Zoekopdracht verfijnen

Periode
select
select
select

Legende

 • Archief
 • Deelarchief
 • Reeks
 • Deelreeks
 • Bestanddeel
 • Afficheverzameling
 • Compactdiscverzameling
 • Filmverzameling
 • Fotoverzameling
 • Gedrukte collecties
 • Gelegenheidsdrukwerk
 • Audioverzameling
 • Handbibliotheek
 • Kaart- en planverzameling
 • Voorwerpenverzameling
Resultaten per pagina: 10 25 50 100
6423 beschrijvingen
Sorteer op datum | archief
Titel
Archiefnummer
  Locatie Periode

Bundel begrotingen en rekeningen met bewijsstukken van gemeentebestuur en Commissie van Openbare Onderstand

BE SAB/LIS/B02/02/P.B./180

Archieven van de Stad Brugge 1969 - 1969

Bundel bouwvergunningen

BE SAB/LIS/B11/02/P.B./568

Archieven van de Stad Brugge 1969 - 1969

Plan (voorontwerp) van het gewestplan Brugge-Oostkust

BE SAB/LIS/B11/02/P.B./542

Archieven van de Stad Brugge 1969 - 1971

Rekening met bewijsstukken

BE SAB/LIS/B08/05/P.B./462

Archieven van de Stad Brugge 1969 - 1969

Briefwisseling betreffende verkiezing van leden der orde der geneesheren

BE SAB/LIS/B19/P.B./883

Archieven van de Stad Brugge 1969 - 1969

Kaarten betr. de fusie met Brugge

BE SAB/KOO/20/P.B./814

Archieven van de Stad Brugge 1969 - 1970

Begroting en rekening

BE SAB/KOO/07/05/P.B./523

Archieven van de Stad Brugge 1969 - 1969

Dossiers Bouwvergunningsdossiers

BE SAB/KOO/10/02/P.B./598

Archieven van de Stad Brugge 1969 - 1970

Register van de geboorte, huwelijks- en overlijdensakten

BE SAB/KOO/05/P.B./415

Archieven van de Stad Brugge 1969 - 1969

Vergunningen van hinderlijke, gevaarlijke en ongezonde inrichtingen 1ste en 2de klas

BE SAB/ASS/10/04./P.B./1006

Archieven van de Stad Brugge 1969 - 1969

Bundel betr. ontslagaanvraag en kandidaatstellingen voor de betrekking van werkster van de gemeenteschool

BE SAB/KOO/01/09/P.B./97

Archieven van de Stad Brugge 1969 - onbekend

Dossiers betr. fusie met Brugge, met verslag over de administratie van de gemeente en lijst met de straatnamen

BE SAB/KOO/01/10/P.B./101

Archieven van de Stad Brugge 1969 - 1970

Begrotingen van de gemeente

BE SAB/KOO/02/01/P.B./146

Archieven van de Stad Brugge 1969 - onbekend

Rekening van de gemeente

BE SAB/KOO/02/01/P.B./162

Archieven van de Stad Brugge 1969 - onbekend

Notulen van de gemeenteraad

BE SAB/STK/01/D/P.B./27

Archieven van de Stad Brugge 22/12/1969 - 14/12/1970

Notulen van het College vn Burgemeester en Schepenen

BE SAB/LIS/B01/04/P.B./39

Archieven van de Stad Brugge 08/08/1969 - 31/12/1970

Notulen van de Gemeenteraad

BE SAB/DUD/B01/02/P.B./13

Archieven van de Stad Brugge 15/01/1969 - 23/12/1970

Bewijsstukken bij de rekening.

BE SAB/DUD/B02/02/P.B./118

Archieven van de Stad Brugge 1968 - 1968

Registers van de geboorten, huwelijks- en overlijdensakten

BE SAB/DUD/B06/P.B./231

Archieven van de Stad Brugge 1968 - 1968

Bundel Bouwvergunningsdossiers

BE SAB/DUD/B11/01/P.B./317

Archieven van de Stad Brugge 1968 - 1968

Bundel politieverslagen van overtredingen en verhoren

BE SAB/ASS/09/04./P.B./936

Archieven van de Stad Brugge 1968 - 1968

Register van de geboorte- huwelijks- en overlijdensakten.

BE SAB/ASS/05/02./P.B./556

Archieven van de Stad Brugge 1968 - 1968

Stukken betreffende het verlenen van subsidies aan allerhande verenigingen en werkingen (socio-cultureel, jeugd, sport, bibliotheken), bevat informatie over het plaatselijk verenigingsleven zoals...

