE GAI A/HED/O/ONR/P.B./5830

Archieven van de Gemeente Ichtegem 18/04/1994 - 10/02/2000

Plan van aankoop van onroerend goed voor uitbreiding van het containerpark, 1994.

BE GAI A/HED/O/ONR/9665/K./169

Archieven van de Gemeente Ichtegem 09/03/1994 - 09/03/1994

Plan van aankoop van onroerend goed voor uitbreiding van het containerpark, 1994.

BE GAI A/HED/O/ONR/9665/K./170

Archieven van de Gemeente Ichtegem 09/03/1994 - 09/03/1994

Dossier betreffende de eigendom van de bomen langsheen de Bruggestraat in Bekegem, 1993.

BE GAI A/HED/O/ONR/P.B./4921

Archieven van de Gemeente Ichtegem 23/10/1993 - 10/11/1993

Dossier betreffende de aankoop van een perceel weiland voor uitbreiding van het containerpark, 1994.

BE GAI A/HED/O/ONR/P.B./9665

Archieven van de Gemeente Ichtegem 15/10/1993 - 09/09/1994

Dossier betreffende brandblustoestellen in gemeentelijke gebouwen, 1993-2012.

BE GAI A/HED/O/ONR/P.B./5516

Archieven van de Gemeente Ichtegem 01/10/1993 - 03/04/2012

Dossier betreffende de verklaring van openbaar belang van de zijstraat van de Kortemarkstraat.

BE GAI A/HED/O/ONR/P.B./2763

Archieven van de Gemeente Ichtegem 19/08/1993 - 19/08/1993

Dossier betreffende de verklaring van openbaar belang van de zijstraat van de Diksmuidebaan.

BE GAI A/HED/O/ONR/P.B./2762

Archieven van de Gemeente Ichtegem 19/08/1993 - 19/08/1993

Dossier betreffende de verklaring van openbaar belang van de zijstraat van de Vaartstraat.

BE GAI A/HED/O/ONR/P.B./2760

Archieven van de Gemeente Ichtegem 19/08/1993 - 19/08/1993

Dossier betreffende de verklaring van openbaar belang van de zijstraat van de Arthur Coussensstraat.

BE GAI A/HED/O/ONR/P.B./2761

Archieven van de Gemeente Ichtegem 19/08/1993 - 19/08/1993

Dossier betreffende de de aankoop van het voormalig postkantoor als hoofdbibliotheek.

BE GAI A/HED/O/ONR/P.B./6938

Archieven van de Gemeente Ichtegem 13/05/1993 - 29/10/1993

Akte van verkoop van onroerend goed in de Sportlaan en in de Geuzenstraat.

BE GAI A/HED/O/ONR/P.B./134

Archieven van de Gemeente Ichtegem 22/04/1993 - 22/04/1993

Dossier betreffende drinkwatertarieven voor openbare gebouwen in de gemeente, 1993.

BE GAI A/HED/O/ONR/P.B./5688

Archieven van de Gemeente Ichtegem 13/04/1993 - 13/04/1993

Nota van de Technische Dienst betreffende het aanleggen van voetpaden in de Ringlaan en de Mexicostraat in eigen regie in plaats van door de verkavelaars, 1993.

BE GAI A/HED/O/ONR/P.B./5932

Archieven van de Gemeente Ichtegem 08/03/1993 - 11/03/1993

Akte van verkoop van onroerend goed in de Dorpstraat.

BE GAI A/HED/O/ONR/P.B./135

Archieven van de Gemeente Ichtegem 12/02/1993 - 26/03/1993

Verslag betreffende de schatting van het Huis Dekeyser, Koekelarestraat 2, 1992.

BE GAI A/HED/O/ONR/P.B./5571

Archieven van de Gemeente Ichtegem 25/01/1993 - 25/01/1993

Overeenkomst betreffende de bewoning van de conciërgewoning bij de sporthal Bruggestraat, 1992-2003.

BE GAI A/HED/O/ONR/P.B./4184

Archieven van de Gemeente Ichtegem 10/12/1992 - 29/07/2003

Dossier betreffende het opnieuw in dienst stellen van lichtpunten van de openbare verlichting, 1992.

BE GAI A/HED/O/ONR/P.B./9043

Archieven van de Gemeente Ichtegem 30/11/1992 - 30/11/1992

Akkoord betreffende publieke erfdienstbaarheid van doorgang op een zijstraat van de Zuidstraat.

