Zoekopdracht verfijnen

Periode
select
select
select

Legende

 • Archief
 • Deelarchief
 • Reeks
 • Deelreeks
 • Bestanddeel
 • Afficheverzameling
 • Compactdiscverzameling
 • Filmverzameling
 • Fotoverzameling
 • Gedrukte collecties
 • Gelegenheidsdrukwerk
 • Audioverzameling
 • Handbibliotheek
 • Kaart- en planverzameling
 • Voorwerpenverzameling
Resultaten per pagina: 10 25 50 100
15797 beschrijvingen
Sorteer op datum | archief
Titel
Archiefnummer
  Locatie Periode

Bundel ingekomen brieven

BE SAB/KOO/01/06/P.B./52

Archieven van de Stad Brugge 1854 - 1855

Dossier over de verlenging van de aanplantingen langs de Doornestraat (Doornstraat) te Sint-Andries

BE SAB/CBGB/01/E.06/P.B./3896

Archieven van de Stad Brugge 1854 - 1854

Staat van kadastrale gegevens van eigendommen te Adegem, Eeklo en Oostwinkel, ingedeeld per artikel van de hospitalen en godshuizen

BE SAB/CBGB/01/B.02.01/P.B./73

Archieven van de Stad Brugge 1854 - 1854

Akten van borgstellingen geleverd door de agenten belast met de verkoop van bomen in Oost-Vlaanderen

BE SAB/CBGB/01/D.02/P.B./3217

Archieven van de Stad Brugge 1854 - 1854

Dossier betreffende gronden ontvangen door de commissie te Westkapelle (D 422-427) en afgestaan door de commissie te Westkapelle (D 394-402 en 437-439) en mederuiler Vanden Bogaerde

BE SAB/CBGB/01/B.05/P.B./346

Archieven van de Stad Brugge 1854 - 1854

Rekening van kapel en godshuis met bewijsstukken, opgemaakt door Ludovicus Lucq, ontvanger

BE SAB PA/ADOR/04/B.02/P.B./874

Private archieven van de Stad Brugge 28/08/1854 - 28/04/1855

Contract van pacht tussen Ludovicus Lucq, namens graaf Francois de Thiennes de Rumbeke en diens echtgenote Astérie de Draeck, en Casimir Dierycks-Visschers, voor 5 hectaren 53 aren 40 centiaren gras-...

BE SAB PA/ADOR/04/B.07.02.04/P.B./1135

Private archieven van de Stad Brugge 07/01/1854 - 07/01/1854

Staat van de onroerende goederen van de Jeruzalemstichting buiten Brugge

BE SAB PA/ADOR/04/B.07.01/P.B./1074

Private archieven van de Stad Brugge 1853 - 1853

Dossier met de openbare aanbesteding van de bouw van een schoolgebouw in het complex van het ouderlingengesticht in de Sint-Katelijnestraat (Katelijnestraat)

BE SAB/CBGB/01/F.03.06/P.B./4257

Archieven van de Stad Brugge 1853 - 1853

Bouwkundige tekening : tekeningen van het gesticht

BE SAB/CBGB/01/F.05.11/P.B./4531

Archieven van de Stad Brugge 1853 - 1853

Bouwkundige tekening : tekeningen van het gesticht

BE SAB/CBGB/01/F.05.11/P.B./4532

Archieven van de Stad Brugge 1853 - 1853

Feestelijkheden en activiteiten van plaatselijke verenigingen

BE SAB/STK/20/C

Archieven van de Stad Brugge 1853 - 1971

Dossier over het eigendomsrecht en onderhoud van een duiker te Sint-Michiels

BE SAB/CBGB/01/E.06/P.B./3892

Archieven van de Stad Brugge 1853 - 1853

Dossier over bomen geveld door de wind te Maldegem

BE SAB/CBGB/01/E.05/P.B./3640

Archieven van de Stad Brugge 1853 - 1854

Briefwisseling met de schuttersgilde Sint-Sebastiaan betreffende feestelijkheden

BE SAB/STK/20/C/P.B./1666

Archieven van de Stad Brugge 1853 - 1856

Bouwkundige tekening : voorgevel van de school

BE SAB/CBGB/01/F.05.07/P.B./4469

Archieven van de Stad Brugge 1853 - 1853

Bouwkundige tekening : kadastraal plan

BE SAB/CBGB/01/F.05.05/P.B./4451

Archieven van de Stad Brugge 1853 - 1853

Uittreksel (kadastraal): plan Brugge, Sint-Andries en Sint-Michiels met aanduiding ligging Sint-Juliaanshospitaal

BE SAB/CBGB/01/H/P.B./4819

Archieven van de Stad Brugge 1853 - 1853

Authentieke akte van pachtcontracten goedgekeurd door de Bestendige Deputatie

BE SAB/CBGB/01/C.05/P.B./2170

Archieven van de Stad Brugge 1853 - 1859

Bestekken van werken aan binnengoederen, aangevuld met rekeningen, offertes, uittreksels van de procesverbalen, affiches, bouwplannen en andere

BE SAB/CBGB/01/F.02.01/P.B./3955

Archieven van de Stad Brugge 1853 - 1860

Dossier over de installatie van de jury, project van architect Cousin aanvaard door dit college, klacht van Van Caneghem en anderen en project van het nieuw te bouwen hospitaal op een...

