Zoekopdracht verfijnen

Periode
select
select
select

Legende

 • Archief
 • Deelarchief
 • Reeks
 • Deelreeks
 • Bestanddeel
 • Afficheverzameling
 • Compactdiscverzameling
 • Filmverzameling
 • Fotoverzameling
 • Gedrukte collecties
 • Gelegenheidsdrukwerk
 • Audioverzameling
 • Handbibliotheek
 • Kaart- en planverzameling
 • Voorwerpenverzameling
Resultaten per pagina: 10 25 50 100
Titel
Archiefnummer
Locatie Periode

Onroerende goederen

BE GAI A/HED/O/ONR

Archieven van de Gemeente Ichtegem 01/01/1977 - heden
965 beschrijvingen
Sorteer op datum | archief
Titel
Archiefnummer
  Locatie Periode

Akte van aankoop van onroerend goed voor de verbreding van de Kattebrugstraat.

BE GAI A/HED/O/ONR/P.B./69

Archieven van de Gemeente Ichtegem 26/09/1996 - 26/09/1996

Dossier betreffende het plaatsen van een alarmsysteem in beide gemeentehuizen, 1996.

BE GAI A/HED/O/ONR/P.B./5679

Archieven van de Gemeente Ichtegem 12/09/1996 - 08/09/1997

Dossier betreffende de aanleg van voetpaden in de verkaveling Zandstraat, 1996.

BE GAI A/HED/O/ONR/P.B./5925

Archieven van de Gemeente Ichtegem 07/09/1996 - 07/10/1996

Akte van aankoop van onroerend goed voor de realisatie van een administratief centrum.

BE GAI A/HED/O/ONR/P.B./183

Archieven van de Gemeente Ichtegem 05/09/1996 - 01/10/1996

Brief van Daniël Delaere en G. Verplancke betreffende het jaarlijks scheren van de hagen rond de Sint-Gabriëlkerk op de Engel, 1996.

BE GAI A/HED/O/ONR/P.B./6373

Archieven van de Gemeente Ichtegem 26/08/1996 - 09/09/1996

Bundel betreffende verbeteringswerken aan landbouwwegen, 1996-2002.

BE GAI A/HED/O/ONR/P.B./4513

Archieven van de Gemeente Ichtegem 05/08/1996 - 11/09/2002

Dossier betreffende aankoop van onroerend goed voor de verbreding van de Kattebrugstraat.

BE GAI A/HED/O/ONR/P.B./2955

Archieven van de Gemeente Ichtegem 26/06/1996 - 28/01/1997

Dossier betreffende de concessieovereenkomst tussen het gemeentebestuur en Karine Sanders voor de organisatie van een boerenmarkt op zaterdagmorgen op de Eernegemmarkt, 05 mei 1996.

BE GAI A/HED/O/ONR/P.B./5847

Archieven van de Gemeente Ichtegem 09/05/1996 - 09/05/1996

Akte van aankoop van onroerend goed in het kader van de aanleg van het kruispunt op de Moerdijk.

BE GAI A/HED/O/ONR/P.B./50

Archieven van de Gemeente Ichtegem 25/04/1996 - 13/05/1996

Brief van de Vlaamse Milieumaatschappij betreffende de uitbouw van het rioolstelsel in de verkavelingen BPA Engel en BPA Bekegem Centrum, 1996.

BE GAI A/HED/O/ONR/P.B./5928

Archieven van de Gemeente Ichtegem 25/03/1996 - 10/05/1996

Dossier betreffende aankoop van onroerend goed voor heraanleg van het kruispunt op de Moerdijk.

BE GAI A/HED/O/ONR/P.B./2947

Archieven van de Gemeente Ichtegem 25/03/1996 - 09/09/1996

Dossier betreffende de aankoop van een woonhuis in Bekegem voor de plaatselijke jeugdwerking, 1996.

BE GAI A/HED/O/ONR/P.B./9662

Archieven van de Gemeente Ichtegem 22/03/1996 - 13/09/1996

Dossier betreffende aankoop van onroerend goed bestaande uit grondoverschotten in de Processiestraat door de aanleg van de Zedelgemsesteenweg.

BE GAI A/HED/O/ONR/P.B./2950

Archieven van de Gemeente Ichtegem 20/03/1996 - 09/05/1996

Dossier betreffende de afstand van grond dienstig als wegenis in de verkaveling De Engel.

BE GAI A/HED/O/ONR/P.B./2924

Archieven van de Gemeente Ichtegem 04/03/1996 - 16/01/2001

Akte van aankoop van onroerend goed in de Engelstraat.

