Zoekopdracht verfijnen

Periode
select
select
select

Legende

 • Archief
 • Deelarchief
 • Reeks
 • Deelreeks
 • Bestanddeel
 • Afficheverzameling
 • Compactdiscverzameling
 • Filmverzameling
 • Fotoverzameling
 • Gedrukte collecties
 • Gelegenheidsdrukwerk
 • Audioverzameling
 • Handbibliotheek
 • Kaart- en planverzameling
 • Voorwerpenverzameling
Resultaten per pagina: 10 25 50 100
2557 beschrijvingen
Sorteer op datum | archief
Titel
Archiefnummer
  Locatie Periode

Diverse gemeenteraadsbeslissingen

BE SABL/SB/ONTV/04.05.07.01.2014

Archieven van de Stad Blankenberge 2014 - 2014

Diverse collegebeslissingen

BE SABL/SB/ONTV/04.05.06.01.2014

Archieven van de Stad Blankenberge 2014 - 2014

Briefwisseling en nazendingen

BE SABL/SB/BEL/BEL04.01.06.2014

Archieven van de Stad Blankenberge 2014 - 2014

Onwaarden belastingen

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.08.2014-2015

Archieven van de Stad Blankenberge 2014 - 2015

Onwaarden belastingen

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.08.2014-2015

Archieven van de Stad Blankenberge 2014 - 2015

Algemene briefwisseling

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.10.2014-2015

Archieven van de Stad Blankenberge 2014 - 2015

Afgesloten schadegevallen

BE SABL/SB/VERZ/04.02.05.2014

Archieven van de Stad Blankenberge 2014 - 2014

Verwerking van belastingen

BE SABL/SB/BEL/BEL04.01.01.02.2014

Archieven van de Stad Blankenberge 2014 - 2014

Kohieren en invorderingsstaten

BE SABL/SB/BEL/BEL04.01.01.2014

Archieven van de Stad Blankenberge 2014 - 2014

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de geboortes en huwelijken van 2014.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 2014 - 2014

Falingen

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.09.2014

Archieven van de Stad Blankenberge 2014 - 2014

Notulenboek van de beslissingen van de gemeenteraad van Blankenberge van januari tot en met april 2014. (deel 1)

BE SABL/SB/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 2014 - 2014

Notulenboek van de beslissingen van de gemeenteraad van Blankenberge van mei tot en met juni 2014. (deel 2)

BE SABL/SB/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 2014 - 2014

Notulenboek van de beslissingen van de gemeenteraad van Blankenberge van september tot en met december 2014. (deel 3)

BE SABL/SB/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 2014 - 2014

Notulenboek van de beslissingen van het college van burgemeester en schepenen van januari 2014 tot en met februari 2014.(deel 1)

BE SABL/SB/SEC/not/CBS/Blankenberge/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 2014 - 2014

Notulenboek van de beslissingen van het college van burgemeester en schepenen van februari 2014 tot en met april 2014.(deel 2)

BE SABL/SB/SEC/not/CBS/Blankenberge/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 2014 - 2014

Notulenboek van de beslissingen van het college van burgemeester en schepenen van april 2014 tot en met juni 2014.(deel 3)

BE SABL/SB/SEC/not/CBS/Blankenberge/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 2014 - 2014

Notulenboek van de beslissingen van het college van burgemeester en schepenen van juni 2014 tot en met augustus 2014.(deel 4)

BE SABL/SB/SEC/not/CBS/Blankenberge/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 2014 - 2014

Notulenboek van de beslissingen van het college van burgemeester en schepenen van augustus 2014 tot en met oktober 2014.(deel 5)

BE SABL/SB/SEC/not/CBS/Blankenberge/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 2014 - 2014

Notulenboek van de beslissingen van het college van burgemeester en schepenen van november 2014 tot en met december 2014 met inbegrip van het jaarverslag van de werking van het stadsbestuur van het...