BE SAB/CBGB/01/F.03.02/P.B./4014

Archieven van de Stad Brugge 1853 - 1853

Kiezerslijst voor de Gemeenteraad

BE SAB/DUD/B16/P.B./416

Archieven van de Stad Brugge 1853 - 1853

Registers van de geboorten, huwelijks- en overlijdensakten

BE SAB/DUD/B06/P.B./202

Archieven van de Stad Brugge 1853 - 1857

Stukken betreffende verblijfsveranderingen

BE SAB/LIS/B07/03/P.B./384

Archieven van de Stad Brugge 1853 - 1909

Dossier over het ruilproject tussen het huidige Sint-Janshospitaal en het bisschoppelijk seminarie Ter Duinen

BE SAB/CBGB/01/F.03.02/P.B./4016

Archieven van de Stad Brugge 1853 - 1854

Dossier over de toewijzing van jachtrecht aan Ernest de Peellaert op het grondgebied van Westkapelle

BE SAB/CBGB/01/C.08/P.B./2937

Archieven van de Stad Brugge 1853 - 1853

Dossier over de toewijzing van jachtrecht aan Castelein van Hille op het grondgebied van Oostkerke (Veurne)

BE SAB/CBGB/01/C.08/P.B./2938

Archieven van de Stad Brugge 1853 - 1853

Dossier betreffende de afpaling van de gemeente Roksem (A 486 en B 494) en de aanpalende eigenaar J. Van Sieleghem

BE SAB/CBGB/01/B.06/P.B./560

Archieven van de Stad Brugge 1853 - 1853

Dossier betreffende de afpaling van de gemeente Assebroek (A 87-89) en de aanpalende eigenaar De Schrijver-Schramme

BE SAB/CBGB/01/B.06/P.B./561

Archieven van de Stad Brugge 1853 - 1853

Dossier betreffende de afpaling van de gemeente Koolkerke (B 353) en de aanpalende eigenaar de Peelaert de Steenmaere

BE SAB/CBGB/01/B.06/P.B./562

Archieven van de Stad Brugge 1853 - 1854

Rekeningen van wateringen gebundeld per jaar en uitnodigingen voor jaarvergaderingen

BE SAB/CBGB/01/G.02/P.B./4606

Archieven van de Stad Brugge 1853 - 1853

Dossier betreffende de Franse achterstal

BE SAB/CBGB/02/B.06/P.B./203

Archieven van de Stad Brugge 1853 - 1853

Dossier over een schenking van een rente van 940 frank aan de bewaarschool op de Wijngaardplaats mits bestemming voor soepbedeling, aankoop van kledingstukken en prijsuitdeling door Marie-Thérèse de...

BE SAB/CBGB/02/A/P.B./1720

Archieven van de Stad Brugge 1853 - 1853

Dossier over een schenking van 300 frank aan de bewaarschool op de Wijngaardplaats door d’Hanins de Moerkerke

BE SAB/CBGB/01/B.09/P.B./1720

Archieven van de Stad Brugge 1853 - 1853

Bouwkundige tekening van de 7 nieuwe ziekenzalen bij het Sint-Janshospitaal

BE SAB/CBGB/01/F.05.03/P.B./4377

Archieven van de Stad Brugge 1853 - 1853

Staat van kadastrale gegevens van eigendommen te Eeklo

BE SAB/CBGB/01/B.02.01/P.B./72

Archieven van de Stad Brugge 1853 - 1853

Bouwkundige tekeningen van binnengoederen - Sint-Juliaanshospitaal

BE SAB/CBGB/01/F.05.11

Archieven van de Stad Brugge 1853 - 1909

Dossier met brieven en ontvangstbewijzen van architecten die hebben deelgenomen aan de wedstijd

