Zoekopdracht verfijnen

Periode
select
select
select

Legende

 • Archief
 • Deelarchief
 • Reeks
 • Deelreeks
 • Bestanddeel
 • Afficheverzameling
 • Compactdiscverzameling
 • Filmverzameling
 • Fotoverzameling
 • Gedrukte collecties
 • Gelegenheidsdrukwerk
 • Audioverzameling
 • Handbibliotheek
 • Kaart- en planverzameling
 • Voorwerpenverzameling
Resultaten per pagina: 10 25 50 100
6423 beschrijvingen
Sorteer op datum | archief
Titel
Archiefnummer
  Locatie Periode

Register van uitgaande briefwisseling

BE SAB/KOO/01/06/P.B./29

Archieven van de Stad Brugge 07/06/1856 - 18/07/1863

Register van de geboorte, huwelijks- en overlijdensakten

BE SAB/KOO/05/P.B./302

Archieven van de Stad Brugge 1855 - 1855

Bundel begrotingen en rekeningen met bewijsstukken van gemeente en armbestuur

BE SAB/LIS/B02/02/P.B./114

Archieven van de Stad Brugge 1855 - 1869

Bundel begrotingen en rekeningen met correspondentie betreffende lager onderwijs; 1855-1856, 1858-1867

BE SAB/LIS/B15/04/P.B./773

Archieven van de Stad Brugge 1855 - 1867

Kiezerslijsten

BE SAB/STK/16/B

Archieven van de Stad Brugge 1855 - 1972

Dossier betreffende herstellingen aan de kerk

BE SAB/LIS/B09/P.B./489

Archieven van de Stad Brugge 1855 - 1871

Kiezerslijst voor Kamer en Senaat

BE SAB/DUD/B16/P.B./417

Archieven van de Stad Brugge 1855 - 1855

Kiezerslijsten voor gemeenteraads-, provincieraads- en wetgevende verkiezingen

BE SAB/STK/16/B/P.B./1490

Archieven van de Stad Brugge 1855 - 1859

Notulen van de zittingen van Gemeenteraad en Schepencollege en Armbestuur

BE SAB/KOO/01/04/P.B./8

Archieven van de Stad Brugge 12/02/1855 - 26/01/1867

Bundel ingekomen brieven

BE SAB/KOO/01/06/P.B./52

Archieven van de Stad Brugge 1854 - 1855

Register van de geboorte, huwelijks- en overlijdensakten

BE SAB/KOO/05/P.B./301

Archieven van de Stad Brugge 1854 - 1854

Registers van veroordelingen

BE SAB/KOO/15/01/P.B./739

Archieven van de Stad Brugge 1854 - 1948

Register van de geboorte, huwelijks- en overlijdensakten

BE SAB/KOO/05/P.B./300

Archieven van de Stad Brugge 1853 - 1853

Stukken betreffende verblijfsveranderingen

BE SAB/LIS/B07/03/P.B./384

Archieven van de Stad Brugge 1853 - 1909

Feestelijkheden en activiteiten van plaatselijke verenigingen

BE SAB/STK/20/C

Archieven van de Stad Brugge 1853 - 1971

Kiezerslijst voor de Gemeenteraad

BE SAB/DUD/B16/P.B./416

Archieven van de Stad Brugge 1853 - 1853

Registers van de geboorten, huwelijks- en overlijdensakten

BE SAB/DUD/B06/P.B./202

Archieven van de Stad Brugge 1853 - 1857

Briefwisseling met de schuttersgilde Sint-Sebastiaan betreffende feestelijkheden

BE SAB/STK/20/C/P.B./1666

Archieven van de Stad Brugge 1853 - 1856

Register van de geboorte, huwelijks- en overlijdensakten

BE SAB/KOO/05/P.B./299

Archieven van de Stad Brugge 1852 - 1852

Bundel ingekomen brieven

BE SAB/KOO/01/06/P.B./51

Archieven van de Stad Brugge 1852 - 1853

Bundel betr. kerkhof, grondvergunningen

BE SAB/KOO/03/P.B./224

Archieven van de Stad Brugge 1852 - 1929

Stukken betr. de nieuwe kerktoren

BE SAB/KOO/08/P.B./552

Archieven van de Stad Brugge 1852 - 1856

Bundel kopieën van de begrotingen van armbestuur en COO

BE SAB/KOO/07/05/P.B./526

Archieven van de Stad Brugge 1852 - 1852

Register van uitgaande briefwisseling

BE SAB/KOO/01/06/P.B./28

Archieven van de Stad Brugge 06/07/1852 - 05/06/1856

