Zoekopdracht verfijnen

Periode
select
select
select

Legende

 • Archief
 • Deelarchief
 • Reeks
 • Deelreeks
 • Bestanddeel
 • Afficheverzameling
 • Compactdiscverzameling
 • Filmverzameling
 • Fotoverzameling
 • Gedrukte collecties
 • Gelegenheidsdrukwerk
 • Audioverzameling
 • Handbibliotheek
 • Kaart- en planverzameling
 • Voorwerpenverzameling
Resultaten per pagina: 10 25 50 100
«123...424344
4388 beschrijvingen
Sorteer op datum | archief
Titel
Archiefnummer
  Locatie Periode

Stukken betreffende het vernieuwen van een rentetitel van de jaar-lijkse eeuwige rente van 200 fr. geschonken in 1845 door bankier Felix Dujardin, 1921.

BE SAB/ASS/16/01.03./P.B./1553

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken i.v.m. het initiatief tot het oprichten van een bejaardentehuis, met inplantingsplan, 1964.

BE SAB/ASS/16/02.04./P.B./1565

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Bundel terugvorderingen voor onderhoud van behoeftigen tegenover de gemeenten waarin zij hun onderhoudswoonst hebben, 1919-1927.

BE SAB/ASS/16/01.02./P.B./1514

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Bundel uittreksels uit het register van de beraadslagingen van de Commissie van Openbare Onderstand, 1948-1958.

BE SAB/ASS/16/02.01./P.B./1556

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Dossier betreffende de ontbinding en liquidatie van Groot-Brugge, 1944-1947.

BE SAB/ASS/02/01.01./P.B./112

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende de stand van zaken inzake het personeel, de openbare werken en de nog geldende gemeente- en politie-verordeningen met het oog op de opheffing van de gemeente en toetreding van de...

BE SAB/ASS/02/01.01./P.B./113

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Eindrekening van de gemeente Assebroek m.b.t. tot de fusie met Brugge (met begeleidende stukken), 1970-1971.

BE SAB/ASS/02/01.01./P.B./114

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Plan (getekend en handgekleurd kadastraal plan) van de gemeente door Ir. Doyen ingevolge de wet van 1 december 1807, in tien bladen met kadastrale legger en voltooid op 31-10-1809

BE SAB/ASS/02/01.02./P.B./115

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Atlas van de buurtwegen en de onbevaarbare waterlopen met beschrijvende tabel, 1845, 1950-1959.

BE SAB/ASS/02/01.02./P.B./116

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Bundel kadastrale plannen van de gemeente (1 algemeen plan en 5 deelplannen, gekleurd en in steendruk), z.d. (1907?).

BE SAB/ASS/02/01.02./P.B./117

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Plan (geodetische steekkaart) van de gemeente, 1934.

BE SAB/ASS/02/01.02./P.B./118

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Plan (grondplan) van de gemeente met vermelding van de straatnamen (schaal 1/5.000), z.d. (ca. 1940).

BE SAB/ASS/02/01.02./P.B./119

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Plan (grondplan) van de gemeente met vermelding van de straatnamen en de belangrijkste gebouwen (openbare gebouwen, kerken, scholen, kastelen, hofsteden en industriële gebouwen), schaal 1/5.000, z.d....

BE SAB/ASS/02/01.02./P.B./120

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Bundel kadastrale plannen van de gemeente, met aanduiding van de hermetingen verricht in 1942-1945 (gekleurd en in steendruk).

BE SAB/ASS/02/01.02./P.B./121

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende plannen tot grenswijziging tussen Brugge en de randgemeenten Assebroek, Sint-Kruis en Sint-Michiels, 1951-1953[1].

BE SAB/ASS/02/01.02./P.B./122

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Plan (gedetailleerd overzichtsplan) van de gemeente met weergave van de bebouwde en onbebouwde percelen en aanduiding van de straatnamen en de Bijzondere Plannen van Aanleg, schaal 1:2.500, afm. ca....

BE SAB/ASS/02/01.02./P.B./123

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Dossiers betreffende de fusie van de gemeenten Assebroek, Brugge, Dudzele, Koolkerke, Lissewege, Sint-Andries, Sint-Kruis en Sint-Michiels en betreffende de grenswijziging met de gemeenten Heist,...

