Zoekopdracht verfijnen

Periode
select
select
select

Legende

 • Archief
 • Deelarchief
 • Reeks
 • Deelreeks
 • Bestanddeel
 • Afficheverzameling
 • Compactdiscverzameling
 • Filmverzameling
 • Fotoverzameling
 • Gedrukte collecties
 • Gelegenheidsdrukwerk
 • Audioverzameling
 • Handbibliotheek
 • Kaart- en planverzameling
 • Voorwerpenverzameling
Resultaten per pagina: 10 25 50 100
4388 beschrijvingen
Sorteer op datum | archief
Titel
Archiefnummer
  Locatie Periode

Uittreksels uit de notulen van het schepencollege betreffende bouwvergunningen.

BE SAB/DUD/B11/01/P.B./306

Archieven van de Stad Brugge 1964 - 1965

Register van bouwvergunningen

BE SAB/DUD/B11/01/P.B./320

Archieven van de Stad Brugge 1964 - 1970

Kaart (historische geografische kaart) W. Wintein, van de oude gemeente Koolkerke

BE SAB/KOO/20/P.B./812

Archieven van de Stad Brugge 1964 - onbekend

Grootboek der ontvangsten en uitgaven

BE SAB/LIS/B02/03/P.B./218

Archieven van de Stad Brugge 1964 - 1964

Bundel individuele inschrijvingsbladen en correspondentie voor de jaarlijkse lichtingen

BE SAB/LIS/B10/P.B./517

Archieven van de Stad Brugge 1964 - 1964

Briefwisseling en werkstaten betreffende tewerkstelling van werklozen door het gemeentebestuur

BE SAB/LIS/B13/02/P.B./702

Archieven van de Stad Brugge 1964 - 1970

Kiezerslijsten voor het parlement, provincie- en Gemeenteraad

BE SAB/ASS/07/02./P.B./688

Archieven van de Stad Brugge 1964 - 1966

Stukken betreffende de organisatie van de gemeentelijke vuilnisophaaldienst.

BE SAB/DUD/B18/P.B./440

Archieven van de Stad Brugge 1964 - 1970

Bundel richtlijnen en correspondentie betreffende bevolkingsonderzoek naar TBC.

BE SAB/DUD/B19/P.B./458

Archieven van de Stad Brugge 1964 - 1964

Registers van de geboorten, huwelijks- en overlijdensakten

BE SAB/DUD/B06/P.B./227

Archieven van de Stad Brugge 1964 - 1964

Dossiers Bouwvergunningsdossiers

BE SAB/KOO/10/02/P.B./595

Archieven van de Stad Brugge 1964 - onbekend

Rekeningen van de gemeente met bewijsstukken

BE SAB/KOO/02/01/P.B./157

Archieven van de Stad Brugge 1964 - onbekend

Begrotingen van de gemeente

BE SAB/KOO/02/01/P.B./141

Archieven van de Stad Brugge 1964 - onbekend

Plannen van de veranderings- en uitbreidingswerken aan de gemeentelijke jongensschool

BE SAB/KOO/20/P.B./817

Archieven van de Stad Brugge 1964 - onbekend

Dossier betreffende plaatsen van een stenen trap in de gang van het gemeentehuis

BE SAB/LIS/B11/03/P.B./586

Archieven van de Stad Brugge 1964 - 1964

Bundel bouwvergunningen

BE SAB/LIS/B11/02/P.B./563

Archieven van de Stad Brugge 1964 - 1964

Stukken betreffende een Vlaamse kermis ten voordele van pater Van Fleteren

BE SAB/LIS/B20/06/P.B./946

Archieven van de Stad Brugge 1964 - 1964

Notulen van de Gemeenteraad

BE SAB/LIS/B01/04/P.B./23

Archieven van de Stad Brugge 24/06/1964 - 31/12/1970

Vergunningen van hinderlijke, gevaarlijke en ongezonde inrichtingen 1ste en 2de klas

