Zoekopdracht verfijnen

Periode
select
select
select

Legende

 • Archief
 • Deelarchief
 • Reeks
 • Deelreeks
 • Bestanddeel
 • Afficheverzameling
 • Compactdiscverzameling
 • Filmverzameling
 • Fotoverzameling
 • Gedrukte collecties
 • Gelegenheidsdrukwerk
 • Audioverzameling
 • Handbibliotheek
 • Kaart- en planverzameling
 • Voorwerpenverzameling
Resultaten per pagina: 10 25 50 100
4388 beschrijvingen
Sorteer op datum | archief
Titel
Archiefnummer
  Locatie Periode

Bundel reglementen i.v.m. voedselhulp, oorlogsschade en het verkeer van niet-militairen in de troepenzone, 1918-1919.

BE SAB/ASS/08/03.01.01./P.B./811

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Briefwisseling en staat van de gesneuvelde inwoners waarvan nog geen overlijdensakte is overgemaakt, met opgave van hun regiment en graad, 1921-1922.

BE SAB/ASS/08/03.01.01./P.B./812

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende de inschrijving van de namen van de oorlogs-slachtoffers in de crypte van de IJzertoren van Diksmuide, (met o.m. een lijst van de gesneuvelden en de burgerlijke slachtoffers in de...

BE SAB/ASS/08/03.01.01./P.B./813

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende het leggen van een spoorweg op Steenbrugge door de Duitse bezetter tijdens de Eerste Wereldoorlog (met de staten van onteigeningen en plan), 1916-1920.

BE SAB/ASS/08/03.01.02./P.B./814

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Lijsten en andere stukken betreffende opeisingen door de Duitse bezetter : paarden, vee, stroo, aardappelen, graangewassen, e.a., 1915-1918.

BE SAB/ASS/08/03.01.02./P.B./815

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Bundel maandelijkse staten van vee en paarden, 1916-1918.

BE SAB/ASS/08/03.01.02./P.B./816

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende het opeisen van bomen voor het leveren van brandhout en het maken van klompen [1], 1917-1919.

BE SAB/ASS/08/03.01.02./P.B./817

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Bundel maandelijkse lijsten van de betaalde inkwartieringen, 1918.

BE SAB/ASS/08/03.01.02./P.B./818

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende het "Comité voor hulpverlening" en de onderstand tijdens de oorlog, 1914-1918.

BE SAB/ASS/08/03.01.03./P.B./819

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Bundel ingevulde formulieren met opgave van de voorraden in bezit van de landbouwers te Assebroek, 1915.

BE SAB/ASS/08/03.01.03./P.B./820

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Lijsten , verordeningen en aanvragen in verband met huisslachtingen, 1916.

BE SAB/ASS/08/03.01.03./P.B./821

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende het Provinciaal Hulp- en Voedingscomité en het Oogstcomité over de voedselvoorziening, 1916-1917.

BE SAB/ASS/08/03.01.03./P.B./822

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Bundel archief van het Oogstcomité (stichtingsakte, verslagen, oogstboeken per gewas en per jaar, lijsten van leveringen), 1916-1918.

BE SAB/ASS/08/03.01.03./P.B./823

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Briefwisseling en aanplakbrieven betreffende de kolenbevoorrading, 1916-1919.

BE SAB/ASS/08/03.01.03./P.B./824

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Register van de huisgezinnen van Assebroek die voedingsbijstand hebben genoten, 1917-1919.

BE SAB/ASS/08/03.01.03./P.B./825

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Lijst van de leveringen en betalingen van de landbouwoogst van 1918,1918.

BE SAB/ASS/08/03.01.03./P.B./826

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Briefwisseling betreffende de terugvordering door de stad Brugge van de schuld n.a.v. de levering van brood en vis vanuit Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog, 1922-1926.

BE SAB/ASS/08/03.01.03./P.B./827

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende de optelling van de vijandelijke opeisingsbons en van de vaststelling van de oorlogsschade door de bezetter, 1919.

BE SAB/ASS/08/03.01.04./P.B./828

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende het herstellen van de door de oorlog beschadigde wegen, 1919-1930.

BE SAB/ASS/08/03.01.04./P.B./829

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende de oorlogsschade tijdens de Eerste Wereldoorlog, 1919-1935.

BE SAB/ASS/08/03.01.04./P.B./830

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Besluit van de militaire gouverneur van West-Vlaanderen, generaal-majoor Glorie, naar aanleiding van de staat van beleg op 11 mei 1940, 1940.

BE SAB/ASS/08/03.02.01./P.B./831

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Briefwisseling allerhande betreffende Assebroek tijdens de Tweede Wereldoorlog, 1940-1945.

BE SAB/ASS/08/03.02.01./P.B./832

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Briefwisseling allerhande betreffende administratieve zaken in oorlogstijd, 1940-1947.

BE SAB/ASS/08/03.02.01./P.B./833

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Bundel staten en rekeningen betreffende de afhandeling van oorlogsuitgaven (o.m. passieve luchtbescherming, onderzoek "publieke vrouwen"), 1940-1953.

