Zoekopdracht verfijnen

Periode
select
select
select

Legende

 • Archief
 • Deelarchief
 • Reeks
 • Deelreeks
 • Bestanddeel
 • Afficheverzameling
 • Compactdiscverzameling
 • Filmverzameling
 • Fotoverzameling
 • Gedrukte collecties
 • Gelegenheidsdrukwerk
 • Audioverzameling
 • Handbibliotheek
 • Kaart- en planverzameling
 • Voorwerpenverzameling
Resultaten per pagina: 10 25 50 100
4388 beschrijvingen
Sorteer op datum | archief
Titel
Archiefnummer
  Locatie Periode

Dossier van de bouw van de kerk van Sint-Katharina: voorontwerp van architect Viérin in 1912 en definitief ontwerp van arch. Alf. Van Coillie (plannen en bestek) in 1933, 1912-1933.

BE SAB/ASS/17/03.02./P.B./1592

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Bundel jaarlijkse begrotingen en rekeningen (met begeleidende stukken) van de kerkfabriek van H.-Hart, 1957-1970.

BE SAB/ASS/17/05./P.B./1604

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Bundel jaarlijkse begrotingen en rekeningen (met begeleidende stukken) van de kerkfabriek van Onze-Lieve-Vrouw, 1943-1970.

BE SAB/ASS/17/02.01./P.B./1587

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Bundel jaarlijkse begrotingen en rekeningen (met begeleidende stukken) van de kerkfabriek van Sint-Katharina, 1943-1970.

BE SAB/ASS/17/03.03./P.B./1595

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Bundel jaarlijkse begrotingen en rekeningen (met begeleidende stukken) van de kerkfabriek van Sint-Kristoffel, 1943-1970.

BE SAB/ASS/17/04./P.B./1600

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Bundel jaarlijkse begrotingen en rekeningen (met begeleidende stukken) van de kerkfabriek van Sint-Lutgardis, 1966-1970.

BE SAB/ASS/17/07./P.B./1610

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Bundel jaarrekeningen van de kerkfabriek van de parochie van Sint-Jozef en Sint-Kristoffel, goedgekeurd door de provincie, 1936-1942.

BE SAB/ASS/17/04./P.B./1599

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Bundel jaarrekeningen van de kerkfabriek van de Sint-Katharinaparochie, goedgekeurd door de provincie, 1913-1942.

BE SAB/ASS/17/03.03./P.B./1594

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Bundel onderrichtingen en algemene briefwisseling betreffende de kerkfabrieken, 1949-1971.

BE SAB/ASS/17/01./P.B./1571

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Plannen (plannenmap) met het project voor de bouw van de Onze-Lieve-Vrouwekerk (plattegrond, voorgevel, zijgevel, lengte- en dwarsdoorsnede) door architect Carpentier, 1878.

BE SAB/ASS/17/02.02./P.B./1579

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Bundel rekeningen goedgekeurd door de provincie van de kerkfabriek van de Onze-Lieve-Vrouweparochie, 1907-1942.

BE SAB/ASS/17/02.01./P.B./1588

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende de jaarlijkse samenstelling van de kerkfabriek van H.-Hart, 1963-1970.

BE SAB/ASS/17/05./P.B./1606

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende de oprichting van de parochie Sint-Jozef en Sint-Kristoffel, 3 december 1934, m.n. de vaststelling van de grenzen en de verdeling van de goederen met de parochies O.L.V. en...

BE SAB/ASS/17/04./P.B./1596

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende de pastorie van de Sint-Kristoffelkerk (huurprijs, aankoop van grond), 1935-1956.

BE SAB/ASS/17/04./P.B./1597

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende de samenstelling van de kerkfabriek van O.L.V., 1963-1970.

BE SAB/ASS/17/02.01./P.B./1576

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende de samenstelling van de kerkfabriek van Sint-Katharina, 1963-1969.

BE SAB/ASS/17/03.01./P.B./1590

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende de samenstelling van de kerkfabriek van Sint-Kristoffel, 1963-1970.

