Zoekopdracht verfijnen

Periode
select
select
select

Legende

 • Archief
 • Deelarchief
 • Reeks
 • Deelreeks
 • Bestanddeel
 • Afficheverzameling
 • Compactdiscverzameling
 • Filmverzameling
 • Fotoverzameling
 • Gedrukte collecties
 • Gelegenheidsdrukwerk
 • Audioverzameling
 • Handbibliotheek
 • Kaart- en planverzameling
 • Voorwerpenverzameling
Resultaten per pagina: 10 25 50 100
4388 beschrijvingen
Sorteer op datum | archief
Titel
Archiefnummer
  Locatie Periode

Bundel reglementen i.v.m. voedselhulp, oorlogsschade en het verkeer van niet-militairen in de troepenzone, 1918-1919.

BE SAB/ASS/08/03.01.01./P.B./811

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Briefwisseling en staat van de gesneuvelde inwoners waarvan nog geen overlijdensakte is overgemaakt, met opgave van hun regiment en graad, 1921-1922.

BE SAB/ASS/08/03.01.01./P.B./812

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende de inschrijving van de namen van de oorlogs-slachtoffers in de crypte van de IJzertoren van Diksmuide, (met o.m. een lijst van de gesneuvelden en de burgerlijke slachtoffers in de...

BE SAB/ASS/08/03.01.01./P.B./813

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende het leggen van een spoorweg op Steenbrugge door de Duitse bezetter tijdens de Eerste Wereldoorlog (met de staten van onteigeningen en plan), 1916-1920.

BE SAB/ASS/08/03.01.02./P.B./814

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Lijsten en andere stukken betreffende opeisingen door de Duitse bezetter : paarden, vee, stroo, aardappelen, graangewassen, e.a., 1915-1918.

BE SAB/ASS/08/03.01.02./P.B./815

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Bundel maandelijkse staten van vee en paarden, 1916-1918.

BE SAB/ASS/08/03.01.02./P.B./816

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende het opeisen van bomen voor het leveren van brandhout en het maken van klompen [1], 1917-1919.

BE SAB/ASS/08/03.01.02./P.B./817

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Bundel maandelijkse lijsten van de betaalde inkwartieringen, 1918.

BE SAB/ASS/08/03.01.02./P.B./818

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende het "Comité voor hulpverlening" en de onderstand tijdens de oorlog, 1914-1918.

BE SAB/ASS/08/03.01.03./P.B./819

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Bundel ingevulde formulieren met opgave van de voorraden in bezit van de landbouwers te Assebroek, 1915.

BE SAB/ASS/08/03.01.03./P.B./820

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Lijsten , verordeningen en aanvragen in verband met huisslachtingen, 1916.

BE SAB/ASS/08/03.01.03./P.B./821

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende het Provinciaal Hulp- en Voedingscomité en het Oogstcomité over de voedselvoorziening, 1916-1917.

BE SAB/ASS/08/03.01.03./P.B./822

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Bundel archief van het Oogstcomité (stichtingsakte, verslagen, oogstboeken per gewas en per jaar, lijsten van leveringen), 1916-1918.

BE SAB/ASS/08/03.01.03./P.B./823

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Briefwisseling en aanplakbrieven betreffende de kolenbevoorrading, 1916-1919.

BE SAB/ASS/08/03.01.03./P.B./824

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Register van de huisgezinnen van Assebroek die voedingsbijstand hebben genoten, 1917-1919.

BE SAB/ASS/08/03.01.03./P.B./825

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Lijst van de leveringen en betalingen van de landbouwoogst van 1918,1918.

BE SAB/ASS/08/03.01.03./P.B./826

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Briefwisseling betreffende de terugvordering door de stad Brugge van de schuld n.a.v. de levering van brood en vis vanuit Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog, 1922-1926.

BE SAB/ASS/08/03.01.03./P.B./827

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende de optelling van de vijandelijke opeisingsbons en van de vaststelling van de oorlogsschade door de bezetter, 1919.