BE SABL/SB/SEC/not/CBS/Blankenberge/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 2014 - 2014

Fiches 281,10

BE SABL/SB/REK/04.06.09.2014

Archieven van de Stad Blankenberge 2014 - 2014

Notulenboek van de beslissingen van het college van burgemeester en schepenen van januari 2013 tot en met februari 2013.(deel 1)

BE SABL/SB/SEC/not/CBS/Blankenberge/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 2013 - 2013

Notulenboek van de beslissingen van het college van burgemeester en schepenen van februari 2013 tot en met april 2013.(deel 2)

BE SABL/SB/SEC/not/CBS/Blankenberge/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 2013 - 2013

Notulenboek van de beslissingen van het college van burgemeester en schepenen van april 2013 tot en met juni 2013.(deel 3)

BE SABL/SB/SEC/not/CBS/Blankenberge/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 2013 - 2013

Notulenboek van de beslissingen van het college van burgemeester en schepenen van juni 2013 tot en met augustus 2013.(deel 4)

BE SABL/SB/SEC/not/CBS/Blankenberge/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 2013 - 2013

Notulenboek van de beslissingen van het college van burgemeester en schepenen van september 2013 tot en met oktober 2013.(deel 5)

BE SABL/SB/SEC/not/CBS/Blankenberge/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 2013 - 2013

Notulenboek van de beslissingen van het college van burgemeester en schepenen van november 2013 tot en met december 2013 met inbegrip van het jaarverslag van de werking van het stadsbestuur van het...

BE SABL/SB/SEC/not/CBS/Blankenberge/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 2013 - 2013

Notulenboek van de beslissingen van de gemeenteraad van Blankenberge van januari tot en met maart 2013. (deel 1)

BE SABL/SB/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 2013 - 2013

Notulenboek van de beslissingen van de gemeenteraad van Blankenberge van april tot en met juni 2013. (deel 2)

BE SABL/SB/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 2013 - 2013

Notulenboek van de beslissingen van de gemeenteraad van Blankenberge van september tot en met december 2013. (deel 3)

BE SABL/SB/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 2013 - 2013

Falingen

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.09.2013

Archieven van de Stad Blankenberge 2013 - 2013

Grootboeken uitgaven

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.02.2013

Archieven van de Stad Blankenberge 2013 - 2013

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de geboortes en huwelijken van 2013.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 2013 - 2013

Briefwisseling en nazendingen

BE SABL/SB/BEL/BEL04.01.06.2013

Archieven van de Stad Blankenberge 2013 - 2013

Kohieren en invorderingsstaten

BE SABL/SB/BEL/BEL04.01.01.2013

Archieven van de Stad Blankenberge 2013 - 2013

Verwerking van belastingen

BE SABL/SB/BEL/BEL04.01.01.02.2013

Archieven van de Stad Blankenberge 2013 - 2013

Diverse gemeenteraadsbeslissingen

BE SABL/SB/ONTV/04.05.07.01.2013

Archieven van de Stad Blankenberge 2013 - 2013

BTW: verkoop-en aankoopfacturen + aangiftes + briefwisseling

BE SABL/SB/REK/04.06.07.2013

Archieven van de Stad Blankenberge 2013 - 2013

Rekeninguittreksels

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.01.2013-2015

Archieven van de Stad Blankenberge 2013 - 2015

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de overlijdens van 2013.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 2013 - 2013

Afgewerkte retributies

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.17.2013-2016

Archieven van de Stad Blankenberge 2013 - 2016

Afboekingen wedden

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.14.01.2013

Archieven van de Stad Blankenberge 2013 - 2013

Afgesloten verzekeringscontracten gebouwen - brandverzekeringen (alle gebouwen stadspatrimonium, permanente en tijdelijke polissen)

BE SABL/SB/VERZ/04.02.03.2013

Archieven van de Stad Blankenberge 2013 - 2013

Afgesloten verzekeringscontracten gemeen recht ("alle risico's" PC's, bureelmateriaal, elektronica, tentoonstellingen, beurzen, andere materialen, tijdelijke en permanente polissen

