Zoekopdracht verfijnen

Periode
select
select
select

Legende

 • Archief
 • Deelarchief
 • Reeks
 • Deelreeks
 • Bestanddeel
 • Afficheverzameling
 • Compactdiscverzameling
 • Filmverzameling
 • Fotoverzameling
 • Gedrukte collecties
 • Gelegenheidsdrukwerk
 • Audioverzameling
 • Handbibliotheek
 • Kaart- en planverzameling
 • Voorwerpenverzameling
Resultaten per pagina: 10 25 50 100
2537 beschrijvingen
Sorteer op datum | archief
Titel
Archiefnummer
  Locatie Periode

Dossier betreffende de betrekkingen van het gemeentebestuur met andere publiekrechtelijke organen.

BE GAD/DEN/SEC/P.B./456

Archieven van de gemeente Dentergem 1820 - 1868

Begrotingen van de gemeente.

BE GAD/DEN/FIN/P.B./477

Archieven van de gemeente Dentergem 1820 - 1839

Registers van de briefwisseling.

BE GAD/DEN/SEC/P.B./909

Archieven van de gemeente Dentergem 1820 - 1822

Dossiers betreffende belastingen en kadaster.

BE GAD/DEN/BEL/P.B./24

Archieven van de gemeente Dentergem 1820 - 1971

Uittreksels uit de bevolkingsregisters, betreffende de veranderingen van woonst (in- en afschrijvingen).

BE GAD/DEN/BEV/P.B./78

Archieven van de gemeente Dentergem 1820 - 1840

Dossier van het personeel van de kerkfabriek.

BE GAD/DEN/KER/P.B./404

Archieven van de gemeente Dentergem 1820 - 1936

Documenten betreffende diverse officiële plechtigheden.

BE GAD/DEN/FEE/P.B./387

Archieven van de gemeente Dentergem 1820 - 1938

Atlas en plannen van de wegen.

BE GAD/DEN/SEC/P.B./251

Archieven van de gemeente Dentergem 1820 - 1820

Inventarissen van de gemeentelijke archieven.

BE GAD/DEN/BIB/P.B./371

Archieven van de gemeente Dentergem 1820 - 1820

Register van de burgerlijke stand.

BE GAD/WAK/BUR/P.B./458

Archieven van de gemeente Dentergem 1821 - 1821

Dienstjaarrekening van de gemeente.

BE GAD/DEN/FIN/P.B./538

Archieven van de gemeente Dentergem 1821 - 1821

Dossiers van de burgerlijke stand, betreffende het afsluiten van huwelijken.

BE GAD/DEN/BUR/P.B./66

Archieven van de gemeente Dentergem 1821 - 1858

Dossier betreffende liefdadigheidsmaatschappijen.

BE GAD/DEN/WEL/P.B./315

Archieven van de gemeente Dentergem 1821 - 1856

Register van de burgerlijke stand.

BE GAD/MAR/BUR/P.B./472

Archieven van de gemeente Dentergem 1821 - 1821

Bewijsstukken bij de dienstjaarrekening van de gemeente.

BE GAD/DEN/FIN/P.B./696

Archieven van de gemeente Dentergem 1821 - 1821

Documenten betreffende maatregelen voor brandvoorkoming, onderzoeken ter plaatse en brandweeruitrusting.

BE GAD/DEN/OPE/P.B./176

Archieven van de gemeente Dentergem 1821 - 1840

Stukken (diverse) van de gemeentelijke overheid.

BE GAD/DEN/BES/P.B./915

Archieven van de gemeente Dentergem 1821 - 1928

Repertoria van de akten.

BE GAD/MAR/P.B./425

Archieven van de gemeente Dentergem 1821 - 1830

Bewijsstukken bij de dienstjaarrekening van de gemeente.

BE GAD/DEN/FIN/P.B./697

Archieven van de gemeente Dentergem 1822 - 1822

Staten (beschrijvende) met inlichtingen over de gemeente.

BE GAD/DEN/SEC/P.B./452

Archieven van de gemeente Dentergem 1822 - 1830

Dienstjaarrekening van de gemeente.

BE GAD/DEN/FIN/P.B./539

Archieven van de gemeente Dentergem 1822 - 1822

Register van de burgerlijke stand.

BE GAD/MAR/BUR/P.B./473

Archieven van de gemeente Dentergem 1822 - 1822

Documenten betreffende de schouwing van de onbevaarbare waterlopen.