BE SAB/ASS/10/04./P.B./1001

Archieven van de Stad Brugge 1963 - 1964

Registers van de geboorten, huwelijks- en overlijdensakten

BE SAB/DUD/B06/P.B./226

Archieven van de Stad Brugge 1963 - 1963

Dossiers Bouwvergunningsdossiers

BE SAB/KOO/10/02/P.B./594

Archieven van de Stad Brugge 1963 - onbekend

Begrotingen van de gemeente

BE SAB/KOO/02/01/P.B./140

Archieven van de Stad Brugge 1963 - onbekend

Grootboek der ontvangsten

BE SAB/LIS/B02/03/P.B./216

Archieven van de Stad Brugge 1963 - 1963

Bundel bouwvergunningen

BE SAB/LIS/B11/02/P.B./562

Archieven van de Stad Brugge 1963 - 1963

Bevolkingsregisters 1963-1970, met index

BE SAB/KOO/06/01/P.B./440

Archieven van de Stad Brugge 1963 - 1970

Register van de geboorte, huwelijks- en overlijdensakten

BE SAB/KOO/05/P.B./409

Archieven van de Stad Brugge 1963 - 1963

Bundel bestelbons en invorderingsstaten

BE SAB/KOO/07/05/P.B./541

Archieven van de Stad Brugge 1963 - 1971

Stukken betreffende immigratie

BE SAB/LIS/B07/03/P.B./395

Archieven van de Stad Brugge 1963 - 1970

Stukken betreffende de aanvullende gemeentebelastingen op de personenbelasting en motorrijtuigenbelasting

BE SAB/LIS/B04/06/P.B./278

Archieven van de Stad Brugge 1963 - 1970

Briefwisseling i.v.m. de aanvraag voor het aanleggen van een privé-vliegveld; 1963-1964, 1969

BE SAB/LIS/B11/02/P.B./577

Archieven van de Stad Brugge 1963 - 1969

Dossier betreffende de herziening van de kiezerslijsten

BE SAB/ASS/07/03./P.B./711

Archieven van de Stad Brugge 1963 - 1963

Register van de geboorte- huwelijks- en overlijdensakten.

BE SAB/ASS/05/02./P.B./551

Archieven van de Stad Brugge 1963 - 1963

Rekeningen met bewijsstukken

BE SAB/LIS/B08/05/P.B./459

Archieven van de Stad Brugge 1963 - 1964

Begrotingen 1963-1964,1966 en 1969-1970

BE SAB/LIS/B08/05/P.B./448

Archieven van de Stad Brugge 1963 - 1970

Bundel attesten afgeleverd door het gemeentebestuur aan de landbouwers

BE SAB/LIS/B12/01/P.B./638

Archieven van de Stad Brugge 1963 - 1963

Lijst van de openbare effecten , aandelen en obligaties van de COO

BE SAB/DUD/B08/P.B./269

Archieven van de Stad Brugge 1963 - 1969

Dossier betreffende de verharding van buurtweg nr 7 (Heiststraat)

BE SAB/DUD/B11/03/P.B./343

Archieven van de Stad Brugge 1963 - 1963

Bundel politieverslagen van overtredingen en verhoren

BE SAB/ASS/09/04./P.B./931

Archieven van de Stad Brugge 1963 - 1963

Stukken betreffende het verlenen van subsidies aan allerhande verenigingen en werkingen (socio-cultureel, jeugd, sport, bibliotheken), bevat informatie over het plaatselijk verenigingsleven zoals...

BE SAB/ASS/13/01./P.B./1315

Archieven van de Stad Brugge 1963 - 1963

Grootboek der uitgaven

BE SAB/LIS/B02/03/P.B./217

Archieven van de Stad Brugge 1963 - 1963

Bundel bestelbons

BE SAB/LIS/B02/07/P.B./251

Archieven van de Stad Brugge 1963 - 1964

Bundel begrotingen en rekeningen met bewijsstukken van gemeentebestuur en Commissie van Openbare Onderstand

BE SAB/LIS/B02/02/P.B./174

Archieven van de Stad Brugge 1963 - 1963

Kaart (topografische kaart) van Koolkerke en omliggende

BE SAB/KOO/20/P.B./811

Archieven van de Stad Brugge 1963 - onbekend

Begrotingen en rekeningen met bewijsstukken

BE SAB/KOO/07/05/P.B./517

Archieven van de Stad Brugge 1963 - 1963

Grootboeken van ontvangsten en uitgaven, kladex

BE SAB/KOO/02/02/P.B./172

Archieven van de Stad Brugge 1963 - onbekend

Rekeningen en facturen

BE SAB/KOO/02/03/P.B./203

Archieven van de Stad Brugge 1963 - 1971

Grootboek (met 1 ex van de begroting en de rekening).

