Zoekopdracht verfijnen

Periode
select
select
select

Legende

 • Archief
 • Deelarchief
 • Reeks
 • Deelreeks
 • Bestanddeel
 • Afficheverzameling
 • Compactdiscverzameling
 • Filmverzameling
 • Fotoverzameling
 • Gedrukte collecties
 • Gelegenheidsdrukwerk
 • Audioverzameling
 • Handbibliotheek
 • Kaart- en planverzameling
 • Voorwerpenverzameling
Resultaten per pagina: 10 25 50 100
«12 3»
60 beschrijvingen
Sorteer op datum | archief
Titel
Archiefnummer
  Locatie Periode

Bekendmaecking nopende het reglement van de Disch

BE GADH/DH/DH-AR-ER/G.A./24/

Archieven van de Gemeente De Haan 29/03/1784 - 29/03/1784

Edict van den Keyser raekende de provisien van 't Hof Van Roomen

BE GADH/DH/DH-AR-ER/G.A./25

Archieven van de Gemeente De Haan 24/11/1783 - 24/11/1783

Ordonnantie van den Keyser ende Koninck ter aenmoediging van Visscherye des gezouten Visch

BE GADH/DH/DH-AR-ER/G.A./22

Archieven van de Gemeente De Haan 09/09/1783 - 09/09/1783

Declaratie van syne majesteyt raekende de pointingen van de Schoolf-rechten

BE GADH/DH/DH-AR-ER/G.A./28

Archieven van de Gemeente De Haan 22/07/1783 - 22/07/1783

Publicatie betaelingen van de AMenden raekende Policie der hengster

BE GADH/DH/DH-AR-ER/G.A./12

Archieven van de Gemeente De Haan 09/04/1783 - 09/04/1783

Publicatie aanveert in pensioen den persoon Sr Guillaume Demanet, meester Chirugyn ende Steen- Snyder

BE GADH/DH/DH-AR-ER/G.A./10

Archieven van de Gemeente De Haan 1782 - 1785

Brief Collegie Vrijen - tot beletten de soldaten van den Staeten-Generael hier niet langer te mogen ophouden als den tyd daarby geprescribeerd

BE GADH/DH/DH-AR-ER/G.A./50

Archieven van de Gemeente De Haan 24/12/1782 - 24/12/1782

Waerschouwinge voor persoone gearresteert door de militairen - pooging om te vlugten ofte te ontsnappen

BE GADH/DH/DH-AR-ER/G.A./38/

Archieven van de Gemeente De Haan 18/09/1782 - 18/09/1782

Brief verbiedende van eyken en andere wissen uyt de bosschen en plantagien te kappen

BE GADH/DH/DH-AR-ER/G.A./37

Archieven van de Gemeente De Haan 19/06/1782 - 19/06/1782

Ordonnantie op het houden van honden

BE GADH/DH/DH-AR-ER/G.A./55/

Archieven van de Gemeente De Haan 08/06/1782 - 08/06/1782

Declaratie van den Keyser presciberende den tydt op de welcke de Schippers moeten ontlaeden zijn

BE GADH/DH/DH-AR-ER/G.A./36

Archieven van de Gemeente De Haan 06/06/1782 - 06/06/1782

Ordonnantie Vrijen... verbodt begaen dieften... kerk- en Disch-meester

BE GADH/DH/DH-AR-ER/G.A./54

Archieven van de Gemeente De Haan 25/05/1782 - 25/05/1782

Reglement van den Keyser nopende de binnenlandse scheepvaert in de Nederlanden

BE GADH/DH/DH-AR-ER/G.A./43

Archieven van de Gemeente De Haan 07/12/1781 - 07/12/1781

Edict van de Keyzer raekende de Dispensatien van Houwelyk

BE GADH/DH/DH-AR-ER/G.A./57/

Archieven van de Gemeente De Haan 05/12/1781 - 05/12/1781

Edict van de Keyser over de Onafhankelijkheid van de Religieuse Orders in de Nederlanden, van alle vremde Overheyd

BE GADH/DH/DH-AR-ER/G.A./58/

Archieven van de Gemeente De Haan 28/11/1781 - 28/11/1781

Brief collegie Vryen verbiedende eenyder te verblyven buyten de bepaelde ure in de hergberghen

BE GADH/DH/DH-AR-ER/G.A./29

Archieven van de Gemeente De Haan 13/10/1781 - 13/10/1781

tEdict van syne Majesteyt ordonnerdende de Wilde-Verkens in Perken op-te-sluyten

BE GADH/DH/DH-AR-ER/G.A./34

Archieven van de Gemeente De Haan 11/10/1781 - 11/10/1781

Edict van den Keyser raekende de dispensatien van houwelyk

BE GADH/DH/DH-AR-ER/G.A./40/

Archieven van de Gemeente De Haan 19/08/1781 - 19/08/1781

Ordonnatie van haere Majesteyt - ordonnerend aen officieren ende soldaeten onder den dienst van vreemde mogendheden, te vertrekken uit het lande op pene van als vagabond gestraft te worden

BE GADH/DH/DH-AR-ER/G.A./41/

Archieven van de Gemeente De Haan 09/03/1781 - 09/03/1781

Ordonnntie voor de betere perceptie van de regten ende impositien op de wynen in Oost-Vlaanderen

BE GADH/DH/DH-AR-ER/G.A./46

Archieven van de Gemeente De Haan 01/03/1781 - 01/03/1781

Ordonnantie voor de betere perceptie van de regten ende impositien op de wynen in Oost-Vlaanderen

BE GADH/DH/DH-AR-ER/G.A./45

Archieven van de Gemeente De Haan 15/01/1781 - 15/01/1781

Extrait conventie tusschen de Keyserinne Koninginne van Hongarie ende van Bohemen en den Alder-Christelijksten Koning

BE GADH/DH/DH-AR-ER/G.A./26

Archieven van de Gemeente De Haan 18/11/1779 - 18/11/1779

Ordonnantie van haere Majesteit raekende de appelen van de Wysdommen ende andere dispositien ter materie van Policie ende Opper-Voogdyen binne Vlaenderen

BE GADH/DH/DH-AR-ER/G.A./44

Archieven van de Gemeente De Haan 07/08/1779 - 07/08/1779

Ordonnantie nopende de herbergen

BE GADH/DH/DH-AR-ER/G.A./27

Archieven van de Gemeente De Haan 21/07/1779 - 21/07/1779

Declaratie raekende de hauwelyksche belofte van de Militairen

BE GADH/DH/DH-AR-ER/G.A./32/

Archieven van de Gemeente De Haan 15/04/1779 - 15/04/1779
Resultaten per pagina: 10 25 50 100
«12 3»

Vragen over Probat?

Contacteer de Provinciale Archiefdienst:

[email protected]

© 2009 Provincie West-Vlaanderen  |  Legal Disclaimer  Erkend Cultureel Archief