BE GAI A/HED/O/ONR/P.B./245

Archieven van de Gemeente Ichtegem 22/02/1996 - 11/03/1996

Briefwisseling tussen Roger Wastijn-Gossé en het gemeentebestuur betreffende de verbreding van de Kerkhofstraat.

BE GAI A/HED/O/ONR/P.B./2949

Archieven van de Gemeente Ichtegem 27/12/1995 - 09/01/1996

Dossier betreffende onteigeningen voor verbreding van de Katteburgstraat, 1996.

BE GAI A/HED/O/ONR/P.B./4928

Archieven van de Gemeente Ichtegem 22/12/1995 - 22/01/1996

Dossier betreffende de afstand van grond dienstig als openbaar domein in de Josué Duponlaan.

BE GAI A/HED/O/ONR/P.B./2923

Archieven van de Gemeente Ichtegem 12/12/1995 - 29/05/2000

Dossier betreffende de verklaring van openbaar belang van de zijstraat van de Aartrijkestraat, zijstraat van de Meersenstraat en zijstraat van de Ganzestraat.

BE GAI A/HED/O/ONR/P.B./2764

Archieven van de Gemeente Ichtegem 26/10/1995 - 26/10/1995

Dossier betreffende problemen met afwatering op verschillende locaties, 1995-2003.

BE GAI A/HED/O/ONR/P.B./4301

Archieven van de Gemeente Ichtegem 14/09/1995 - 19/09/2003

Dossier betreffende aankoop van onroerend goed in de Bruggestraat voor aanleg van een parking.

BE GAI A/HED/O/ONR/P.B./2954

Archieven van de Gemeente Ichtegem 25/08/1995 - 23/10/1996

Liggingsplan van de verkaveling De Engel, deel van het BPA De Engel, 1995. Bestaande en ontworpen toestand. Schaal 1/5000.

BE GAI A/HED/O/ONR/K./105

Archieven van de Gemeente Ichtegem 22/08/1995 - 22/08/1995

Akkoord betreffende publieke erfdienstbaarheid van doorgang op een zijstraat van de Mexicostraat.

BE GAI A/HED/O/ONR/P.B./63

Archieven van de Gemeente Ichtegem 14/07/1995 - 14/07/1995

Briefwisseling betreffende de verklaring van openbaar belang van de Ganzestraat met Paul Teughels.

BE GAI A/HED/O/ONR/P.B./2765

Archieven van de Gemeente Ichtegem 03/07/1995 - 26/10/1995

Akte van aankoop van onroerend goed in het kader van de verbreding van de Kerkhofstraat.

BE GAI A/HED/O/ONR/P.B./51

Archieven van de Gemeente Ichtegem 23/06/1995 - 11/07/1995

Dossier betreffende de aankoop van het kloostergebouw in Eernegem voor de realisatie van een administratief centrum, 1995-1996.

BE GAI A/HED/O/ONR/P.B./5553

Archieven van de Gemeente Ichtegem 26/05/1995 - 05/09/1996

Dossier betreffende het afsluiten van een gedeelte van een openbare weg door een particulier en uitvoeren van niet-vergunde werken.

BE GAI A/HED/O/ONR/P.B./2927

Archieven van de Gemeente Ichtegem 09/05/1995 - 24/10/1996

Akte van aankoop van onroerend goed op de Markt.

BE GAI A/HED/O/ONR/P.B./248

Archieven van de Gemeente Ichtegem 20/04/1995 - 15/05/1995

Dossier betreffende de verwerving van een stuk grond op de hoek van de Kerkhofstraat voor de verbreding van het wegdek, 1995.

BE GAI A/HED/O/ONR/P.B./9672

Archieven van de Gemeente Ichtegem 16/03/1995 - 16/03/1995

Dossier betreffende een totaaloplossing met duurzaam karakter voor de wateroverlastproblemen in het centrum van Ichtegem, 1995. Toegevoegd punt aan de gemeenteraad op voorstel van W.I.T.

BE GAI A/HED/O/ONR/P.B./4510

Archieven van de Gemeente Ichtegem 03/03/1995 - 16/03/1995

Brief van pastoor André Foulon betreffende de slagboom aan de parking van de Sint-Medarduskerk in Eernegem, 1995.

BE GAI A/HED/O/ONR/P.B./6371

Archieven van de Gemeente Ichtegem 23/01/1995 - 26/01/1995

Dossier betreffende de aankoop van een woon- en handelshuis op de Markt voor de voor- en naschoolse kinderopvang, 1995.

BE GAI A/HED/O/ONR/P.B./9664

Archieven van de Gemeente Ichtegem 20/01/1995 - 15/05/1995

Akkoord betreffende publieke erfdienstbaarheid van doorgang op een zijstraat van de Mexicostraat.