BE SAB/ASS/08/03.01.04./P.B./828

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende het herstellen van de door de oorlog beschadigde wegen, 1919-1930.

BE SAB/ASS/08/03.01.04./P.B./829

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende de oorlogsschade tijdens de Eerste Wereldoorlog, 1919-1935.

BE SAB/ASS/08/03.01.04./P.B./830

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Besluit van de militaire gouverneur van West-Vlaanderen, generaal-majoor Glorie, naar aanleiding van de staat van beleg op 11 mei 1940, 1940.

BE SAB/ASS/08/03.02.01./P.B./831

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Briefwisseling allerhande betreffende Assebroek tijdens de Tweede Wereldoorlog, 1940-1945.

BE SAB/ASS/08/03.02.01./P.B./832

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Briefwisseling allerhande betreffende administratieve zaken in oorlogstijd, 1940-1947.

BE SAB/ASS/08/03.02.01./P.B./833

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Bundel staten en rekeningen betreffende de afhandeling van oorlogsuitgaven (o.m. passieve luchtbescherming, onderzoek "publieke vrouwen"), 1940-1953.

BE SAB/ASS/08/03.02.01./P.B./834

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Briefwisseling met de Duitse militaire overheid betreffende allerhande inlichtingen (bv. wapenwinkels en -handelaars), 1941.

BE SAB/ASS/08/03.02.01./P.B./835

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Bundel verklaringen door de eigenaars van verdwijningen van duiven, 1942-1943.

BE SAB/ASS/08/03.02.01./P.B./836

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Briefwisseling betreffende het verblijf van beroepsoldaten, 1942-1943.

BE SAB/ASS/08/03.02.01./P.B./837

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Bundel aanplakbrieven en affiches, 1945-1947.

BE SAB/ASS/08/03.02.01./P.B./838

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Registers , model nr. 12, met inschrijving van de inwoners die diensten of goederen hebben geleverd, opgeëist door de Duitse militaire overheid, 1940-1944.

BE SAB/ASS/08/03.02.02./P.B./839

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Register van inkwartieringen, met vermelding van de verstrekker, aantal mensen, duur en vergoeding, 1940-1942.

BE SAB/ASS/08/03.02.02./P.B./840

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Register met opgave van alle geleverde diensten en goederen per opgeëist gebouw, daarbij horen een aantal losse stukken zoals inventarissen van de inboedel en briefwisseling, 1940-1944.

BE SAB/ASS/08/03.02.02./P.B./841

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Briefwisseling allerhande betreffende opeisingen, 1940-1945.

BE SAB/ASS/08/03.02.02./P.B./842

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Briefwisseling , lijst en aanplakbrief in verband met de telling van populieren, 1940-1941.

BE SAB/ASS/08/03.02.02./P.B./843

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Briefwisseling met de elektriciteitsmij. Desclée i.v.m.. huis Roelandts en de verlichte wegwijzers, 1940-1943.

BE SAB/ASS/08/03.02.02./P.B./844

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Bundel betalingsstaten van de mensen gelast met de bewaking van de spoorweg Brugge-Eeklo ("kabelwachters"), 1941.

BE SAB/ASS/08/03.02.02./P.B./845

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende het gebruik van landbouwgronden door de Duitsers voor de aanleg van een schijnvliegveld, 1941.

BE SAB/ASS/08/03.02.02./P.B./846

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Staat van de inwoners van de gemeente die aangeslagen werden tot het betalen van de bedrijfscrisisbelasting, 1941.

BE SAB/ASS/08/03.02.02./P.B./847

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Briefwisseling en facturen betreffende de betaling van opeisingen door de bezetter, 1940-1941.

BE SAB/ASS/08/03.02.02./P.B./848

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Bundel dubbels van facturen van geleverde diensten en goederen voor de opgeëiste gebouwen, 1940-1943.

BE SAB/ASS/08/03.02.02./P.B./849

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende opgeëiste gebouwen voor militaire inkwartieringen, o.m. briefwisseling, inventarissen van inboedels, inventarissen van geleverde diensten, meestal geklasseerd per gebouw,...