BE GAI A/HED/O/ONR/P.B./62

Archieven van de Gemeente Ichtegem 26/11/1992 - 30/06/1994

Brief van het Ministerie van Financiën, Dienst Domeinen, betreffende de verkoop van 159m² vage grond op de hoek van de Stationsstraat en de Oostendesteenweg, 1992.

BE GAI A/HED/O/ONR/P.B./4624

Archieven van de Gemeente Ichtegem 04/11/1992 - 16/11/1992

Briefwisseling van het Ministerie van Financiën, Dienst Domeinen, betreffende de verkoop van 119,70m² grond op de hoek van de Mitswegestraat en de Processieweg, 1994.

BE GAI A/HED/O/ONR/P.B./4627

Archieven van de Gemeente Ichtegem 04/11/1992 - 16/11/1992

Dossier betreffende de Vaartstraat, 1992.

BE GAI A/HED/O/ONR/P.B./4300

Archieven van de Gemeente Ichtegem 20/10/1992 - 23/06/1997

Brief van de berwoners van de verkaveling Ringlaan betreffende de bestemming van de groene zone in de wijk, 1992.

BE GAI A/HED/O/ONR/P.B./5950

Archieven van de Gemeente Ichtegem 15/09/1992 - 15/09/1992

Dossier betreffende het onderhoudscontract voor het torenuurwerk op de Sint-Michielskerk in Ichtegem, 1994.

BE GAI A/HED/O/ONR/P.B./6365

Archieven van de Gemeente Ichtegem 09/09/1992 - 18/07/1994

Akte van verkoop van onroerend goed in de Westkerkestraat.

BE GAI A/HED/O/ONR/P.B./133

Archieven van de Gemeente Ichtegem 02/09/1992 - 24/09/1992

Dossier betreffende de toegankelijkheid van de eigendom André Clauw voor voertuigen, 1992.

BE GAI A/HED/O/ONR/P.B./9037

Archieven van de Gemeente Ichtegem 24/08/1992 - 13/11/1992

Dossier betreffende de aankoop van het oud postgebouw in Ichtegem als locatie voor de hoofdbibliotheek van de gemeentelijke openbare bibliotheek, 1993.

BE GAI A/HED/O/ONR/P.B./9657

Archieven van de Gemeente Ichtegem 14/04/1992 - 03/10/1995

Bundel betreffende aanleg en onderhoud van rioleringen, 1992-2004.

BE GAI A/HED/O/ONR/P.B./5717

Archieven van de Gemeente Ichtegem 10/02/1992 - 06/05/2004

Dossier betreffende de aankoop van een huis in de Stationsstraat ter bestrijding van de kansarmoede, 1992.

BE GAI A/HED/O/ONR/P.B./9643

Archieven van de Gemeente Ichtegem 30/01/1992 - 22/04/1992

Document betreffende het reglement van toegang tot en gebruik van de lokalen in het polyvalent centrum in Bekegem, 1991.

BE GAI A/HED/O/ONR/P.B./5967

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1991 - 1991

Eigendom van de gemeente in de Sportlaan naast de toegangsweg tot het Sportcentrum Keiberg. Foto 1. Zicht vanop de Sportlaan naar het zuidwesten.

BE GAI A/HED/O/ONR/3525/F./KLA/84

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1991 - 1993

Eigendom van de gemeente in de Sportlaan naast de toegangsweg tot het Sportcentrum Keiberg. Foto 2. Zicht vanuit het zuiden op de bomenrij en de hoeve langsheen de Sportlaan.

BE GAI A/HED/O/ONR/3525/F./KLA/85

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1991 - 1993

Eigendom van de gemeente in de Sportlaan naast de toegangsweg tot het Sportcentrum Keiberg. Foto 3. Zicht vanuit de Sportlaan naar het zuidoosten met de gaaipers.

BE GAI A/HED/O/ONR/3525/F./KLA/86

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1991 - 1993

Dossier betreffende verkoop van onroerend goed in de Westkerkestraat.

BE GAI A/HED/O/ONR/P.B./3524

Archieven van de Gemeente Ichtegem 20/12/1991 - 02/09/1992

Akte van aankoop van onroerend goed in de Stationsstraat.

BE GAI A/HED/O/ONR/P.B./212

Archieven van de Gemeente Ichtegem 28/11/1991 - 22/04/1992

Brief van het notaris De Vlieger betreffende de testamentaire bepalingen bij de aankoop van domein Dekeyser.

BE GAI A/HED/O/ONR/P.B./2888

Archieven van de Gemeente Ichtegem 06/09/1991 - 09/10/1991

Dossier betreffende de afstand van grond in de verkaveling Kapelhoek door de Interbrugse Maatschappij voor Huisvesting dienstig als openbaar domein

BE GAI A/HED/O/ONR/P.B./2933

Archieven van de Gemeente Ichtegem 29/08/1991 - 07/01/1992

Dossier betreffende de aankoop van een woning in de Spoorwegstraat ter bestrijding van de kansarmoede, 1991.