Notulen van de gemeenteraad

BE SAB/STK/01/D/P.B./16

Archieven van de Stad Brugge 06/01/1852 - 27/11/1883

Begrotingen en rekeningen

BE SAB/STK/02/B/P.B./116

Archieven van de Stad Brugge 1851 - 1870

Stukken betreffende het oprichten en vernieuwen van 2 bareelrechten op de steenweg Brugge-Middelburg

BE SAB/STK/04/A.03/P.B./407

Archieven van de Stad Brugge 1851 - 1876

Register van geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten

BE SAB/STK/06/B/P.B./513

Archieven van de Stad Brugge 1851 - 1860

Begrotingen en rekeningen

BE SAB/STK/08/E/P.B./811

Archieven van de Stad Brugge 1851 - 1870

Register van de geboorte, huwelijks- en overlijdensakten

BE SAB/KOO/05/P.B./298

Archieven van de Stad Brugge 1851 - 1851

Tienjaarlijkse tafel op de registers van de Burgerlijke stand

BE SAB/KOO/05/P.B./418

Archieven van de Stad Brugge 1851 - 1890

Bundel minuten en/of kopieen van de uirgaande brieven

BE SAB/LIS/B01/06/P.B./74

Archieven van de Stad Brugge 1851 - 1867

Register van de geboorte, huwelijks- en overlijdensakten

BE SAB/LIS/B06/P.B./313

Archieven van de Stad Brugge 1851 - 1855

Rekeningen .

BE SAB/DUD/B02/02/P.B./89

Archieven van de Stad Brugge 1851 - 1890

Lijsten van eigenaars van paarden, runderen en schapen, tbv een provinciale belasting

BE SAB/DUD/B04/02/P.B./184

Archieven van de Stad Brugge 1851 - 1854

Registers van de gerechtelijke veroordelingen, met index.

BE SAB/ASS/09/06./P.B./964

Archieven van de Stad Brugge 1851 - 1913

Register van de geboorte- huwelijks- en overlijdensakten.

BE SAB/ASS/05/02./P.B./520

Archieven van de Stad Brugge 1850 - 1859

Officiële en semi-officiële plechtigheden - Plaatselijke vieringen

BE SAB/STK/20/B.02

Archieven van de Stad Brugge 1850 - 1970

Rekeningen van het armbestuur

BE SAB/KOO/07/05/P.B./531

Archieven van de Stad Brugge 1850 - onbekend

Register van de geboorte, huwelijks- en overlijdensakten

BE SAB/KOO/05/P.B./297

Archieven van de Stad Brugge 1850 - 1850

Staat (statistisch overzicht)

BE SAB/STK/08/A/P.B./778

Archieven van de Stad Brugge 1850 - 1850

Register met notities betreffende de werking en de administratie van gemeente- en armbestuur

BE SAB/STK/01/B/P.B./11

Archieven van de Stad Brugge 1850 - 1900

Dossier over de openingsfeesten van de nieuw aangelegde Moerkerkse Steenweg

BE SAB/STK/20/B.02/P.B./1624

Archieven van de Stad Brugge 1850 - 1850

Besluit van de Bestendige Deputatie betreffende de oprichting van de beheerscommissie van de steenweg Brugge - Middelburg

BE SAB/STK/11/H.02.01/P.B./1229

Archieven van de Stad Brugge 1850 - 1850

Verslagboek van de beheerscommissie

BE SAB/STK/11/H.02.01/P.B./1230

Archieven van de Stad Brugge 1850 - 1885

Briefwisseling , verslagen en rekeningen van de beheerscommissie

BE SAB/STK/11/H.02.01/P.B./1231

Archieven van de Stad Brugge 1850 - 1886

Register van de geboorte, huwelijks- en overlijdensakten

BE SAB/KOO/05/P.B./296

Archieven van de Stad Brugge 1849 - 1849

Dossier betreffende de verkiezing van de leden van de kerkfabriek

BE SAB/LIS/B09/P.B./482

Archieven van de Stad Brugge 1849 - 1849

Jaarstaten van geïnde en niet geïnde belastingen

BE SAB/DUD/B04/02/P.B./183

Archieven van de Stad Brugge 1849 - 1860

Register van uitgaande brieven

BE SAB/STK/01/F/P.B./62

Archieven van de Stad Brugge 16/07/1849 - 20/12/1860

Bewijsstukken .