BE SAB/ASS/08/03.02.02./P.B./850

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende opeisingen door geallieerde troepen (Engelse, Canadese en Franse), 1940 en 1944-1949.

BE SAB/ASS/08/03.02.02./P.B./851

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Bundel naamlijsten, staten en facturen i.v.m. het uitvoeren en de betaling van opeisingen en inkwartieringen door de bezetter in 1941, 1941-1942.

BE SAB/ASS/08/03.02.02./P.B./852

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende de vergoeding van de inkwartieringen bij particulieren, geklasseerd per woning, 1942-1944.

BE SAB/ASS/08/03.02.02./P.B./853

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende de uitvoering van Duitse militaire opeisingen, 1942-1944.

BE SAB/ASS/08/03.02.02./P.B./854

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende het vergoeden en terugbetalen van de militaire opeisingen (o.m. model nr. 13), 1942-1950.

BE SAB/ASS/08/03.02.02./P.B./855

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende inkwartiering van geallieerde troepen, 1944-1947.

BE SAB/ASS/08/03.02.02./P.B./856

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende de vergoeding en de schadeloosstelling van de inkwartiering van het huis Bossuytlaan nr. 60, eigendom van baron Albert van Zuylen van Nyevelt en bewoond door Joseph Flamand, met...

BE SAB/ASS/08/03.02.02./P.B./857

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Bundel wekelijkse betalingsstaten van de arbeiders, woonachtig in Assebroek, die gewerkt hebben op het vliegveld van Male (Sint-Kruis), 27 juli 1940-11 februari 1941.

BE SAB/ASS/08/03.02.02./P.B./858

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Briefwisseling , lijsten en bewijsstukken van opeisingen van wapens, paarden en vee, 1940-1941.

BE SAB/ASS/08/03.02.02./P.B./859

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende opeisingen van rijwielen, prikkeldraad, non-ferrometalen, kachels, varkens, oud papier, bomen, 1940-1944.

BE SAB/ASS/08/03.02.02./P.B./860

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Bundel verordeningen en formulieren betreffende paardentellingen en -monsteringen door de Duitse bezetter, 1941-1944.

BE SAB/ASS/08/03.02.02./P.B./861

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende tellingen van motorvoertuigen door de Duitse bezetter, 1941-1944.

BE SAB/ASS/08/03.02.02./P.B./862

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende de terugwinning van afvalstoffen, opgelegd door de hogere overheid, 1941-1946.

BE SAB/ASS/08/03.02.02./P.B./863

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Bundel verordening en staat van de bezitters van honden, 1944.

BE SAB/ASS/08/03.02.02./P.B./864

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Staat met bijhorende stukken van de ingeleverde "radio-ontvangtoestelllen", 1944.

BE SAB/ASS/08/03.02.02./P.B./865

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Briefwisseling , arbeidskaarten e.a. betreffende arbeidskrachten opgeëist door geallieerde troepen, 1945-1946.

BE SAB/ASS/08/03.02.02./P.B./866

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende het organiseren van de Dienst voor ravitaillering en rantsoenering in de gemeente, 1939-1945.

BE SAB/ASS/08/03.02.03./P.B./867

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Briefwisseling , onderrichtingen, lijsten en aanplakbrieven in verband met de bevoorrading van graangewassen, aardappelen en melk, 1940.

BE SAB/ASS/08/03.02.03./P.B./868

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende steun aan werklozen en behoeftigen met o.m. een staat van de vergoedingen toegekend aan werklozen-behoeftigen, 8 juli 1940 en met ingediende stempelkaarten, 1940.

BE SAB/ASS/08/03.02.03./P.B./869

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Bundel oorlogsgeld, kaartjes van 1 fr. en 50 fr., uitgegeven door de gemeente Assebroek en uitbetaalbaar door de gemeentekas, 1940.