BE GAD/DEN/WAT/P.B./195

Archieven van de gemeente Dentergem 1822 - 1851

Register van de burgerlijke stand.

BE GAD/WAK/BUR/P.B./459

Archieven van de gemeente Dentergem 1822 - 1822

Dienstjaarrekening van de gemeente.

BE GAD/DEN/FIN/P.B./540

Archieven van de gemeente Dentergem 1823 - 1823

Tabellen (tienjaarlijks) op de registers van de burgerlijke stand.

BE GAD/WAK/BUR/P.B./620

Archieven van de gemeente Dentergem 1823 - 1832

Briefwisseling over het kerkhof.

BE GAD/DEN/BEG/P.B./138

Archieven van de gemeente Dentergem 1823 - 1930

Alfabetische lijsten van de lichtingen voor de nationale militie.

BE GAD/MAR/MIL/P.B./183

Archieven van de gemeente Dentergem 1823 - 1859

Register van de burgerlijke stand.

BE GAD/MAR/BUR/P.B./474

Archieven van de gemeente Dentergem 1823 - 1823

Bewijsstukken bij de dienstjaarrekening van de gemeente.

BE GAD/DEN/FIN/P.B./698

Archieven van de gemeente Dentergem 1823 - 1823

Register van de burgerlijke stand.

BE GAD/WAK/BUR/P.B./460

Archieven van de gemeente Dentergem 1823 - 1823

Documenten betreffende de inentingen tegen besmettelijke ziekten.

BE GAD/DEN/VOL/P.B./128

Archieven van de gemeente Dentergem 1824 - 1860

Dossier prélèvements.

BE GAD/DEN/FIN/P.B./881

Archieven van de gemeente Dentergem 1824 - 1850

Dienstjaarrekening van de gemeente.

BE GAD/DEN/FIN/P.B./541

Archieven van de gemeente Dentergem 1824 - 1824

Legger voor het opmaken van de personele plaatselijke omslag of belasting.

BE GAD/DEN/BEL/P.B./10

Archieven van de gemeente Dentergem 1824 - 1824

Lijsten met de namen van bedelaars en maatregelen betreffende bedelarij en landloperij.

BE GAD/DEN/WEL/P.B./121

Archieven van de gemeente Dentergem 1824 - 1853

Documenten betreffende militaire opeisingen.

BE GAD/DEN/MIL/P.B./429

Archieven van de gemeente Dentergem 1824 - 1890

Bewijsstukken bij de dienstjaarrekening van de gemeente.

BE GAD/DEN/FIN/P.B./699

Archieven van de gemeente Dentergem 1824 - 1824

Register van de burgerlijke stand.

BE GAD/MAR/BUR/P.B./475

Archieven van de gemeente Dentergem 1824 - 1824

Register van de burgerlijke stand.

BE GAD/WAK/BUR/P.B./461

Archieven van de gemeente Dentergem 1824 - 1824

Instructies en onderrichtingen betreffende de zorg voor wegen en bruggen.

BE GAD/DEN/WEG/P.B./196

Archieven van de gemeente Dentergem 1825 - 1846

Dossier betreffende de inrichting van het gemeentelijk basisonderwijs.

BE GAD/DEN/OND/P.B./360

Archieven van de gemeente Dentergem 1825 - 1909

Beschrijvende tabel van een gedenkstuk (1566) in de kerk van Dentergem.

BE GAD/DEN/MON/P.B./374

Archieven van de gemeente Dentergem 1825 - 1825

Bewijsstukken bij de dienstjaarrekening van de gemeente.

BE GAD/DEN/FIN/P.B./700

Archieven van de gemeente Dentergem 1825 - 1825

Register van de burgerlijke stand.

BE GAD/WAK/BUR/P.B./462

Archieven van de gemeente Dentergem 1825 - 1825

Dienstjaarrekening van de gemeente.

BE GAD/DEN/FIN/P.B./542

Archieven van de gemeente Dentergem 1825 - 1825

Register van de burgerlijke stand.

BE GAD/MAR/BUR/P.B./476

Archieven van de gemeente Dentergem 1825 - 1825

Alfabetische lijsten van de lichtingen voor de nationale militie.

BE GAD/DEN/MIL/P.B./414

Archieven van de gemeente Dentergem 1825 - 1830

Kohieren van diverse belastingen.

