Zoekopdracht verfijnen

Periode
select
select
select

Legende

 • Archief
 • Deelarchief
 • Reeks
 • Deelreeks
 • Bestanddeel
 • Afficheverzameling
 • Compactdiscverzameling
 • Filmverzameling
 • Fotoverzameling
 • Gedrukte collecties
 • Gelegenheidsdrukwerk
 • Audioverzameling
 • Handbibliotheek
 • Kaart- en planverzameling
 • Voorwerpenverzameling
Resultaten per pagina: 10 25 50 100
«12 3»
60 beschrijvingen
Sorteer op datum | archief
Titel
Archiefnummer
  Locatie Periode

Ordonnantie op het houden van honden

BE GADH/DH/DH-AR-ER/G.A./55/

Archieven van de Gemeente De Haan 08/06/1782 - 08/06/1782

Brief verbiedende van eyken en andere wissen uyt de bosschen en plantagien te kappen

BE GADH/DH/DH-AR-ER/G.A./37

Archieven van de Gemeente De Haan 19/06/1782 - 19/06/1782

Waerschouwinge voor persoone gearresteert door de militairen - pooging om te vlugten ofte te ontsnappen

BE GADH/DH/DH-AR-ER/G.A./38/

Archieven van de Gemeente De Haan 18/09/1782 - 18/09/1782

Brief Collegie Vrijen - tot beletten de soldaten van den Staeten-Generael hier niet langer te mogen ophouden als den tyd daarby geprescribeerd

BE GADH/DH/DH-AR-ER/G.A./50

Archieven van de Gemeente De Haan 24/12/1782 - 24/12/1782

Publicatie aanveert in pensioen den persoon Sr Guillaume Demanet, meester Chirugyn ende Steen- Snyder

BE GADH/DH/DH-AR-ER/G.A./10

Archieven van de Gemeente De Haan 1782 - 1785

Publicatie betaelingen van de AMenden raekende Policie der hengster

BE GADH/DH/DH-AR-ER/G.A./12

Archieven van de Gemeente De Haan 09/04/1783 - 09/04/1783

Declaratie van syne majesteyt raekende de pointingen van de Schoolf-rechten

BE GADH/DH/DH-AR-ER/G.A./28

Archieven van de Gemeente De Haan 22/07/1783 - 22/07/1783

Ordonnantie van den Keyser ende Koninck ter aenmoediging van Visscherye des gezouten Visch

BE GADH/DH/DH-AR-ER/G.A./22

Archieven van de Gemeente De Haan 09/09/1783 - 09/09/1783

Edict van den Keyser raekende de provisien van 't Hof Van Roomen

BE GADH/DH/DH-AR-ER/G.A./25

Archieven van de Gemeente De Haan 24/11/1783 - 24/11/1783

Bekendmaecking nopende het reglement van de Disch

BE GADH/DH/DH-AR-ER/G.A./24/

Archieven van de Gemeente De Haan 29/03/1784 - 29/03/1784

Bekendmaking dat dhr Guillaume Demanet, chirurgyn en Steensnyder, operatien zal doen binnen de stadt Gent

BE GADH/DH/DH-AR-ER/G.A./56/

Archieven van de Gemeente De Haan 08/10/1784 - 08/10/1784

Lyste van de gekeurde hengsten voor den jaere 1784

BE GADH/DH/DH-AR-ER/G.A./23/

Archieven van de Gemeente De Haan 1784 - 1784

Lyste van gekeurde hengsten ten jaere 1784

BE GADH/DH/DH-AR-ER/G.A./3/

Archieven van de Gemeente De Haan 1784 - 1784

Publicatie geresolveert in Kamer den 13 augustus 1785, idem 5 november 1785 & idem den 19 september 1785

BE GADH/DH/DH-AR-ER/G.A./7/

Archieven van de Gemeente De Haan 13/08/1785 - 19/09/1785

Advertentie ten opzigte van den inbreng van strooy, hooy, e.a.

BE GADH/DH/DH-AR-ER/G.A./9/

Archieven van de Gemeente De Haan 23/11/1785 - 23/11/1785

Edict van den Keyser raekende de Waeg-spelen

BE GADH/DH/DH-AR-ER/G.A./1

Archieven van de Gemeente De Haan 09/01/1786 - 09/01/1786

Ordonnantie van syne Majesteyt raekende het inbrengen der Lijsten ende Staeten der Militaire Leveringen

BE GADH/DH/DH-AR-ER/G.A./49/

Archieven van de Gemeente De Haan 09/01/1786 - 05/01/1786

Edict van den Keyser aengaende de kermissen ofte kerk-wydingen

BE GADH/DH/DH-AR-ER/G.A./14

Archieven van de Gemeente De Haan 11/02/1786 - 11/02/1786

Declaratie van den Keyser raekende de publicque wegen, straeten, steenwege

BE GADH/DH/DH-AR-ER/G.A./13

Archieven van de Gemeente De Haan 17/02/1786 - 17/02/1786

Reglement van policie raeckende de hengsten binnen den lande van de Vryen

BE GADH/DH/DH-AR-ER/G.A./6

Archieven van de Gemeente De Haan 05/03/1786 - 05/03/1786

Declaratie van den Keyser aengaende de onderdaenen van Syne Majecsteyt de welke gaen trouwen buyten 't Land om te ontgaen de Wetten raekende het houwelijk

BE GADH/DH/DH-AR-ER/G.A./20

Archieven van de Gemeente De Haan 13/05/1786 - 13/05/1786

Edict vanden Keyser raekende de processies ende de Jubileen

BE GADH/DH/DH-AR-ER/G.A./17/

Archieven van de Gemeente De Haan 17/05/1786 - 17/05/1786

Ordonnantie van den Keyser bevelende eene generaele overdragt der Goederen van de Geestelijke 't zy Weirelyke 't zy Reguliere

BE GADH/DH/DH-AR-ER/G.A./19

Archieven van de Gemeente De Haan 22/05/1786 - 22/05/1786

Ordonnantie van den Keyser raekende de ballons ofte Lochttuygen met Vuer, genoemd Montgolfieren

BE GADH/DH/DH-AR-ER/G.A./21

Archieven van de Gemeente De Haan 26/05/1786 - 26/05/1786

Declaratie van den Keyser raekende de dispensatien der bannen ofte proclamaties van het houwelijk

BE GADH/DH/DH-AR-ER/G.A./18

Archieven van de Gemeente De Haan 27/05/1786 - 27/05/1786
Resultaten per pagina: 10 25 50 100
«12 3»

Vragen over Probat?

Contacteer de Provinciale Archiefdienst:

[email protected]

© 2009 Provincie West-Vlaanderen  |  Legal Disclaimer  Erkend Cultureel Archief