BE SAB/ASS/17/04./P.B./1601

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende de samenstelling van de kerkfabriek van Sint-Lutgardis, 1966-1970.

BE SAB/ASS/17/07./P.B./1611

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende de samenstelling van de kerkraad en het bureel van de kerkmeesters van de kerkfabrieken van de verschillende parochies, 1920-1962.

BE SAB/ASS/17/01./P.B./1567

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende de verhoging van de toelage aan de kerkfabrieken, 1947-1949.

BE SAB/ASS/17/01./P.B./1570

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende goedkeuring van een lening van de kerkfabriek van O.L.V. bij het bisdom voor de bouw van een nieuwe kerk, 1969.

BE SAB/ASS/17/02.02./P.B./1584

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende grenswijzigingen tussen de parochies, 1957-1970.

BE SAB/ASS/17/01./P.B./1572

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende herstellingswerkzaamheden aan de Onze-Lieve-Vrouwekerk, met plannen, bijgevoegd ook een jaarrekening van 1945 en een begroting van 1946 van de kerkfabriek, 1944-1960.

BE SAB/ASS/17/02.02./P.B./1582

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende het goederenbeheer van de O.L.V.-parochie, 1942-1968.

BE SAB/ASS/17/02.02./P.B./1581

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende het herstellen van schilderijen van de kerk van O.L.V., 1930-1932.

BE SAB/ASS/17/02.02./P.B./1580

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende het leggen van een nieuwe marmeren vloer in de kerk (met lijst van de schenkers), 1819-1820.

BE SAB/ASS/17/02.02./P.B./1577

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende het oprichten van de parochie Sint-Katharina en het bouwen van een nieuwe kerk (K.B. 18/10/1933), 1914-1934.

BE SAB/ASS/17/03.01./P.B./1589

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende het toekennen van een bijwedde voor de bedienaars van de eredienst door het gemeentebestuur, 1943-1969.

BE SAB/ASS/17/01./P.B./1569

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende het uitvoeren van herstellingswerken aan de kerken en de pastorieën op het grondgebied van de gemeente, 1958-1970.

BE SAB/ASS/17/01./P.B./1573

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende legaten en giften aan verschillende kerkfabrieken, 1921-1963.

BE SAB/ASS/17/01./P.B./1568

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Bundel begrotingen en begrotingswijzigingen van de Commissie van Openbare Onderstand, 1950-57,'59, 1964-1971.

BE SAB/ASS/16/02.03./P.B./1561

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Bundel begrotingen en rekeningen van het Armbestuur, 1818-1855.

BE SAB/ASS/16/01.03./P.B./1515

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Bundel begrotingen en rekeningen van het Armbestuur, 1856-1880.

BE SAB/ASS/16/01.03./P.B./1516

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Begrotingen van het Armbestuur en de C.O.O., 1891-1929 (met leemten).

BE SAB/ASS/16/01.03./P.B./1517

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Bewijsstukken bij de rekeningen, 1818.

BE SAB/ASS/16/01.03./P.B./1520

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Bewijsstukken bij de rekeningen, 1845.

BE SAB/ASS/16/01.03./P.B./1521

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Bewijsstukken bij de rekeningen, 1847-1848.

BE SAB/ASS/16/01.03./P.B./1522

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Bewijsstukken bij de rekeningen, 1852.

BE SAB/ASS/16/01.03./P.B./1523

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Bewijsstukken bij de rekeningen, 1856-1865.

BE SAB/ASS/16/01.03./P.B./1524

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Bewijsstukken bij de rekeningen, 1866.

BE SAB/ASS/16/01.03./P.B./1525

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Bewijsstukken bij de rekeningen, 1877-1878.

BE SAB/ASS/16/01.03./P.B./1526

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Bewijsstukken bij de rekeningen, 1879.

BE SAB/ASS/16/01.03./P.B./1527

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Bewijsstukken bij de rekeningen, 1883-1884.

BE SAB/ASS/16/01.03./P.B./1528

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Bewijsstukken bij de rekeningen, 1898.

