Zoekopdracht verfijnen

Periode
select
select
select

Legende

 • Archief
 • Deelarchief
 • Reeks
 • Deelreeks
 • Bestanddeel
 • Afficheverzameling
 • Compactdiscverzameling
 • Filmverzameling
 • Fotoverzameling
 • Gedrukte collecties
 • Gelegenheidsdrukwerk
 • Audioverzameling
 • Handbibliotheek
 • Kaart- en planverzameling
 • Voorwerpenverzameling
Resultaten per pagina: 10 25 50 100
2274 beschrijvingen
Sorteer op datum | archief
Titel
Archiefnummer
  Locatie Periode

Dubbels facturen

BE SABL/SB/REK/04.06.01.2013

Archieven van de Stad Blankenberge 2013 - 2013

Ordonnanceringslijsten

BE SABL/SB/REK/04.06.02.2013

Archieven van de Stad Blankenberge 2013 - 2013

Dubbels van gemeenteraadsdossiers (bevat achtergrondinformatie mbt besluiten)

BE SABL/SB/PERS/01.01.14.2013

Archieven van de Stad Blankenberge 2013 - 2013

Globale aanwervings-, bevorderings- en examendossiers: gemeenschapswacht, onderluitenant vrijwillige brandweer, administratief medewerker cultuurdienst en hygiënisch medewerker

BE SABL/SB/PERS/01.01.18.01.2013

Archieven van de Stad Blankenberge 2013 - 2013

Examendocumenten: multifunctioneel assistent Sportdienst, administratief medewerker SAMW, bibliotheekmedewerker, gemeenschapswacht, medewerker ICT en brandweerman ambulancier

BE SABL/SB/PERS/01.01.18.01.2013-2014

Archieven van de Stad Blankenberge 2013 - 2014

Dubbels van gemeenteraadsdossiers (bevat achtergrondinformatie mbt besluiten)

BE SABL/SB/PERS/01.01.14.2013

Archieven van de Stad Blankenberge 2013 - 2013

Stukken inzake reis-en verblijfskosten

BE SABL/SB/PERS/01.01.19.2013-2014

Archieven van de Stad Blankenberge 2013 - 2014

Globale aanwervings-, bevorderings- en examendossiers: postoverste redder, startbaan verkeersveiligheid, gemeenschapswacht, administratief medewerker Wullok en administratief medewerker dienst...

BE SABL/SB/PERS/01.01.18.01.2013-2014

Archieven van de Stad Blankenberge 2013 - 2014

Stukken inzake reis-en verblijfskosten

BE SABL/SB/PERS/01.01.19.2013

Archieven van de Stad Blankenberge 2013 - 2013

Dossiers inzake tewerkstellingsprojecten: Web Plus omkaderingspremie

BE SABL/SB/PERS/01.01.03.2013-2015

Archieven van de Stad Blankenberge 2013 - 2015

Globale aanwervings-, bevorderings- en examendossiers: multifunctioneel assistent Sportdienst

BE SABL/SB/PERS/01.01.18.01.2013

Archieven van de Stad Blankenberge 2013 - 2013

Concessies-verhuring-vergunningen: allerlei, huurwaarborg Offshore Surfclub

BE SABL/SB/CONC/4-200604.04.03.2013

Archieven van de Stad Blankenberge 2013 - 2013

Concessies-verhuring-vergunningen: parking naast station

BE SABL/SB/CONC/4-200604.04.03.2013

Archieven van de Stad Blankenberge 2013 - 2013

Concessies-verhuring-vergunningen: lavatories Van Praethelling, prefab Kerkstraat