BE SAB/ASS/13/01./P.B./1320

Archieven van de Stad Brugge 1968 - 1968

Register van door het College van Burgemeester en Schepenen afgeleverde bouwvergunningen

BE SAB/KOO/10/02/P.B./605

Archieven van de Stad Brugge 1968 - 1971

Dossier betr. weg- en rioleringswerken Bruggesteenweg

BE SAB/KOO/10/06/P.B./622

Archieven van de Stad Brugge 1968 - 1969

Begrotingen en rekeningen met bewijsstukken

BE SAB/KOO/07/05/P.B./522

Archieven van de Stad Brugge 1968 - 1968

Bundel betr. lager onderwijs: omzendbrieven aan de ouders

BE SAB/KOO/13/01/P.B./689

Archieven van de Stad Brugge 1968 - onbekend

Rekeningen van de gemeente met bewijsstukken

BE SAB/KOO/02/01/P.B./161

Archieven van de Stad Brugge 1968 - onbekend

Begrotingen van de gemeente

BE SAB/KOO/02/01/P.B./145

Archieven van de Stad Brugge 1968 - onbekend

Vergunningen van hinderlijke, gevaarlijke en ongezonde inrichtingen 1ste en 2de klas

BE SAB/ASS/10/04./P.B./1005

Archieven van de Stad Brugge 1968 - 1968

Jaarverslagen

BE SAB/KOO/01/02/P.B./2

Archieven van de Stad Brugge 1968 - 1970

Register van de geboorte, huwelijks- en overlijdensakten

BE SAB/KOO/05/P.B./414

Archieven van de Stad Brugge 1968 - 1968

Bundel bewijzen van verblijfsverandering (naar Koolkerke) gericht aan de ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Koolkerke

BE SAB/KOO/05/P.B./427

Archieven van de Stad Brugge 1968 - 1970

Bundel bouwvergunningen

BE SAB/LIS/B11/02/P.B./567

Archieven van de Stad Brugge 1968 - 1968

Bundel begrotingen en rekeningen met bewijsstukken van gemeentebestuur en Commissie van Openbare Onderstand

BE SAB/LIS/B02/02/P.B./179

Archieven van de Stad Brugge 1968 - 1968

Bundel adresveranderingen binnen de gemeente

BE SAB/LIS/B07/02/P.B./376

Archieven van de Stad Brugge 1968 - 1968

Uittreksels en minuten van de beraadslagingen (onder meer bouwvergunningen) van het College van Burgemeester en Schepenen

BE SAB/STK/01/D/P.B./48

Archieven van de Stad Brugge 1968 - 1968

Stukken betreffende de huur van 2 bergplaatsen voor het archief

BE SAB/STK/01/A/P.B./5

Archieven van de Stad Brugge 1968 - 1968

Bewijsstukken .

BE SAB/STK/02/C/P.B./214

Archieven van de Stad Brugge 1968 - 1968

Grootboek van de gemeenteontvanger

BE SAB/STK/02/D/P.B./299

Archieven van de Stad Brugge 1968 - 1968

Grootboek van uitgaven en ontvangsten van de secretaris

BE SAB/STK/02/D/P.B./328

Archieven van de Stad Brugge 1968 - 1968

Dossiers over de aankoop van een vrachtwagen en een bestelwagen voor de technische dienst

BE SAB/STK/03/P.B./383

Archieven van de Stad Brugge 1968 - 1969

Register van geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten

BE SAB/STK/06/B/P.B./596

Archieven van de Stad Brugge 1968 - 1968

Akten (minuten van) van geboorten, huwelijken en overlijdens

BE SAB/STK/06/C/P.B./615

Archieven van de Stad Brugge 1968 - 1970

Bewijsstukken van verblijfsverandering: inschrijvingen

BE SAB/STK/07/E/P.B./706

Archieven van de Stad Brugge 1968 - 1968

Bewijsstukken van verblijfsverandering: afschrijvingen

BE SAB/STK/07/E/P.B./742

Archieven van de Stad Brugge 1968 - 1968

Dossiers betreffende gewetensbezwaarden

BE SAB/STK/10/C/P.B./947

Archieven van de Stad Brugge 1968 - 1970

Vergunningen van grond voor het kerkhof van Sint-Kruis

BE SAB/STK/18/A.02/P.B./1558

Archieven van de Stad Brugge 1968 - 1970

Dossiers betreffende aanvragen om lichtreclame en reclameborden te plaatsen

BE SAB/STK/17/D/P.B./1544

Archieven van de Stad Brugge 1968 - 1970

Briefwisseling , statuten en verslagen van de culturele raad

BE SAB/STK/15/G/P.B./1483

Archieven van de Stad Brugge 1968 - 1970

Stukken betreffende culturele activiteiten, sport en verenigingen in Sint-Kruis (correspondentie, affiches en krantenknipsels)

