Zoekopdracht verfijnen

Periode
select
select
select

Legende

 • Archief
 • Deelarchief
 • Reeks
 • Deelreeks
 • Bestanddeel
 • Afficheverzameling
 • Compactdiscverzameling
 • Filmverzameling
 • Fotoverzameling
 • Gedrukte collecties
 • Gelegenheidsdrukwerk
 • Audioverzameling
 • Handbibliotheek
 • Kaart- en planverzameling
 • Voorwerpenverzameling
Resultaten per pagina: 10 25 50 100
6423 beschrijvingen
Sorteer op datum | archief
Titel
Archiefnummer
  Locatie Periode

Urbanisatie, rooilijnen en verkavelingen

BE SAB/STK/11/B

Archieven van de Stad Brugge 1843 - 1972

Varia

BE SAB/STK/22

Archieven van de Stad Brugge 1843 - 1970

Dossiers en correspondentie betreffende burgerlijke eretekens voor inwoners van Lissewege

BE SAB/LIS/B20/02/P.B./916

Archieven van de Stad Brugge 1843 - 1945

Register van de geboorte, huwelijks- en overlijdensakten

BE SAB/KOO/05/P.B./290

Archieven van de Stad Brugge 1843 - 1843

Register van uitgaande briefwisseling

BE SAB/KOO/01/06/P.B./26

Archieven van de Stad Brugge 02/11/1843 - 13/02/1847

Staat met de benaming van de wijken en gehuchten te Sint-Kruis en Sint-Michiels

BE SAB/STK/22/P.B./1843

Archieven van de Stad Brugge 25/09/1843 - 25/09/1843

Stukken betreffende het doortrekken van de steenweg tot in Middelburg

BE SAB/STK/11/H.02.01/P.B./1228

Archieven van de Stad Brugge 1842 - 1850

Bundel ingekomen brieven

BE SAB/KOO/01/06/P.B./47

Archieven van de Stad Brugge 1842 - 1843

Register van de geboorte, huwelijks- en overlijdensakten

BE SAB/KOO/05/P.B./289

Archieven van de Stad Brugge 1842 - 1842

Notulen van de zittingen van Gemeenteraad en Schepencollege en Armbestuur

BE SAB/KOO/01/04/P.B./6

Archieven van de Stad Brugge 28/12/1842 - 22/06/1847

Register van de geboorte, huwelijks- en overlijdensakten

BE SAB/KOO/05/P.B./288

Archieven van de Stad Brugge 1841 - 1841

Stukken betreffende feesten

BE SAB/LIS/B20/01/P.B./906

Archieven van de Stad Brugge 1841 - 1847

Politiereglementen

BE SAB/STK/17/C

Archieven van de Stad Brugge 1841 - 1970

Register van de geboorte, huwelijks- en overlijdensakten

BE SAB/LIS/B06/P.B./311

Archieven van de Stad Brugge 1841 - 1845

Document (verzekeringspolis) betreffende schoollokaal en onderwijzerswoning

BE SAB/LIS/B03/P.B./261

Archieven van de Stad Brugge 1841 - 1841

Stukken betreffende het toepassen van de reglementen inzake het vervoer op de weg Brugge - Sint-Kruis

BE SAB/STK/17/C/P.B./1527

Archieven van de Stad Brugge 1841 - 1842

Formulieren van militairen met onbepaald verlof

BE SAB/STK/10/F/P.B./971

Archieven van de Stad Brugge 1841 - 1886

Register van geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten

BE SAB/STK/06/B/P.B./512

Archieven van de Stad Brugge 1841 - 1850

Brief door de arrondissementscommissaris over een commodo et incommodo-onderzoek in verband met het toekennen van bareelrechten aan Assebroek en Oedelem op de Steenweg Brugge-Oedelem