BE SABL/SB/VERZ/04.02.02.2013

Archieven van de Stad Blankenberge 2013 - 2013

Afgesloten verzekeringscontracten personeel

BE SABL/SB/VERZ/04.02.01.2011-2013

Archieven van de Stad Blankenberge 2013 - 2013

Taxivergunningen

BE SABL/SB/CONC/04.04.01.2013

Archieven van de Stad Blankenberge 2013 - 2013

Afgesloten verzekeringscontracten voertuigen

BE SABL/SB/VERZ/04.02.04.2013

Archieven van de Stad Blankenberge 2013 - 2013

Afgesloten verzekeringscontracten gemeen recht

BE SABL/SB/VERZ/04.02.02.2013

Archieven van de Stad Blankenberge 2013 - 2013

Concessies-verhuring-vergunningen

BE SABL/SB/CONC/04.04.03.2013

Archieven van de Stad Blankenberge 2013 - 2013

Bewijsstukken Provincie : mandaten + facturen

BE SABL/SB/REK/04.06.06.2013

Archieven van de Stad Blankenberge 2013 - 2013

betalingsherinneringen

BE SABL/SB/REK/04.06.05.2013

Archieven van de Stad Blankenberge 2013 - 2013

Dubbels facturen

BE SABL/SB/REK/04.06.01.2013

Archieven van de Stad Blankenberge 2013 - 2013

Ordonnanceringslijsten

BE SABL/SB/REK/04.06.02.2013

Archieven van de Stad Blankenberge 2013 - 2013

Dubbels van gemeenteraadsdossiers (bevat achtergrondinformatie mbt besluiten)

BE SABL/SB/PERS/01.01.14.2013

Archieven van de Stad Blankenberge 2013 - 2013

Globale aanwervings-, bevorderings- en examendossiers: gemeenschapswacht, onderluitenant vrijwillige brandweer, administratief medewerker cultuurdienst en hygiënisch medewerker

BE SABL/SB/PERS/01.01.18.01.2013

Archieven van de Stad Blankenberge 2013 - 2013

Examendocumenten: multifunctioneel assistent Sportdienst, administratief medewerker SAMW, bibliotheekmedewerker, gemeenschapswacht, medewerker ICT en brandweerman ambulancier

BE SABL/SB/PERS/01.01.18.01.2013-2014

Archieven van de Stad Blankenberge 2013 - 2014

Dubbels van gemeenteraadsdossiers (bevat achtergrondinformatie mbt besluiten)

BE SABL/SB/PERS/01.01.14.2013

Archieven van de Stad Blankenberge 2013 - 2013

Stukken inzake reis-en verblijfskosten

BE SABL/SB/PERS/01.01.19.2013-2014

Archieven van de Stad Blankenberge 2013 - 2014

Globale aanwervings-, bevorderings- en examendossiers: postoverste redder, startbaan verkeersveiligheid, gemeenschapswacht, administratief medewerker Wullok en administratief medewerker dienst...

BE SABL/SB/PERS/01.01.18.01.2013-2014

Archieven van de Stad Blankenberge 2013 - 2014

Stukken inzake reis-en verblijfskosten

BE SABL/SB/PERS/01.01.19.2013

Archieven van de Stad Blankenberge 2013 - 2013

Dossiers inzake tewerkstellingsprojecten: Web Plus omkaderingspremie

BE SABL/SB/PERS/01.01.03.2013-2015

Archieven van de Stad Blankenberge 2013 - 2015

Globale aanwervings-, bevorderings- en examendossiers: multifunctioneel assistent Sportdienst

BE SABL/SB/PERS/01.01.18.01.2013

Archieven van de Stad Blankenberge 2013 - 2013

Concessies-verhuring-vergunningen: allerlei, huurwaarborg Offshore Surfclub

BE SABL/SB/CONC/4-200604.04.03.2013

Archieven van de Stad Blankenberge 2013 - 2013

Concessies-verhuring-vergunningen: parking naast station

BE SABL/SB/CONC/4-200604.04.03.2013

Archieven van de Stad Blankenberge 2013 - 2013

Concessies-verhuring-vergunningen: lavatories Van Praethelling, prefab Kerkstraat