BE SAB/DUD/B02/03/P.B./155

Archieven van de Stad Brugge 1963 - 1963

Notulen van het College van burgemeester en Schepenen

BE SAB/DUD/B01/02/P.B./22

Archieven van de Stad Brugge 20/09/1963 - 15/07/1970

Akte (officiële) van de verbroedering

BE SAB/LIS/B20/06/P.B./945

Archieven van de Stad Brugge 19/06/1963 - 19/06/1963

Briefwisseling en foto's betreffende verbroederingsfeesten tussen Lissewege en Sankt-Mang

BE SAB/LIS/B20/06/P.B./944

Archieven van de Stad Brugge 1962 - 1965

Briefwisseling i.v.m. rust en overlevingspensioenen voor zelfstandigen

BE SAB/LIS/B13/01/P.B./692

Archieven van de Stad Brugge 1962 - 1970

Dossiers betreffende gevaarlijke en hinderlijke inrichtingen van de 2e klas

BE SAB/LIS/B14/03/P.B./741

Archieven van de Stad Brugge 1962 - 1962

Bundel regularisatiedossiers betreffende gevaarlijke en hinderlijke inrichtingen van de 2de klas (opslagplaatsen van stro, hooi en mest en varkensstallen)

BE SAB/LIS/B14/03/P.B./742

Archieven van de Stad Brugge 1962 - 1962

Register van aankomst

BE SAB/KOO/06/02/P.B./457

Archieven van de Stad Brugge 1962 - 1970

Register van de geboorte, huwelijks- en overlijdensakten

BE SAB/KOO/05/P.B./408

Archieven van de Stad Brugge 1962 - 1962

Bundel betr. lager onderwijs: actie van de ouders voor een derde onderwijzer in de gemeenteschool

BE SAB/KOO/13/01/P.B./688

Archieven van de Stad Brugge 1962 - 1963

Register van de geboorte- huwelijks- en overlijdensakten.

BE SAB/ASS/05/02./P.B./550

Archieven van de Stad Brugge 1962 - 1962

Bundel politieverslagen van overtredingen en verhoren

BE SAB/ASS/09/04./P.B./930

Archieven van de Stad Brugge 1962 - 1962

Bundel Bouwvergunningsdossiers

BE SAB/DUD/B11/01/P.B./312

Archieven van de Stad Brugge 1962 - 1963

Grootboek (met 1 ex van de begroting en de rekening).

BE SAB/DUD/B02/03/P.B./154

Archieven van de Stad Brugge 1962 - 1962

Registers van de gerechtelijke veroordelingen, met index.

BE SAB/ASS/09/06./P.B./971

Archieven van de Stad Brugge 1962 - 1969

Kiezerslijsten voor het parlement, provincie- en Gemeenteraad

BE SAB/ASS/07/02./P.B./687

Archieven van de Stad Brugge 1962 - 1964

Dossier betreffende de aansluiting van de gemeente bij de bouwmaatschappij "SM Interbrugsche Maatschappij voor Goedkope Woningen

BE SAB/DUD/B13/P.B./391

Archieven van de Stad Brugge 1962 - 1964

Stukken betreffende het verlenen van subsidies aan allerhande verenigingen en werkingen (socio-cultureel, jeugd, sport, bibliotheken), bevat informatie over het plaatselijk verenigingsleven zoals...

BE SAB/ASS/13/01./P.B./1314

Archieven van de Stad Brugge 1962 - 1962

Bundel begrotingen en rekeningen met bewijsstukken van gemeentebestuur en Commissie van Openbare Onderstand

BE SAB/LIS/B02/02/P.B./173

Archieven van de Stad Brugge 1962 - 1962

Briefwisseling en besluiten en bestek over het opschikken van de landbouwwegen, inschrijving tot aanbesteding

BE SAB/LIS/B11/07/P.B./623

Archieven van de Stad Brugge 1962 - 1963

Grootboek der ontvangsten

BE SAB/LIS/B02/03/P.B./214

Archieven van de Stad Brugge 1962 - 1962

Register van vertrek, met bijgevoegd met 1 los blad met verhuizingen binnen de gemeente 1969-maart 1971

BE SAB/KOO/06/02/P.B./462

Archieven van de Stad Brugge 1962 - 1970

Grootboeken van ontvangsten en uitgaven, kladex

BE SAB/KOO/02/02/P.B./171

Archieven van de Stad Brugge 1962 - onbekend

Begrotingen van de gemeente

BE SAB/KOO/02/01/P.B./139

Archieven van de Stad Brugge 1962 - onbekend

Bundel betr. Westvlaamse intercommunale voor Technisch advies en bijstand (WITAB)

BE SAB/KOO/01/05/P.B./22

Archieven van de Stad Brugge 1962 - onbekend

Begrotingen en rekeningen met bewijsstukken

BE SAB/KOO/07/05/P.B./516

Archieven van de Stad Brugge 1962 - 1962

Stukken betreffende verhaalbelasting op voetpaden

BE SAB/LIS/B04/07/P.B./292

Archieven van de Stad Brugge 1962 - 1970

Grootboek der uitgaven

BE SAB/LIS/B02/03/P.B./215

Archieven van de Stad Brugge 1962 - 1962

Bundel militielichtingen

BE SAB/ASS/08/01./P.B./778

Archieven van de Stad Brugge 1962 - 1964

Bundel vragen van jeugd- en sportverenigingen voor subsidie voor de verbouwing van hun lokaal, met weigering.