BE SAB/STK/02/C/P.B./159

Archieven van de Stad Brugge 1848 - 1858

Briefwisseling , lijsten en verslagen in verband met verkiezingen Burgerwacht

BE SAB/STK/10/E/P.B./966

Archieven van de Stad Brugge 1848 - 1914

Registers van de geboorten, huwelijks- en overlijdensakten

BE SAB/DUD/B06/P.B./201

Archieven van de Stad Brugge 1848 - 1852

Bundel betreffende ouderdomspensioenen: richtlijnen, algemene correspondentie en lijsten

BE SAB/LIS/B13/01/P.B./687

Archieven van de Stad Brugge 1848 - 1851

Register van de geboorte, huwelijks- en overlijdensakten

BE SAB/KOO/05/P.B./295

Archieven van de Stad Brugge 1848 - 1848

Bevolkingsregisters 1948-1960, met index

BE SAB/KOO/06/01/P.B./439

Archieven van de Stad Brugge 1848 - 1960

Bundel ingekomen brieven

BE SAB/KOO/01/06/P.B./50

Archieven van de Stad Brugge 1848 - 1849

Briefwisseling betr. onderstandsdomicilie

BE SAB/KOO/07/01/P.B./471

Archieven van de Stad Brugge 1847 - 1851

Register van de geboorte, huwelijks- en overlijdensakten

BE SAB/KOO/05/P.B./294

Archieven van de Stad Brugge 1847 - 1847

Stukken betreffende veetellingen; 1847, 1849-1851, 1858-1860

BE SAB/LIS/B12/04/P.B./666

Archieven van de Stad Brugge 1847 - 1860

Bundel begrotingen en rekeningen met correspondentie betreffende lager onderwijs

BE SAB/LIS/B15/04/P.B./772

Archieven van de Stad Brugge 1847 - 1855

Stukken betreffende de lagere school op de gemeente

BE SAB/LIS/B15/01/P.B./744

Archieven van de Stad Brugge 1847 - 1892

Voortgezet en bijzonder onderwijs

BE SAB/STK/15/E

Archieven van de Stad Brugge 1847 - 1977

Jaarverslagen en andere overzichten betreffende de gemeente

BE SAB/STK/01/B

Archieven van de Stad Brugge 1847 - 1970

Bevolkingsregisters .

BE SAB/DUD/B07/P.B./242

Archieven van de Stad Brugge 1847 - 1856

Briefwisseling met de arrondissementscommissaris betreffende deelname aan nationale tentoonstellingen

BE SAB/STK/01/F/P.B./82

Archieven van de Stad Brugge 1847 - 1848

Jaarverslagen .

BE SAB/STK/01/B/P.B./6

Archieven van de Stad Brugge 1847 - 1849

Staat met inlichtingen betreffende kantscholen

BE SAB/STK/15/E/P.B./1456

Archieven van de Stad Brugge 1847 - 1849

Notulen van de zittingen van Gemeenteraad en Schepencollege en Armbestuur

BE SAB/KOO/01/04/P.B./7

Archieven van de Stad Brugge 01/07/1847 - 23/11/1854

Register van uitgaande briefwisseling

BE SAB/KOO/01/06/P.B./27

Archieven van de Stad Brugge 13/02/1847 - 02/07/1852

Bundel ingekomen brieven

BE SAB/KOO/01/06/P.B./49

Archieven van de Stad Brugge 1846 - 1847

Register van de geboorte, huwelijks- en overlijdensakten

BE SAB/KOO/05/P.B./293

Archieven van de Stad Brugge 1846 - 1846

Bevolkingsregisters 1846-1856, met index

BE SAB/KOO/06/01/P.B./429

Archieven van de Stad Brugge 1846 - 1856

Openbare diensten

BE SAB/STK/18

Archieven van de Stad Brugge 1846 - 1971

Kerkhoven - Grondvergunningen, begravingen, gedenktekens en ontruimingen

BE SAB/STK/18/A.02

Archieven van de Stad Brugge 1846 - 1971

Register van de geboorte, huwelijks- en overlijdensakten

BE SAB/LIS/B06/P.B./312

Archieven van de Stad Brugge 1846 - 1850

Registers van de bevolking

BE SAB/LIS/B07/01/P.B./353

Archieven van de Stad Brugge 1846 - 1856

Register van de uitgaande correspondentie

BE SAB/DUD/B01/04/P.B./31

Archieven van de Stad Brugge 1846 - 1851

Bevolkingsregister met index

BE SAB/ASS/06/02./P.B./605

Archieven van de Stad Brugge 1846 - 1866

Lijsten van wettelijk toegestane grondvergunningen en van voor 1847 onwettig gebouwde grafkelders