BE SAB/STK/04/A.03/P.B./406

Archieven van de Stad Brugge 1841 - 1841

Register van uitgaande briefwisseling

BE SAB/KOO/01/06/P.B./25

Archieven van de Stad Brugge 30/04/1841 - 28/10/1843

Register van uitgaande brieven

BE SAB/STK/01/F/P.B./60

Archieven van de Stad Brugge 14/04/1841 - 07/06/1844

Registers bevolking

BE SAB/STK/07/A/P.B./624

Archieven van de Stad Brugge 1840 - 1846

Begrotingen en rekeningen

BE SAB/KOO/02/01/P.B./102

Archieven van de Stad Brugge 1840 - 1859

Register van de geboorte, huwelijks- en overlijdensakten

BE SAB/KOO/05/P.B./287

Archieven van de Stad Brugge 1840 - 1840

Bundel betr. roerend en onroerend goederenbezit

BE SAB/KOO/07/03/P.B./482

Archieven van de Stad Brugge 1840 - 1971

Begrotingen en rekeningen van het armbestuur

BE SAB/KOO/07/05/P.B./487

Archieven van de Stad Brugge 1840 - 1859

Bundel minuten en/of kopieen van de uirgaande brieven

BE SAB/LIS/B01/06/P.B./72

Archieven van de Stad Brugge 1840 - 1844

Bundel begrotingen en rekeningen met bewijsstukken van gemeente en armbestuur

BE SAB/LIS/B02/02/P.B./113

Archieven van de Stad Brugge 1840 - 1854

Briefwisseling van de gemeentecommissaris betreffende het gemeentewapen

BE SAB/LIS/B01/03/P.B./12

Archieven van de Stad Brugge 1840 - 1840

Bundel inschrijvingslijsten

BE SAB/KOO/09/P.B./563

Archieven van de Stad Brugge 1840 - 1859

Dossier betreffende Burgerwacht: onkosten en correspondentie

BE SAB/LIS/B10/P.B./521

Archieven van de Stad Brugge 1840 - 1840

Bevolkingsregister .

BE SAB/ASS/06/02./P.B./604

Archieven van de Stad Brugge 1840 - 1846

Register van de geboorte- huwelijks- en overlijdensakten.

BE SAB/ASS/05/02./P.B./519

Archieven van de Stad Brugge 1840 - 1849

Bundel politiereglementen, met bijhorende correspondentie.

BE SAB/DUD/B17/P.B./425

Archieven van de Stad Brugge 1840 - 1970

Bundel Gevaarlijke en hinderlijke inrichtingen

BE SAB/KOO/12/04/P.B./681

Archieven van de Stad Brugge 1839 - 1903

Register van de geboorte, huwelijks- en overlijdensakten

BE SAB/KOO/05/P.B./286

Archieven van de Stad Brugge 1839 - 1839

Register van de geboorte, huwelijks- en overlijdensakten

BE SAB/KOO/05/P.B./285

Archieven van de Stad Brugge 1838 - 1838

Registers van de geboorten, huwelijks- en overlijdensakten

BE SAB/DUD/B06/P.B./199

Archieven van de Stad Brugge 1838 - 1842

Bewijsstukken .

BE SAB/STK/02/C/P.B./158

Archieven van de Stad Brugge 1838 - 1847

Stukken betreffende aanleg en financiering van de steenweg tussen de Kruispoort en het kerkhof van Sint-Kruis

