Zoekopdracht verfijnen

Periode
select
select
select

Legende

 • Archief
 • Deelarchief
 • Reeks
 • Deelreeks
 • Bestanddeel
 • Afficheverzameling
 • Compactdiscverzameling
 • Filmverzameling
 • Fotoverzameling
 • Gedrukte collecties
 • Gelegenheidsdrukwerk
 • Audioverzameling
 • Handbibliotheek
 • Kaart- en planverzameling
 • Voorwerpenverzameling
Resultaten per pagina: 10 25 50 100
1 23»
60 beschrijvingen
Sorteer op datum | archief
Titel
Archiefnummer
  Locatie Periode

Rekeninghe Disch van Clemskerke van de jaere verschenen Baefmisse 1721 en 1722 (fondatie Simonne Gheersens van Meetkerk - eeuwig jaargetijde in de kerk van Klemskerke blz 13)

BE GADH/DH/DH-AR-ER/G.A./47/

Archieven van de Gemeente De Haan 1721 - 1722

Publicatie (placaaert) van Syne Majesteyt tot conservatie van de Duynen ende Zee-dycken

BE GADH/DH/DH-AR-ER/G.A./8/

Archieven van de Gemeente De Haan 01/08/1729 - 01/08/1729

Reglement van policie raeckende de Hengsten binnen den lande van den Vrijen...

BE GADH/DH/DH-AR-ER/G.A./53

Archieven van de Gemeente De Haan 22/02/1764 - 22/02/1764

Ordonnantie van de Keyserinne Douariere en de Koninginne raeckende de Goederen ende Effecten toebehoort hebbende aen de gewesene Jesuiten

BE GADH/DH/DH-AR-ER/G.A./31/

Archieven van de Gemeente De Haan 15/12/1773 - 15/12/1773

Brief verbiedende de visschers van Blanckenberge ancker te legghen ten ende van de Duyne

BE GADH/DH/DH-AR-ER/G.A./35

Archieven van de Gemeente De Haan 02/06/1774 - 02/06/1774

Ordonnantie van de Keyserinne Douariere en de Koninginne raeckende de Goederen ende Effecten toebehoort hebbende aen de gewesene Jesuiten

BE GADH/DH/DH-AR-ER/G.A./31/

Archieven van de Gemeente De Haan 15/09/1775 - 15/09/1773

Edict van de Keyserinne Koninginne raekende de register der doopsels, houwelycken ende begraeffenissen

BE GADH/DH/DH-AR-ER/G.A./42

Archieven van de Gemeente De Haan 06/08/1778 - 06/08/1978

Advertentie: liberen uytvoer te water van de Geerste ofte Sucrioen

BE GADH/DH/DH-AR-ER/G.A./33

Archieven van de Gemeente De Haan 09/09/1778 - 09/09/1778

Ordonnantie van de Keyserinne ende Koninginne raekende het beletten van te collecteren alle soorten van loteryen sonder behoorlyke permissie

BE GADH/DH/DH-AR-ER/G.A./39/

Archieven van de Gemeente De Haan 19/11/1778 - 19/11/1778

Ordonnantie aengaende de pryzen op de zee gedaen en opgebragt in de haeven van Vlaenderen

BE GADH/DH/DH-AR-ER/G.A./30/

Archieven van de Gemeente De Haan 16/12/1778 - 16/12/1778

Declaratie raekende de hauwelyksche belofte van de Militairen

BE GADH/DH/DH-AR-ER/G.A./32/

Archieven van de Gemeente De Haan 15/04/1779 - 15/04/1779

Ordonnantie nopende de herbergen

BE GADH/DH/DH-AR-ER/G.A./27

Archieven van de Gemeente De Haan 21/07/1779 - 21/07/1779

Ordonnantie van haere Majesteit raekende de appelen van de Wysdommen ende andere dispositien ter materie van Policie ende Opper-Voogdyen binne Vlaenderen

BE GADH/DH/DH-AR-ER/G.A./44

Archieven van de Gemeente De Haan 07/08/1779 - 07/08/1779

Extrait conventie tusschen de Keyserinne Koninginne van Hongarie ende van Bohemen en den Alder-Christelijksten Koning

BE GADH/DH/DH-AR-ER/G.A./26

Archieven van de Gemeente De Haan 18/11/1779 - 18/11/1779

Ordonnantie voor de betere perceptie van de regten ende impositien op de wynen in Oost-Vlaanderen

BE GADH/DH/DH-AR-ER/G.A./45

Archieven van de Gemeente De Haan 15/01/1781 - 15/01/1781

Ordonnntie voor de betere perceptie van de regten ende impositien op de wynen in Oost-Vlaanderen

BE GADH/DH/DH-AR-ER/G.A./46

Archieven van de Gemeente De Haan 01/03/1781 - 01/03/1781

Ordonnatie van haere Majesteyt - ordonnerend aen officieren ende soldaeten onder den dienst van vreemde mogendheden, te vertrekken uit het lande op pene van als vagabond gestraft te worden

BE GADH/DH/DH-AR-ER/G.A./41/

Archieven van de Gemeente De Haan 09/03/1781 - 09/03/1781

Edict van den Keyser raekende de dispensatien van houwelyk

BE GADH/DH/DH-AR-ER/G.A./40/

Archieven van de Gemeente De Haan 19/08/1781 - 19/08/1781

tEdict van syne Majesteyt ordonnerdende de Wilde-Verkens in Perken op-te-sluyten

BE GADH/DH/DH-AR-ER/G.A./34

Archieven van de Gemeente De Haan 11/10/1781 - 11/10/1781

Brief collegie Vryen verbiedende eenyder te verblyven buyten de bepaelde ure in de hergberghen

BE GADH/DH/DH-AR-ER/G.A./29

Archieven van de Gemeente De Haan 13/10/1781 - 13/10/1781

Edict van de Keyser over de Onafhankelijkheid van de Religieuse Orders in de Nederlanden, van alle vremde Overheyd

BE GADH/DH/DH-AR-ER/G.A./58/

Archieven van de Gemeente De Haan 28/11/1781 - 28/11/1781

Edict van de Keyzer raekende de Dispensatien van Houwelyk

BE GADH/DH/DH-AR-ER/G.A./57/

Archieven van de Gemeente De Haan 05/12/1781 - 05/12/1781

Reglement van den Keyser nopende de binnenlandse scheepvaert in de Nederlanden

BE GADH/DH/DH-AR-ER/G.A./43

Archieven van de Gemeente De Haan 07/12/1781 - 07/12/1781

Ordonnantie Vrijen... verbodt begaen dieften... kerk- en Disch-meester

BE GADH/DH/DH-AR-ER/G.A./54

Archieven van de Gemeente De Haan 25/05/1782 - 25/05/1782

Declaratie van den Keyser presciberende den tydt op de welcke de Schippers moeten ontlaeden zijn

BE GADH/DH/DH-AR-ER/G.A./36

Archieven van de Gemeente De Haan 06/06/1782 - 06/06/1782
Resultaten per pagina: 10 25 50 100
1 23»

Vragen over Probat?

Contacteer de Provinciale Archiefdienst:

[email protected]

© 2009 Provincie West-Vlaanderen  |  Legal Disclaimer  Erkend Cultureel Archief