BE SAB/ASS/16/01.03./P.B./1529

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Bewijsstukken bij de rekeningen, 1912.

BE SAB/ASS/16/01.03./P.B./1530

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Briefwisseling “onderstandswoonst”, 1925-1927 en 1930.

BE SAB/ASS/16/02.02./P.B./1559

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Briefwisseling betreffende het bouwen van drie huisjes voor bejaarden in de Daverlostraat door de C.O.O., 1957-1958.

BE SAB/ASS/16/02.04./P.B./1564

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Briefwisseling onderstandswoonst, 1858-1880, 1882, 1896.

BE SAB/ASS/16/01.02./P.B./1504

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Briefwisseling onderstandswoonst, 1899-1903.

BE SAB/ASS/16/01.02./P.B./1505

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Briefwisseling onderstandswoonst, 1904-1908.

BE SAB/ASS/16/01.02./P.B./1506

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Briefwisseling onderstandswoonst, 1909-1911, 1913.

BE SAB/ASS/16/01.02./P.B./1507

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Briefwisseling onderstandswoonst, 1914-1918.

BE SAB/ASS/16/01.02./P.B./1508

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Briefwisseling onderstandswoonst, 1919-1924.

BE SAB/ASS/16/01.02./P.B./1509

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Dagboek en kasboek van het Armbestuur, 1898-1921

BE SAB/ASS/16/01.03./P.B./1532

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Dossier betreffende de benoeming van H. Van Deile als ontvanger van de Commissie van Openbare Onderstand, 1929.

BE SAB/ASS/16/02.01./P.B./1555

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Dossier betreffende de vraag van het Armbestuur om de geschonken som van 8.000 fr. door Louis Prignot te beleggen in Belgische fondsen, 1868-1869.

BE SAB/ASS/16/01.03./P.B./1531

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Bundel gedrukte plakkaten en omzendbrieven betreffende de hervorming van de openbare weldadigheid tijdens het Franse Bewind, 1800-1804.

BE SAB/ASS/16/01.01./P.B./1493

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Grootboek van het Armbestuur, 1898.

BE SAB/ASS/16/01.03./P.B./1533

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Grootboek van het Armbestuur, 1899.

BE SAB/ASS/16/01.03./P.B./1534

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Grootboek van het Armbestuur, 1900.

BE SAB/ASS/16/01.03./P.B./1535

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Grootboek van het Armbestuur, 1901.

BE SAB/ASS/16/01.03./P.B./1536

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Grootboek van het Armbestuur, 1902.

BE SAB/ASS/16/01.03./P.B./1537

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Grootboek van het Armbestuur, 1903.

BE SAB/ASS/16/01.03./P.B./1538

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Grootboek van het Armbestuur, 1904.

BE SAB/ASS/16/01.03./P.B./1539

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Grootboek van het Armbestuur, 1905.

BE SAB/ASS/16/01.03./P.B./1540

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Grootboek van het Armbestuur, 1906.

BE SAB/ASS/16/01.03./P.B./1541

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Grootboek van het Armbestuur, 1907.

BE SAB/ASS/16/01.03./P.B./1542

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Grootboek van het Armbestuur, 1908.

BE SAB/ASS/16/01.03./P.B./1543

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Grootboek van het Armbestuur, 1909.

BE SAB/ASS/16/01.03./P.B./1544

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Grootboek van het Armbestuur, 1910.

BE SAB/ASS/16/01.03./P.B./1545

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Grootboek van het Armbestuur, 1911.

BE SAB/ASS/16/01.03./P.B./1546

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Grootboek van het Armbestuur, 1912.

BE SAB/ASS/16/01.03./P.B./1547

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Grootboek van het Armbestuur, 1913.

BE SAB/ASS/16/01.03./P.B./1548

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Grootboek van het Armbestuur, 1914.

BE SAB/ASS/16/01.03./P.B./1549

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Grootboek van het Armbestuur, 1915-1916.

BE SAB/ASS/16/01.03./P.B./1550

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Grootboek van het Armbestuur, 1917-1918.

