Zoekopdracht verfijnen

Periode
select
select
select

Legende

 • Archief
 • Deelarchief
 • Reeks
 • Deelreeks
 • Bestanddeel
 • Afficheverzameling
 • Compactdiscverzameling
 • Filmverzameling
 • Fotoverzameling
 • Gedrukte collecties
 • Gelegenheidsdrukwerk
 • Audioverzameling
 • Handbibliotheek
 • Kaart- en planverzameling
 • Voorwerpenverzameling
Resultaten per pagina: 10 25 50 100
7572 beschrijvingen
Sorteer op datum | archief
Titel
Archiefnummer
  Locatie Periode

Register van geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten

BE SAB/STK/06/B/P.B./594

Archieven van de Stad Brugge 1965 - 1965

Stukken betreffende de belasting op het verhuren van kamers

BE SAB/STK/04/B.04/P.B./478

Archieven van de Stad Brugge 1965 - 1970

Bundel richtlijnen en circulaires betreffende vreemdelingen

BE SAB/LIS/B07/04/P.B./402

Archieven van de Stad Brugge 1965 - 1970

Bundel rekeninguittreksels

BE SAB/LIS/B02/04/P.B./235

Archieven van de Stad Brugge 1965 - 1968

Bundel bestelbons

BE SAB/LIS/B02/07/P.B./252

Archieven van de Stad Brugge 1965 - 1965

Bundel betr. TMVW: verslagen en correspondentie en contracten

BE SAB/KOO/10/05/P.B./613

Archieven van de Stad Brugge 1965 - 1970

Vergunningen van hinderlijke, gevaarlijke en ongezonde inrichtingen 1ste en 2de klas (A-G)

BE SAB/ASS/10/04./P.B./1002

Archieven van de Stad Brugge 1965 - 1966

Bundel correspendentie en lijsten betreffende de schade aan de landbouw wegens overvloedige regenval en de hulp van het leger aan de landbouwers.

BE SAB/DUD/B12/03/P.B./372

Archieven van de Stad Brugge 1965 - 1969

Stukken betreffende arbeidsvergunningen en beroepskaarten voor buitenlanders

BE SAB/DUD/B14/P.B./402

Archieven van de Stad Brugge 1965 - 1970

Grootboek (met 1 ex van de begroting en de rekening).

BE SAB/DUD/B02/03/P.B./157

Archieven van de Stad Brugge 1965 - 1965

Staten van gemeentelijke vergoeding voor middagtoezicht aan personeel van de vrije gesubsidieerde scholen

BE SAB/STK/15/C/P.B./1443

Archieven van de Stad Brugge 1965 - 1969

Briefwisseling , verslagen en ledenlijsten van de Commissie voor de openbare bibliotheek

BE SAB/STK/15/F/P.B./1475

Archieven van de Stad Brugge 1965 - 1967

Dossier over de verkoop van 2 arduinen bollen, afkomstig van de afbraak van de oude kerkhofmuur

BE SAB/STK/11/E/P.B./1192

Archieven van de Stad Brugge 1965 - 1966

Dossier betreffende ontheffing van werkelijke dienst in vredestijd

BE SAB/STK/10/C/P.B./950

Archieven van de Stad Brugge 1965 - 1971

Register van de beraadslagingen van het schepencollege houdende toelating tot bouwen

BE SAB/STK/11/C/P.B./1029

Archieven van de Stad Brugge 1965 - 1965

Grootboek van de gemeenteontvanger

BE SAB/STK/02/D/P.B./296

Archieven van de Stad Brugge 1965 - 1965

Bestelbonnen .

BE SAB/STK/02/H/P.B./370

Archieven van de Stad Brugge 1965 - 1966

Kasboek (hulpkasboek) van de ontvangen gemeentebelastingen

BE SAB/STK/04/B.01/P.B./426

Archieven van de Stad Brugge 1965 - 1967

Bewijsstukken van verblijfsverandering: afschrijvingen

BE SAB/STK/07/E/P.B./739

Archieven van de Stad Brugge 1965 - 1965

Briefwisseling betreffende het binnenschilderwerk van de kerk

BE SAB/STK/09/D.01/P.B./902

Archieven van de Stad Brugge 1965 - 1966

Stukken per lichting geordend

BE SAB/STK/10/C/P.B./945

Archieven van de Stad Brugge 1965 - 1969

Register van de geboorte, huwelijks- en overlijdensakten

BE SAB/KOO/05/P.B./411

Archieven van de Stad Brugge 1965 - 1965

Begrotingen en rekeningen met bewijsstukken

BE SAB/KOO/07/05/P.B./519

Archieven van de Stad Brugge 1965 - 1965

Register van door het College van Burgemeester en Schepenen afgeleverde bouwvergunningen

