Zoekopdracht verfijnen

Periode
select
select
select

Legende

 • Archief
 • Deelarchief
 • Reeks
 • Deelreeks
 • Bestanddeel
 • Afficheverzameling
 • Compactdiscverzameling
 • Filmverzameling
 • Fotoverzameling
 • Gedrukte collecties
 • Gelegenheidsdrukwerk
 • Audioverzameling
 • Handbibliotheek
 • Kaart- en planverzameling
 • Voorwerpenverzameling
Resultaten per pagina: 10 25 50 100
6423 beschrijvingen
Sorteer op datum | archief
Titel
Archiefnummer
  Locatie Periode

Algemeenheden

BE SAB/STK/14/A

Archieven van de Stad Brugge 1830 - 1970

Handel, nijverheid en toerisme

BE SAB/STK/14

Archieven van de Stad Brugge 1830 - 1970

Openbare gezondheid

BE SAB/STK/19

Archieven van de Stad Brugge 1830 - 1970

Register van de geboorte, huwelijks- en overlijdensakten

BE SAB/KOO/05/P.B./277

Archieven van de Stad Brugge 1830 - 1830

Bundel Goederenbeheer: verpachtingen Armbestuur en kerkfabriek

BE SAB/KOO/07/03/P.B./481

Archieven van de Stad Brugge 1830 - 01/1902

Bundel minuten en/of kopieen van de uirgaande brieven

BE SAB/LIS/B01/06/P.B./71

Archieven van de Stad Brugge 1830 - 1840

Bundel begrotingen en rekeningen met bewijsstukken van gemeente en armbestuur

BE SAB/LIS/B02/02/P.B./112

Archieven van de Stad Brugge 1830 - 1839

Bundel inschrijvingslijsten

BE SAB/KOO/09/P.B./562

Archieven van de Stad Brugge 1830 - 1839

Bundel ingekomen brieven.

BE SAB/DUD/B01/04/P.B./42

Archieven van de Stad Brugge 1830 - 1830

Register van de geboorte- huwelijks- en overlijdensakten.

BE SAB/ASS/05/02./P.B./518

Archieven van de Stad Brugge 1830 - 1839

Lijsten (alfabetisch) van de Burgerwacht

BE SAB/STK/10/E/P.B./964

Archieven van de Stad Brugge 1830 - 1845

Register van inschrijvingen en alfabetische lijsten voor de militielichtingen

BE SAB/STK/10/C/P.B./919

Archieven van de Stad Brugge 1830 - 1859

Dossier over steun aan de huisnijverheid omwille van sociale motieven

BE SAB/STK/14/A/P.B./1359

Archieven van de Stad Brugge 1830 - 1850

Briefwisseling , omzendbrieven en lijsten betreffende de koepokinentingen

BE SAB/STK/19/B/P.B./1594

Archieven van de Stad Brugge 1830 - 1968

Notulen van de zittingen van Gemeenteraad en Schepencollege en Armbestuur

BE SAB/KOO/01/04/P.B./5

Archieven van de Stad Brugge 18/12/1830 - 12/12/1842

Document (overzicht) van het lager onderwijs te Meetkerke opgsteld in opdracht van de districtcommissaris

BE SAB/LIS/B24/P.B./1040

Archieven van de Stad Brugge 19/11/1830 - 1830

Rekeningen 1829-1833, 1863, 1870-1873, 1881-1902

BE SAB/LIS/B09/P.B./486

Archieven van de Stad Brugge 1829 - 1902

Register van de geboorte, huwelijks- en overlijdensakten

BE SAB/KOO/05/P.B./276

Archieven van de Stad Brugge 1829 - 1829

Repertorium van de briefwisseling

BE SAB/LIS/B01/06/P.B./52

Archieven van de Stad Brugge 1829 - 1831

Register van de uitgaande correspondentie

BE SAB/DUD/B01/04/P.B./30

Archieven van de Stad Brugge 1829 - 1834

Bewijsstukken .

