Zoekopdracht verfijnen

Periode
select
select
select

Legende

 • Archief
 • Deelarchief
 • Reeks
 • Deelreeks
 • Bestanddeel
 • Afficheverzameling
 • Compactdiscverzameling
 • Filmverzameling
 • Fotoverzameling
 • Gedrukte collecties
 • Gelegenheidsdrukwerk
 • Audioverzameling
 • Handbibliotheek
 • Kaart- en planverzameling
 • Voorwerpenverzameling
Resultaten per pagina: 10 25 50 100
1 2»
60 beschrijvingen
Sorteer op datum | archief
Titel
Archiefnummer
  Locatie Periode

Manifest van de provintie van Vlaenderen

BE GADH/DH/DH-AR-ER/G.A./4

Archieven van de Gemeente De Haan 04/01/1790 - 04/01/1790

Declaratie van den Keyser ende Koning aengaende de Uytvoer van vette ossen ende Koeyen

BE GADH/DH/DH-AR-ER/G.A./15/

Archieven van de Gemeente De Haan 18/10/1787 - 18/10/1787

Bericht vanwegen de intendentie van Brugge

BE GADH/DH/DH-AR-ER/G.A./16/

Archieven van de Gemeente De Haan 30/04/1787 - 30/04/1786

Advertentie: visitatie ende Keuringe van de Hengsten

BE GADH/DH/DH-AR-ER/G.A./11

Archieven van de Gemeente De Haan 1786 - 1786

Edict van den Keyser ende Koninck verbiedende den uytvoer van 't Vlas, Kennip en de rauw ongetwynt Gaeren

BE GADH/DH/DH-AR-ER/G.A./5

Archieven van de Gemeente De Haan 29/11/1786 - 29/11/1786

Instructie volgens dewelke men sig zal hebben te reguleren in de onderzoeken ofte examina der concoursen voor de Nominatie tot de pastorale Beneficien

BE GADH/DH/DH-AR-ER/G.A./2/

Archieven van de Gemeente De Haan 01/07/1786 - 01/07/1786

Edict van den Keyser Vaststellende de noodsaekelykheyd en de forme van het Concours voor alle Pastorele Benefien geen uytgenomen

BE GADH/DH/DH-AR-ER/G.A./52

Archieven van de Gemeente De Haan 16/06/1786 - 16/06/1786

Edict van den Keyser raekende de incompatibiliteyt der Benefien

BE GADH/DH/DH-AR-ER/G.A./51

Archieven van de Gemeente De Haan 14/06/1786 - 14/06/1786

Ordonnantie van de Keyzer om te bereyden eene generaele nieuwe Verdeelinge der Parochien op het Plat land

BE GADH/DH/DH-AR-ER/G.A./59

Archieven van de Gemeente De Haan 29/05/1786 - 29/05/1786

Ordonnantie van den keyser voorschrijvende eene overdragt van alle de enkele Geestelijke Beneficien ende officien, dewelke niet en syn belast met de Zielsorge en geen personele residentie en...

BE GADH/DH/DH-AR-ER/G.A./48/

Archieven van de Gemeente De Haan 27/05/1786 - 27/05/1786

Declaratie van den Keyser raekende de dispensatien der bannen ofte proclamaties van het houwelijk

BE GADH/DH/DH-AR-ER/G.A./18

Archieven van de Gemeente De Haan 27/05/1786 - 27/05/1786

Ordonnantie van den Keyser raekende de ballons ofte Lochttuygen met Vuer, genoemd Montgolfieren

BE GADH/DH/DH-AR-ER/G.A./21

Archieven van de Gemeente De Haan 26/05/1786 - 26/05/1786

Ordonnantie van den Keyser bevelende eene generaele overdragt der Goederen van de Geestelijke 't zy Weirelyke 't zy Reguliere

BE GADH/DH/DH-AR-ER/G.A./19

Archieven van de Gemeente De Haan 22/05/1786 - 22/05/1786

Edict vanden Keyser raekende de processies ende de Jubileen

BE GADH/DH/DH-AR-ER/G.A./17/

Archieven van de Gemeente De Haan 17/05/1786 - 17/05/1786

Declaratie van den Keyser aengaende de onderdaenen van Syne Majecsteyt de welke gaen trouwen buyten 't Land om te ontgaen de Wetten raekende het houwelijk