BE SAB/STK/15/G/P.B./1484

Archieven van de Stad Brugge 1968 - 1970

Stukken betreffende internationale studiebeurzen en uitwisselingsprogramma's International Scholarships - American Field Service in Belgium

BE SAB/STK/15/E/P.B./1469

Archieven van de Stad Brugge 1968 - 1970

Dossiers betreffende hinderlijke inrichtingen 2de klasse

BE SAB/STK/14/E/P.B./1402

Archieven van de Stad Brugge 1968 - 1969

Aanvraag van een particulier tot het plaatsen van een septische pot

BE SAB/STK/11/C/P.B./1177

Archieven van de Stad Brugge 1968 - 1968

Dossiers van bouwvergunningen, nummers 4318-4347

BE SAB/STK/11/C/P.B./1139

Archieven van de Stad Brugge 1968 - 1968

Dossiers van bouwvergunningen, nummers 4348-4375

BE SAB/STK/11/C/P.B./1140

Archieven van de Stad Brugge 1968 - 1968

Dossiers van bouwvergunningen, nummers 4376-4400

BE SAB/STK/11/C/P.B./1141

Archieven van de Stad Brugge 1968 - 1968

Dossiers van bouwvergunningen, nummers 4401-4415

BE SAB/STK/11/C/P.B./1142

Archieven van de Stad Brugge 1968 - 1969

Dossier betreffende de onthulling van een nieuw oorlogsmonument

BE SAB/STK/20/B.01/P.B./1623

Archieven van de Stad Brugge 1968 - 1968

Briefwisseling betreffende de doortocht van een fakkeltocht Fakkel der zee

BE SAB/STK/20/C/P.B./1675

Archieven van de Stad Brugge 1968 - 1968

Briefwisseling betreffende het West-Vlaams kampioenschap ponywedrennen op de hoeve 't Vaeghevier

BE SAB/STK/20/D/P.B./1694

Archieven van de Stad Brugge 1968 - 1968

Briefwisseling betreffende de kandidatuur van W. Vergison tot deelname aan de Olympische Spelen in Mexico

BE SAB/STK/20/D/P.B./1695

Archieven van de Stad Brugge 1968 - 1968

Dossier betreffende vinkenzettingen

BE SAB/STK/20/D/P.B./1691

Archieven van de Stad Brugge 1968 - 1971

Dagboek en kasboek

BE SAB/STK/02/D/P.B./244

Archieven van de Stad Brugge 31/10/1968 - 30/04/1970

Notulen van de zittingen van het college van Burgemeester en Schepenen

BE SAB/KOO/01/04/P.B./19

Archieven van de Stad Brugge 27/05/1968 - 28/12/1970

Notulen van het College van Burgemeester en Schepenen

BE SAB/STK/01/D/P.B./39

Archieven van de Stad Brugge 03/05/1968 - 31/12/1970

Uittreksels en minuten van de beraadslagingen (onder meer bouwvergunningen) van het College van Burgemeester en Schepenen

BE SAB/STK/01/D/P.B./47

Archieven van de Stad Brugge 1967 - 1967

Bewijsstukken .

