Zoekopdracht verfijnen

Periode
select
select
select

Legende

 • Archief
 • Deelarchief
 • Reeks
 • Deelreeks
 • Bestanddeel
 • Afficheverzameling
 • Compactdiscverzameling
 • Filmverzameling
 • Fotoverzameling
 • Gedrukte collecties
 • Gelegenheidsdrukwerk
 • Audioverzameling
 • Handbibliotheek
 • Kaart- en planverzameling
 • Voorwerpenverzameling
Resultaten per pagina: 10 25 50 100
4388 beschrijvingen
Sorteer op datum | archief
Titel
Archiefnummer
  Locatie Periode

Bundel aanvraagformulieren tot het verder gebruik van een motorvoertuig, 1940.

BE SAB/ASS/08/02./P.B./805

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Bundel verklaringen van geneesheren dat hun patiënt dringend moet worden opgenomen in het ziekenhuis. Deze verklaringen moesten ter kennis worden gebracht van de Kommandatur in Brugge, 1915

BE SAB/ASS/08/03.01.01./P.B./810

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Briefwisseling en staat van de gesneuvelde inwoners waarvan nog geen overlijdensakte is overgemaakt, met opgave van hun regiment en graad, 1921-1922.

BE SAB/ASS/08/03.01.01./P.B./812

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende het "Comité voor hulpverlening" en de onderstand tijdens de oorlog, 1914-1918.

BE SAB/ASS/08/03.01.03./P.B./819

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Lijsten , verordeningen en aanvragen in verband met huisslachtingen, 1916.

BE SAB/ASS/08/03.01.03./P.B./821

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende het herstellen van de door de oorlog beschadigde wegen, 1919-1930.

BE SAB/ASS/08/03.01.04./P.B./829

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Bundel staten en rekeningen betreffende de afhandeling van oorlogsuitgaven (o.m. passieve luchtbescherming, onderzoek "publieke vrouwen"), 1940-1953.

BE SAB/ASS/08/03.02.01./P.B./834

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Bundel verklaringen door de eigenaars van verdwijningen van duiven, 1942-1943.

BE SAB/ASS/08/03.02.01./P.B./836

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Briefwisseling , lijst en aanplakbrief in verband met de telling van populieren, 1940-1941.

BE SAB/ASS/08/03.02.02./P.B./843

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Bundel betalingsstaten van de mensen gelast met de bewaking van de spoorweg Brugge-Eeklo ("kabelwachters"), 1941.

BE SAB/ASS/08/03.02.02./P.B./845

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Bundel naamlijsten, staten en facturen i.v.m. het uitvoeren en de betaling van opeisingen en inkwartieringen door de bezetter in 1941, 1941-1942.

BE SAB/ASS/08/03.02.02./P.B./852

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende de uitvoering van Duitse militaire opeisingen, 1942-1944.

BE SAB/ASS/08/03.02.02./P.B./854

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Briefwisseling , lijsten en bewijsstukken van opeisingen van wapens, paarden en vee, 1940-1941.

BE SAB/ASS/08/03.02.02./P.B./859

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Bundel verordeningen en formulieren betreffende paardentellingen en -monsteringen door de Duitse bezetter, 1941-1944.

BE SAB/ASS/08/03.02.02./P.B./861

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Briefwisseling , onderrichtingen, lijsten en aanplakbrieven in verband met de bevoorrading van graangewassen, aardappelen en melk, 1940.

BE SAB/ASS/08/03.02.03./P.B./868

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Bundel oorlogsgeld, kaartjes van 1 fr. en 50 fr., uitgegeven door de gemeente Assebroek en uitbetaalbaar door de gemeentekas, 1940.

BE SAB/ASS/08/03.02.03./P.B./870

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende oorlogsschade tijdens de Tweede Wereldoorlog, 1944-1955.

BE SAB/ASS/08/03.02.04./P.B./877

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende de deelname aan het Plaatselijk Comité voor Wederopbouw, 1946-1947.

BE SAB/ASS/08/03.02.04./P.B./879

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende de uitgaven t.g.v. de opvang van Nederlandse vluchtelingen, 1945-1946.

BE SAB/ASS/08/03.02.05./P.B./884

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Dossier betreffende de werking van het "gemeentelijk comiteit tot hulpverleening aan de gesinistreerde landgenoten van de provincie Luxemburg", 1945-1948.

BE SAB/ASS/08/03.02.05./P.B./886

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Lijst van de leden van de "zwarte brigade", z.d. (1944).

BE SAB/ASS/08/03.02.07./P.B./893

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Briefwisseling betreffende een relletje tijdens de begrafenis van een "inciviek", 1947.