BE SAB/ASS/08/03.02.03./P.B./870

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Dossier betreffende de uitvoering van het Besluit van 21 november 1941 dat het verplicht stelt braakliggende gronden te verhuren aan landbouwers, 1940-1941.

BE SAB/ASS/08/03.02.03./P.B./871

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Bundel voorraadbonnen voor mineraaloliën, 1940-1941.

BE SAB/ASS/08/03.02.03./P.B./872

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Bundel oantsoenering en verkoop van vlees en eieren, 1940-1945.

BE SAB/ASS/08/03.02.03./P.B./873

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Bundel individuele dossiers van de landbouwers betreffende het uitvoeren van het opgelegde teeltplan, 1942-1944.

BE SAB/ASS/08/03.02.03./P.B./874

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende de oogst en de levering van akkergewassen, 1943-1947.

BE SAB/ASS/08/03.02.03./P.B./875

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende de aanwezige oorlogsbuit in de gemeente, 1944-1945.

BE SAB/ASS/08/03.02.04./P.B./876

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende oorlogsschade tijdens de Tweede Wereldoorlog, 1944-1955.

BE SAB/ASS/08/03.02.04./P.B./877

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende schade toegebracht aan opgeëiste gebouwen door de geallieerde troepen, 1945-1948.

BE SAB/ASS/08/03.02.04./P.B./878

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende de deelname aan het Plaatselijk Comité voor Wederopbouw, 1946-1947.

BE SAB/ASS/08/03.02.04./P.B./879

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Bundel onderrichtingen betreffende steun aan vluchtlingen en lijsten van gebouwen waar vluchtelingen kunnen worden ondergebracht, 1940 en 1944.

BE SAB/ASS/08/03.02.05./P.B./880

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende de repatriëring van de Assebroekse krijgsgevangenen, 1940-1945.

BE SAB/ASS/08/03.02.05./P.B./881

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Briefwisseling en richtlijnen betreffende de identificatie, overbrenging en begraving van oorlogslachtoffers, gesneuvelden en Duitse militairen, 1940-1944.

BE SAB/ASS/08/03.02.05./P.B./882

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende de verplicht geëvacueerden (aanvragen tot uitkeringen, betaalstaten, steekkaarten en briefwisseling), 1944-1951.

BE SAB/ASS/08/03.02.05./P.B./883

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende de uitgaven t.g.v. de opvang van Nederlandse vluchtelingen, 1945-1946.

BE SAB/ASS/08/03.02.05./P.B./884

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken (o.m. lijsten) betreffende de terugkeer (repatriëring) van gedeporteeerde arbeiders (vrijwillig en verplichte) en krijgsgevangenen, 1945-1947.

BE SAB/ASS/08/03.02.05./P.B./885

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Dossier betreffende de werking van het "gemeentelijk comiteit tot hulpverleening aan de gesinistreerde landgenoten van de provincie Luxemburg", 1945-1948.

BE SAB/ASS/08/03.02.05./P.B./886

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende het opmaken van de lijst van oorlogsslachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, 1945-1949.

BE SAB/ASS/08/03.02.05./P.B./887

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende de repatriëring en begrafenis van oorlogsslachtoffers (met aanplakbrieven), 1947-1956.

BE SAB/ASS/08/03.02.05./P.B./888

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende het toekennen van het statuut van politiek gevangene, werkweigeraar, verplicht tewerkgestelde, weerstander, 1948-1981.

BE SAB/ASS/08/03.02.05./P.B./889

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Briefwisseling , loonstaten en andere stukken betreffende de terugbetaling van onkosten van de luchtbescherming, 1940-1944.

BE SAB/ASS/08/03.02.06./P.B./890

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende de Passieve Luchtbescherming, 1941-1944.

BE SAB/ASS/08/03.02.06./P.B./891

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Bundel afgeleverde attesten en verklaringen i.v.m. het uitoefenen van wachter bij de Plaatselijke Luchtbescherming tijdens de Tweede Wereldoorlog, 1961-1981.