BE GAD/DEN/BEL/P.B./11

Archieven van de gemeente Dentergem 1826 - 1831

Lijst van de ingezetenen van de gemeente hier geboren of die de Nederlandse nationaliteit bekomen hebben.

BE GAD/DEN/BEV/P.B./106

Archieven van de gemeente Dentergem 1826 - 1826

Register van de burgerlijke stand.

BE GAD/WAK/BUR/P.B./463

Archieven van de gemeente Dentergem 1826 - 1826

Repertoria van de akten.

BE GAD/WAK/P.B./405

Archieven van de gemeente Dentergem 1826 - 1940

Bewijsstukken bij de dienstjaarrekening van de gemeente.

BE GAD/DEN/FIN/P.B./701

Archieven van de gemeente Dentergem 1826 - 1826

Register van de burgerlijke stand.

BE GAD/MAR/BUR/P.B./477

Archieven van de gemeente Dentergem 1826 - 1826

Dienstjaarrekening van de gemeente.

BE GAD/DEN/FIN/P.B./543

Archieven van de gemeente Dentergem 1826 - 1826

Bewijsstukken bij de dienstjaarrekening van de gemeente.

BE GAD/DEN/FIN/P.B./702

Archieven van de gemeente Dentergem 1827 - 1827

Register van de burgerlijke stand.

BE GAD/MAR/BUR/P.B./478

Archieven van de gemeente Dentergem 1827 - 1827

Register van de veranderingen van woonst (in- en afschrijvingen).

BE GAD/WAK/BEV/P.B./32

Archieven van de gemeente Dentergem 1827 - 1887

Staten (beschrijvingsstaten) van paarden en ander vee, met het oog op het heffen van belastingen.

BE GAD/DEN/BEL/P.B./28

Archieven van de gemeente Dentergem 1827 - 1875

Register van de bevolking.

BE GAD/WAK/BEV/P.B./636

Archieven van de gemeente Dentergem 1827 - 1827

Register van de burgerlijke stand.

BE GAD/WAK/BUR/P.B./464

Archieven van de gemeente Dentergem 1827 - 1827

Dossier van de aankoop van grond voor de bouw van een nieuwe school.

BE GAD/DEN/PAT/P.B./328

Archieven van de gemeente Dentergem 1827 - 1827

Dienstjaarrekening van de gemeente.

BE GAD/DEN/FIN/P.B./544

Archieven van de gemeente Dentergem 1827 - 1827

Register van de burgerlijke stand.

BE GAD/WAK/BUR/P.B./465

Archieven van de gemeente Dentergem 1828 - 1828

Register van de lotingen voor de rustende schutterij.

BE GAD/DEN/MIL/P.B./409

Archieven van de gemeente Dentergem 1828 - 1830

Register van de inschrijvingen bij de rustende schutterij.

BE GAD/DEN/MIL/P.B./410

Archieven van de gemeente Dentergem 1828 - 1830

Alfabetische lijsten van de ingeschrevenen bij de rustende schutterij.

BE GAD/DEN/MIL/P.B./411

Archieven van de gemeente Dentergem 1828 - 1830

Register van de burgerlijke stand.

BE GAD/MAR/BUR/P.B./479

Archieven van de gemeente Dentergem 1828 - 1828

Bewijsstukken bij de dienstjaarrekening van de gemeente.

BE GAD/DEN/FIN/P.B./703

Archieven van de gemeente Dentergem 1828 - 1828

Dossiers betreffende verkiezingen voor het bestuur van de kerkfabriek.

BE GAD/DEN/KER/P.B./402

Archieven van de gemeente Dentergem 1828 - 1961

Dienstjaarrekening van de gemeente.

BE GAD/DEN/FIN/P.B./545

Archieven van de gemeente Dentergem 1828 - 1828

Register van de burgerlijke stand.

BE GAD/WAK/BUR/P.B./466

Archieven van de gemeente Dentergem 1829 - 1829

Inventarissen van de gemeentelijke archieven.

BE GAD/DEN/BIB/P.B./372

Archieven van de gemeente Dentergem 1829 - 1829

Bewijsstukken bij de dienstjaarrekening van de gemeente.

BE GAD/DEN/FIN/P.B./704

Archieven van de gemeente Dentergem 1829 - 1829

Register van de burgerlijke stand.