BE SAB/KOO/10/02/P.B./604

Archieven van de Stad Brugge 1965 - 1968

Dossiers betr. weg en rioleringswerken aan: Gemeneweideweg, Kasteeldreef, Fort- Hovenier- en Molenstraat

BE SAB/KOO/10/06/P.B./620

Archieven van de Stad Brugge 1965 - 1970

Grootboeken van ontvangsten en uitgaven, kladex

BE SAB/KOO/02/02/P.B./173

Archieven van de Stad Brugge 1965 - onbekend

Bundel politieverslagen van overtredingen en verhoren

BE SAB/ASS/09/04./P.B./933

Archieven van de Stad Brugge 1965 - 1965

Dossier in verband met een klacht van een bewoner betreffende het uitzicht en de functie van de Boogschutterslaan

BE SAB/STK/11/A/P.B./994

Archieven van de Stad Brugge 1965 - 1965

Dossier over de verkaveling tussen Bisschopsdreef en Oude Hoogweg

BE SAB/STK/11/B/P.B./1010

Archieven van de Stad Brugge 1965 - 1972

Dossier over de verkaveling wijk Veltem

BE SAB/STK/11/B/P.B./1012

Archieven van de Stad Brugge 1965 - 1971

Dossiers van bouwvergunningen, nummers 3926-3945

BE SAB/STK/11/C/P.B./1125

Archieven van de Stad Brugge 1965 - 1966

Uittreksels en minuten van de beraadslagingen (onder meer bouwvergunningen) van het College van Burgemeester en Schepenen

BE SAB/STK/01/D/P.B./45

Archieven van de Stad Brugge 1965 - 1965

Wegenwerken - Wegen beheerd door derden

BE SAB/STK/11/H.04

Archieven van de Stad Brugge 1965 - 1965

Bundel gemeentebegrotingen

BE SAB/LIS/B02/02/P.B./184

Archieven van de Stad Brugge 1965 - 1970

Bundel betr. personeel: algemeen Sociale Zekerheid

BE SAB/KOO/07/02/P.B./478

Archieven van de Stad Brugge 1965 - 1968

Dossiers Bouwvergunningsdossiers

BE SAB/KOO/10/02/P.B./596

Archieven van de Stad Brugge 1965 - 1966

Bundel betr. TMVW: plannen en ontwerpen

BE SAB/KOO/10/05/P.B./612

Archieven van de Stad Brugge 1965 - 1970

Rekeningen van de gemeente met bewijsstukken

BE SAB/KOO/02/01/P.B./158

Archieven van de Stad Brugge 1965 - onbekend

Dossiers betr. bezoldiging en geldelijk statuut van het gemeentepersoneel

BE SAB/KOO/01/09/P.B./90

Archieven van de Stad Brugge 1965 - 1970

Begrotingen van de gemeente

BE SAB/KOO/02/01/P.B./142

Archieven van de Stad Brugge 1965 - onbekend

Bundel militielichtingen

BE SAB/ASS/08/01./P.B./779

Archieven van de Stad Brugge 1965 - 1966

Register van de geboorte- huwelijks- en overlijdensakten.

BE SAB/ASS/05/02./P.B./553

Archieven van de Stad Brugge 1965 - 1965

Uittreksels uit de notulen van het schepencollege betreffende bouwvergunningen.

BE SAB/DUD/B11/01/P.B./307

Archieven van de Stad Brugge 1965 - 1967

Dossier betreffende de afrekening met de aannemer voor de uitvoering van wegenwerken (herstellings- en bestrijkingswerken

BE SAB/DUD/B11/03/P.B./342

Archieven van de Stad Brugge 1965 - 1965

Plan (bouwplan - voorontwerp) voor een nieuwe gemeenteschool.

BE SAB/DUD/B15/P.B./414

Archieven van de Stad Brugge 1965 - 1965

Registers van de geboorten, huwelijks- en overlijdensakten

BE SAB/DUD/B06/P.B./228

Archieven van de Stad Brugge 1965 - 1965

Dossier over de verkaveling Wagenmakersstraat

BE SAB/STK/11/B/P.B./1009

Archieven van de Stad Brugge 1965 - 1965

Dossiers van bouwvergunningen, nummers 3901-3925

BE SAB/STK/11/C/P.B./1124

Archieven van de Stad Brugge 1965 - 1965

Bundel bouwvergunningen

BE SAB/LIS/B11/02/P.B./564

Archieven van de Stad Brugge 1965 - 1965

Begroting van de Commissie van Openbare Onderstand

BE SAB/STK/08/E/P.B./833

Archieven van de Stad Brugge 1965 - 1965

Bundel Bouwvergunningsdossiers

BE SAB/DUD/B11/01/P.B./314

Archieven van de Stad Brugge 1965 - 1965

Dossier betreffende de herziening van de kiezerslijsten

BE SAB/ASS/07/03./P.B./712

Archieven van de Stad Brugge 1965 - 1966

Bundel persoonlijke dossiers: plaatsing van krankzinnigen.

