Zoekopdracht verfijnen

Periode
select
select
select

Legende

 • Archief
 • Deelarchief
 • Reeks
 • Deelreeks
 • Bestanddeel
 • Afficheverzameling
 • Compactdiscverzameling
 • Filmverzameling
 • Fotoverzameling
 • Gedrukte collecties
 • Gelegenheidsdrukwerk
 • Audioverzameling
 • Handbibliotheek
 • Kaart- en planverzameling
 • Voorwerpenverzameling
Resultaten per pagina: 10 25 50 100
2465 beschrijvingen
Sorteer op datum | archief
Titel
Archiefnummer
  Locatie Periode

Kohieren en invorderingsstaten

BE SABL/SB/BEL/BEL04.01.01.1926-2003

Archieven van de Stad Blankenberge 1926 - 2003

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de huwelijken van 1926.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1926 - 1926

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de overlijdens van 1926.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1926 - 1926

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de geboortes van 1926.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1926 - 1926

Een mooi hoekje De Panne en omstreken

BE SABL/SB/H./H.G./12/

Archieven van de Stad Blankenberge 00/00/1926 - 00/00/1926

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de geboortes van 1925.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1925 - 1925

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de overlijdens van 1925.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1925 - 1925

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de huwelijken van 1925.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1925 - 1925

Concessies-verhuring-vergunningen: vismijn

BE SABL/SB/CONC/04.04.03.1925-1960

Archieven van de Stad Blankenberge 1925 - 1960

Afgesloten verzekeringscontracten personeel

BE SABL/SB/VERZ/04.02.01.1925-1957

Archieven van de Stad Blankenberge 1925 - 1957

Bewijsstukken Provincie : mandaten + facturen

BE SABL/SB/REK/04.06.06.1925

Archieven van de Stad Blankenberge 1925 - 1925

Grootboeken uitgaven

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.02.1925-1927

Archieven van de Stad Blankenberge 1925 - 1927

Notulenboek van de beslissingen van de gemeenteraad van Uitkerke van het jaar 1925 tot 1937.

BE SABL/GU/SEC/not/GR/Uitkerke/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1925 - 1937

Notulenboek van de beslissingen van het college van burgemeester en schepenen van de jaren 1925 tot en met 1947.

BE SABL/GU/SEC/not/CBS/Uitkerke/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1925 - 1947

Grootboeken uitgaven en ontvangsten

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.02/03.1925-1928

Archieven van de Stad Blankenberge 1925 - 1928

Bewijsstukken Provincie : mandaten + facturen

BE SABL/SB/REK/04.06.06.1924

Archieven van de Stad Blankenberge 1924 - 1924

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de huwelijken van 1924.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1924 - 1924

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de overlijdens van 1924.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1924 - 1924

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de geboortes van 1924.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1924 - 1924

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de geboortes van 1923.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1923 - 1923

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de overlijdens van 1923.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1923 - 1923

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de huwelijken van 1923.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1923 - 1923

Bewijsstukken Provincie : mandaten + facturen

BE SABL/SB/REK/04.06.06.1923

Archieven van de Stad Blankenberge 1923 - 1923

Bewijsstukken Provincie : mandaten + facturen

BE SABL/SB/REK/04.06.06.1922

Archieven van de Stad Blankenberge 1922 - 1922

Grootboeken uitgaven

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.02.1922-1923

Archieven van de Stad Blankenberge 1922 - 1923

Grootboeken uitgaven en ontvangsten

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.02/03.1922-1924

Archieven van de Stad Blankenberge 1922 - 1924

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de overlijdens van 1922.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1922 - 1922

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de huwelijken van 1922.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1922 - 1922

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de geboortes van 1922.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1922 - 1922

Dossiers betreffende de dienst Burgerlijke Stand bevattende statistieken uit de periode 1956-1960, onderrichtingen betreffende de periode 1922-1972 en briefwisseling uit de periode 1963-1970.