BE SAB/ASS/16/01.03./P.B./1551

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Grootboek van het Armbestuur, 1923-1925.

BE SAB/ASS/16/01.03./P.B./1552

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Bundel ingekomen brieven voor onderhoud van behoeftigen (“onderstandswoonst”), 1925-1928, 1930.

BE SAB/ASS/16/02.02./P.B./1560

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Bundel ingekomen brieven voor onderhoud van behoeftigen, 1857-1859, 1866-1869.

BE SAB/ASS/16/01.02./P.B./1497

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Bundel ingekomen brieven voor onderhoud van behoeftigen, 1875-1880.

BE SAB/ASS/16/01.02./P.B./1498

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Bundel ingekomen brieven voor onderhoud van behoeftigen, 1882-1883, 1894-1896.

BE SAB/ASS/16/01.02./P.B./1499

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Bundel ingekomen brieven voor onderhoud van behoeftigen, 1897-1901.

BE SAB/ASS/16/01.02./P.B./1500

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Bundel ingekomen brieven voor onderhoud van behoeftigen, 1903-1907.

BE SAB/ASS/16/01.02./P.B./1501

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Bundel ingekomen brieven voor onderhoud van behoeftigen, 1908-1915.

BE SAB/ASS/16/01.02./P.B./1502

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Bundel ingekomen brieven voor onderhoud van behoeftigen, 1916-1924.

BE SAB/ASS/16/01.02./P.B./1503

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Jaarverslag van de Commissie van Openbare Onderstand van 1960, 1961-1962.

BE SAB/ASS/16/02.01./P.B./1558

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Lijsten van behoeftigen, 1863-1883.

BE SAB/ASS/16/01.02./P.B./1510

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Bundel personeel van het Armbestuur, 1897-1909.

BE SAB/ASS/16/01.01./P.B./1495

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Plannen en lastenboeken voor het bouwen van het rust- en verzorgingstehuis "de Zeventorentjes" naar een ontwerp van Johan De Laere en Eric Schoonooghe, 1968.

BE SAB/ASS/16/02.04./P.B./1566

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Processen-verbaal van kasnazicht, 1940-1970.

BE SAB/ASS/16/02.03./P.B./1563

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Registers van afgeleverde dismandaten, 1876-1895.

BE SAB/ASS/16/01.02./P.B./1511

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Rekeningen van Commissie van Openbare Onderstand, 1949-53, 58, 60, 62, 64-65.

BE SAB/ASS/16/02.03./P.B./1562

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Rekeningen van het Armbestuur, 1881-1912 (met leemten).

BE SAB/ASS/16/01.03./P.B./1518

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Rekeningen van het Armbestuur, 1908-1924.

BE SAB/ASS/16/01.03./P.B./1519

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Staten van onderhoudskosten voor inwoners van de gemeente betaald door het Brugse Bestuur van Godshuizen en het Bureel van Weldadigheid, 1915-1922.

BE SAB/ASS/16/01.02./P.B./1513

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende de aanstelling van de leden van het Armbestuur, 1914-1922.

BE SAB/ASS/16/01.01./P.B./1496

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende de leden en het personeel van de C.O.O., 1925-1969.

BE SAB/ASS/16/02.01./P.B./1554

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende het aanstellen van de leden van de Commissie van Openbare Onderstand in 1953, 1959 en 1965, met een lijst van de samenstelling van de raad vanaf 1947, 1953-1971.

BE SAB/ASS/16/02.01./P.B./1557

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende het Armbestuur, 1822-1848.

BE SAB/ASS/16/01.01./P.B./1494

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende het betalen van onkosten voor de behoeftigen van de gemeente aan de Brugse kraaminrichting, het wezentehuis in Sint-Kruis, het gesticht in Lovendegem en het gesticht van de...

BE SAB/ASS/16/01.02./P.B./1512

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend
Resultaten per pagina: 10 25 50 100

Vragen over Probat?

Contacteer de Provinciale Archiefdienst:

[email protected]

© 2009 Provincie West-Vlaanderen  |  Legal Disclaimer  Erkend Cultureel Archief