BE SAB/ASS/08/03.02.07./P.B./895

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Bundel begrotingen van de kerkfabriek van de parochie Sint-Jozef en Sint-Kristoffel, goedgekeurd door de provincie, 1936-1942.

BE SAB/ASS/17/04./P.B./1598

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Bundel bestekken en rekeningen betreffende het herstellen en verbouwen van pastorie, kerk en kerkhof, 1829-1832.

BE SAB/ASS/17/02.02./P.B./1578

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Dossier betreffende de oprichting van de hulpparochie Sint-Lutgardis op de wijk Vossensteert op 26 juli 1965 (met plan met aanduiding parochiegrenzen), 1961-1966.

BE SAB/ASS/17/07./P.B./1609

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Dossier betreffende de verkoop van een stuk grond aan het gemeentebestuur van Oostkamp, 1969.

BE SAB/ASS/17/05./P.B./1607

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Bundel jaarrekeningen van de kerkfabriek van de parochie van Sint-Jozef en Sint-Kristoffel, goedgekeurd door de provincie, 1936-1942.

BE SAB/ASS/17/04./P.B./1599

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Bundel onderrichtingen en algemene briefwisseling betreffende de kerkfabrieken, 1949-1971.

BE SAB/ASS/17/01./P.B./1571

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende de pastorie van de Sint-Kristoffelkerk (huurprijs, aankoop van grond), 1935-1956.

BE SAB/ASS/17/04./P.B./1597

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende de samenstelling van de kerkfabriek van Sint-Katharina, 1963-1969.

BE SAB/ASS/17/03.01./P.B./1590

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende herstellingswerkzaamheden aan de Onze-Lieve-Vrouwekerk, met plannen, bijgevoegd ook een jaarrekening van 1945 en een begroting van 1946 van de kerkfabriek, 1944-1960.

BE SAB/ASS/17/02.02./P.B./1582

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende het herstellen van schilderijen van de kerk van O.L.V., 1930-1932.

BE SAB/ASS/17/02.02./P.B./1580

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Bundel begrotingen en rekeningen van het Armbestuur, 1856-1880.

BE SAB/ASS/16/01.03./P.B./1516

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Bewijsstukken bij de rekeningen, 1818.

BE SAB/ASS/16/01.03./P.B./1520

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Bewijsstukken bij de rekeningen, 1879.

BE SAB/ASS/16/01.03./P.B./1527

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Bewijsstukken bij de rekeningen, 1898.

BE SAB/ASS/16/01.03./P.B./1529

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Briefwisseling onderstandswoonst, 1909-1911, 1913.

BE SAB/ASS/16/01.02./P.B./1507

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Briefwisseling onderstandswoonst, 1919-1924.

BE SAB/ASS/16/01.02./P.B./1509

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Grootboek van het Armbestuur, 1898.

BE SAB/ASS/16/01.03./P.B./1533

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Grootboek van het Armbestuur, 1900.

BE SAB/ASS/16/01.03./P.B./1535

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Grootboek van het Armbestuur, 1907.

BE SAB/ASS/16/01.03./P.B./1542

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Grootboek van het Armbestuur, 1908.

BE SAB/ASS/16/01.03./P.B./1543

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Grootboek van het Armbestuur, 1915-1916.

BE SAB/ASS/16/01.03./P.B./1550

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Grootboek van het Armbestuur, 1923-1925.

BE SAB/ASS/16/01.03./P.B./1552

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Bundel ingekomen brieven voor onderhoud van behoeftigen, 1897-1901.

BE SAB/ASS/16/01.02./P.B./1500

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Bundel ingekomen brieven voor onderhoud van behoeftigen, 1908-1915.

BE SAB/ASS/16/01.02./P.B./1502

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Registers van afgeleverde dismandaten, 1876-1895.

BE SAB/ASS/16/01.02./P.B./1511

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Rekeningen van het Armbestuur, 1881-1912 (met leemten).

BE SAB/ASS/16/01.03./P.B./1518

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende het betalen van onkosten voor de behoeftigen van de gemeente aan de Brugse kraaminrichting, het wezentehuis in Sint-Kruis, het gesticht in Lovendegem en het gesticht van de...

BE SAB/ASS/16/01.02./P.B./1512

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken i.v.m. het initiatief tot het oprichten van een bejaardentehuis, met inplantingsplan, 1964.

BE SAB/ASS/16/02.04./P.B./1565

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend
Resultaten per pagina: 10 25 50 100

Vragen over Probat?

Contacteer de Provinciale Archiefdienst:

[email protected]

© 2009 Provincie West-Vlaanderen  |  Legal Disclaimer  Erkend Cultureel Archief