BE GADH/DH/DH-AR-ER/G.A./20

Archieven van de Gemeente De Haan 13/05/1786 - 13/05/1786

Reglement van policie raeckende de hengsten binnen den lande van de Vryen

BE GADH/DH/DH-AR-ER/G.A./6

Archieven van de Gemeente De Haan 05/03/1786 - 05/03/1786

Declaratie van den Keyser raekende de publicque wegen, straeten, steenwege

BE GADH/DH/DH-AR-ER/G.A./13

Archieven van de Gemeente De Haan 17/02/1786 - 17/02/1786

Edict van den Keyser aengaende de kermissen ofte kerk-wydingen

BE GADH/DH/DH-AR-ER/G.A./14

Archieven van de Gemeente De Haan 11/02/1786 - 11/02/1786

Edict van den Keyser raekende de Waeg-spelen

BE GADH/DH/DH-AR-ER/G.A./1

Archieven van de Gemeente De Haan 09/01/1786 - 09/01/1786

Ordonnantie van syne Majesteyt raekende het inbrengen der Lijsten ende Staeten der Militaire Leveringen

BE GADH/DH/DH-AR-ER/G.A./49/

Archieven van de Gemeente De Haan 09/01/1786 - 05/01/1786

Advertentie ten opzigte van den inbreng van strooy, hooy, e.a.

BE GADH/DH/DH-AR-ER/G.A./9/

Archieven van de Gemeente De Haan 23/11/1785 - 23/11/1785

Publicatie geresolveert in Kamer den 13 augustus 1785, idem 5 november 1785 & idem den 19 september 1785

BE GADH/DH/DH-AR-ER/G.A./7/

Archieven van de Gemeente De Haan 13/08/1785 - 19/09/1785

Lyste van gekeurde hengsten ten jaere 1784

BE GADH/DH/DH-AR-ER/G.A./3/

Archieven van de Gemeente De Haan 1784 - 1784

Lyste van de gekeurde hengsten voor den jaere 1784

BE GADH/DH/DH-AR-ER/G.A./23/

Archieven van de Gemeente De Haan 1784 - 1784

Bekendmaking dat dhr Guillaume Demanet, chirurgyn en Steensnyder, operatien zal doen binnen de stadt Gent

BE GADH/DH/DH-AR-ER/G.A./56/

Archieven van de Gemeente De Haan 08/10/1784 - 08/10/1784

Bekendmaecking nopende het reglement van de Disch

BE GADH/DH/DH-AR-ER/G.A./24/

Archieven van de Gemeente De Haan 29/03/1784 - 29/03/1784

Edict van den Keyser raekende de provisien van 't Hof Van Roomen

BE GADH/DH/DH-AR-ER/G.A./25

Archieven van de Gemeente De Haan 24/11/1783 - 24/11/1783

Ordonnantie van den Keyser ende Koninck ter aenmoediging van Visscherye des gezouten Visch

BE GADH/DH/DH-AR-ER/G.A./22

Archieven van de Gemeente De Haan 09/09/1783 - 09/09/1783

Declaratie van syne majesteyt raekende de pointingen van de Schoolf-rechten

BE GADH/DH/DH-AR-ER/G.A./28

Archieven van de Gemeente De Haan 22/07/1783 - 22/07/1783

Publicatie betaelingen van de AMenden raekende Policie der hengster

BE GADH/DH/DH-AR-ER/G.A./12

Archieven van de Gemeente De Haan 09/04/1783 - 09/04/1783

Publicatie aanveert in pensioen den persoon Sr Guillaume Demanet, meester Chirugyn ende Steen- Snyder

BE GADH/DH/DH-AR-ER/G.A./10

Archieven van de Gemeente De Haan 1782 - 1785

Brief Collegie Vrijen - tot beletten de soldaten van den Staeten-Generael hier niet langer te mogen ophouden als den tyd daarby geprescribeerd

BE GADH/DH/DH-AR-ER/G.A./50

Archieven van de Gemeente De Haan 24/12/1782 - 24/12/1782

Waerschouwinge voor persoone gearresteert door de militairen - pooging om te vlugten ofte te ontsnappen

BE GADH/DH/DH-AR-ER/G.A./38/

Archieven van de Gemeente De Haan 18/09/1782 - 18/09/1782

Brief verbiedende van eyken en andere wissen uyt de bosschen en plantagien te kappen