BE SAB/STK/02/C/P.B./156

Archieven van de Stad Brugge 1829 - 1831

Plakkaat betreffende heirbanen, publieke wegen, straten en wegen van 3 maart 1784

BE SAB/STK/11/H.01/P.B./1215

Archieven van de Stad Brugge 1828 - 1828

Lijst (alfabetisch), inschrijvings- en lotingsregister van de rustende schutterij in de gemeente Wenduine

BE SAB/STK/23/P.B./1856

Archieven van de Stad Brugge 1828 - 1828

Lijst (alfabetisch), inschrijvings- en lotingsregister van de rustende schutterij in de gemeente Uitkerke

BE SAB/STK/23/P.B./1854

Archieven van de Stad Brugge 1828 - 1828

Document m.b.t. de vergoeding aan de assessor Anthonius Francken

BE SAB/LIS/B01/08/P.B./93

Archieven van de Stad Brugge 1828 - 1828

Briefwisseling van en met de arrondissementscommissaris en de provinciale overheid

BE SAB/LIS/B01/06/P.B./68

Archieven van de Stad Brugge 1828 - 1870

Register van de geboorte, huwelijks- en overlijdensakten

BE SAB/KOO/05/P.B./275

Archieven van de Stad Brugge 1828 - 1828

Vreemd archief

BE SAB/STK/23

Archieven van de Stad Brugge 1828 - 1990

Stukken betreffende jacht en visvangst

BE SAB/LIS/B12/05/P.B./684

Archieven van de Stad Brugge 1828 - 1872

Begrotingen en rekeningen betreffende gemeentelijk lager onderwijs, jaar 1827, met samenvattende staat voor de gemeenten Lissewege, Heist en Ramskapelle opgemaakt in 1828

BE SAB/LIS/B15/04/P.B./771

Archieven van de Stad Brugge 1827 - 1828

Stukken betreffende veeziekten en keuringen

BE SAB/LIS/B12/02/P.B./644

Archieven van de Stad Brugge 1827 - 1878

Register van de geboorte, huwelijks- en overlijdensakten

BE SAB/KOO/05/P.B./274

Archieven van de Stad Brugge 1827 - 1827

Bundel straatschouwingen.

BE SAB/DUD/B11/01/P.B./300

Archieven van de Stad Brugge 1827 - 1833

Bevolkingsregister .

BE SAB/ASS/06/02./P.B./603

Archieven van de Stad Brugge 1827 - 1840

Bevolkingsregisters .

BE SAB/DUD/B07/P.B./241

Archieven van de Stad Brugge 1826 - 1846

Register van de geboorte, huwelijks- en overlijdensakten

BE SAB/KOO/05/P.B./273

Archieven van de Stad Brugge 1826 - 1826

Bundel betreffende goederen van de kerkfabriek

BE SAB/LIS/B09/P.B./476

Archieven van de Stad Brugge 1826 - 1875

Register van de geboorte, huwelijks- en overlijdensakten

BE SAB/LIS/B06/P.B./308

Archieven van de Stad Brugge 1826 - 1830

Onderwijs en cultuur

BE SAB/STK/15

Archieven van de Stad Brugge 1826 - 1977

Bevolkingsregisters

BE SAB/STK/07/A

Archieven van de Stad Brugge 1826 - 1961

Gebouwen en materieel beheer van de lagere en kleuterscholen

BE SAB/STK/15/D

Archieven van de Stad Brugge 1826 - 1960

Briefwisseling , notities, bestek en plannen (schoolgebouw)

BE SAB/STK/15/D/P.B./1445

Archieven van de Stad Brugge 1826 - 1882

Registers bevolking

BE SAB/STK/07/A/P.B./623

Archieven van de Stad Brugge 1826 - 1842

Notulen van de gemeenteraad

BE SAB/STK/01/D/P.B./15

Archieven van de Stad Brugge 17/01/1826 - 02/03/1833

Rekeningen .

BE SAB/STK/02/C/P.B./143

Archieven van de Stad Brugge 1825 - 1827

Briefwisseling en akten betreffende aankoop, verkoop, verpachting en opbrengst van het onroerend bezit van het armbestuur

BE SAB/STK/08/C/P.B./788

Archieven van de Stad Brugge 1825 - 1897

Stukken betreffende toezicht op het gebruik van maten en gewichten

BE SAB/LIS/B14/01/P.B./723

Archieven van de Stad Brugge 1825 - 1889

Bundel politiereglementen en correspondentie met de burgemeester als hoofd van de politie

