Zoekopdracht verfijnen

Periode
select
select
select

Legende

 • Archief
 • Deelarchief
 • Reeks
 • Deelreeks
 • Bestanddeel
 • Afficheverzameling
 • Compactdiscverzameling
 • Filmverzameling
 • Fotoverzameling
 • Gedrukte collecties
 • Gelegenheidsdrukwerk
 • Audioverzameling
 • Handbibliotheek
 • Kaart- en planverzameling
 • Voorwerpenverzameling
Resultaten per pagina: 10 25 50 100
4388 beschrijvingen
Sorteer op datum | archief
Titel
Archiefnummer
  Locatie Periode

Bundel afgiften van de wekelijkse rustdag en afwijkingen erop

BE SAB/LIS/B14/01/P.B./720

Archieven van de Stad Brugge 1961 - 1970

Briefwisseling en formulieren i.v.m. openen van graven

BE SAB/LIS/B18/01/P.B./864

Archieven van de Stad Brugge 1961 - 1969

Begrotingen van de gemeente

BE SAB/KOO/02/01/P.B./138

Archieven van de Stad Brugge 1961 - onbekend

Grootboeken van ontvangsten en uitgaven, kladex

BE SAB/KOO/02/02/P.B./170

Archieven van de Stad Brugge 1961 - onbekend

Begrotingen en rekeningen met bewijsstukken

BE SAB/KOO/07/05/P.B./515

Archieven van de Stad Brugge 1961 - 1961

Register van de geboorte, huwelijks- en overlijdensakten

BE SAB/LIS/B06/P.B./336

Archieven van de Stad Brugge 1961 - 1965

Briefwisseling en werkstaten betreffende tewerkstelling van werklozen door het gemeentebestuur

BE SAB/LIS/B13/02/P.B./701

Archieven van de Stad Brugge 1961 - 1963

Briefwisseling en register m.b.t. afgeleverde activiteitenattesten inzake uitoefenen van een beroep

BE SAB/LIS/B14/01/P.B./719

Archieven van de Stad Brugge 1961 - 1969

Document mbt lichamelijke opvoedingen sport

BE SAB/KOO/17/P.B./780

Archieven van de Stad Brugge 1961 - onbekend

Stukken betreffende de invoering van verscheidene gemeentebelastingen en gemeentelijke opcentiemen

BE SAB/DUD/B04/03/P.B./188

Archieven van de Stad Brugge 1961 - 1970

Registers van de geboorten, huwelijks- en overlijdensakten

BE SAB/DUD/B06/P.B./224

Archieven van de Stad Brugge 1961 - 1961

Stukken betreffende de organisatie van "Vlaamse kermissen".

BE SAB/DUD/B20/P.B./470

Archieven van de Stad Brugge 1961 - 1965

Vergunning voor een frietkraam tijdens de kermisperiode.

BE SAB/DUD/B20/P.B./471

Archieven van de Stad Brugge 1961 - 1961

Dossiers betr. klasseverheffing van de gemeente

BE SAB/KOO/01/09/P.B./83

Archieven van de Stad Brugge 1961 - 1962

Rekeningen met bewijsstukken

BE SAB/LIS/B08/05/P.B./458

Archieven van de Stad Brugge 1961 - 1962

Registers van de bevolking

BE SAB/LIS/B07/01/P.B./363

Archieven van de Stad Brugge 1961 - 1970

Briefwisseling betreffende vergoedingen voor de volkstelling

BE SAB/LIS/B07/02/P.B./372

Archieven van de Stad Brugge 1961 - 1961

Registers van vertrekken

BE SAB/LIS/B07/03/P.B./383

Archieven van de Stad Brugge 1961 - 1970

Register van inschrijving

BE SAB/ASS/06/02./P.B./623

Archieven van de Stad Brugge 1961 - 1971

Dagboek van de uitgaven en inkomsten

BE SAB/DUD/B08/P.B./275

Archieven van de Stad Brugge 1961 - 1970

Bundel politieverslagen van overtredingen en verhoren

BE SAB/ASS/09/04./P.B./929

Archieven van de Stad Brugge 1961 - 1961

Dossier betreffende de herziening van de kiezerslijsten

BE SAB/ASS/07/03./P.B./710

Archieven van de Stad Brugge 1961 - 1962

Register van de geboorte- huwelijks- en overlijdensakten.