BE SAB/ASS/02/01.02./P.B./124

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Briefwisseling en statuten van de Intercommunale der Gemeente-besturen van de arr. Brugge en Oostende, 1921-1938.

BE SAB/ASS/02/01.03./P.B./125

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende het aandeelhouderschap van de Nationale Maat-schappij van Buurtspoorwegen (N.M.B.S.), ook jaarverslagen, 1922-1969.

BE SAB/ASS/02/01.03./P.B./126

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende verschillende tussengemeentelijke overlegcomités: de Commissie van Groot-Brugge, het Gewestelijk Coördinatiecomité en de intercommunale der vier Brugse randgemeenten, 1936-1959.

BE SAB/ASS/02/01.03./P.B./127

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Contract met de T.M.V.W. (Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Waterbedeling) voor de uitbating van het gemeentelijk waterbedelingsnet, goedgekeurd door de Gemeenteraad op 6 juli 1946....

BE SAB/ASS/02/01.03./P.B./128

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Briefwisseling en verslagen betreffende de Intercommunale Commissie van Gemeentebesturen van het kanton Brugge, 1950-1959.

BE SAB/ASS/02/01.03./P.B./129

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Verslagen van de raad van beheer van de T.M.V.W., 1950-1968.

BE SAB/ASS/02/01.03./P.B./130

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Jaarverslagen van de Interbrugse, Intercommunale Maatschappij voor Gas- en Elektricteitsbedeling in de Brugse streek, 1954-1966.

BE SAB/ASS/02/01.03./P.B./131

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende de Vereniging van Belgische Steden en Gemeenten, 1955-1970.

BE SAB/ASS/02/01.03./P.B./132

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende de oprichting en de toetreding tot de "Intercommunale Maatschappij voor Ruimtelijke Ordening, Economische Expansie en Reconversie van het Brugse Ommeland", 1959.

BE SAB/ASS/02/01.03./P.B./133

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Verslag van een contactvergadering en brief betreffende het oprichten van een Intercommunale Culturele Vereniging, 1960-1961.

BE SAB/ASS/02/01.03./P.B./134

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Briefwisseling en drukwerk van de Stichting-Lodewijk De Raet, 1960-1967.

BE SAB/ASS/02/01.03./P.B./135

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Briefwisseling van de Raad van de Europese Gemeenten betreffende het lidmaatschap en allerhande activiteiten, 1960-1970.

BE SAB/ASS/02/01.03./P.B./136

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Jaarverslagen van het Controlecomité voor de Elektriciteit en het Gas, 1963-1964 en 1967-1968.

BE SAB/ASS/02/01.03./P.B./137

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Jaarverslagen van IMENWEST (Intercommunale Maatschappij voor Energieverdeling in West-Vlaanderen) en van EBES (Verenigde Energiebedrijven van het Scheldeland), 1964-1969.

BE SAB/ASS/02/01.03./P.B./138

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Dossiers van gemeenteraadsleden, schepenen en burgemeesters die voor een onderscheiding in aanmerking komen, 1919-1963.

BE SAB/ASS/02/02.01./P.B./139

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende de Gemeenteraad en het Schepencollege, 1940-1959.

BE SAB/ASS/02/02.01./P.B./140

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende de epuratie van gemeenteraadsleden en leden van het Schepencollege, 1944-1950.

BE SAB/ASS/02/02.01./P.B./141

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Lijst van de gemeenteraadsleden opgegeven per verkiezing vanaf 1946 tot 1964, z.d.

BE SAB/ASS/02/02.01./P.B./142

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Briefwisseling betreffende vragen aan en van gemeenteraadsleden, 1951-1970.

BE SAB/ASS/02/02.01./P.B./143

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Foto van de laatste Gemeenteraad voor de fusie met Brugge, ca. 1970.

BE SAB/ASS/02/02.01./P.B./144

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende het vaststellen van de zitpenningen van de gemeenteraadsleden, 1927-1970.

BE SAB/ASS/02/02.01./P.B./145

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende de wedden van burgemeester en schepenen, 1927-1970.

BE SAB/ASS/02/02.02./P.B./146

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende het aanstellen van een nieuwe schepen in vervanging van R. De Smet, 1941.

BE SAB/ASS/02/02.02./P.B./147

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende het aanstellen van schepen G. Van Steenkiste als ambtenaar van de Burgerlijke Stand, 1953.