BE SAB/LIS/B17/P.B./827

Archieven van de Stad Brugge 1825 - 1897

Register van de geboorte, huwelijks- en overlijdensakten

BE SAB/KOO/05/P.B./272

Archieven van de Stad Brugge 1825 - 1825

Bundel begrotingen en rekeningen met bewijsstukken van gemeente en armbestuur

BE SAB/LIS/B02/02/P.B./111

Archieven van de Stad Brugge 1825 - 1829

Register van de geboorte, huwelijks- en overlijdensakten

BE SAB/KOO/05/P.B./271

Archieven van de Stad Brugge 1824 - 1824

Militairen met verlof

BE SAB/STK/10/F

Archieven van de Stad Brugge 1824 - 1971

Stukken betreffende goederenbeheer

BE SAB/LIS/B08/03/P.B./422

Archieven van de Stad Brugge 1824 - 1903

Briefwisseling in verband met militairen met tijdelijk en onbepaald verlof

BE SAB/STK/10/F/P.B./970

Archieven van de Stad Brugge 1824 - 1848

Stukken betreffende de veroordeling van A. Vermeire wegens het niet-betalen van tolgeld aan de pachters van een bareelrecht te Sint-Kruis

BE SAB/STK/04/A.03/P.B./405

Archieven van de Stad Brugge 1824 - 1828

Circulaire van de arrondissementscommissaris betreffende het goederenbezit van de schutterijen

BE SAB/STK/10/E/P.B./963

Archieven van de Stad Brugge 23/12/1824 - 23/12/1824

Begroting .

BE SAB/STK/09/B.01/P.B./881

Archieven van de Stad Brugge 1823 - 1823

Begrotingen .

BE SAB/STK/02/B/P.B./122

Archieven van de Stad Brugge 1823 - 1823

Stukken betreffende werken aan grote wegen

BE SAB/LIS/B11/07/P.B./606

Archieven van de Stad Brugge 1823 - 1871

Register van de geboorte, huwelijks- en overlijdensakten

BE SAB/KOO/05/P.B./270

Archieven van de Stad Brugge 1823 - 1823

Repertorium van de briefwisseling

BE SAB/LIS/B01/06/P.B./51

Archieven van de Stad Brugge 1823 - 1829

Registers van de geboorten, huwelijks- en overlijdensakten

BE SAB/DUD/B06/P.B./197

Archieven van de Stad Brugge 1823 - 1832

Register van de geboorte, huwelijks- en overlijdensakten

BE SAB/KOO/05/P.B./269

Archieven van de Stad Brugge 1822 - 1822

Bundel notariële aktes betreffende de afpaling van grond van het armbestuur en diverse eigenaars (wo kerkfabriek van Lissewege), met gekleurde plannen

BE SAB/LIS/B08/03/P.B./424

Archieven van de Stad Brugge 1822 - 1874

Document (vaststelling of "zetting") van de broodprijs door het gemeentebestuur

BE SAB/LIS/B14/02/P.B./725

Archieven van de Stad Brugge 1822 - 1823

Begroting .

BE SAB/STK/09/B.01/P.B./880

Archieven van de Stad Brugge 1822 - 1822

Register van de geboorte, huwelijks- en overlijdensakten

BE SAB/LIS/B06/P.B./307

Archieven van de Stad Brugge 1821 - 1825

Register van de geboorte, huwelijks- en overlijdensakten

BE SAB/KOO/05/P.B./268

Archieven van de Stad Brugge 1821 - 1821

Briefwisseling e.a. stukken betreffende het archief

BE SAB/LIS/B01/01/P.B./9

Archieven van de Stad Brugge 1821 - 1841

Begrotingen van het kantoor van Weldadigheid en van de COO 1821-1836/1856-1915/1918-1956/1963-1965.

BE SAB/DUD/B08/P.B./271

Archieven van de Stad Brugge 1821 - 1965

Notulen van het College vn Burgemeester en Schepenen

BE SAB/LIS/B01/04/P.B./25

Archieven van de Stad Brugge 10/01/1821 - 16/06/1833

Bundel inschrijvingslijsten

BE SAB/KOO/09/P.B./561

Archieven van de Stad Brugge 1820 - 1829

Register van de geboorte, huwelijks- en overlijdensakten

BE SAB/KOO/05/P.B./267

Archieven van de Stad Brugge 1820 - 1820

Register met aantekeningen van inkomsten en uitgaven (disregister)

BE SAB/LIS/B08/05/P.B./465

Archieven van de Stad Brugge 1820 - 1830

Register der militairen met verlof

BE SAB/LIS/B10/P.B./525

Archieven van de Stad Brugge 1820 - 1822

Register van de geboorte- huwelijks- en overlijdensakten.

