Zoekopdracht verfijnen

Periode
select
select
select

Legende

 • Archief
 • Deelarchief
 • Reeks
 • Deelreeks
 • Bestanddeel
 • Afficheverzameling
 • Compactdiscverzameling
 • Filmverzameling
 • Fotoverzameling
 • Gedrukte collecties
 • Gelegenheidsdrukwerk
 • Audioverzameling
 • Handbibliotheek
 • Kaart- en planverzameling
 • Voorwerpenverzameling
Resultaten per pagina: 10 25 50 100
7572 beschrijvingen
Sorteer op datum | archief
Titel
Archiefnummer
  Locatie Periode

Stukken betreffende het basketbalspelen op het gemeenteplein door de verenigingen "Rapid", "Dynamo", "Brugfina" "Studax" en "Liberty", 1946-1954.

BE SAB/ASS/13/03./P.B./1341

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende het comité‚ met als doel het inzamelen van gelden voor de oprichting van een Rijksbibliotheek ter nagedachtenis van Albert I, 1934.

BE SAB/ASS/13/05./P.B./1397

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende het Comiteit van Eerherstel voor de her-oprichting van het vernielde borstbeeld van Albert I op 12 augustus 1945, 1944-1945.

BE SAB/ASS/13/04./P.B./1369

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende het inrichten van de wedstrijd "het mooiste kindje van België" door de Nationale Vereniging der oorlogs-vrijwilligers, 1959-1968.

BE SAB/ASS/13/04./P.B./1386

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende het monument van oorlogsslachtoffers, 1946-1952.

BE SAB/ASS/13/04./P.B./1378

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende het opmaken van een lijst van kermissen en bedevaarten op de gemeente, 1949 en 1960.

BE SAB/ASS/13/04./P.B./1392

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende het opmaken van inventarissen van de speel-en sportvelden op de gemeente, 1954-1970.

BE SAB/ASS/13/03./P.B./1344

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende het overlijden van koning Albert I op 17 februari 1934 (met aanplakbrief), 1934.

BE SAB/ASS/13/04./P.B./1365

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende het overlijden van koningin Astrid op 29 augustus 1935 (met aanplakbrief), 1935.

BE SAB/ASS/13/04./P.B./1367

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende het sportveld " Julien Saelens" van de stad Brugge op het grondgebied van de gemeente, aan de Speelpleinlaan en de Altebijstraat (met enkele plannen, niet volledig), 1948-1954.

BE SAB/ASS/13/03./P.B./1343

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende het Te Deum naar aanleiding van de pauskroning, 1953-1963.

BE SAB/ASS/13/04./P.B./1382

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende het uitreiken van tinnen schotels, bekers enn medailles door het gemeentebestuur, 1965-1970.

BE SAB/ASS/13/04./P.B./1362

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende het verenigingsleven, feestelijkheden en de kermissen, 1949.

BE SAB/ASS/13/01./P.B./1306

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende het verlenen van medewerking aan de acties van UNICEF, 1962-1965.

BE SAB/ASS/13/05./P.B./1403

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Algemeenheden

BE SAB/KOO/01

Archieven van de Stad Brugge onbekend - 1971

Boekhouding

BE SAB/KOO/02

Archieven van de Stad Brugge onbekend - 1971

Gemeentegoederen

BE SAB/KOO/03

Archieven van de Stad Brugge onbekend - 1971

Fiscaliteit

BE SAB/KOO/04

Archieven van de Stad Brugge onbekend - 1971

Burgerlijke stand

BE SAB/KOO/05

Archieven van de Stad Brugge onbekend - 1971

Bevolking

BE SAB/KOO/06

Archieven van de Stad Brugge onbekend - 1971

Armbestuur en Commissie van Openbare Onderstand (COO)

BE SAB/KOO/07

Archieven van de Stad Brugge onbekend - 1971

Eredienst - Kerkfabriek Sint-Nicolaas

BE SAB/KOO/08

Archieven van de Stad Brugge onbekend - 1971

Militie

BE SAB/KOO/09

Archieven van de Stad Brugge onbekend - 1971

Urbanisatie en openbare werken

BE SAB/KOO/10

Archieven van de Stad Brugge onbekend - 1971

Landbouw, jacht en visvangst

BE SAB/KOO/11

Archieven van de Stad Brugge onbekend - 1971

Sociale zaken, handel en nijverheid

BE SAB/KOO/12

Archieven van de Stad Brugge onbekend - 1971

Onderwijs en cultuur

BE SAB/KOO/13

Archieven van de Stad Brugge onbekend - 1971

Verkiezingen

BE SAB/KOO/14

Archieven van de Stad Brugge onbekend - 1971

Ordehandhaving - politie

BE SAB/KOO/15

Archieven van de Stad Brugge onbekend - 1971

Openbare diensten

BE SAB/KOO/16

Archieven van de Stad Brugge onbekend - 1971

Openbare gezondheid

BE SAB/KOO/17

Archieven van de Stad Brugge onbekend - 1971

Feesten, plechtigheden en verenigingsleven

BE SAB/KOO/18

Archieven van de Stad Brugge onbekend - 1971

Oorlogsgebeurtenissen

BE SAB/KOO/19

Archieven van de Stad Brugge onbekend - 1971

Kaarten en plannen

BE SAB/KOO/20

Archieven van de Stad Brugge onbekend - 1971

Diversen en vreemd archief

BE SAB/KOO/21

Archieven van de Stad Brugge onbekend - 1971

Archief

BE SAB/KOO/01/01

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Jaarverslagen

BE SAB/KOO/01/02

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Gemeentewapen en -zegel

BE SAB/KOO/01/03

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Gemeenteraad en College van Burgemeester en Schepenen

BE SAB/KOO/01/04

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Intercommunales - algemeen

BE SAB/KOO/01/05

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Correspondentie

BE SAB/KOO/01/06

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Voor registratie voorgelegde akten

BE SAB/KOO/01/07

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Gemeentemandatarissen

BE SAB/KOO/01/08

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Personeel

BE SAB/KOO/01/09

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Grondgebied van de gemeente, afbakening en indeling

BE SAB/KOO/01/10

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Begrotingen en rekeningen

BE SAB/KOO/02/01

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Grootboeken van ontvangsten en uitgaven

BE SAB/KOO/02/02

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Bewijsstukken en andere stukken i.v.m. de boekhouding

BE SAB/KOO/02/03

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Leningen - Gemeentekrediet

BE SAB/KOO/02/04

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Boekhouding van de secretaris

BE SAB/KOO/02/05

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend
Resultaten per pagina: 10 25 50 100

Vragen over Probat?

Contacteer de Provinciale Archiefdienst:

[email protected]

© 2009 Provincie West-Vlaanderen  |  Legal Disclaimer  Erkend Cultureel Archief