BE SAB/CBGB/01/F.03.02/P.B./4013

Archieven van de Stad Brugge 1853 - 1853

Lijst van bestekken die de op de wedstrijd toegelaten tekeningen vergezelden

BE SAB/CBGB/01/F.03.02/P.B./4015

Archieven van de Stad Brugge 1853 - 1853

Register van de geboorte, huwelijks- en overlijdensakten

BE SAB/KOO/05/P.B./300

Archieven van de Stad Brugge 1853 - 1853

Rekening van kapel en godshuis, opgemaakt door Ludovicus Lucq, ontvanger

BE SAB PA/ADOR/04/B.02/P.B./873

Private archieven van de Stad Brugge 01/01/1853 - 28/08/1854

Rekening van kapel en godshuis, opgemaakt door Ludovicus Lucq, ontvanger

BE SAB PA/ADOR/04/B.02/P.B./872

Private archieven van de Stad Brugge 1852 - 1852

Dossier betreffende de afpaling van de gemeente Zuienkerke (D 214-217) en de aanpalende eigenaars J.-B. van Ockerhout-van Caloen, juffrouw Marie-Anne van Ockerhout en Annette van Ockerhout (weduwe van...

BE SAB/CBGB/01/B.06/P.B./559

Archieven van de Stad Brugge 1852 - 1852

Dossier betreffende gronden ontvangen door de commissie te Bredene en afgestaan door de commissie te Bredene (B 319-321 en 340-353) en mederuiler Legrand

BE SAB/CBGB/01/B.05/P.B./345

Archieven van de Stad Brugge 1852 - 1852

Dossier over een schenking van 300 frank aan de bewaarschool op de Wijngaardplaats door d’Hanins de Moerkerke

BE SAB/CBGB/02/A/P.B./1719

Archieven van de Stad Brugge 1852 - 1852

Rekeningen van wateringen gebundeld per jaar en uitnodigingen voor jaarvergaderingen

BE SAB/CBGB/01/G.02/P.B./4605

Archieven van de Stad Brugge 1852 - 1852

Bouwkundige tekening : ontwerp van een nieuw hospitaal

BE SAB/CBGB/01/F.05.03/P.B./4379

Archieven van de Stad Brugge 1852 - 1852

Uittreksels over de kadastrale wijziging van perceel D262 te Oostkerke per vergissing ingeschreven op naam van de commissie, toebehorend aan de heer d’Hanins de Moerkerke

BE SAB/CBGB/01/B.02.02/P.B./79

Archieven van de Stad Brugge 1852 - 1943

Bundel ingekomen brieven

BE SAB/KOO/01/06/P.B./51

Archieven van de Stad Brugge 1852 - 1853

Bouwkundige tekening : verbouwingen

BE SAB/CBGB/01/F.05.07/P.B./4468

Archieven van de Stad Brugge 1852 - 1852

Nota betreffende de kapitalen opgesteld door de ontvanger als antwoord op het rapport van de commissie van fincaniën over het budget van de hospitalen

BE SAB/CBGB/02/D/P.B./231

Archieven van de Stad Brugge 1852 - 1852

Dossier betreffende de afpaling van de gemeente Oostkamp (H 366-368) en de aanpalende eigenaars van Caloen de Gourcy en Rotsaert de Hertaing

BE SAB/CBGB/01/B.06/P.B./558

Archieven van de Stad Brugge 1852 - 1855

Dossier over de toewijzing van jachtrecht aan Joseph de Potter en Charles Rooman Deblock op het grondgebied van Eeklo, Adegem en Oostwinkel

BE SAB/CBGB/01/C.08/P.B./2934

Archieven van de Stad Brugge 1852 - 1852

Dossier over de toewijzing van jachtrecht aan Louis Saison op het grondgebied van Stalhille

BE SAB/CBGB/01/C.08/P.B./2936

Archieven van de Stad Brugge 1852 - 1852

Register van de geboorte, huwelijks- en overlijdensakten

BE SAB/KOO/05/P.B./299

Archieven van de Stad Brugge 1852 - 1852

Bundel betr. kerkhof, grondvergunningen

BE SAB/KOO/03/P.B./224

Archieven van de Stad Brugge 1852 - 1929

Stukken betr. de nieuwe kerktoren

BE SAB/KOO/08/P.B./552

Archieven van de Stad Brugge 1852 - 1856

Uittreksel uit de instructie over de verwarming en luchtverversing in lagere scholen en asielzalen door P. Declet

BE SAB/CBGB/01/F.03.02/P.B./4012

Archieven van de Stad Brugge 1852 - 1852

Dossiers met betrekking tot de verpachting van landgoederen omvattende staten van de loten, lastenboek, briefwisseling, staten van kosten, affiches, pachtvoorwaarden en meer

BE SAB/CBGB/01/C.04/P.B./2137

Archieven van de Stad Brugge 1852 - 1855

Dossier over een schenking van een eeuwige rente mits een jaarlijkse mis in het begijnhof voor juffrouw Moke door M. Ryelandt en juffrouw Marlier

BE SAB/CBGB/01/B.09/P.B./1719

Archieven van de Stad Brugge 1852 - 1852

Dossier over de toewijzing van jachtrecht aan Eugène de Cock op het grondgebied van Leffinge en Zevekote