BE SAB/ASS/08/03.02.01./P.B./834

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Briefwisseling met de Duitse militaire overheid betreffende allerhande inlichtingen (bv. wapenwinkels en -handelaars), 1941.

BE SAB/ASS/08/03.02.01./P.B./835

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Bundel verklaringen door de eigenaars van verdwijningen van duiven, 1942-1943.

BE SAB/ASS/08/03.02.01./P.B./836

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Briefwisseling betreffende het verblijf van beroepsoldaten, 1942-1943.

BE SAB/ASS/08/03.02.01./P.B./837

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Bundel aanplakbrieven en affiches, 1945-1947.

BE SAB/ASS/08/03.02.01./P.B./838

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Registers , model nr. 12, met inschrijving van de inwoners die diensten of goederen hebben geleverd, opgeëist door de Duitse militaire overheid, 1940-1944.

BE SAB/ASS/08/03.02.02./P.B./839

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Register van inkwartieringen, met vermelding van de verstrekker, aantal mensen, duur en vergoeding, 1940-1942.

BE SAB/ASS/08/03.02.02./P.B./840

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Register met opgave van alle geleverde diensten en goederen per opgeëist gebouw, daarbij horen een aantal losse stukken zoals inventarissen van de inboedel en briefwisseling, 1940-1944.

BE SAB/ASS/08/03.02.02./P.B./841

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Briefwisseling allerhande betreffende opeisingen, 1940-1945.

BE SAB/ASS/08/03.02.02./P.B./842

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Briefwisseling , lijst en aanplakbrief in verband met de telling van populieren, 1940-1941.

BE SAB/ASS/08/03.02.02./P.B./843

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Briefwisseling met de elektriciteitsmij. Desclée i.v.m.. huis Roelandts en de verlichte wegwijzers, 1940-1943.

BE SAB/ASS/08/03.02.02./P.B./844

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Bundel betalingsstaten van de mensen gelast met de bewaking van de spoorweg Brugge-Eeklo ("kabelwachters"), 1941.

BE SAB/ASS/08/03.02.02./P.B./845

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende het gebruik van landbouwgronden door de Duitsers voor de aanleg van een schijnvliegveld, 1941.

BE SAB/ASS/08/03.02.02./P.B./846

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Staat van de inwoners van de gemeente die aangeslagen werden tot het betalen van de bedrijfscrisisbelasting, 1941.

BE SAB/ASS/08/03.02.02./P.B./847

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Briefwisseling en facturen betreffende de betaling van opeisingen door de bezetter, 1940-1941.

BE SAB/ASS/08/03.02.02./P.B./848

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Bundel dubbels van facturen van geleverde diensten en goederen voor de opgeëiste gebouwen, 1940-1943.

BE SAB/ASS/08/03.02.02./P.B./849

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende opgeëiste gebouwen voor militaire inkwartieringen, o.m. briefwisseling, inventarissen van inboedels, inventarissen van geleverde diensten, meestal geklasseerd per gebouw,...

BE SAB/ASS/08/03.02.02./P.B./850

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende opeisingen door geallieerde troepen (Engelse, Canadese en Franse), 1940 en 1944-1949.

BE SAB/ASS/08/03.02.02./P.B./851

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Bundel naamlijsten, staten en facturen i.v.m. het uitvoeren en de betaling van opeisingen en inkwartieringen door de bezetter in 1941, 1941-1942.

BE SAB/ASS/08/03.02.02./P.B./852

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende de vergoeding van de inkwartieringen bij particulieren, geklasseerd per woning, 1942-1944.

BE SAB/ASS/08/03.02.02./P.B./853

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende de uitvoering van Duitse militaire opeisingen, 1942-1944.

BE SAB/ASS/08/03.02.02./P.B./854

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende het vergoeden en terugbetalen van de militaire opeisingen (o.m. model nr. 13), 1942-1950.

BE SAB/ASS/08/03.02.02./P.B./855

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende inkwartiering van geallieerde troepen, 1944-1947.

BE SAB/ASS/08/03.02.02./P.B./856

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende de vergoeding en de schadeloosstelling van de inkwartiering van het huis Bossuytlaan nr. 60, eigendom van baron Albert van Zuylen van Nyevelt en bewoond door Joseph Flamand, met...

BE SAB/ASS/08/03.02.02./P.B./857

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Bundel wekelijkse betalingsstaten van de arbeiders, woonachtig in Assebroek, die gewerkt hebben op het vliegveld van Male (Sint-Kruis), 27 juli 1940-11 februari 1941.

BE SAB/ASS/08/03.02.02./P.B./858

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Briefwisseling , lijsten en bewijsstukken van opeisingen van wapens, paarden en vee, 1940-1941.

BE SAB/ASS/08/03.02.02./P.B./859

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende opeisingen van rijwielen, prikkeldraad, non-ferrometalen, kachels, varkens, oud papier, bomen, 1940-1944.

BE SAB/ASS/08/03.02.02./P.B./860

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend
Resultaten per pagina: 10 25 50 100

Vragen over Probat?

Contacteer de Provinciale Archiefdienst:

[email protected]

© 2009 Provincie West-Vlaanderen  |  Legal Disclaimer  Erkend Cultureel Archief