BE SABL/SB/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1922 - 1972

Dossiers betreffende de Uitkerkse gemeenteraad (zitpenningen, aanstellingslijsten, vastlegging rangorde, minuten van de verslagen, extracten, dagorde, ontvangstbewijzen bestelling dagorde en...

BE SABL/SB/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1921 - 1966

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de overlijdens van 1921.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1921 - 1921

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de geboortes van 1921.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1921 - 1921

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de huwelijken van 1921.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1921 - 1921

Tienjaarlijkse tafel op de geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten van Blankenberge van 1921 tot en met 1930.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1921 - 1930

Akten van de burgerlijke stand van Uitkerke van de geboortes, huwelijken en overlijdens van 1921 tot 1930.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1921 - 1930

Tienjaarlijkse tafel op de geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten van Uitkerke van 1921 tot en met 1950.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1921 - 1950

Bewijsstukken Provincie : mandaten + facturen

BE SABL/SB/REK/04.06.06.1921

Archieven van de Stad Blankenberge 1921 - 1921

Notulenboek van de beslissingen van de gemeenteraad van Blankenberge van de jaren 1921 tot 1930.

BE SABL/SB/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1921 - 1930

Notulenboek van de beslissingen van het college van burgemeester en schepenen van de jaren 1920 tot 1924.

BE SABL/SB/SEC/not/CBS/Blankenberge/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1920 - 1924

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de huwelijken van 1920.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1920 - 1920

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de overlijdens van 1920.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1920 - 1920

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de geboortes van 1920.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1920 - 1920

Dossiers met ledenlijst, beslissingen, briefwisseling en onderrichtingen betreffende de Nationale Bond der Gemeentebeambten afdeling Blankenberge uit de periode 1920-1947.

BE SABL/SB/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1920 - 1947

Register betreffende de briefwisseling uit de periode 1920-1970.

BE SABL/SB/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1920 - 1970

Dossiers betreffende het Uitkerkse schepencollege (minuten van de verslagen, extracten, wedderegelingen, briefwisseling (onder andere over het overlijden van burgemeester Fevery in 1959), enzovoort)...

BE SABL/SB/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1919 - 1969

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de geboortes van 1919.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1919 - 1919

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de overlijdens van 1919.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1919 - 1919

Personeelsfiches

BE SABL/SB/PERS/01.01.08.1919-1953

Archieven van de Stad Blankenberge 1919 - 1953

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de huwelijken van 1919.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1919 - 1919

Bewijsstukken Provincie : mandaten + facturen

BE SABL/SB/REK/04.06.06.1919

Archieven van de Stad Blankenberge 1919 - 1919

Bewijsstukken Provincie : mandaten + facturen

BE SABL/SB/REK/04.06.06.1919-1940

Archieven van de Stad Blankenberge 1919 - 1940

Grootboeken uitgaven

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.02.1919

Archieven van de Stad Blankenberge 1919 - 1919

Grootboeken uitgaven

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.02.1918-1924

Archieven van de Stad Blankenberge 1918 - 1924

Bewijsstukken Provincie : mandaten + facturen

BE SABL/SB/REK/04.06.06.1918

Archieven van de Stad Blankenberge 1918 - 1918

Notulenboek van de beslissingen van het college van burgemeester en schepenen van de jaren 1918 en 1919.

BE SABL/SB/SEC/not/CBS/Blankenberge/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1918 - 1919

Notulenboek van de beslissingen van het college van burgemeester en schepenen van het jaar 1918 tot en met 1924.

BE SABL/GU/SEC/not/CBS/Uitkerke/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1918 - 1924

Notulenboek van de beslissingen van de gemeenteraad van Uitkerke van het jaar 1918 tot 1924.

