Zoekopdracht verfijnen

Periode
select
select
select

Legende

 • Archief
 • Deelarchief
 • Reeks
 • Deelreeks
 • Bestanddeel
 • Afficheverzameling
 • Compactdiscverzameling
 • Filmverzameling
 • Fotoverzameling
 • Gedrukte collecties
 • Gelegenheidsdrukwerk
 • Audioverzameling
 • Handbibliotheek
 • Kaart- en planverzameling
 • Voorwerpenverzameling
Resultaten per pagina: 10 25 50 100
8089 beschrijvingen
Sorteer op datum | archief
Titel
Archiefnummer
  Locatie Periode

Begrotingen en rekeningen met bewijsstukken

BE SAB/KOO/07/05/P.B./521

Archieven van de Stad Brugge 1967 - 1967

Dossier betr. verbeteringswerken aan Gemeneweide- en Hoogstraat

BE SAB/KOO/10/06/P.B./621

Archieven van de Stad Brugge 1967 - 1970

Dossiers Bouwvergunningsdossiers

BE SAB/KOO/10/02/P.B./597

Archieven van de Stad Brugge 1967 - 1968

Ontwerptekening (voorontwerp) van het gewestplan Brugge-Oostkust

BE SAB/KOO/10/01/P.B./582

Archieven van de Stad Brugge 1967 - 1969

Bundel betr. feestelijkheden voor het vierde kwartaal van 1967, vastgesteld door het gemeentebestuur

BE SAB/KOO/18/P.B./788

Archieven van de Stad Brugge 1967 - onbekend

Bundel begrotingen en rekeningen met bewijsstukken van gemeentebestuur en Commissie van Openbare Onderstand

BE SAB/LIS/B02/02/P.B./178

Archieven van de Stad Brugge 1967 - 1967

Dagboek en kasboek

BE SAB/LIS/B02/03/P.B./197

Archieven van de Stad Brugge 1967 - 1970

Bundel mandaatboekjes

BE SAB/LIS/B02/04/P.B./233

Archieven van de Stad Brugge 1967 - 1967

Bundel bouwvergunningen

BE SAB/LIS/B11/02/P.B./566

Archieven van de Stad Brugge 1967 - 1967

Stukken betreffende de aanleg van een oliepijpleiding van NV Texaco Belgium

BE SAB/LIS/B11/02/P.B./578

Archieven van de Stad Brugge 1967 - 1969

Stukken betreffende wegenwerken en riool- en waterleidingen van verkaveling "Upperhof"

BE SAB/LIS/B11/02/P.B./544

Archieven van de Stad Brugge 1967 - 1970

Rekeningen met bewijsstukken

BE SAB/LIS/B08/05/P.B./461

Archieven van de Stad Brugge 1967 - 1968

Dossier betreffende legaat Aime Vandepitte

BE SAB/LIS/B09/P.B./481

Archieven van de Stad Brugge 1967 - 1970

Bundel richtlijnen en correspondentie betreffende rijbewijs en leervergunning

BE SAB/LIS/B17/P.B./852

Archieven van de Stad Brugge 1967 - 1969

Bundel ingeleverde leervergunningen en rijbewijzen van overledenen, met foto's

BE SAB/LIS/B17/P.B./853

Archieven van de Stad Brugge 1967 - 1968

Stukken betreffende het verlenen van subsidies aan allerhande verenigingen en werkingen (socio-cultureel, jeugd, sport, bibliotheken), bevat informatie over het plaatselijk verenigingsleven zoals...

BE SAB/ASS/13/01./P.B./1319

Archieven van de Stad Brugge 1967 - 1967

Vergunningen van hinderlijke, gevaarlijke en ongezonde inrichtingen 1ste en 2de klas

BE SAB/ASS/10/04./P.B./1004

Archieven van de Stad Brugge 1967 - 1967

Register van de geboorte- huwelijks- en overlijdensakten.

BE SAB/ASS/05/02./P.B./555

Archieven van de Stad Brugge 1967 - 1967

Bundel politieverslagen van overtredingen en verhoren

BE SAB/ASS/09/04./P.B./935

Archieven van de Stad Brugge 1967 - 1967

Dossier betreffende de herziening van de kiezerslijsten

BE SAB/ASS/07/03./P.B./713

Archieven van de Stad Brugge 1967 - 1968

Bundel Bouwvergunningsdossiers

BE SAB/DUD/B11/01/P.B./316

Archieven van de Stad Brugge 1967 - 1967

Dossier betreffende de aanleg van de oliepijplijn van Texaco, Zeebrugge-Gent, door het grondgebied van Dudzele

BE SAB/DUD/B11/01/P.B./324

Archieven van de Stad Brugge 1967 - 1969

Uittreksels uit de notulen van het schepencollege betreffende bouwvergunningen.