BE SAB/DUD/B13/P.B./394

Archieven van de Stad Brugge 1965 - 1970

Stukken betreffende het verlenen van subsidies aan allerhande verenigingen en werkingen (socio-cultureel, jeugd, sport, bibliotheken), bevat informatie over het plaatselijk verenigingsleven zoals...

BE SAB/ASS/13/01./P.B./1317

Archieven van de Stad Brugge 1965 - 1965

Bundel ingekomen brieven

BE SAB/KOO/01/06/P.B./77

Archieven van de Stad Brugge 1965 - 1970

Bundel begrotingen en rekeningen met bewijsstukken van gemeentebestuur en Commissie van Openbare Onderstand

BE SAB/LIS/B02/02/P.B./176

Archieven van de Stad Brugge 1965 - 1965

Grootboek der ontvangsten (klad en onvolledig exemplaar)

BE SAB/LIS/B02/03/P.B./227

Archieven van de Stad Brugge 1965 - 1966

Bundel rouwbetuigingen nav overlijden van burgemeester Jozef Dobbelaere

BE SAB/KOO/18/P.B./786

Archieven van de Stad Brugge 1965 - onbekend

Grootboek van uitgaven en ontvangsten van de secretaris

BE SAB/STK/02/D/P.B./325

Archieven van de Stad Brugge 1965 - 1965

Bewijsstukken .

BE SAB/STK/02/C/P.B./211

Archieven van de Stad Brugge 1965 - 1965

Rekeningen met bewijsstukken

BE SAB/LIS/B08/05/P.B./460

Archieven van de Stad Brugge 1965 - 1966

Bundel schattingsverslagen, lijsten e.a. betreffende oogstschade; 1965 en 1968

BE SAB/LIS/B12/03/P.B./659

Archieven van de Stad Brugge 1965 - 1968

Akten (minuten van) van geboorten, huwelijken en overlijdens

BE SAB/STK/06/C/P.B./614

Archieven van de Stad Brugge 1965 - 1967

Dossiers van bouwvergunningen, nummers 3811-3840

BE SAB/STK/11/C/P.B./1121

Archieven van de Stad Brugge 1965 - 1965

Dossiers van bouwvergunningen, nummers 3841-3870

BE SAB/STK/11/C/P.B./1122

Archieven van de Stad Brugge 1965 - 1965

Dossiers van bouwvergunningen, nummers 3871-3900

BE SAB/STK/11/C/P.B./1123

Archieven van de Stad Brugge 1965 - 1965

Dossier betreffende het onderhoud van wegen beheerd door de Polder den Brouck

BE SAB/STK/11/H.04/P.B./1253

Archieven van de Stad Brugge 1965 - 1965

Briefwisseling en andere stukken betreffende aansluitingen op het rioleringsnet

BE SAB/STK/11/H.01/P.B./1219

Archieven van de Stad Brugge 1965 - 1972

Notulen van het College vn Burgemeester en Schepenen

BE SAB/LIS/B01/04/P.B./38

Archieven van de Stad Brugge 18/08/1965 - 25/07/1969

Stukken betreffende benoeming van de burgemeester en akten van eedaflegging van schepenen en gemeenteraadsleden

BE SAB/DUD/B01/05/P.B./47

Archieven van de Stad Brugge 01/1965 - 01/1965

Bundel Bouwvergunningsdossiers

BE SAB/DUD/B11/01/P.B./313

Archieven van de Stad Brugge 1964 - 1964

Register van de geboorte- huwelijks- en overlijdensakten.

BE SAB/ASS/05/02./P.B./552

Archieven van de Stad Brugge 1964 - 1964

Stukken betreffende het verlenen van subsidies aan allerhande verenigingen en werkingen (socio-cultureel, jeugd, sport, bibliotheken), bevat informatie over het plaatselijk verenigingsleven zoals...

BE SAB/ASS/13/01./P.B./1316

Archieven van de Stad Brugge 1964 - 1964

Bewijsstukken .