BE GAI A/HED/O/ONR/P.B./64

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1994 - 1995

Bundel betreffende besparingen op de energie in de gebouwen van gemeente en OCMW, 1994-2011.

BE GAI A/HED/O/ONR/P.B./5834

Archieven van de Gemeente Ichtegem 03/12/1994 - 26/05/2011

Dossier betreffende aankoop van onroerend goed voor de verbreding van de Kerkhofstraat.

BE GAI A/HED/O/ONR/P.B./2948

Archieven van de Gemeente Ichtegem 30/11/1994 - 16/03/1995

Briefwisseling betreffende de afsluitingen van de door Robert Lagae verkochte gronden voor het containerpark, 1994.

BE GAI A/HED/O/ONR/P.B./4626

Archieven van de Gemeente Ichtegem 29/11/1994 - 01/12/1994

Dossier betreffende inlijving van de stationspleinen in Eernegem en Ichtegem in het openbaar domein, 1994.

BE GAI A/HED/O/ONR/P.B./9027

Archieven van de Gemeente Ichtegem 19/09/1994 - 19/09/1994

Akte van aankoop van onroerend goed in de Bruggestraat.

BE GAI A/HED/O/ONR/P.B./249

Archieven van de Gemeente Ichtegem 19/08/1994 - 09/09/1994

Brief betreffende de onteigening in de Sint-Bertinuslaan voor riool- en wegenwerken na verkoop door de oorspronkelijke eigenaars, 1994.

BE GAI A/HED/O/ONR/P.B./9670

Archieven van de Gemeente Ichtegem 16/08/1994 - 16/08/1994

Akkoord betreffende publieke erfdienstbaarheid van doorgang op een zijstraat van de Zuidstraat.

BE GAI A/HED/O/ONR/P.B./61

Archieven van de Gemeente Ichtegem 05/1994 - 30/06/1994

Brief van de Vriendenkring Gemeenteschool afdeling Ichtegem betreffende het openstellen van de kerkwegel tussen de Sportlaan en de Engelstraat, 1994.

BE GAI A/HED/O/ONR/P.B./5952

Archieven van de Gemeente Ichtegem 26/05/1994 - 10/06/1994

Akkoord betreffende publieke erfdienstbaarheid van doorgang op een zijstraat van de Zuidstraat.

BE GAI A/HED/O/ONR/P.B./60

Archieven van de Gemeente Ichtegem 16/05/1994 - 30/06/1994

Akkoord betreffende publieke erfdienstbaarheid van doorgang op een zijstraat van de Mexicostraat.

BE GAI A/HED/O/ONR/P.B./65

Archieven van de Gemeente Ichtegem 10/05/1994 - 10/05/1994

Akkoord betreffende publieke erfdienstbaarheid van doorgang op een zijstraat van de Mexicostraat.

BE GAI A/HED/O/ONR/P.B./66

Archieven van de Gemeente Ichtegem 10/05/1994 - 10/05/1994

Akkoord betreffende publieke erfdienstbaarheid van doorgang op een zijstraat van de Vinkensveldstraat.

BE GAI A/HED/O/ONR/P.B./59

Archieven van de Gemeente Ichtegem 09/05/1994 - 30/06/1994

Dossier betreffende verklaring van openbaar belang van een zijstraat van de Mitswegestraat.

BE GAI A/HED/O/ONR/P.B./29263

Archieven van de Gemeente Ichtegem 05/05/1994 - 30/06/1994

Dossier betreffende verkoop van onroerend goed in de Koekelarestraat. Huis Dekeyser.

BE GAI A/HED/O/ONR/P.B./3521

Archieven van de Gemeente Ichtegem 20/04/1994 - 18/07/1994

Dossier betreffende het polyvalent centrum "De Kouter" Bekegem en omgeving, 1994-2000. Leggen van parket, bouwen van een afzonderlijk gebouw voor VK Bekegem en bouw van een bijkomende bergruimte.

BE GAI A/HED/O/ONR/P.B./5830

Archieven van de Gemeente Ichtegem 18/04/1994 - 10/02/2000

Plan van aankoop van onroerend goed voor uitbreiding van het containerpark, 1994.

BE GAI A/HED/O/ONR/9665/K./169

Archieven van de Gemeente Ichtegem 09/03/1994 - 09/03/1994

Plan van aankoop van onroerend goed voor uitbreiding van het containerpark, 1994.

BE GAI A/HED/O/ONR/9665/K./170

Archieven van de Gemeente Ichtegem 09/03/1994 - 09/03/1994
Resultaten per pagina: 10 25 50 100

Vragen over Probat?

Contacteer de Provinciale Archiefdienst:

[email protected]

© 2009 Provincie West-Vlaanderen  |  Legal Disclaimer  Erkend Cultureel Archief