BE GADH/DH/DH-AR-ER/G.A./37

Archieven van de Gemeente De Haan 19/06/1782 - 19/06/1782

Ordonnantie op het houden van honden

BE GADH/DH/DH-AR-ER/G.A./55/

Archieven van de Gemeente De Haan 08/06/1782 - 08/06/1782

Declaratie van den Keyser presciberende den tydt op de welcke de Schippers moeten ontlaeden zijn

BE GADH/DH/DH-AR-ER/G.A./36

Archieven van de Gemeente De Haan 06/06/1782 - 06/06/1782

Ordonnantie Vrijen... verbodt begaen dieften... kerk- en Disch-meester

BE GADH/DH/DH-AR-ER/G.A./54

Archieven van de Gemeente De Haan 25/05/1782 - 25/05/1782

Reglement van den Keyser nopende de binnenlandse scheepvaert in de Nederlanden

BE GADH/DH/DH-AR-ER/G.A./43

Archieven van de Gemeente De Haan 07/12/1781 - 07/12/1781

Edict van de Keyzer raekende de Dispensatien van Houwelyk

BE GADH/DH/DH-AR-ER/G.A./57/

Archieven van de Gemeente De Haan 05/12/1781 - 05/12/1781

Edict van de Keyser over de Onafhankelijkheid van de Religieuse Orders in de Nederlanden, van alle vremde Overheyd

BE GADH/DH/DH-AR-ER/G.A./58/

Archieven van de Gemeente De Haan 28/11/1781 - 28/11/1781

Brief collegie Vryen verbiedende eenyder te verblyven buyten de bepaelde ure in de hergberghen

BE GADH/DH/DH-AR-ER/G.A./29

Archieven van de Gemeente De Haan 13/10/1781 - 13/10/1781

tEdict van syne Majesteyt ordonnerdende de Wilde-Verkens in Perken op-te-sluyten

BE GADH/DH/DH-AR-ER/G.A./34

Archieven van de Gemeente De Haan 11/10/1781 - 11/10/1781

Edict van den Keyser raekende de dispensatien van houwelyk

BE GADH/DH/DH-AR-ER/G.A./40/

Archieven van de Gemeente De Haan 19/08/1781 - 19/08/1781

Ordonnatie van haere Majesteyt - ordonnerend aen officieren ende soldaeten onder den dienst van vreemde mogendheden, te vertrekken uit het lande op pene van als vagabond gestraft te worden

BE GADH/DH/DH-AR-ER/G.A./41/

Archieven van de Gemeente De Haan 09/03/1781 - 09/03/1781

Ordonnntie voor de betere perceptie van de regten ende impositien op de wynen in Oost-Vlaanderen

BE GADH/DH/DH-AR-ER/G.A./46

Archieven van de Gemeente De Haan 01/03/1781 - 01/03/1781

Ordonnantie voor de betere perceptie van de regten ende impositien op de wynen in Oost-Vlaanderen

BE GADH/DH/DH-AR-ER/G.A./45

Archieven van de Gemeente De Haan 15/01/1781 - 15/01/1781

Extrait conventie tusschen de Keyserinne Koninginne van Hongarie ende van Bohemen en den Alder-Christelijksten Koning

BE GADH/DH/DH-AR-ER/G.A./26

Archieven van de Gemeente De Haan 18/11/1779 - 18/11/1779

Ordonnantie van haere Majesteit raekende de appelen van de Wysdommen ende andere dispositien ter materie van Policie ende Opper-Voogdyen binne Vlaenderen

BE GADH/DH/DH-AR-ER/G.A./44

Archieven van de Gemeente De Haan 07/08/1779 - 07/08/1779

Ordonnantie nopende de herbergen

BE GADH/DH/DH-AR-ER/G.A./27

Archieven van de Gemeente De Haan 21/07/1779 - 21/07/1779

Declaratie raekende de hauwelyksche belofte van de Militairen

BE GADH/DH/DH-AR-ER/G.A./32/

Archieven van de Gemeente De Haan 15/04/1779 - 15/04/1779
Resultaten per pagina: 10 25 50 100
1 2»

Vragen over Probat?

Contacteer de Provinciale Archiefdienst:

[email protected]

© 2009 Provincie West-Vlaanderen  |  Legal Disclaimer  Erkend Cultureel Archief