Zoekopdracht verfijnen

Periode
select
select
select

Legende

 • Archief
 • Deelarchief
 • Reeks
 • Deelreeks
 • Bestanddeel
 • Afficheverzameling
 • Compactdiscverzameling
 • Filmverzameling
 • Fotoverzameling
 • Gedrukte collecties
 • Gelegenheidsdrukwerk
 • Audioverzameling
 • Handbibliotheek
 • Kaart- en planverzameling
 • Voorwerpenverzameling
Resultaten per pagina: 10 25 50
1
Titel
Archiefnummer
Locatie Periode

Fiscaliteit - Gemeentebelastingen - Algemeen

BE SAB/ASS/04/04.01.01.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970
45 beschrijvingen
Sorteer op datum | archief
Titel
Archiefnummer
  Locatie Periode

Dossiers betreffende het goedkeuren, wijzigen en verlengen van belastingsreglementen, Op wegenwerken, voetpaden en riolen, 1908-1968.

BE SAB/ASS/04/04.01.01./P.B./440

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Dossiers betreffende het goedkeuren, wijzigen en verlengen van belastingsreglementen, Op de benzinepompen,1952-1968.

BE SAB/ASS/04/04.01.01./P.B./448

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Dossiers betreffende het goedkeuren, wijzigen en verlengen van belastingsreglementen, Op de drijfkracht,1946-1969.

BE SAB/ASS/04/04.01.01./P.B./435

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Dossiers betreffende het goedkeuren, wijzigen en verlengen van belastingsreglementen, Op nachtvergunningen, 1963-1970.

BE SAB/ASS/04/04.01.01./P.B./433

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Dossiers betreffende het goedkeuren, wijzigen en verlengen van belastingsreglementen, Op natuurlijke personen, 1967-1970.

BE SAB/ASS/04/04.01.01./P.B./442

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Dossiers betreffende het goedkeuren, wijzigen en verlengen van belastingsreglementen, Op nieuwe gebouwen, vrijgesteld van onroerende voorheffing, 1935-1966.

BE SAB/ASS/04/04.01.01./P.B./434

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Dossiers betreffende het goedkeuren, wijzigen en verlengen van belastingsreglementen, Op trekdieren, 1944-1966.

BE SAB/ASS/04/04.01.01./P.B./446

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Bundel goedgekeurde reglementen van allerhande gemeentebelastingen, 1935-1970.

BE SAB/ASS/04/04.01.01./P.B./452

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Bundel reglementen e.a. stukken (zoals rollen) van afgeschafte gemeentebelastingen, 1907-1940.

BE SAB/ASS/04/04.01.01./P.B./425

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Bundel reglementeringen en toepassingen van de belasting op aanplakborden en reclamepanelen, 1952-1968.

BE SAB/ASS/04/04.01.01./P.B./464

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Staten van onwaarden, klachten e.d.m. betreffende belastingen, 1932-1942.

BE SAB/ASS/04/04.01.01./P.B./459

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende bezwaren tegen het betalen van belastingen, 1924-1935.

BE SAB/ASS/04/04.01.01./P.B./456

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Bundel aanvragen voor vermindering van allerhande belastingen, 1934-1936.

BE SAB/ASS/04/04.01.01./P.B./462

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Briefwisseling (allerhande) betreffende belastingen en toelagen, 1931-1935.

BE SAB/ASS/04/04.01.01./P.B./458

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Bundel beslissingen betreffende verminderingen, achterstallen en onwaarden van de te betalen gemeentebelastingen door particulieren, 1925-1935.

BE SAB/ASS/04/04.01.01./P.B./457

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Briefwisseling met de provinciale overheid betreffende het overmaken van de kohieren (de uitvoerbaar verklaring), 1958-1971.

BE SAB/ASS/04/04.01.01./P.B./466

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Dossier betreffende de verhoging van de opcentiemen en het verzet van de bevolking daartegen (o.m. een petitie van de katoenarbeiders), 1912.

BE SAB/ASS/04/04.01.01./P.B./454

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Dossiers betreffende het goedkeuren, wijzigen en verlengen van belastingsreglementen, Op het afleveren van identiteitskaarten, 1950-1957.

BE SAB/ASS/04/04.01.01./P.B./438

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Dossiers betreffende het goedkeuren, wijzigen en verlengen van belastingsreglementen, Op het bouwen, 1910-1969.

BE SAB/ASS/04/04.01.01./P.B./441

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Dossiers betreffende het goedkeuren, wijzigen en verlengen van belastingsreglementen, Op het huishoudpersoneel, 1944-1970.

BE SAB/ASS/04/04.01.01./P.B./426

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Dossiers betreffende het goedkeuren, wijzigen en verlengen van belastingsreglementen, Op het leuren, 1922-1967.

BE SAB/ASS/04/04.01.01./P.B./428

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Dossiers betreffende het goedkeuren, wijzigen en verlengen van belastingsreglementen, Opcentiemen van de grondbelasting, 1939-1970.