BE SABL/SB/CONC/4-200604.04.03.2013

Archieven van de Stad Blankenberge 2013 - 2013

Onwaarden retributies

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.07.2013

Archieven van de Stad Blankenberge 2013 - 2013

Rekeninguittreksels

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.01.2013

Archieven van de Stad Blankenberge 2013 - 2013

Dossiers gerechtsdeurwaarder

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.06.2013

Archieven van de Stad Blankenberge 2013 - 2013

Collectieve schuldbemiddelingen

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.05.2013

Archieven van de Stad Blankenberge 2013 - 2013

Maaltijdcheques

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.13.2013

Archieven van de Stad Blankenberge 2013 - 2013

Niet-afgehaalde aangetekende aanmaningen belastingen

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.11.2013

Archieven van de Stad Blankenberge 2013 - 2013

Wedden

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.14.2013

Archieven van de Stad Blankenberge 2013 - 2013

Afboekingen wedden

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.14.01.2013

Archieven van de Stad Blankenberge 2013 - 2013

Weddemandaten

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.14.02.2013

Archieven van de Stad Blankenberge 2013 - 2013

Uitbetaling wedden

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.14.03.2013

Archieven van de Stad Blankenberge 2013 - 2013

Jaardocumenten (budgettaire vooruitzichten, controlelijsten, vervallen schulden, toestand KO, lijst rentevoetherzieningen)

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.16.02.2013

Archieven van de Stad Blankenberge 2013 - 2013

Afgewerkte retributies

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.17.2013

Archieven van de Stad Blankenberge 2013 - 2013

Waarborgen ( door derden gestort) - bewijsstukken

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.20.2013

Archieven van de Stad Blankenberge 2013 - 2013

Algemene briefwisseling

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.10.2013

Archieven van de Stad Blankenberge 2013 - 2013

Mandatenlijsten

BE SABL/SB/REK/04.06.03.2013

Archieven van de Stad Blankenberge 2013 - 2013

Betaallijsten

BE SABL/SB/REK/04.06.04.2013

Archieven van de Stad Blankenberge 2013 - 2013

Bewijsstukken Provincie : mandaten + facturen

BE SABL/SB/REK/04.06.06.2013

Archieven van de Stad Blankenberge 2013 - 2013

Algemene gegevens boekhouding

BE SABL/SB/REK/04.06.10.2013

Archieven van de Stad Blankenberge 2013 - 2013

Grootboeken ontvangsten

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.03.2013

Archieven van de Stad Blankenberge 2013 - 2013

Hulpdagboeken ontvangsten belastingen

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.12.2013

Archieven van de Stad Blankenberge 2013 - 2013

Afboekingen wedden

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.14.01.2012

Archieven van de Stad Blankenberge 2012 - 2012

Onwaarden retributies

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.07.2012

Archieven van de Stad Blankenberge 2012 - 2012

Onwaarden belastingen

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.08.2012

Archieven van de Stad Blankenberge 2012 - 2012

Hulpdagboeken ontvangsten belastingen

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.12.2012

Archieven van de Stad Blankenberge 2012 - 2012

Onwaarden belastingen

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.08.2012

Archieven van de Stad Blankenberge 2012 - 2012

Algemene briefwisseling

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.10.2012

Archieven van de Stad Blankenberge 2012 - 2012

Collectieve schuldbemiddelingen

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.05.2012

Archieven van de Stad Blankenberge 2012 - 2012

Dossiers gerechtsdeurwaarder

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.06.2012

Archieven van de Stad Blankenberge 2012 - 2012

Onwaarden retributies

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.07.2012

Archieven van de Stad Blankenberge 2012 - 2012

Weddemandaten (km-vergoeding)

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.14.02.2012

Archieven van de Stad Blankenberge 2012 - 2012

Weddemandaten

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.14.02.2012

Archieven van de Stad Blankenberge 2012 - 2012

Maaltijdcheques

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.13.2012

Archieven van de Stad Blankenberge 2012 - 2012

Uitbetaling wedden

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.14.03.2012

Archieven van de Stad Blankenberge 2012 - 2012

Uitbetaling wedden

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.14.03.2012

Archieven van de Stad Blankenberge 2012 - 2012

Aflossingen

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.16.01.2012

Archieven van de Stad Blankenberge 2012 - 2012
Resultaten per pagina: 10 25 50 100

Vragen over Probat?

Contacteer de Provinciale Archiefdienst:

[email protected]

© 2009 Provincie West-Vlaanderen  |  Legal Disclaimer  Erkend Cultureel Archief