BE SAB/STK/02/C/P.B./210

Archieven van de Stad Brugge 1964 - 1964

Grootboek van uitgaven en ontvangsten van de secretaris

BE SAB/STK/02/D/P.B./324

Archieven van de Stad Brugge 1964 - 1964

Mandaten (mandaatboeken) met dubbels van de uitgeschreven orders tot betaling

BE SAB/STK/02/E/P.B./343

Archieven van de Stad Brugge 1964 - 1966

Stukken betreffende aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting

BE SAB/STK/04/B.02/P.B./436

Archieven van de Stad Brugge 1964 - 1970

Dagboek en kasboek

BE SAB/LIS/B02/03/P.B./196

Archieven van de Stad Brugge 1964 - 1970

Bundel betr. gemeentebelastingen, kredietopeningen en kasgeldleningen

BE SAB/KOO/04/03/P.B./245

Archieven van de Stad Brugge 1964 - 1970

Register van de geboorte, huwelijks- en overlijdensakten

BE SAB/KOO/05/P.B./410

Archieven van de Stad Brugge 1964 - 1964

Bundel bewijzen van verblijfsverandering (naar Koolkerke) gericht aan de ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Koolkerke

BE SAB/KOO/05/P.B./426

Archieven van de Stad Brugge 1964 - 1967

Briefwisseling betreffende aanvragen van particulieren tot het uitvoeren van kleine wegenwerken

BE SAB/STK/11/H.01/P.B./1217

Archieven van de Stad Brugge 1964 - 1968

Dossiers over wegenwerken in de Akkerstraat, Assebroeklaan, Bisschopsdreef, Blauwkasteelweg, Boogschutterslaan, Brieversweg, Broekweg, De Linde, Drie Koningenweg (toen: Molenstraat), Eikenberg,...

BE SAB/STK/11/H.03/P.B./1251

Archieven van de Stad Brugge 1964 - 1970

Aanvraag tot het verkrijgen van feestmateriaal voor de Sint-Sebastiaansgilde

BE SAB/STK/20/C/P.B./1667

Archieven van de Stad Brugge 1964 - 1964

Briefwisseling en plannen uitbreiding van en werkzaamheden aan het elektriciteitsnet

BE SAB/STK/18/C/P.B./1585

Archieven van de Stad Brugge 1964 - 1965

Verklaringen (attesten) van inenting tegen pokken, kinderen geboren tussen 1963 en 1970

BE SAB/STK/19/B/P.B./1600

Archieven van de Stad Brugge 1964 - 1970

Dossiers van bouwvergunningen, nummers 3781-3810

BE SAB/STK/11/C/P.B./1120

Archieven van de Stad Brugge 1964 - 1965

Begrotingen en rekeningen

BE SAB/STK/09/B.03/P.B./891

Archieven van de Stad Brugge 1964 - 1968

Bewijsstukken bij de bijdragen van de Commissie van Openbare Onderstand in medische verzorging

BE SAB/STK/08/D/P.B./808

Archieven van de Stad Brugge 1964 - 1970

Dossier over de verdeling van het patrimonium van de kerkfabriek van de Heilige Kruisverheffing ten gevolge van de oprichting van de kerk van de Heilige Lutgardis

BE SAB/STK/09/C/P.B./895

Archieven van de Stad Brugge 1964 - 1968

Dossiers van bouwvergunningen, nummers 3721-3745

BE SAB/STK/11/C/P.B./1117

Archieven van de Stad Brugge 1964 - 1964

Dossiers van bouwvergunningen, nummers 3766-3780

BE SAB/STK/11/C/P.B./1119

Archieven van de Stad Brugge 1964 - 1964

Dossier over de schenking van de hekken, afkomstig van de afbraak van de kerkhofmuur, aan het Onze-Lieve-Vrouwcollege, afdeling Sint-Kruis

BE SAB/STK/11/E/P.B./1189

Archieven van de Stad Brugge 1964 - 1964

Dossier over de verkoop van 2 straatpompen

BE SAB/STK/11/E/P.B./1191

Archieven van de Stad Brugge 1964 - 1964

Aanvragen van particulieren tot het verlagen van het voetpad

BE SAB/STK/11/H.01/P.B./1223

Archieven van de Stad Brugge 1964 - 1970

Stukken betreffende vogelbescherming

BE SAB/STK/12/E/P.B./1298

Archieven van de Stad Brugge 1964 - 1968

Briefwisseling betreffende het aanbieden van diensten door het studiebureau I.B.B. (Ingenieursbureau van Burgerlijke Bouwkunde)

BE SAB/STK/11/A/P.B./993

Archieven van de Stad Brugge 1964 - 1964

Briefwisseling en plannen uitbreiding van en werkzaamheden aan het elektriciteitsnet

BE SAB/STK/18/C/P.B./1586

Archieven van de Stad Brugge 1964 - 1967

Bundel aanvragen om stoepranden te verlagen

BE SAB/DUD/B11/03/P.B./351

Archieven van de Stad Brugge 1964 - 1966

Dossier betreffende verharding van landbouwwegen

BE SAB/DUD/B11/03/P.B./340

Archieven van de Stad Brugge 1964 - 1966
Resultaten per pagina: 10 25 50 100

Vragen over Probat?

Contacteer de Provinciale Archiefdienst:

[email protected]

© 2009 Provincie West-Vlaanderen  |  Legal Disclaimer  Erkend Cultureel Archief