BE SAB/ASS/05/02./P.B./517

Archieven van de Stad Brugge 1820 - 1829

Register van geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten

BE SAB/STK/06/B/P.B./510

Archieven van de Stad Brugge 1820 - 1830

Register van uitgaande briefwisseling

BE SAB/KOO/01/06/P.B./23

Archieven van de Stad Brugge 27/10/1820 - 27/12/1831

Register van de geboorte, huwelijks- en overlijdensakten

BE SAB/KOO/05/P.B./266

Archieven van de Stad Brugge 1819 - 1819

Gemeenteraad en College van Burgemeester en Schepenen

BE SAB/STK/01/D

Archieven van de Stad Brugge 1819 - 1970

Notulen van de gemeenteraad

BE SAB/STK/01/D/P.B./14

Archieven van de Stad Brugge 25/05/1819 - 05/01/1852

Notulen van de Gemeenteraad

BE SAB/LIS/B01/04/P.B./14

Archieven van de Stad Brugge 31/04/1819 - 08/05/1845

Register van uitgaande brieven

BE SAB/STK/01/F/P.B./59

Archieven van de Stad Brugge 18/02/1819 - 02/12/1834

Stukken betreffende het nazicht van de gemeentekas (ook van de kas van het armbestuur) en het overhevelen van 900 gulden afkomstig van de ontslagnemende gemeenteontvanger R. Danniaux in handen van...

BE SAB/STK/02/F/P.B./355

Archieven van de Stad Brugge 1818 - 1818

Begrotingen van het armbestuur (bureel van Weldadigheid)

BE SAB/STK/08/E/P.B./809

Archieven van de Stad Brugge 1818 - 1850

Stukken m.b.t. vergoeding veldwachter Guibert Janssens

BE SAB/LIS/B01/08/P.B./98

Archieven van de Stad Brugge 1818 - 1818

Register van de geboorte, huwelijks- en overlijdensakten

BE SAB/KOO/05/P.B./265

Archieven van de Stad Brugge 1818 - 1818

Controles van de gemeentekas

BE SAB/STK/02/F

Archieven van de Stad Brugge 1818 - 1970

Lijst "liste van de wagt van Lissewege"

BE SAB/LIS/B17/P.B./826

Archieven van de Stad Brugge 1817 - 1819

Bundel naamlijsten van dienstplichtigen en vrijgestelden

BE SAB/LIS/B10/P.B./503

Archieven van de Stad Brugge 1817 - 1870

Lijst van de plaatsvervangers en dienstplichtigen, lichtingen

BE SAB/LIS/B10/P.B./504

Archieven van de Stad Brugge 1817 - 1817

Register van de geboorte, huwelijks- en overlijdensakten

BE SAB/KOO/05/P.B./264

Archieven van de Stad Brugge 1817 - 1817

Rekeningen .

BE SAB/DUD/B02/02/P.B./88

Archieven van de Stad Brugge 1817 - 1850

Register van de geboorte, huwelijks- en overlijdensakten

BE SAB/KOO/05/P.B./263

Archieven van de Stad Brugge 1816 - 1816

Bundel begrotingen en rekeningen met bewijsstukken van gemeente en armbestuur

BE SAB/LIS/B02/02/P.B./110

Archieven van de Stad Brugge 1816 - 1824

Bundel alfabetische lijsten van lotelingen

BE SAB/LIS/B10/P.B./502

Archieven van de Stad Brugge 1816 - 1816

Rekeningen

BE SAB/LIS/B08/05/P.B./449

Archieven van de Stad Brugge 1816 - 1870

Register van de geboorte, huwelijks- en overlijdensakten

BE SAB/LIS/B06/P.B./306

Archieven van de Stad Brugge 1816 - 1820

Register van inschrijvingen en alfabetische lijsten voor de militielichtingen

BE SAB/STK/10/C/P.B./918

Archieven van de Stad Brugge 1816 - 1829

Uittreksels van de kohieren

BE SAB/STK/04/A.04/P.B./410

Archieven van de Stad Brugge 1816 - 1817
Resultaten per pagina: 10 25 50 100

Vragen over Probat?

Contacteer de Provinciale Archiefdienst:

[email protected]

© 2009 Provincie West-Vlaanderen  |  Legal Disclaimer  Erkend Cultureel Archief