BE SAB/STK/02/C/P.B./213

Archieven van de Stad Brugge 1967 - 1967

Grootboek van uitgaven en ontvangsten van de secretaris

BE SAB/STK/02/D/P.B./327

Archieven van de Stad Brugge 1967 - 1967

Grootboek van de gemeenteontvanger

BE SAB/STK/02/D/P.B./298

Archieven van de Stad Brugge 1967 - 1967

Kasboek (hulpkasboek) van de ontvangen gemeentebelastingen

BE SAB/STK/04/B.01/P.B./427

Archieven van de Stad Brugge 1967 - 1970

Dossier over het bouwen van bejaardenwoningen

BE SAB/STK/08/D/P.B./804

Archieven van de Stad Brugge 1967 - 1967

Bewijsstukken van verblijfsverandering: afschrijvingen

BE SAB/STK/07/E/P.B./741

Archieven van de Stad Brugge 1967 - 1967

Bewijsstukken van verblijfsverandering: inschrijvingen

BE SAB/STK/07/E/P.B./704

Archieven van de Stad Brugge 1967 - 1967

Bewijsstukken van verblijfsverandering: inschrijvingen

BE SAB/STK/07/E/P.B./705

Archieven van de Stad Brugge 1967 - 1968

Register van geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten

BE SAB/STK/06/B/P.B./595

Archieven van de Stad Brugge 1967 - 1967

Dossier betreffende oprichting en werking van de jeugdraad

BE SAB/STK/20/D/P.B./1679

Archieven van de Stad Brugge 1967 - 1970

Dossiers van bouwvergunningen, nummers 4141-4170

BE SAB/STK/11/C/P.B./1133

Archieven van de Stad Brugge 1967 - 1967

Dossiers van bouwvergunningen, nummers 4171-4201

BE SAB/STK/11/C/P.B./1134

Archieven van de Stad Brugge 1967 - 1967

Dossiers van bouwvergunningen, nummers 4202-4232

BE SAB/STK/11/C/P.B./1135

Archieven van de Stad Brugge 1967 - 1967

Dossiers van bouwvergunningen, nummers 4233-4256

BE SAB/STK/11/C/P.B./1136

Archieven van de Stad Brugge 1967 - 1967

Dossiers van bouwvergunningen, nummers 4257-4285

BE SAB/STK/11/C/P.B./1137

Archieven van de Stad Brugge 1967 - 1967

Dossiers van bouwvergunningen, nummers 4286-4317

BE SAB/STK/11/C/P.B./1138

Archieven van de Stad Brugge 1967 - 1968

Dossier betreffende het verbouwen van het oud-gemeentehuis De Zorge tot een gemeentelijk cultureel centrum

BE SAB/STK/11/E/P.B./1183

Archieven van de Stad Brugge 1967 - 1970

Dossiers over onderhouds- en rioleringswerken

BE SAB/STK/11/H.02.01/P.B./1238

Archieven van de Stad Brugge 1967 - 1970

Dossiers over wegenwerken in de Boomkwekersstraat, Doornhut, Maalse Steenweg, Pijpeweg en Zilversparrenstraat (toen: Sparrenstraat)

BE SAB/STK/11/H.03/P.B./1252

Archieven van de Stad Brugge 1967 - 1972

Dossiers betreffende hinderlijke inrichtingen 2de klasse

BE SAB/STK/14/E/P.B./1401

Archieven van de Stad Brugge 1967 - 1968

Dossier betreffende de aanvragen van de N.V. Mouterij Huys tot het plaatsen van een watervang op het kanaal Brugge - Sluis

BE SAB/STK/14/E/P.B./1410

Archieven van de Stad Brugge 1967 - 1967

Brochure over het Europacollege te Brugge

BE SAB/STK/15/E/P.B./1462

Archieven van de Stad Brugge 1967 - 1967

Briefwisseling betreffende onkosten en bezoldigingen en onderrichtingen (vervoer van gehandicapte leerlingen)

BE SAB/STK/15/E/P.B./1470

Archieven van de Stad Brugge 1967 - 1971

Aanvragen om rijbewijs model B

BE SAB/STK/17/D/P.B./1547

Archieven van de Stad Brugge 1967 - 1968

Aanvragen om rijbewijs model B + A

BE SAB/STK/17/D/P.B./1548

Archieven van de Stad Brugge 1967 - 1968

Dossier over de ontruimingen van graven op het nieuw kerkhof, begravingen zonder vergunning

BE SAB/STK/18/A.02/P.B./1568

Archieven van de Stad Brugge 1967 - 1971

Bundel militielichtingen

BE SAB/ASS/08/01./P.B./780

Archieven van de Stad Brugge 1967 - 1968

Begrotingen van de gemeente

BE SAB/KOO/02/01/P.B./144

Archieven van de Stad Brugge 1967 - onbekend

Rekeningen van de gemeente met bewijsstukken

BE SAB/KOO/02/01/P.B./160

Archieven van de Stad Brugge 1967 - onbekend

Register van de geboorte, huwelijks- en overlijdensakten

BE SAB/KOO/05/P.B./413

Archieven van de Stad Brugge 1967 - 1967

Processen-verbaal opgemaakt door de veldwachter

BE SAB/KOO/15/01/P.B./743

Archieven van de Stad Brugge 1967 - 1969

Begrotingen en rekeningen met bewijsstukken

BE SAB/KOO/07/05/P.B./521

Archieven van de Stad Brugge 1967 - 1967

Dossier betr. verbeteringswerken aan Gemeneweide- en Hoogstraat

BE SAB/KOO/10/06/P.B./621

Archieven van de Stad Brugge 1967 - 1970
Resultaten per pagina: 10 25 50 100

Vragen over Probat?

Contacteer de Provinciale Archiefdienst:

[email protected]

© 2009 Provincie West-Vlaanderen  |  Legal Disclaimer  Erkend Cultureel Archief