BE SAB/STK/11/H.02.01/P.B./1227

Archieven van de Stad Brugge 1837 - 1843

Register van de geboorte, huwelijks- en overlijdensakten

BE SAB/KOO/05/P.B./284

Archieven van de Stad Brugge 1837 - 1837

Bundel archief, correspondentie en richtlijnen

BE SAB/LIS/B01/01/P.B./10

Archieven van de Stad Brugge 1837 - 1969

Repertorium van de briefwisseling

BE SAB/LIS/B01/06/P.B./54

Archieven van de Stad Brugge 1837 - 1837

Repertorium van de briefwisseling

BE SAB/LIS/B01/06/P.B./55

Archieven van de Stad Brugge 1837 - 1840

Wegenwerken - Steenwegen - Moerkerkse Steenweg

BE SAB/STK/11/H.02.01

Archieven van de Stad Brugge 1837 - 1970

Register van uitgaande briefwisseling

BE SAB/KOO/01/06/P.B./24

Archieven van de Stad Brugge 18/05/1837 - 31/03/1841

Register van de geboorte, huwelijks- en overlijdensakten

BE SAB/KOO/05/P.B./283

Archieven van de Stad Brugge 1836 - 1836

Archief

BE SAB/STK/01/A

Archieven van de Stad Brugge 1836 - 1968

Gemeentemandatarissen

BE SAB/STK/01/G

Archieven van de Stad Brugge 1836 - 1965

Rijksbelastingen - Kadaster - Mutaties

BE SAB/STK/04/A.01.02

Archieven van de Stad Brugge 1836 - 1921

Bundel kiezerslijsten

BE SAB/LIS/B16/01/P.B./797

Archieven van de Stad Brugge 1836 - 1870

Stukken betreffende gemeenteraadverkiezingen; 1836-1958, 1964

BE SAB/LIS/B16/02/P.B./820

Archieven van de Stad Brugge 1836 - 1964

Register van de geboorte, huwelijks- en overlijdensakten

BE SAB/LIS/B06/P.B./310

Archieven van de Stad Brugge 1836 - 1840

Register van inentingen tegen pokken

BE SAB/STK/19/B/P.B./1595

Archieven van de Stad Brugge 1836 - 1881

Lijsten (alfabetisch) van de burgerwacht in de gemeente Blankenberge

BE SAB/STK/23/P.B./1851

Archieven van de Stad Brugge 1836 - 1839

Begrotingen .

BE SAB/STK/02/B/P.B./123

Archieven van de Stad Brugge 1836 - 1836

Dossier over de samenstelling van de gemeenteraad

BE SAB/STK/01/G/P.B./88

Archieven van de Stad Brugge 1836 - 1965

Inventaris van het archief

BE SAB/STK/01/A/P.B./1

Archieven van de Stad Brugge 1836 - 1836

Opmetingsplan van percelen ten gevolge van mutaties

BE SAB/STK/04/A.01.02/P.B./393

Archieven van de Stad Brugge 1836 - 1857

Register : bijgevoegde aanwijzende tafel (model nummer 209)

BE SAB/STK/04/A.01.01/P.B./388

Archieven van de Stad Brugge 1836 - 1937

Begroting .

BE SAB/STK/08/E/P.B./810

Archieven van de Stad Brugge 1836 - 1836

Lijst (alfabetisch) van de burgerwacht in de gemeente Houtave

BE SAB/STK/23/P.B./1852

Archieven van de Stad Brugge 1835 - 1835

Bundel kadastrale leggers, onvolledig (registers 4-6) met alfabetische tafel

BE SAB/LIS/B04/01/P.B./264

Archieven van de Stad Brugge 1835 - 1835

Register van de geboorte, huwelijks- en overlijdensakten

BE SAB/KOO/05/P.B./282

Archieven van de Stad Brugge 1835 - 1835

Legger (kadaster) oorspronkelijke of primitieve aanwijzende tafel (model nr. 208).

BE SAB/DUD/B04/02/P.B./178

Archieven van de Stad Brugge 1835 - 1835

Legger (kadastrale legger) ca. 1835, bijgehouden tot de eerste helft van de 20ste eeuw

BE SAB/DUD/B04/02/P.B./179

Archieven van de Stad Brugge 1835 - onbekend

Register van de geboorte, huwelijks- en overlijdensakten

BE SAB/KOO/05/P.B./281

Archieven van de Stad Brugge 1834 - 1834

Bundel Giften, legaten, verkopingen Armbestuur en kerkfabriek

BE SAB/KOO/07/03/P.B./480

Archieven van de Stad Brugge 1834 - 1903

Dossier over aanstelling van een dokter

BE SAB/STK/08/B/P.B./783

Archieven van de Stad Brugge 1834 - 1837

Register : oorspronkelijke of primitieve aanwijzende tafel (model nummer 208)

BE SAB/STK/04/A.01.01/P.B./387

Archieven van de Stad Brugge 1834 - 1834

Legger (kadastraal)

BE SAB/STK/04/A.01.01/P.B./391

Archieven van de Stad Brugge 1834 - 1927

Kohier van de grondbelastingen

BE SAB/STK/04/A.04/P.B./411

Archieven van de Stad Brugge 1834 - 1834

Bewijsstukken .