BE SAB/ASS/08/03.02.06./P.B./892

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Lijst van de leden van de "zwarte brigade", z.d. (1944).

BE SAB/ASS/08/03.02.07./P.B./893

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende inlichtingen over het onderwijzend personeel tijdens de Duitse bezetting, 1945

BE SAB/ASS/08/03.02.07./P.B./894

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Briefwisseling betreffende een relletje tijdens de begrafenis van een "inciviek", 1947.

BE SAB/ASS/08/03.02.07./P.B./895

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Dossier aanvraag van L. Fockedey, pastoor van de H.-Hart parochie om een woonstvergoeding te verkrijgen, met goedkeuring, 1957.

BE SAB/ASS/17/05./P.B./1603

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Bundel begrotingen en rekeningen van de kerkfabriek, 1822-1909.

BE SAB/ASS/17/02.01./P.B./1585

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Bundel begrotingen van de kerkfabriek van de O.L.V.-parochie, goedgekeurd door de provincie, 1910-1942.

BE SAB/ASS/17/02.01./P.B./1586

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Bundel begrotingen van de kerkfabriek van de parochie Sint-Jozef en Sint-Kristoffel, goedgekeurd door de provincie, 1936-1942.

BE SAB/ASS/17/04./P.B./1598

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Bundel begrotingen van de kerkfabriek van de Sint-Katharinaparochie, goedgekeurd door de provincie, 1910-1942.

BE SAB/ASS/17/03.03./P.B./1593

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Bundel bestekken en rekeningen betreffende het herstellen en verbouwen van pastorie, kerk en kerkhof, 1829-1832.

BE SAB/ASS/17/02.02./P.B./1578

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Dossier betreffende bouwen van een hulp-parochiekerk Sint-Katharina, 1908-1913.

BE SAB/ASS/17/03.02./P.B./1591

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Briefwisseling betreffende het vervangen van de klok uit de O.L.V.-kerk, die op 20 september door de Duitsers was weggenomen, 1946.

BE SAB/ASS/17/02.02./P.B./1583

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Briefwisseling en omzendbrieven betreffende de eredienst en staten van de samenstelling van de kerkfabriek, 1804-1912.

BE SAB/ASS/17/02.01./P.B./1575

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Dossier betreffende de bouw van de parochiekerk Maria-Assumpta voor rekening van de kerkfabriek (met plannen), 1959-1961.

BE SAB/ASS/17/06./P.B./1608

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Dossier betreffende de oprichting van de hulpparochie H.-Godelieve op de wijk Leisele te Sint-Michiels op 12 oktober 1965 en de verde-ling van de goederen van de H.-Hart-parochie, 1963-1970.

BE SAB/ASS/17/05./P.B./1605

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Dossier betreffende de oprichting van de hulpparochie H.-Hart op de wijk Steenbrugge op 27 maart 1957 en de verdeling van de goederen met de moederkerk van de Sint-Katharinaparochie, 1956-1961.

BE SAB/ASS/17/05./P.B./1602

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Dossier betreffende de oprichting van de hulpparochie Sint-Lutgardis op de wijk Vossensteert op 26 juli 1965 (met plan met aanduiding parochiegrenzen), 1961-1966.

BE SAB/ASS/17/07./P.B./1609

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Dossier betreffende de verdeling van goederen tussen de kerk-fabrieken van Onze-Lieve-Vrouw, Sint-Kristoffel en Sint-Jozef en H.-Kruisverheffing (Sint-Kruis) en Sint-Lutgardis, 1965-1968.

BE SAB/ASS/17/01./P.B./1574

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Dossier betreffende de verkoop van een stuk grond aan het gemeentebestuur van Oostkamp, 1969.

BE SAB/ASS/17/05./P.B./1607

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend
Resultaten per pagina: 10 25 50 100

Vragen over Probat?

Contacteer de Provinciale Archiefdienst:

[email protected]

© 2009 Provincie West-Vlaanderen  |  Legal Disclaimer  Erkend Cultureel Archief