BE GAI A/HED/O/ONR/P.B./9666

Archieven van de Gemeente Ichtegem 25/07/1991 - 25/07/1991

Akte van aankoop van onroerend goed in de Bruggestraat.

BE GAI A/HED/O/ONR/P.B./184

Archieven van de Gemeente Ichtegem 24/07/1991 - 08/08/1991

Dossier betreffende verbeteringswerken aan landbouwwegen. Programma 1991.

BE GAI A/HED/O/ONR/P.B./2939

Archieven van de Gemeente Ichtegem 12/07/1991 - 08/11/1991

Dossier betreffende verkoop van onroerend goed in de Sportlaan en de Warandestraat.

BE GAI A/HED/O/ONR/P.B./3525

Archieven van de Gemeente Ichtegem 09/07/1991 - 13/05/1993

Dossier betreffende verkoop van onroerend goed in de Dorpstraat. Voormalig gemeentehuis en gemeenteschool van Bekegem.

BE GAI A/HED/O/ONR/P.B./3527

Archieven van de Gemeente Ichtegem 03/07/1991 - 20/01/1993

Akte van aankoop van onroerend goed in de Engelstraat.

BE GAI A/HED/O/ONR/P.B./211

Archieven van de Gemeente Ichtegem 27/06/1991 - 15/07/1991

Akte van afstand van onroerend goed tussen de Engelstraat en Industriestraat.

BE GAI A/HED/O/ONR/P.B./140

Archieven van de Gemeente Ichtegem 12/06/1991 - 26/06/1991

Dossier betreffende kosteloze grondafstand tussen de Engelstraat en Industriestraat.

BE GAI A/HED/O/ONR/P.B./3534

Archieven van de Gemeente Ichtegem 12/06/1991 - 12/08/1991

Dossier betreffende huurvoorwaarden en huurprijs van gemeentelijke gebouwen voor kansarmen, 1991.

BE GAI A/HED/O/ONR/P.B./4181

Archieven van de Gemeente Ichtegem 11/06/1991 - 31/10/1991

Plan van een huis met loods in de Engelstraat, vroeger gekend als Brouwerij Dewulf, 1991.

BE GAI A/HED/O/ONR/9642/K./159

Archieven van de Gemeente Ichtegem 02/05/1991 - 02/05/1991

Brief van het Kadaster Controle Torhout betreffende een grondruil tussen het gemeentebestuur en de Gewestelijke Landmaatschappij 'Onze Woning' in de Dr. Bruwierlaan, 1988.

BE GAI A/HED/O/ONR/P.B./4628

Archieven van de Gemeente Ichtegem 27/03/1991 - 27/03/1991

Akte van aankoop van onroerend goed voor de aanleg van een moerriool in de Rozendaalweg.

BE GAI A/HED/O/ONR/P.B./84

Archieven van de Gemeente Ichtegem 19/03/1991 - 08/04/1991

Dossier betreffende de aankoop van een onroerend goed in de Bruggestraat ter bestrijding van de kansarmoede, 1991.

BE GAI A/HED/O/ONR/P.B./5557

Archieven van de Gemeente Ichtegem 18/03/1991 - 08/08/1991

Dossier betreffende kosteloze grondafstand in de Ganzestraat.

BE GAI A/HED/O/ONR/P.B./3533

Archieven van de Gemeente Ichtegem 12/03/1991 - 03/07/1991

Akte van afstand van onroerend goed in de Ganzestraat.

BE GAI A/HED/O/ONR/P.B./139

Archieven van de Gemeente Ichtegem 12/03/1991 - 27/03/1991

Dossier betreffende het plaatsen van bijkomende lichtpunten voor openbare verlichting, 1991.

BE GAI A/HED/O/ONR/P.B./9040

Archieven van de Gemeente Ichtegem 06/03/1991 - 06/03/1991

Akte van afstand van onroerend goed in de Katteburgstraat en Zeemeeuwstraat.

BE GAI A/HED/O/ONR/P.B./137

Archieven van de Gemeente Ichtegem 14/02/1991 - 27/02/1991
Resultaten per pagina: 10 25 50 100

Vragen over Probat?

Contacteer de Provinciale Archiefdienst:

[email protected]

© 2009 Provincie West-Vlaanderen  |  Legal Disclaimer  Erkend Cultureel Archief