BE GAD/MAR/BUR/P.B./480

Archieven van de gemeente Dentergem 1829 - 1829

Register en naamtabel van de vrijwilligers voor de nachtroeperij.

BE GAD/DEN/OPE/P.B./54

Archieven van de gemeente Dentergem 1829 - 1829

Dienstjaarrekening van de gemeente.

BE GAD/DEN/FIN/P.B./546

Archieven van de gemeente Dentergem 1829 - 1829

Briefwisseling over de naam, het wapen, het zegel en de vlag van de gemeente.

BE GAD/DEN/SEC/P.B./453

Archieven van de gemeente Dentergem 1829 - 1829

Bewijsstukken bij de dienstjaarrekening van de gemeente.

BE GAD/DEN/FIN/P.B./705

Archieven van de gemeente Dentergem 1830 - 1830

Individuele dossiers van weerspannelingen en dienstweigeraars.

BE GAD/DEN/MIL/P.B./437

Archieven van de gemeente Dentergem 1830 - 1976

Register van de burgerlijke stand.

BE GAD/WAK/BUR/P.B./467

Archieven van de gemeente Dentergem 1830 - 1830

Inschrijvingslijst of -register van de burgerwacht.

BE GAD/DEN/OPE/P.B./40

Archieven van de gemeente Dentergem 1830 - 1839

Dossier van de burgerwacht.

BE GAD/DEN/OPE/P.B./44

Archieven van de gemeente Dentergem 1830 - 1840

Briefwisseling en onderrichtingen over (de inentingen tegen) besmettelijke ziekten.

BE GAD/DEN/VOL/P.B./130

Archieven van de gemeente Dentergem 1830 - 1958

Briefwisseling en omzendbrieven over de politie.

BE GAD/OES/OPE/P.B./19

Archieven van de gemeente Dentergem 1830 - 1835

Dossiers betreffende gerechtskosten.

BE GAD/DEN/SEC/P.B./450

Archieven van de gemeente Dentergem 1830 - 1903

Register van de burgerlijke stand.

BE GAD/MAR/BUR/P.B./481

Archieven van de gemeente Dentergem 1830 - 1830

Dossiers betreffende de vorming van de lijsten voor de jury der gezworenen.

BE GAD/DEN/OPE/P.B./448

Archieven van de gemeente Dentergem 1830 - 1947

Dienstjaarrekening van de gemeente.

BE GAD/DEN/FIN/P.B./547

Archieven van de gemeente Dentergem 1830 - 1830

Bewijsstukken bij de dienstjaarrekening van de gemeente.

BE GAD/DEN/FIN/P.B./706

Archieven van de gemeente Dentergem 1831 - 1831

Register van de burgerlijke stand.

BE GAD/MAR/BUR/P.B./482

Archieven van de gemeente Dentergem 1831 - 1831

Repertoria van de akten.

BE GAD/MAR/P.B./426

Archieven van de gemeente Dentergem 1831 - 1834

Register van de burgerlijke stand.

BE GAD/WAK/BUR/P.B./468

Archieven van de gemeente Dentergem 1831 - 1831

Alfabetische lijsten van de lichtingen voor de nationale militie.

BE GAD/DEN/MIL/P.B./415

Archieven van de gemeente Dentergem 1831 - 1834

Verslagen van branden.

BE GAD/DEN/OPE/P.B./175

Archieven van de gemeente Dentergem 1831 - 1886

Dienstjaarrekening van de gemeente.

BE GAD/DEN/FIN/P.B./548

Archieven van de gemeente Dentergem 1831 - 1831

Dienstjaarrekening van de gemeente.

BE GAD/DEN/FIN/P.B./549

Archieven van de gemeente Dentergem 1832 - 1832

Register van de burgerlijke stand.

BE GAD/WAK/BUR/P.B./469

Archieven van de gemeente Dentergem 1832 - 1832

Alfabetische lijsten van de burgerwacht.

BE GAD/DEN/OPE/P.B./41

Archieven van de gemeente Dentergem 1832 - 1834

Register van de burgerlijke stand.

BE GAD/MAR/BUR/P.B./483

Archieven van de gemeente Dentergem 1832 - 1832
Resultaten per pagina: 10 25 50 100

Vragen over Probat?

Contacteer de Provinciale Archiefdienst:

[email protected]

© 2009 Provincie West-Vlaanderen  |  Legal Disclaimer  Erkend Cultureel Archief