BE SAB/DUD/B11/01/P.B./308

Archieven van de Stad Brugge 1967 - 1970

Registers van de geboorten, huwelijks- en overlijdensakten

BE SAB/DUD/B06/P.B./230

Archieven van de Stad Brugge 1967 - 1967

Dossier aanstelling van een gewestelijk ontvanger voor de gemeente

BE SAB/DUD/B01/06/P.B./69

Archieven van de Stad Brugge 1967 - 1967

Briefwisseling betreffende plannen voor inlijving en fusie.

BE SAB/DUD/B01/07/P.B./78

Archieven van de Stad Brugge 1967 - 1967

Grootboek (met 1 ex van de begroting en de rekening).

BE SAB/DUD/B02/03/P.B./159

Archieven van de Stad Brugge 1967 - 1967

Briefwisseling ivm een proces voor schade aan de openbare wag door een verkeersongeval.

BE SAB/DUD/B05/P.B./190

Archieven van de Stad Brugge 1967 - 1967

Notulen van de gemeenteraad

BE SAB/STK/01/D/P.B./26

Archieven van de Stad Brugge 09/10/1967 - 24/11/1969

Dagboek en kasboek

BE SAB/STK/02/D/P.B./243

Archieven van de Stad Brugge 01/03/1967 - 31/10/1968

Bewijsstukken .

BE SAB/STK/02/C/P.B./212

Archieven van de Stad Brugge 1966 - 1966

Uittreksels en minuten van de beraadslagingen (onder meer bouwvergunningen) van het College van Burgemeester en Schepenen

BE SAB/STK/01/D/P.B./46

Archieven van de Stad Brugge 1966 - 1966

Kasboek (hulpkasboek) van de belasting op het huisvuil

BE SAB/STK/04/B.01/P.B./429

Archieven van de Stad Brugge 1966 - 1969

Grootboek van de gemeenteontvanger

BE SAB/STK/02/D/P.B./297

Archieven van de Stad Brugge 1966 - 1966

Grootboek van uitgaven en ontvangsten van de secretaris

BE SAB/STK/02/D/P.B./326

Archieven van de Stad Brugge 1966 - 1966

Facturen .

BE SAB/STK/02/H/P.B./374

Archieven van de Stad Brugge 1966 - 1967

Bestelbonnen .

BE SAB/STK/02/H/P.B./371

Archieven van de Stad Brugge 1966 - 1967

Bewijsstukken van verblijfsverandering: inschrijvingen

BE SAB/STK/07/E/P.B./703

Archieven van de Stad Brugge 1966 - 1966

Bewijsstukken van verblijfsverandering: afschrijvingen

BE SAB/STK/07/E/P.B./740

Archieven van de Stad Brugge 1966 - 1966

Rekeningen (eindrekeningen) van de ontvanger van de Commissie van Openbare Onderstand

BE SAB/STK/08/B/P.B./785

Archieven van de Stad Brugge 1966 - 1968

Begroting van de Commissie van Openbare Onderstand

BE SAB/STK/08/E/P.B./834

Archieven van de Stad Brugge 1966 - 1966

Rekening van de Commissie van Openbare Onderstand

BE SAB/STK/08/E/P.B./855

Archieven van de Stad Brugge 1966 - 1966

Bewijsstukken bij de rekeningen

BE SAB/STK/08/E/P.B./860

Archieven van de Stad Brugge 1966 - 1966

Begrotingen en rekeningen

BE SAB/STK/09/B.04/P.B./892

Archieven van de Stad Brugge 1966 - 1970

Dossiers over princiepsaanvragen tot bouwen

BE SAB/STK/11/C/P.B./1016

Archieven van de Stad Brugge 1966 - 1969

Dossier over de verkaveling wijk Malehoek

BE SAB/STK/11/B/P.B./1011

Archieven van de Stad Brugge 1966 - 1969

Verklaringen (bewijzen) van inentingen tegen polio

BE SAB/STK/19/B/P.B./1604

Archieven van de Stad Brugge 1966 - 1969

Briefwisseling betreffende het verplaatsen van 3 benzinepompen in de Karel van Manderstraat