BE SABL/SB/CONC/4-200604.04.03.2013

Archieven van de Stad Blankenberge 2013 - 2013

Onwaarden retributies

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.07.2013

Archieven van de Stad Blankenberge 2013 - 2013

Rekeninguittreksels

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.01.2013

Archieven van de Stad Blankenberge 2013 - 2013

Dossiers gerechtsdeurwaarder

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.06.2013

Archieven van de Stad Blankenberge 2013 - 2013

Collectieve schuldbemiddelingen

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.05.2013

Archieven van de Stad Blankenberge 2013 - 2013

Maaltijdcheques

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.13.2013

Archieven van de Stad Blankenberge 2013 - 2013

Niet-afgehaalde aangetekende aanmaningen belastingen

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.11.2013

Archieven van de Stad Blankenberge 2013 - 2013

Wedden

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.14.2013

Archieven van de Stad Blankenberge 2013 - 2013

Afboekingen wedden

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.14.01.2013

Archieven van de Stad Blankenberge 2013 - 2013

Weddemandaten

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.14.02.2013

Archieven van de Stad Blankenberge 2013 - 2013

Uitbetaling wedden

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.14.03.2013

Archieven van de Stad Blankenberge 2013 - 2013

Jaardocumenten (budgettaire vooruitzichten, controlelijsten, vervallen schulden, toestand KO, lijst rentevoetherzieningen)

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.16.02.2013

Archieven van de Stad Blankenberge 2013 - 2013

Afgewerkte retributies

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.17.2013

Archieven van de Stad Blankenberge 2013 - 2013

Waarborgen ( door derden gestort) - bewijsstukken

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.20.2013

Archieven van de Stad Blankenberge 2013 - 2013

Algemene briefwisseling

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.10.2013

Archieven van de Stad Blankenberge 2013 - 2013

Mandatenlijsten

BE SABL/SB/REK/04.06.03.2013

Archieven van de Stad Blankenberge 2013 - 2013

Betaallijsten

BE SABL/SB/REK/04.06.04.2013

Archieven van de Stad Blankenberge 2013 - 2013

Bewijsstukken Provincie : mandaten + facturen

BE SABL/SB/REK/04.06.06.2013

Archieven van de Stad Blankenberge 2013 - 2013

Algemene gegevens boekhouding

BE SABL/SB/REK/04.06.10.2013

Archieven van de Stad Blankenberge 2013 - 2013

Hulpdagboeken ontvangsten belastingen

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.12.2013

Archieven van de Stad Blankenberge 2013 - 2013

Afboekingen wedden

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.14.01.2012

Archieven van de Stad Blankenberge 2012 - 2012

Onwaarden retributies

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.07.2012

Archieven van de Stad Blankenberge 2012 - 2012

Onwaarden belastingen

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.08.2012

Archieven van de Stad Blankenberge 2012 - 2012

Hulpdagboeken ontvangsten belastingen

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.12.2012

Archieven van de Stad Blankenberge 2012 - 2012

Onwaarden belastingen

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.08.2012

Archieven van de Stad Blankenberge 2012 - 2012

Algemene briefwisseling

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.10.2012

Archieven van de Stad Blankenberge 2012 - 2012

Grootboeken ontvangsten

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.03.2012

Archieven van de Stad Blankenberge 2012 - 2012

Collectieve schuldbemiddelingen

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.05.2012

Archieven van de Stad Blankenberge 2012 - 2012

Dossiers gerechtsdeurwaarder

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.06.2012

Archieven van de Stad Blankenberge 2012 - 2012

Onwaarden retributies

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.07.2012

Archieven van de Stad Blankenberge 2012 - 2012

Weddemandaten (km-vergoeding)