BE SAB/ASS/05/02./P.B./549

Archieven van de Stad Brugge 1961 - 1961

Register van afschrijving

BE SAB/ASS/06/02./P.B./630

Archieven van de Stad Brugge 1961 - 1971

Bundel gratieaanvragen door de burgemeester ten gunste van Dudzeelse veroordeelden

BE SAB/DUD/B17/P.B./427

Archieven van de Stad Brugge 1961 - 1964

Register van de geboorte, huwelijks- en overlijdensakten

BE SAB/KOO/05/P.B./407

Archieven van de Stad Brugge 1961 - 1961

Stukken betreffende exploitatie autobusdiensten; 1961, 1966-1968

BE SAB/LIS/B11/04/P.B./590

Archieven van de Stad Brugge 1961 - 1968

Bundel aanvragen en correspondentie betreffende de exploitatie van een taxidienst

BE SAB/LIS/B11/04/P.B./591

Archieven van de Stad Brugge 1961 - 1965

Bundel bouwvergunningen

BE SAB/LIS/B11/02/P.B./560

Archieven van de Stad Brugge 1961 - 1961

Grootboek der uitgaven

BE SAB/LIS/B02/03/P.B./213

Archieven van de Stad Brugge 1961 - 1961

Notulen van het College vn Burgemeester en Schepenen

BE SAB/LIS/B01/04/P.B./37

Archieven van de Stad Brugge 23/06/1961 - 28/07/1965

Bundel richtlijnen en correspondentie betreffende preventieve maatregelen ivm de volksgezondheid.

BE SAB/DUD/B19/P.B./455

Archieven van de Stad Brugge 1960 - 1970

Bundel correspondentie en lijsten betreffende tewerkstelling van werklozen door de gemeente.

BE SAB/DUD/B13/P.B./385

Archieven van de Stad Brugge 1960 - 1970

Stukken betreffende de participatie van de gemente in de kapitaalsverhoging van het gemeentekrediet

BE SAB/DUD/B03/P.B./174

Archieven van de Stad Brugge 1960 - 1960

Briefwisseling en richtlijnen betreffende vestigingswet

BE SAB/LIS/B14/01/P.B./718

Archieven van de Stad Brugge 1960 - 1969

Dossier betreffende vervanging van oude ramen door metalen ramen in de gemeenteschool

BE SAB/LIS/B15/05/P.B./787

Archieven van de Stad Brugge 1960 - 1963

Stukken betreffende bloedgevers

BE SAB/LIS/B19/P.B./884

Archieven van de Stad Brugge 1960 - 1966

Bundel begrotingen en rekeningen met bewijsstukken van gemeentebestuur en Commissie van Openbare Onderstand

BE SAB/LIS/B02/02/P.B./171

Archieven van de Stad Brugge 1960 - 1960

Bundel individuele inschrijvingsbladen en correspondentie voor de jaarlijkse lichtingen

BE SAB/LIS/B10/P.B./516

Archieven van de Stad Brugge 1960 - 1963

Begrotingen en rekeningen met bewijsstukken

BE SAB/KOO/07/05/P.B./514

Archieven van de Stad Brugge 1960 - 1960

Grootboeken van ontvangsten en uitgaven, kladex

BE SAB/KOO/02/02/P.B./169

Archieven van de Stad Brugge 1960 - onbekend

Begrotingen van de gemeente

BE SAB/KOO/02/01/P.B./137

Archieven van de Stad Brugge 1960 - onbekend

Bundel betr. politie: alarm en signalementen

BE SAB/KOO/15/03/P.B./760

Archieven van de Stad Brugge 1960 - 1970

Kiezerslijsten voor het parlement, provincie- en Gemeenteraad

BE SAB/ASS/07/02./P.B./686

Archieven van de Stad Brugge 1960 - 1962

Dossiers betreffende de aanleg van het waterleidingsnet op de gemeente.

BE SAB/DUD/B18/P.B./449

Archieven van de Stad Brugge 1960 - 1965

Grootboek der uitgaven

BE SAB/LIS/B02/03/P.B./212

Archieven van de Stad Brugge 1960 - 1960

Stukken betreffende belasting op brandstofverdelingsapparaten voor voertuigen: correspondentie

BE SAB/LIS/B04/07/P.B./297

Archieven van de Stad Brugge 1960 - 1970

Bundel bouwvergunningen

BE SAB/LIS/B11/02/P.B./559

Archieven van de Stad Brugge 1960 - 1960

Register van de geboorte, huwelijks- en overlijdensakten

BE SAB/KOO/05/P.B./406

Archieven van de Stad Brugge 1960 - 1960

Bundel betr. lager onderwijs: briefwisseling

BE SAB/KOO/13/01/P.B./691

Archieven van de Stad Brugge 1960 - 1962

Bundel bewijzen van verblijfsverandering (naar Koolkerke) gericht aan de ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Koolkerke

BE SAB/KOO/05/P.B./425

Archieven van de Stad Brugge 1960 - 1963

Bundel aangiften van besmettelijke geelzucht 1954,1956

BE SAB/LIS/B19/P.B./894

Archieven van de Stad Brugge 1960 - 1961

Briefwisseling betreffende voorzieningen voor doven en blinden.