BE SAB/ASS/02/02.02./P.B./148

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Bundel nieuwjaarwensen en bedankingen overgemaakt aan Burgemeester en Schepenen,1959-1970.

BE SAB/ASS/02/02.02./P.B./149

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Foto van het laatste Schepencollege vóór de fusie met Brugge, ca. 1970

BE SAB/ASS/02/02.02./P.B./150

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Brief van de algemeene Rijksarchivaris, E. Sabbe, met het verzoek het gemeentearchief, ouder dan honderd jaar, over te maken aan het Rijksarchief, 14 januari 1958.

BE SAB/ASS/02/02.03./P.B./151

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Bundel inventarissen van kantoren en kantoorbenodigdheden, met begeleidende stukken, 1941-1945, 1951 en 1953.

BE SAB/ASS/02/02.04./P.B./152

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Briefwisseling , facturen en documentatie betreffende de aankoop van kantoormeubelen en andere benodigdheden, 1947-1954 en 1960-1969.

BE SAB/ASS/02/02.04./P.B./153

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende het opstellen en het wijzigen van het statuut en het kader van het personeel, 1947-1970.

BE SAB/ASS/02/03.01./P.B./154

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Statuut van het gemeentelijk personeel, vastgesteld door de Gemeenteraad van 30 november 1956, 11 januari en 1 maart 1957, 1957.

BE SAB/ASS/02/03.01./P.B./155

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Statuut van gemeentelijk personeel van Assebroek, gecoördineerd in het Schepencollege van 20 oktober 1959, 1959.

BE SAB/ASS/02/03.01./P.B./156

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende bezoldigingen en vergoedingen voor het gemeentepersoneel, 1915-1936.

BE SAB/ASS/02/03.01./P.B./157

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Bundel uittreksels uit de gemeenteraadsverslagen, notulen van het Schepencollege en briefwisseling betreffende wijzigingen van weddenschalen, voorschotten, vergoedingen en inhouding pensioensbijdrage,...

BE SAB/ASS/02/03.01./P.B./158

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende de Provinciale Pensioenkas van de Gemeentebedienden, 1919-1933.

BE SAB/ASS/02/03.01./P.B./159

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende de Omslagkas voor Gemeentelijke pensioenen, 1933-1970.

BE SAB/ASS/02/03.01./P.B./160

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende het vaststellen van de ouderdomsgrens voor de oppensioenstelling van het gemeentepersoneel, 1939.

BE SAB/ASS/02/03.01./P.B./161

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Dossiers betreffende tussenkomst van de verzekering voor arbeidson-gevallen en voor schade aangericht door derden, 1933-1971.

BE SAB/ASS/02/03.01./P.B./162

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Dossiers betreffende het verzekeren van het gemeentepersoneel en de gemeentegoederen, 1937-1971.

BE SAB/ASS/02/03.01./P.B./163

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende wedden, lonen, vergoedingen en afhoudingen (RMZ), 1942-1970.

BE SAB/ASS/02/03.01./P.B./164

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Bundel dienstnota's voor het personeel, 1942-1971.

BE SAB/ASS/02/03.01./P.B./165

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende de pensioenbijdragen voor het tijdelijk personeel, 1943.

BE SAB/ASS/02/03.01./P.B./166

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende afhoudingen op de wedden en de lonen door de Rijksdienst voor Maatschappelijke Zekerheid, 1945-1949.

BE SAB/ASS/02/03.01./P.B./167

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende het toekennen van vergoedingen aan het personeel voor het innen van de vleeskeuringstaksen, het opmaken van de reispaspoorten en voor he bijhouden van de ravitailleringskaarten,...

BE SAB/ASS/02/03.01./P.B./168

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Dossiers betreffende het goedkeuren van speciale vergoedingen voor het personeel (o.a. fietsvergoedingen, kledij- en uniformvergoeding, telefoonkosten, begrafeniskosten, verblijfkosten, ...),...

BE SAB/ASS/02/03.01./P.B./169

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende de zomerdienstregeling van het personeel, 1951-1954.

BE SAB/ASS/02/03.01./P.B./170

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Bundel jaarlijkse loonstaten van het gemeentepersoneel met specifiëring van het inkomen en de afhoudingen per maand, 1951-1969.