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.14.02.2012

Archieven van de Stad Blankenberge 2012 - 2012

Weddemandaten

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.14.02.2012

Archieven van de Stad Blankenberge 2012 - 2012

Maaltijdcheques

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.13.2012

Archieven van de Stad Blankenberge 2012 - 2012

Uitbetaling wedden

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.14.03.2012

Archieven van de Stad Blankenberge 2012 - 2012

Uitbetaling wedden

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.14.03.2012

Archieven van de Stad Blankenberge 2012 - 2012

Aflossingen

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.16.01.2012

Archieven van de Stad Blankenberge 2012 - 2012

Afgewerkte retributies

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.17.2012

Archieven van de Stad Blankenberge 2012 - 2012

Defiintieve rechten (definitieve ontvangsten) - bewijsstukken

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.19.2012

Archieven van de Stad Blankenberge 2012 - 2012

Bewijsstukken Provincie : mandaten + facturen

BE SABL/SB/REK/04.06.06.2012

Archieven van de Stad Blankenberge 2012 - 2012

Algemene gegevens boekhouding

BE SABL/SB/REK/04.06.10.2012

Archieven van de Stad Blankenberge 2012 - 2012

BTW: verkoop-en aankoopfacturen + aangiftes + briefwisseling

BE SABL/SB/REK/04.06.07.2012

Archieven van de Stad Blankenberge 2012 - 2012

Betalingsherinneringen

BE SABL/SB/REK/04.06.05.2012

Archieven van de Stad Blankenberge 2012 - 2012

Mandatenlijsten

BE SABL/SB/REK/04.06.03.2012

Archieven van de Stad Blankenberge 2012 - 2012

Diverse collegebeslissingen

BE SABL/SB/ONTV/04.05.06.01.2012

Archieven van de Stad Blankenberge 2012 - 2012

Diverse gemeenteraadsbeslissingen

BE SABL/SB/ONTV/04.05.07.01.2012

Archieven van de Stad Blankenberge 2012 - 2012

Nota's College Burgemeester en Schepenen

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.15.2012

Archieven van de Stad Blankenberge 2012 - 2012

Bewijsstukken Provincie : mandaten + facturen

BE SABL/SB/REK/04.06.06.2012

Archieven van de Stad Blankenberge 2012 - 2012

Rekeninguittreksels

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.01.2012

Archieven van de Stad Blankenberge 2012 - 2012

Grootboeken uitgaven

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.02.2012

Archieven van de Stad Blankenberge 2012 - 2012

Onwaarden belastingen

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.08.2012

Archieven van de Stad Blankenberge 2012 - 2012

Rekeninguittreksels

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.01.2012

Archieven van de Stad Blankenberge 2012 - 2012

Algemene briefwisseling

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.10.2012

Archieven van de Stad Blankenberge 2012 - 2012

Kohieren en invorderingsstaten

BE SABL/SB/BEL/BEL04.01.01.2012

Archieven van de Stad Blankenberge 2012 - 2012

Briefwisseling en nazendingen

BE SABL/SB/BEL/BEL04.01.06.2012

Archieven van de Stad Blankenberge 2012 - 2012

Concessies-verhuring-vergunningen: markten en foren

BE SABL/SB/CONC/4-200604.04.03.2012

Archieven van de Stad Blankenberge 2012 - 2012

Concessies-verhuring-vergunningen: frietkraam Kerkstraat, Zeebruggelaan 29D, exporuimte benedenhal casino

BE SABL/SB/CONC/4-200604.04.03.2012

Archieven van de Stad Blankenberge 2012 - 2012

Globale aanwervings-, bevorderings- en examendossiers: technisch assistent Sportdienst en interne mobiliteit

BE SABL/SB/PERS/01.01.18.01.2012

Archieven van de Stad Blankenberge 2012 - 2012

Globale aanwervings-, bevorderings- en examendossiers: technisch medewerker ploegbaas BODI

BE SABL/SB/PERS/01.01.18.01.2012

Archieven van de Stad Blankenberge 2012 - 2012

Bijzonder Overlegcomité (BOC) en Dienst voor Veiligheid, Gezondheid en Verfraaiing van de werkplaatsen (VGV)

BE SABL/SB/PERS/01.01.10.2012-2013

Archieven van de Stad Blankenberge 2012 - 2013

Globale aanwervings-, bevorderings- en examendossiers: woonbegeleider, medewerker toerisme en hygiënisch medewerker

BE SABL/SB/PERS/01.01.18.01.2012

Archieven van de Stad Blankenberge 2012 - 2012

Notulenboek van de beslissingen van de gemeenteraad van Blankenberge van januari tot en met september 2012.

BE SABL/SB/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 2012 - 2012

Notulenboek van de beslissingen van de gemeenteraad van Blankenberge van november tot en met december 2012.

BE SABL/SB/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 2012 - 2012

Waarborgen ( door derden gestort) - bewijsstukken

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.20.2012-2016

Archieven van de Stad Blankenberge 2012 - 2016

Begroting (-wijziging), goedgekeurd door de gemeenteraad

BE SABL/SB/ONTV/04.05.01.04.2012

Archieven van de Stad Blankenberge 2012 - 2012

Dubbels facturen

BE SABL/SB/REK/04.06.01.2012

Archieven van de Stad Blankenberge 2012 - 2012

Notulenboek van de beslissingen van het college van burgemeester en schepenen van november 2012 tot en met december 2012.