BE SAB/STK/14/E/P.B./1409

Archieven van de Stad Brugge 1966 - 1966

Dossiers betreffende hinderlijke inrichtingen 1ste klasse

BE SAB/STK/14/E/P.B./1396

Archieven van de Stad Brugge 1966 - 1970

Plannen met het voorstel tot normalisatie van de Male Leie

BE SAB/STK/11/I/P.B./1259

Archieven van de Stad Brugge 1966 - 1966

Dossiers betreffende de uitbreiding van het waterleidingnet

BE SAB/STK/11/G/P.B./1210

Archieven van de Stad Brugge 1966 - 1970

Dossiers over verkoop afbraakmateriaal afkomstig van het oud politiebureau

BE SAB/STK/11/E/P.B./1193

Archieven van de Stad Brugge 1966 - 1967

Vergunningen (getuigschriften) voor het vervoer van levende vogels naar tentoonstellingen

BE SAB/STK/12/E/P.B./1297

Archieven van de Stad Brugge 1966 - 1970

Dossier betreffende het verharden van de toegangsweg naar het kerkhof in Vivenkapelle

BE SAB/STK/11/J/P.B./1264

Archieven van de Stad Brugge 1966 - 1966

Dossiers van bouwvergunningen, nummers 3946-3968

BE SAB/STK/11/C/P.B./1126

Archieven van de Stad Brugge 1966 - 1966

Dossiers van bouwvergunningen, nummers 3969-3990

BE SAB/STK/11/C/P.B./1127

Archieven van de Stad Brugge 1966 - 1966

Dossiers van bouwvergunningen, nummers 3991-4020

BE SAB/STK/11/C/P.B./1128

Archieven van de Stad Brugge 1966 - 1966

Dossiers van bouwvergunningen, nummers 4021-4050

BE SAB/STK/11/C/P.B./1129

Archieven van de Stad Brugge 1966 - 1966

Dossiers van bouwvergunningen, nummers 4051-4080

BE SAB/STK/11/C/P.B./1130

Archieven van de Stad Brugge 1966 - 1966

Dossiers van bouwvergunningen, nummers 4081-4111

BE SAB/STK/11/C/P.B./1131

Archieven van de Stad Brugge 1966 - 1966

Dossiers van bouwvergunningen, nummers 4112-4140

BE SAB/STK/11/C/P.B./1132

Archieven van de Stad Brugge 1966 - 1967

Lijsten van de plaatselijke verenigingen en hun bestuursleden

BE SAB/STK/20/A/P.B./1612

Archieven van de Stad Brugge 1966 - 1971

Grootboek (met 1 ex van de begroting en de rekening).

BE SAB/DUD/B02/03/P.B./158

Archieven van de Stad Brugge 1966 - 1966

Begrotingen .

BE SAB/DUD/B02/02/P.B./87

Archieven van de Stad Brugge 1966 - 1970

Registers van de geboorten, huwelijks- en overlijdensakten

BE SAB/DUD/B06/P.B./229

Archieven van de Stad Brugge 1966 - 1966

Bundel Bouwvergunningsdossiers

BE SAB/DUD/B11/01/P.B./315

Archieven van de Stad Brugge 1966 - 1966

Offerte voor gieten en leveren van kerkklokken.

BE SAB/DUD/B09/P.B./286

Archieven van de Stad Brugge 1966 - 1966

Inschrijvingsboek van de officiële bekendmakingen van de besluiten van Gemeenteraad en College

BE SAB/DUD/B01/02/P.B./25

Archieven van de Stad Brugge 1966 - 1970

Bundel personeelszaken: statistische gegevens, met correspondentie.

BE SAB/DUD/B01/06/P.B./50

Archieven van de Stad Brugge 1966 - 1969

Kiezerslijsten voor het parlement, provincie- en Gemeenteraad

BE SAB/ASS/07/02./P.B./689

Archieven van de Stad Brugge 1966 - 1968

Bundel politieverslagen van overtredingen en verhoren

BE SAB/ASS/09/04./P.B./934

Archieven van de Stad Brugge 1966 - 1966

Registers van de verloren of gevonden voorwerpen

BE SAB/ASS/09/04./P.B./942

Archieven van de Stad Brugge 1966 - 1975

Register van de geboorte- huwelijks- en overlijdensakten.

BE SAB/ASS/05/02./P.B./554

Archieven van de Stad Brugge 1966 - 1966

Stukken betreffende het verlenen van subsidies aan allerhande verenigingen en werkingen (socio-cultureel, jeugd, sport, bibliotheken), bevat informatie over het plaatselijk verenigingsleven zoals...