BE SAB/STK/18/A.02/P.B./1556

Archieven van de Stad Brugge 1846 - 1952

Registers bevolking

BE SAB/STK/07/A/P.B./625

Archieven van de Stad Brugge 1846 - 1856

Register van uitgaande briefwisseling

BE SAB/DUD/B08/P.B./263

Archieven van de Stad Brugge 1845 - 1849

Stukken betreffende landbouw

BE SAB/LIS/B12/01/P.B./636

Archieven van de Stad Brugge 1845 - 1879

Rekeningen met correspondentie betreffende lager onderwijs

BE SAB/LIS/B15/04/P.B./779

Archieven van de Stad Brugge 1845 - 1846

Register van de geboorte, huwelijks- en overlijdensakten

BE SAB/KOO/05/P.B./292

Archieven van de Stad Brugge 1845 - 1845

Stukken betr. de gemeentesteenweg Koolkerke - Westkapelle

BE SAB/KOO/10/06/P.B./618

Archieven van de Stad Brugge 1845 - 1925

Repertorium van de briefwisseling

BE SAB/LIS/B01/06/P.B./56

Archieven van de Stad Brugge 1845 - 1845

Stukken betreffende aanstelling, eedaflegging,ontslagsamenstelling, vergoeding "gemeentekorps"

BE SAB/LIS/B01/07/P.B./88

Archieven van de Stad Brugge 1845 - 1970

Notulen van de Gemeenteraad

BE SAB/LIS/B01/04/P.B./15

Archieven van de Stad Brugge 19/05/1845 - 13/08/1860

Bundel minuten en/of kopieen van de uirgaande brieven

BE SAB/LIS/B01/06/P.B./73

Archieven van de Stad Brugge 1844 - 1851

Register van de geboorte, huwelijks- en overlijdensakten

BE SAB/KOO/05/P.B./291

Archieven van de Stad Brugge 1844 - 1844

Bundel ingekomen brieven

BE SAB/KOO/01/06/P.B./48

Archieven van de Stad Brugge 1844 - 1845

Lager en kleuteronderwijs: gemeente- en aangenomen scholen

BE SAB/STK/15/B

Archieven van de Stad Brugge 1844 - 1971

Notulen van het College van burgemeester en Schepenen

BE SAB/DUD/B01/02/P.B./15

Archieven van de Stad Brugge 1844 - 1851

Staat van jaarlijkse inkomsten en uitgaven van de gemeente, het Bureel van Weldadigheid, de kerkfabriek en Maleveld, voor de periode 1840-1844

BE SAB/STK/02/A/P.B./110

Archieven van de Stad Brugge 1844 - 1844

Reglement voor de gemeente- en aangenomen scholen

BE SAB/STK/15/B/P.B./1419

Archieven van de Stad Brugge 1844 - 1844

Register van uitgaande brieven

BE SAB/STK/01/F/P.B./61

Archieven van de Stad Brugge 06/06/1844 - 12/07/1849

Briefwisseling betreffende het plan met de vaststelling van de rooilijn langs de nieuwe steenweg Brugge - Sint-Kruis

BE SAB/STK/11/B/P.B./997

Archieven van de Stad Brugge 1843 - 1844

Registers van de geboorten, huwelijks- en overlijdensakten

BE SAB/DUD/B06/P.B./200

Archieven van de Stad Brugge 1843 - 1847

Begrotingen .

BE SAB/DUD/B02/02/P.B./82

Archieven van de Stad Brugge 1843 - 1890
Resultaten per pagina: 10 25 50 100

Vragen over Probat?

Contacteer de Provinciale Archiefdienst:

[email protected]

© 2009 Provincie West-Vlaanderen  |  Legal Disclaimer  Erkend Cultureel Archief