BE SAB/STK/02/C/P.B./157

Archieven van de Stad Brugge 1833 - 1835

Register van de geboorte, huwelijks- en overlijdensakten

BE SAB/KOO/05/P.B./280

Archieven van de Stad Brugge 1833 - 1833

Stukken betreffende ruimtelijke ordening: gebouwen en rooilijnen

BE SAB/LIS/B11/02/P.B./538

Archieven van de Stad Brugge 1833 - 1899

Briefwisseling betreffende wedde van onderwijzers voor het gemeentelijk lager onderwijs; 1833, 1837, 1844

BE SAB/LIS/B15/03/P.B./766

Archieven van de Stad Brugge 1833 - 1844

Vrijwilligers

BE SAB/STK/10/B

Archieven van de Stad Brugge 1833 - 1920

Registers van de geboorten, huwelijks- en overlijdensakten

BE SAB/DUD/B06/P.B./198

Archieven van de Stad Brugge 1833 - 1837

Klappers op de registers van de Burgerlijke stand.

BE SAB/DUD/B06/P.B./235

Archieven van de Stad Brugge 1833 - 1870

Verkiezingen

BE SAB/STK/16

Archieven van de Stad Brugge 1832 - 1972

Gevaarlijke en hinderlijke inrichtingen

BE SAB/STK/14/E

Archieven van de Stad Brugge 1832 - 1970

Algemeenheden

BE SAB/STK/16/A

Archieven van de Stad Brugge 1832 - 1958

Register van de geboorte, huwelijks- en overlijdensakten

BE SAB/KOO/05/P.B./279

Archieven van de Stad Brugge 1832 - 1832

Briefwisseling van en met de arrondissementscommissaris en de provinciale overheid; 1832, 1879-1970

BE SAB/LIS/B01/06/P.B./69

Archieven van de Stad Brugge 1832 - 1970

Lijst met inschrijvingen van de burgerwacht in de gemeente Nieuwmunster

BE SAB/STK/23/P.B./1853

Archieven van de Stad Brugge 1832 - 1832

Lijst met inschrijvingen van de burgerwacht in de gemeente Wenduine

BE SAB/STK/23/P.B./1857

Archieven van de Stad Brugge 1832 - 1832

Brief van de districtcommissaris aan het gemeentebestuur van Hoeke betreffende de schade van de Hollandse invasie in augustus 1831

BE SAB/STK/23/P.B./1850

Archieven van de Stad Brugge 1832 - 1832

Briefwisseling betreffende kiezerslijsten en verkiezingen

BE SAB/STK/16/A/P.B./1487

Archieven van de Stad Brugge 1832 - 1848

Aanvragen tot oprichting van gevaarlijke en hinderlijke inrichtingen en onderzoeken de commodo et incommodo

BE SAB/STK/14/E/P.B./1390

Archieven van de Stad Brugge 1832 - 1844

Lijst (alfabetisch) van de burgerwacht in de gemeente Uitkerke

BE SAB/STK/23/P.B./1855

Archieven van de Stad Brugge 1831 - 1831

Register van geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten

BE SAB/STK/06/B/P.B./511

Archieven van de Stad Brugge 1831 - 1840

Briefwisseling en lijsten Burgerwacht

BE SAB/STK/10/E/P.B./965

Archieven van de Stad Brugge 1831 - 1848

Repertorium van de briefwisseling

BE SAB/LIS/B01/06/P.B./53

Archieven van de Stad Brugge 1831 - 1831

Register van de geboorte, huwelijks- en overlijdensakten

BE SAB/KOO/05/P.B./278

Archieven van de Stad Brugge 1831 - 1831

Bundel ingekomen brieven

BE SAB/KOO/01/06/P.B./46

Archieven van de Stad Brugge 1831 - 1841

Affiche (plakkaat) met "gezondheidswet"

BE SAB/LIS/B19/P.B./880

Archieven van de Stad Brugge 1831 - 1831

Dossier betreffende de Burgerwacht: verkiezingen en correspondentie

BE SAB/LIS/B10/P.B./520

Archieven van de Stad Brugge 1831 - 1831

Register van de geboorte, huwelijks- en overlijdensakten

BE SAB/LIS/B06/P.B./309

Archieven van de Stad Brugge 1831 - 1835

Registers van de bevolking

BE SAB/LIS/B07/01/P.B./352

Archieven van de Stad Brugge 1830 - 1846

Preventieve maatregelen

BE SAB/STK/19/B

Archieven van de Stad Brugge 1830 - 1970
Resultaten per pagina: 10 25 50 100

Vragen over Probat?

Contacteer de Provinciale Archiefdienst:

[email protected]

© 2009 Provincie West-Vlaanderen  |  Legal Disclaimer  Erkend Cultureel Archief