BE SABL/SB/SEC/not/CBS/Blankenberge/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 2012 - 2012

Notulenboek van de beslissingen van het college van burgemeester en schepenen van september 2012 tot en met november 2012.

BE SABL/SB/SEC/not/CBS/Blankenberge/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 2012 - 2012

Notulenboek van de beslissingen van het college van burgemeester en schepenen van juni 2012 tot en met augustus 2012.

BE SABL/SB/SEC/not/CBS/Blankenberge/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 2012 - 2012

Notulenboek van de beslissingen van het college van burgemeester en schepenen van april 2012 tot en met juni 2012.

BE SABL/SB/SEC/not/CBS/Blankenberge/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 2012 - 2012

Notulenboek van de beslissingen van het college van burgemeester en schepenen van maart 2012 tot en met april 2012.

BE SABL/SB/SEC/not/CBS/Blankenberge/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 2012 - 2012

Notulenboek van de beslissingen van het college van burgemeester en schepenen van januari 2012 tot en met februari 2012.

BE SABL/SB/SEC/not/CBS/Blankenberge/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 2012 - 2012

Fiches 281,10

BE SABL/SB/REK/04.06.09.2012-2013

Archieven van de Stad Blankenberge 2012 - 2013

Afgesloten dossiers sociale huisvesting Parc De Craene (huurovereenkomsten e.d.)

BE SABL/SB/VERZ/04.02.09.2012

Archieven van de Stad Blankenberge 2012 - 2012

Afgesloten verzekeringscontracten gemeen recht ("alle risico's" PC's, bureelmateriaal, elektronica, tentoonstellingen, beurzen, andere materialen, tijdelijke en permanente polissen

BE SABL/SB/VERZ/04.02.02.2012

Archieven van de Stad Blankenberge 2012 - 2012

Afgesloten schadegevallen

BE SABL/SB/VERZ/04.02.05.2012

Archieven van de Stad Blankenberge 2012 - 2012

Concessies-verhuring-vergunningen

BE SABL/SB/CONC/04.04.03.2012

Archieven van de Stad Blankenberge 2012 - 2012

Facturatie verzekeringscontracten personeel, gemeen recht, gebouwen en voertuigen

BE SABL/SB/VERZ/04.02.06.2012

Archieven van de Stad Blankenberge 2012 - 2012

Hypothetische lonen vrijwillige brandweer

BE SABL/SB/VERZ/04.02.16.2012

Archieven van de Stad Blankenberge 2012 - 2012

Afboekingen wedden

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.14.01.2012

Archieven van de Stad Blankenberge 2012 - 2012

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de overlijdens van 2012.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 2012 - 2012

Algemene gegevens boekhouding

BE SABL/SB/REK/04.06.10.2012-2013

Archieven van de Stad Blankenberge 2012 - 2013

Diverse collegebeslissingen

BE SABL/SB/ONTV/04.05.06.01.2012

Archieven van de Stad Blankenberge 2012 - 2012

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de geboortes en huwelijken van 2012.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 2012 - 2012

Notulenboek van de beslissingen van het college van burgemeester en schepenen van januari 2012 tot en met februari 2012.(deel 1)

BE SABL/SB/SEC/not/CBS/Blankenberge/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 2012 - 2012

Notulenboek van de beslissingen van het college van burgemeester en schepenen van maart 2012 tot en met april 2012.(deel 2)

BE SABL/SB/SEC/not/CBS/Blankenberge/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 2012 - 2012

Notulenboek van de beslissingen van het college van burgemeester en schepenen van april 2012 tot en met juni 2012.(deel 3)

BE SABL/SB/SEC/not/CBS/Blankenberge/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 2012 - 2012

Notulenboek van de beslissingen van het college van burgemeester en schepenen van juni 2012 tot en met augustus 2012.(deel 4)

BE SABL/SB/SEC/not/CBS/Blankenberge/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 2012 - 2012
Resultaten per pagina: 10 25 50 100

Vragen over Probat?

Contacteer de Provinciale Archiefdienst:

[email protected]

© 2009 Provincie West-Vlaanderen  |  Legal Disclaimer  Erkend Cultureel Archief