BE SAB/DUD/B20/P.B./476

Archieven van de Stad Brugge 1962 - 1962

Dossier betreffende de aanstelling van de onderpastoor als tijdelijke godsdienstleraar

BE SAB/DUD/B15/P.B./415

Archieven van de Stad Brugge 1962 - 1962

Registers van de geboorten, huwelijks- en overlijdensakten

BE SAB/DUD/B06/P.B./225

Archieven van de Stad Brugge 1962 - 1962

Bewijsstukken bij de rekening.

BE SAB/DUD/B02/02/P.B./117

Archieven van de Stad Brugge 1962 - 1962

Bundel bouwvergunningen

BE SAB/LIS/B11/02/P.B./561

Archieven van de Stad Brugge 1962 - 1962

Notulen van de Gemeenteraad

BE SAB/DUD/B01/02/P.B./12

Archieven van de Stad Brugge 11/01/1962 - 27/11/1968

Jaarverslag .

BE SAB/DUD/B01/01/P.B./5

Archieven van de Stad Brugge 1961 - 1961

Dagboeken en kasboeken.

BE SAB/DUD/B02/03/P.B./126

Archieven van de Stad Brugge 1961 - 1970

Grootboek (met 1 ex van de begroting en de rekening).

BE SAB/DUD/B02/03/P.B./153

Archieven van de Stad Brugge 1961 - 1961

Bevolkingsregisters (met index).

BE SAB/DUD/B07/P.B./251

Archieven van de Stad Brugge 1961 - 1970

Klappers op de registers van de Burgerlijke stand.

BE SAB/DUD/B06/P.B./240

Archieven van de Stad Brugge 1961 - 1970

Bundel vorderingen van de rijkswacht door de burgemeester, correspondentie.

BE SAB/DUD/B17/P.B./431

Archieven van de Stad Brugge 1961 - 1963

Bundel kopieën en afgeleverde activiteitsattesten aan zelfstandigen

BE SAB/DUD/B14/P.B./399

Archieven van de Stad Brugge 1961 - 1968

Lijst van de sportbeoefening (verenigingen en infrastructuur) in Dudzele

BE SAB/DUD/B20/P.B./474

Archieven van de Stad Brugge 1961 - 1961

Stukken betreffende het verlenen van subsidies aan allerhande verenigingen en werkingen (socio-cultureel, jeugd, sport, bibliotheken), bevat informatie over het plaatselijk verenigingsleven zoals...

BE SAB/ASS/13/01./P.B./1313

Archieven van de Stad Brugge 1961 - 1961

Vergunningen van hinderlijke, gevaarlijke en ongezonde inrichtingen 1ste en 2de klas

BE SAB/ASS/10/04./P.B./1000

Archieven van de Stad Brugge 1961 - 1962

Grootboek der ontvangsten (klad en onvolledig exemplaar)

BE SAB/LIS/B02/03/P.B./226

Archieven van de Stad Brugge 1961 - 1961

Bundel gemeentebegrotingen

BE SAB/LIS/B02/02/P.B./183

Archieven van de Stad Brugge 1961 - 1964

Bundel begrotingen en rekeningen met bewijsstukken van gemeentebestuur en Commissie van Openbare Onderstand

BE SAB/LIS/B02/02/P.B./172

Archieven van de Stad Brugge 1961 - 1961

Stukken betreffende emigratie

BE SAB/LIS/B07/03/P.B./398

Archieven van de Stad Brugge 1961 - 1964

Registers van aankomsten

BE SAB/LIS/B07/03/P.B./380

Archieven van de Stad Brugge 1961 - 1970

Stukken betreffende het opschikken van de Scheepsdalestraat

BE SAB/LIS/B11/07/P.B./622

Archieven van de Stad Brugge 1961 - 1967

Briefwisseling en formulieren i.v.m. openen van graven

BE SAB/LIS/B18/01/P.B./864

Archieven van de Stad Brugge 1961 - 1969

Bundel afgiften van de wekelijkse rustdag en afwijkingen erop

BE SAB/LIS/B14/01/P.B./720

Archieven van de Stad Brugge 1961 - 1970

Bundel betr. pensioenen van zelfstandigen: correspondentie en formulieren

BE SAB/KOO/12/01/P.B./660

Archieven van de Stad Brugge 1961 - 1971
Resultaten per pagina: 10 25 50 100

Vragen over Probat?

Contacteer de Provinciale Archiefdienst:

[email protected]

© 2009 Provincie West-Vlaanderen  |  Legal Disclaimer  Erkend Cultureel Archief