BE SAB/ASS/02/03.01./P.B./171

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Bundel jaarlijkse dossiers betreffende de tewerkstelling van werklozen, 1954-1970.

BE SAB/ASS/02/03.01./P.B./172

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende de tewerkgestelde werklozen in dienst van de gemeente, 1955-1960.

BE SAB/ASS/02/03.01./P.B./173

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Bundel maandelijkse betaalstaten van de kabelwachters, 1942.

BE SAB/ASS/02/03.01./P.B./174

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende het benoemen van gemeenteambten (examens, klachten), 1927-1937.

BE SAB/ASS/02/03.02./P.B./175

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Dossiers van het aanwerven van politieagenten in 1933 en 1937 (aankondiging, examens en benoeming), 1933-1937.

BE SAB/ASS/02/03.02./P.B./176

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Dossiers betreffende het organiseren van aanwervings- en bevorderingsexamens van gemeentepersoneel, 1939-1967.

BE SAB/ASS/02/03.02./P.B./177

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Lijsten en andere statistische gegevens betreffende de personeelsformatie van de gemeente, 1941-1948.

BE SAB/ASS/02/03.02./P.B./178

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Bundel van het Schepencollege en briefwisseling in verband met het aanstellen van tijdelijk personeel, 1946-1957.

BE SAB/ASS/02/03.02./P.B./179

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Dossier betreffende het ontslag Ed. Delobelle als gemeentesecretaris en secretaris van het Armbestuur, 1915.

BE SAB/ASS/02/03.03./P.B./180

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende de epuratie van gemeentepersoneel, ook onderwijzend personeel, 1944-1955.

BE SAB/ASS/02/03.03./P.B./181

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende het aanstellen en vergoeden van M. Van Damme als waarnemend gemeentesecretaris in vervanging van de gemeentesecretaris met ziekteverlof, 1947-1956.

BE SAB/ASS/02/03.03./P.B./182

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Dossiers van arbeidsongevallen van tewerkgestelde werklozen, 1954-1960.

BE SAB/ASS/02/03.03./P.B./183

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Dossiers van het vastbenoemd personeel, alfabetisch gerangschikt, De B. - Lef.

BE SAB/ASS/02/03.04./P.B./184

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Dossiers van het vastbenoemd personeel, alfabetisch gerangschikt, Lie. - Vanderv.

BE SAB/ASS/02/03.04./P.B./185

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Dossiers van het tijdelijk personeel (alfab. geklasseerd), 1940-1971.

BE SAB/ASS/02/03.04./P.B./186

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Dossiers van personeelsleden die een ereteken hebben ontvangen, 1919-1972.

BE SAB/ASS/02/03.04./P.B./187

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Dossier betreffende het ontslag wegens ziekte van veldwachter Camille Lannoo, 1934.

BE SAB/ASS/02/03.04./P.B./188

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende het aansluiten van het gemeentepersoneel bij de Compensatiekas voor gezinsvergoedingen, 1936-1945

BE SAB/ASS/02/03.05./P.B./189

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende de bevoorrading van fietsbanden voor het gemeentepersoneel, 1946.

BE SAB/ASS/02/03.05./P.B./190

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Statuten (ontwerp) voor het oprichten van een sociale dienst voor het gemeentepersoneel, 1953-1955.

BE SAB/ASS/02/03.05./P.B./191

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende het initiatief van de Bijzondere Compensatiekas voor kinderbijslag voor de gemeenten om op de gemeente een sociale dienst op te richten, 1968.

BE SAB/ASS/02/03.05./P.B./192

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende de arbeidsgeneeskundige dienst, 1966-1971.

BE SAB/ASS/02/03.05./P.B./193

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Dossier betreffende het inrichten van een reis naar de wereldtentoonstelling voor het gemeentepersoneel op 21 juni 1958, 1958.

BE SAB/ASS/02/03.05./P.B./194

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende het inrichten van de jaarlijkse studiereis voor het personeel, 1968-1970.

BE SAB/ASS/02/03.05./P.B./195

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend
Resultaten per pagina: 10 25 50 100
«123...424344

Vragen over Probat?

Contacteer de Provinciale Archiefdienst:

[email protected]

© 2009 Provincie West-Vlaanderen  |  Legal Disclaimer  Erkend Cultureel Archief