BE SAB/ASS/04/04.01.01./P.B./437

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Dossiers betreffende het goedkeuren, wijzigen en verlengen van belastingsreglementen, Vergeldingsrecht voor huwelijksplechtigheden, 1946 en 1959

BE SAB/ASS/04/04.01.01./P.B./451

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Dossiers betreffende het invoeren van allerhande gemeentebelastingen (reglementen, aanplakbrieven, enz.), 1829-1928.

BE SAB/ASS/04/04.01.01./P.B./423

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende invorderingen van belastingen langs gerechtelijke weg, 1952-1971.

BE SAB/ASS/04/04.01.01./P.B./465

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Dossier betreffende de anvraag van het gemeentebestuur om een nieuwe belasting te mogen heffen op de winsten van naamloze vennootschappen, 1913-1914.

BE SAB/ASS/04/04.01.01./P.B./455

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Bundel bezwaarschriften en aanvragen tot vermindering of niet-betaling van belastingen, 1933-1941.

BE SAB/ASS/04/04.01.01./P.B./461

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Dossier betreffende het aanbesteden van het drukken van belastings-formulieren, 1956.

BE SAB/ASS/04/04.01.01./P.B./467

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Dossiers betreffende het goedkeuren, wijzigen en verlengen van belastingsreglementen, Op de onbevaarbare waterlopen, 1951-1958.

BE SAB/ASS/04/04.01.01./P.B./427

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Dossiers betreffende het goedkeuren, wijzigen en verlengen van belastingsreglementen, Op de vleeskeuring, 1919-1968.

BE SAB/ASS/04/04.01.01./P.B./447

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Dossiers betreffende het goedkeuren, wijzigen en verlengen van belastingsreglementen, Op het openen van herbergen, 1908-1970.

BE SAB/ASS/04/04.01.01./P.B./432

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Dossiers betreffende het goedkeuren, wijzigen en verlengen van belastingsreglementen, Op het tewerkgesteld personeel, 1946-1970.

BE SAB/ASS/04/04.01.01./P.B./429

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Dossiers betreffende het goedkeuren, wijzigen en verlengen van belastingsreglementen, Op hinderlijke inrichtingen, 1927-1970.

BE SAB/ASS/04/04.01.01./P.B./443

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Dossiers betreffende het goedkeuren, wijzigen en verlengen van belastingsreglementen, Op vertoningen en vermakelijkheden, 1931-1969.

BE SAB/ASS/04/04.01.01./P.B./430

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Dossiers betreffende het goedkeuren, wijzigen en verlengen van belastingsreglementen, Opcentiemen en bijzondere belasting op wedden, lonen en pesioenen, 1924-1939.

BE SAB/ASS/04/04.01.01./P.B./445

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Bundel hulpdagkasboeken van belastingen, 1932-1945.

BE SAB/ASS/04/04.01.01./P.B./460

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Inschrijvingsboek (nschrijvingsregister) van de vervolgingen tegen nalatige belasting-schuldigen, met losse begeleidende stukken, 1951-1957.

BE SAB/ASS/04/04.01.01./P.B./463

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Bundel onderrichtingen, reglementeringen en omzendbrieven betreffende gemeentebelastingen, 1952-1971.

BE SAB/ASS/04/04.01.01./P.B./453

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Dossier betreffende het invoeren van de gemeentebelasting op het bouwen en herbouwen, 1894-1903, 1912.

BE SAB/ASS/04/04.01.01./P.B./424

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Dossiers betreffende het goedkeuren, wijzigen en verlengen van belastingsreglementen, Op de getuigschriften onderworpen aan het zegelrecht, 1952-1968.

BE SAB/ASS/04/04.01.01./P.B./449

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Dossiers betreffende het goedkeuren, wijzigen en verlengen van belastingsreglementen, Op de standplaats van "foorinrichtingen", 1944-1970.

BE SAB/ASS/04/04.01.01./P.B./431

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Dossiers betreffende het goedkeuren, wijzigen en verlengen van belastingsreglementen, Op het ophalen van vuilnis, 1956-1971.

BE SAB/ASS/04/04.01.01./P.B./436

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Dossiers betreffende het goedkeuren, wijzigen en verlengen van belastingsreglementen, Op het vervoer van lijken, 1922-1969.

BE SAB/ASS/04/04.01.01./P.B./439

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Dossiers betreffende het goedkeuren, wijzigen en verlengen van belastingsreglementen, Op voertuigen, 1944-1970.

BE SAB/ASS/04/04.01.01./P.B./450

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Dossiers betreffende het goedkeuren, wijzigen en verlengen van belastingsreglementen, Opcentiemen op de provinciale belasting op rijwielen en honden, 1907-1971.

BE SAB/ASS/04/04.01.01./P.B./444

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend
Resultaten per pagina: 10 25 50
1

Vragen over Probat?

Contacteer de Provinciale Archiefdienst:

[email protected]

© 2009 Provincie West-Vlaanderen  |  Legal Disclaimer  Erkend Cultureel Archief