BE SAB/DUD/B13/P.B./395

Archieven van de Stad Brugge 1960 - 1970

Stukken betreffende landbouwtellingen

BE SAB/DUD/B12/04/P.B./379

Archieven van de Stad Brugge 1960 - 1970

Dossier bestrijding van veeziekten, lijsten en correspondentie

BE SAB/DUD/B12/02/P.B./364

Archieven van de Stad Brugge 1960 - 1967

Bundel exploitantfiches opgemaakt bij landbouwtellingen.

BE SAB/DUD/B12/04/P.B./377

Archieven van de Stad Brugge 1960 - 1960

Bundel politieverslagen van overtredingen en verhoren

BE SAB/ASS/09/04./P.B./928

Archieven van de Stad Brugge 1960 - 1960

Lijst van straatnamen in de gemeente

BE SAB/DUD/B07/P.B./262

Archieven van de Stad Brugge 1960 - 1960

Stukken betreffende de aanwerving en de loopbaan van de laatste gemeentesecretaris.

BE SAB/DUD/B01/06/P.B./66

Archieven van de Stad Brugge 1960 - 1970

Grootboek (met 1 ex van de begroting en de rekening).

BE SAB/DUD/B02/03/P.B./152

Archieven van de Stad Brugge 1960 - 1960

Briefwisseling betreffende stakingsrecht van gemeentepersoneel.

BE SAB/DUD/B01/06/P.B./51

Archieven van de Stad Brugge 1960 - 1961

Dagboeken en kasboeken.

BE SAB/DUD/B02/03/P.B./125

Archieven van de Stad Brugge 1960 - 1960

Stukken betreffende het verlenen van subsidies aan allerhande verenigingen en werkingen (socio-cultureel, jeugd, sport, bibliotheken), bevat informatie over het plaatselijk verenigingsleven zoals...

BE SAB/ASS/13/01./P.B./1312

Archieven van de Stad Brugge 1960 - 1960

Bundel correspondentie en lijsten betreffende landbouwsubsidies.

BE SAB/DUD/B12/01/P.B./358

Archieven van de Stad Brugge 1960 - 1970

Stukken voor zelfstandigen

BE SAB/DUD/B13/P.B./381

Archieven van de Stad Brugge 1960 - 1970

Dossier aanbesteding waterleidingsnet.

BE SAB/DUD/B18/P.B./448

Archieven van de Stad Brugge 1960 - 1960

Bevolkingsregister met alfabetische kaartenbak

BE SAB/ASS/06/02./P.B./614

Archieven van de Stad Brugge 1960 - 1970

Register van de geboorte- huwelijks- en overlijdensakten.

BE SAB/ASS/05/02./P.B./548

Archieven van de Stad Brugge 1960 - 1960

Stukken betreffende onderstandswoonst

BE SAB/LIS/B08/04/P.B./433

Archieven van de Stad Brugge 1960 - 1970

Grootboek der ontvangsten (klad en onvolledig exemplaar)

BE SAB/LIS/B02/03/P.B./225

Archieven van de Stad Brugge 1960 - 1960

Bundel mandaatboekjes; 1960-1962, 1964-1966

BE SAB/LIS/B02/04/P.B./232

Archieven van de Stad Brugge 1960 - 1966

Stukken betreffende belasting op het ophalen van huisvuil

BE SAB/LIS/B04/07/P.B./291

Archieven van de Stad Brugge 1960 - 1970

Stukken betreffende belasting op de kampeerterreinen

BE SAB/LIS/B04/07/P.B./298

Archieven van de Stad Brugge 1960 - 1968

Klappers op de registers van de Burgerlijke stand

BE SAB/LIS/B06/P.B./343

Archieven van de Stad Brugge 1960 - 1970

Bundel betr. immatriculatie van motorvoertuigen: aflevering, controle en vervanging

BE SAB/KOO/15/03/P.B./759

Archieven van de Stad Brugge 1960 - 1971

Bundel machtigingen tot begraven

BE SAB/LIS/B18/01/P.B./863

Archieven van de Stad Brugge 1960 - 1970

Stukken betreffende sportmanifestaties op de openbare weg

BE SAB/LIS/B20/05/P.B./938

Archieven van de Stad Brugge 1960 - 1968

Notulen van het College van burgemeester en Schepenen

BE SAB/DUD/B01/02/P.B./21

Archieven van de Stad Brugge 16/12/1960 - 20/09/1963

Stukken betreffende een motie van het gemeentbestuur over de "talentelling" in Belgie.