BE SAB/ASS/13/01./P.B./1318

Archieven van de Stad Brugge 1966 - 1966

Bundel kiezerslijsten

BE SAB/LIS/B16/01/P.B./807

Archieven van de Stad Brugge 1966 - 1970

Stukken betreffende hulp aan landbouwers door het leger

BE SAB/LIS/B12/03/P.B./660

Archieven van de Stad Brugge 1966 - 1969

Boekhouding - Kerkfabriek van de parochie Sint-Lutgart

BE SAB/STK/09/B.04

Archieven van de Stad Brugge 1966 - 1970

Bundel individuele inschrijvingsbladen en correspondentie voor de jaarlijkse lichtingen

BE SAB/LIS/B10/P.B./518

Archieven van de Stad Brugge 1966 - 1969

Dossier betreffende leveren en plaatsen van de centrale verwarmingsinstallatie voor schoolgebouwen, schoolhuis en gemeentehuis

BE SAB/LIS/B11/03/P.B./587

Archieven van de Stad Brugge 1966 - 1967

Bundel bouwvergunningen

BE SAB/LIS/B11/02/P.B./565

Archieven van de Stad Brugge 1966 - 1966

Bundel bestelbons

BE SAB/LIS/B02/07/P.B./253

Archieven van de Stad Brugge 1966 - 1967

Bundel begrotingen en rekeningen met bewijsstukken van gemeentebestuur en Commissie van Openbare Onderstand

BE SAB/LIS/B02/02/P.B./177

Archieven van de Stad Brugge 1966 - 1966

Register van de geboorte, huwelijks- en overlijdensakten

BE SAB/LIS/B06/P.B./337

Archieven van de Stad Brugge 1966 - 1970

Dossier betreffende de Gemeentedienst van Belgie: correspondentie, verslagen

BE SAB/LIS/B01/05/P.B./48

Archieven van de Stad Brugge 1966 - 1970

Begrotingen en rekeningen met bewijsstukken

BE SAB/KOO/07/05/P.B./520

Archieven van de Stad Brugge 1966 - 1966

Register van de briefwisseling

BE SAB/KOO/15/01/P.B./752

Archieven van de Stad Brugge 1966 - 1971

Register van identiteitskaarten voor kinderen beneden de 12 jaar

BE SAB/KOO/15/02/P.B./755

Archieven van de Stad Brugge 1966 - 1968

Bundel betr. gemeenteschool: bouwen van koeroverdekking, sanitair blok

BE SAB/KOO/13/04/P.B./714

Archieven van de Stad Brugge 1966 - 1970

Bundel betr. gemeenteschool: bouwen van 2 geprefabriceerde schoolpaviljoenen

BE SAB/KOO/13/04/P.B./715

Archieven van de Stad Brugge 1966 - 1970

Register van de geboorte, huwelijks- en overlijdensakten

BE SAB/KOO/05/P.B./412

Archieven van de Stad Brugge 1966 - 1966

Bundel uittreksels uit de aken van de Burgerlijke Stand en correspndentie

BE SAB/KOO/05/P.B./422

Archieven van de Stad Brugge 1966 - onbekend

Rekeningen van de gemeente met bewijsstukken

BE SAB/KOO/02/01/P.B./159

Archieven van de Stad Brugge 1966 - onbekend

Begrotingen van de gemeente

BE SAB/KOO/02/01/P.B./143

Archieven van de Stad Brugge 1966 - onbekend

Grootboeken van ontvangsten en uitgaven, kladex

BE SAB/KOO/02/02/P.B./173bis

Archieven van de Stad Brugge 1966 - onbekend

Vergunningen van hinderlijke, gevaarlijke en ongezonde inrichtingen 1ste en 2de klas (H-Z).

BE SAB/ASS/10/04./P.B./1003

Archieven van de Stad Brugge 1966 - 1966

Staat (statistiek) van het gemeentepersoneel (klad)

BE SAB/KOO/01/09/P.B./86

Archieven van de Stad Brugge 1966 - onbekend

Programma nav Huldiging van burgemeester Maurits de Grande

BE SAB/KOO/18/P.B./787

Archieven van de Stad Brugge 11/04/1966 - onbekend

Dossier m.b.t. de motie (met correspondentie) van de gemeentebesturen van Jabbeke, Houthave, Varsenare, Stalhille, Meetkerke, Zuienkerke, Damme, Westkapelle, Lissewege en Dudzele aan de eerste...

BE SAB/DUD/B02/01/P.B./80

Archieven van de Stad Brugge 31/03/1966 - 31/03/1966

Notulen van het College van Burgemeester en Schepenen

BE SAB/STK/01/D/P.B./38

Archieven van de Stad Brugge 02/03/1966 - 26/04/1968

Notulen van de gemeenteraad

BE SAB/STK/01/D/P.B./25

Archieven van de Stad Brugge 10/01/1966 - 04/09/1967
Resultaten per pagina: 10 25 50 100

Vragen over Probat?

Contacteer de Provinciale Archiefdienst:

[email protected]

© 2009 Provincie West-Vlaanderen  |  Legal Disclaimer  Erkend Cultureel Archief