BE SABL/GU/SEC/not/GR/Uitkerke/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1918 - 1924

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de huwelijken van 1918.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1918 - 1918

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de overlijdens van 1918.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1918 - 1918

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de geboortes van 1918.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1918 - 1918

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de geboortes van 1917.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1917 - 1917

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de overlijdens van 1917.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1917 - 1917

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de huwelijken van 1917.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1917 - 1917

Bewijsstukken Provincie : mandaten + facturen

BE SABL/SB/REK/04.06.06.1917

Archieven van de Stad Blankenberge 1917 - 1917

Grootboeken uitgaven

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.02.1917

Archieven van de Stad Blankenberge 1917 - 1917

Grootboeken uitgaven

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.02.1916

Archieven van de Stad Blankenberge 1916 - 1916

Bewijsstukken Provincie : mandaten + facturen

BE SABL/SB/REK/04.06.06.1916

Archieven van de Stad Blankenberge 1916 - 1916

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de huwelijken van 1916.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1916 - 1916

Grootboeken uitgaven en ontvangsten

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.02/03.1916-1918

Archieven van de Stad Blankenberge 1916 - 1918

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de overlijdens van 1916.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1916 - 1916

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de geboortes van 1916.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1916 - 1916

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de geboortes van 1915.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1915 - 1915

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de overlijdens van 1915.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1915 - 1915

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de huwelijken van 1915.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1915 - 1915

Bewijsstukken Provincie : mandaten + facturen

BE SABL/SB/REK/04.06.06.1915

Archieven van de Stad Blankenberge 1915 - 1915

Grootboeken uitgaven

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.02.1915

Archieven van de Stad Blankenberge 1915 - 1915

Notulenboek van de beslissingen van het college van burgemeester en schepenen van de jaren 1915 tot 1917.

BE SABL/SB/SEC/not/CBS/Blankenberge/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1915 - 1917

Notulenboek van de beslissingen van de gemeenteraad van Uitkerke van het jaar 1914 tot 1918.

BE SABL/GU/SEC/not/GR/Uitkerke/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1914 - 1918

Grootboeken uitgaven

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.02.1914

Archieven van de Stad Blankenberge 1914 - 1914

Bewijsstukken Provincie : mandaten + facturen

BE SABL/SB/REK/04.06.06.1914

Archieven van de Stad Blankenberge 1914 - 1914

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de huwelijken van 1914.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1914 - 1914

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de overlijdens van 1914.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1914 - 1914

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de geboortes van 1914.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1914 - 1914

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de geboortes van 1913.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1913 - 1913

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de overlijdens van 1913.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1913 - 1913

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de huwelijken van 1913.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1913 - 1913

Bewijsstukken Provincie : mandaten + facturen

BE SABL/SB/REK/04.06.06.1913

Archieven van de Stad Blankenberge 1913 - 1913

Grootboeken uitgaven

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.02.1913

Archieven van de Stad Blankenberge 1913 - 1913

Notulenboek van de beslissingen van de gemeenteraad van Blankenberge van de jaren 1913 tot 1921.

BE SABL/SB/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1913 - 1921

Grootboeken uitgaven

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.02.1912

Archieven van de Stad Blankenberge 1912 - 1912

Bewijsstukken Provincie : mandaten + facturen

BE SABL/SB/REK/04.06.06.1912

Archieven van de Stad Blankenberge 1912 - 1912

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de huwelijken van 1912.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1912 - 1912

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de geboortes van 1912.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1912 - 1912

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de overlijdens van 1912.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1912 - 1912

Leningen of obligaties

BE SABL/SB/ONTV/04.05.05.1912

Archieven van de Stad Blankenberge 1912 - 1912

Dossiers betreffende het in 1912 in Blankenberge georganiseerde congres der Belgische gemeentebedienden.

BE SABL/SB/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1912 - 1912

Lijst van de medewerkers en exposanten van de internationale en universele expo in Brussel in 1910.

BE SABL/SB/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1911 - 1911

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de overlijdens van 1911.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1911 - 1911

Tienjaarlijkse tafel op de geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten van Uitkerke van 1911 tot en met 1920.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1911 - 1920
Resultaten per pagina: 10 25 50 100

Vragen over Probat?

Contacteer de Provinciale Archiefdienst:

[email protected]

© 2009 Provincie West-Vlaanderen  |  Legal Disclaimer  Erkend Cultureel Archief