BE SAB/DUD/B01/04/P.B./43

Archieven van de Stad Brugge 1959 - 1959

Grootboek (met 1 ex van de begroting en de rekening).

BE SAB/DUD/B02/03/P.B./151

Archieven van de Stad Brugge 1959 - 1959

Stukken betreffende het verlenen van subsidies aan allerhande verenigingen en werkingen (socio-cultureel, jeugd, sport, bibliotheken), bevat informatie over het plaatselijk verenigingsleven zoals...

BE SAB/ASS/13/01./P.B./1311

Archieven van de Stad Brugge 1959 - 1959

Register van de geboorte- huwelijks- en overlijdensakten.

BE SAB/ASS/05/02./P.B./547

Archieven van de Stad Brugge 1959 - 1959

Dossier betr. het huldecomité nav het huwelijk van Prins Albert met Donna Paola Ruffo di Calabria

BE SAB/KOO/18/P.B./785

Archieven van de Stad Brugge 1959 - onbekend

Briefwisseling i.v.m. de gemeentelijke subsidie aan voorhuwelijksparen en geboortepremies

BE SAB/LIS/B13/03/P.B./706

Archieven van de Stad Brugge 1959 - 1967

Rekeningen met bewijsstukken

BE SAB/LIS/B08/05/P.B./457

Archieven van de Stad Brugge 1959 - 1960

Stukken betreffende verblijfbelasting

BE SAB/LIS/B04/07/P.B./290

Archieven van de Stad Brugge 1959 - 1967

Grootboeken van ontvangsten en uitgaven, kladex

BE SAB/KOO/02/02/P.B./168

Archieven van de Stad Brugge 1959 - onbekend

Begrotingen van de gemeente

BE SAB/KOO/02/01/P.B./136

Archieven van de Stad Brugge 1959 - onbekend

Stukken betreffende aanstelling COO, personeel; 1959 en 1965

BE SAB/LIS/B08/02/P.B./420

Archieven van de Stad Brugge 1959 - 1965

Bundel begrotingen en rekeningen met bewijsstukken van gemeentebestuur en Commissie van Openbare Onderstand

BE SAB/LIS/B02/02/P.B./170

Archieven van de Stad Brugge 1959 - 1959

Bundel verkavelingsaanvragen en documenten betr. verkavelingen 1959-1969, fragmenten van dossiers

BE SAB/KOO/10/01/P.B./583

Archieven van de Stad Brugge 1959 - 1969

Dagboeken en kasboeken.

BE SAB/DUD/B02/03/P.B./124

Archieven van de Stad Brugge 1959 - 1964

Dossiers betreffende aanwerving van een veearts-vleeskeurder in het gemeentelijk slachthuis.

BE SAB/DUD/B01/06/P.B./74

Archieven van de Stad Brugge 1959 - 1959

Briefwisseling betreffende invoering gemeentelijke premie voorhuwelijkssparen.

BE SAB/DUD/B13/P.B./386

Archieven van de Stad Brugge 1959 - 1965

Stukken betreffende openbare werken met tewerkgestelde werklozen

BE SAB/DUD/B11/03/P.B./338

Archieven van de Stad Brugge 1959 - 1959

Dossier Openbare boekerij Sint-Niklaas; Dossier betr. aanneming

BE SAB/KOO/13/05/P.B./718

Archieven van de Stad Brugge 1959 - onbekend

Bundel richtlijnen van het provinciaal Tuincomité i.v.m. Arthur Olivier-prijs

BE SAB/LIS/B12/03/P.B./664

Archieven van de Stad Brugge 1959 - 1965

Begrotingen en rekeningen met bewijsstukken

BE SAB/KOO/07/05/P.B./513

Archieven van de Stad Brugge 1959 - 1959

Register van de geboorte, huwelijks- en overlijdensakten

BE SAB/KOO/05/P.B./405

Archieven van de Stad Brugge 1959 - 1959

Stukken betreffende het grondgebied van de gemeente en industrialisatie langs het Boudewijnkanaal.

BE SAB/DUD/B01/07/P.B./77

Archieven van de Stad Brugge 1959 - 1964
Resultaten per pagina: 10 25 50 100

Vragen over Probat?

Contacteer de Provinciale Archiefdienst:

[email protected]

© 2009 Provincie West-Vlaanderen  |  Legal Disclaimer  Erkend Cultureel Archief