BE SAB/CBGB/01/C.08/P.B./2935

Archieven van de Stad Brugge 1852 - 1852

Dossier betreffende plaatsingen in nationale fondsen

BE SAB/CBGB/02/D/P.B./232

Archieven van de Stad Brugge 1852 - 1875

Dossier over de beraadslaging over het toe te kennen bedrag, alsook over het onderzoek van de neergelegde tekeningen

BE SAB/CBGB/01/F.03.02/P.B./4009

Archieven van de Stad Brugge 1852 - 1852

Dossier met de aanvragen om programma’s en tekeningen van de wedstrijd voor het nieuwe hospitaal te bekomen

BE SAB/CBGB/01/F.03.02/P.B./4010

Archieven van de Stad Brugge 1852 - 1852

Processen-verbaal van de jury ten gevolge van de beslissingen van de Commissie van Burgerlijke Godshuizen van 2 en 6 november 1852 en briefwisseling met architect Cousin wiens plannen de voorkeur...

BE SAB/CBGB/01/F.03.02/P.B./4011

Archieven van de Stad Brugge 1852 - 1853

Bundel kopieën van de begrotingen van armbestuur en COO

BE SAB/KOO/07/05/P.B./526

Archieven van de Stad Brugge 1852 - 1852

Tekening (grondplan): Sint-Janshospitaal met aanduiding nieuwe rooilijn

BE SAB/CBGB/01/H/P.B./4798

Archieven van de Stad Brugge 1852 - 1852

Stukken betreffende een rente van 113,55 frank, bezet op een huis in de Ezelstraat

BE SAB PA/ADOR/04/B.07.02.02.01/P.B./1104

Private archieven van de Stad Brugge 1852 - 1864

Dossier betreffende de pachtoverdracht van Pierre Surmont en Laurent Baeteman te Zevekote

BE SAB/CBGB/01/C.07/P.B./2555

Archieven van de Stad Brugge 1852 - 1853

Dossier over een geschil betreffende een aangeplante boom langs zijn eigendom te Oostkamp met als tegenpartij van Caloen de Gourcy

BE SAB/CBGB/01/B.08/P.B./1630

Archieven van de Stad Brugge 1852 - 1852

Akte (notariële) betreffende de overdracht van de jaarlijkse rente van 81,63 frank, bezet op een hoeve in Beernem, samen met een jaarlijkse rente van 113,55 frank bezet op een huis te Brugge,...

BE SAB PA/ADOR/04/B.07.02.01/P.B./1083

Private archieven van de Stad Brugge 19/08/1852 - 19/08/1852

Register van uitgaande briefwisseling

BE SAB/KOO/01/06/P.B./28

Archieven van de Stad Brugge 06/07/1852 - 05/06/1856

Notulen van de gemeenteraad

BE SAB/STK/01/D/P.B./16

Archieven van de Stad Brugge 06/01/1852 - 27/11/1883

Begrotingen en rekeningen

BE SAB/STK/02/B/P.B./116

Archieven van de Stad Brugge 1851 - 1870

Begrotingen en rekeningen

BE SAB/STK/08/E/P.B./811

Archieven van de Stad Brugge 1851 - 1870

Register van de geboorte, huwelijks- en overlijdensakten

BE SAB/LIS/B06/P.B./313

Archieven van de Stad Brugge 1851 - 1855

Dossier over het programma van de wedstrijd en memoires van architect Cousin

BE SAB/CBGB/01/F.03.02/P.B./4008

Archieven van de Stad Brugge 1851 - 1851

Registers van de gerechtelijke veroordelingen, met index.

BE SAB/ASS/09/06./P.B./964

Archieven van de Stad Brugge 1851 - 1913

Dossier over een legaat van 1904,76 frank en een rente van 1269,84 frank op het begijnhof door Marie Siboons

BE SAB/CBGB/01/B.09/P.B./1716

Archieven van de Stad Brugge 1851 - 1851

Dossier over een schenking van een huis te Brugge, Wijngaardplaats nummer 32 (bewaarschool) door het echtpaar d’Hanins de Moerkerke–de Bie

BE SAB/CBGB/01/B.09/P.B./1717

Archieven van de Stad Brugge 1851 - 1892

Dossier over de overdracht van het jachtrecht door Laureyns aan de Nieulant te Sint-Andries

BE SAB/CBGB/01/C.08/P.B./2932

Archieven van de Stad Brugge 1851 - 1851

Dossier over een schenking van een huis te Brugge, Wijngaardplaats nummer 32 (bewaarschool) door het echtpaar d’Hanins de Moerkerke–de Bie

BE SAB/CBGB/02/A/P.B./1716

Archieven van de Stad Brugge 1851 - 1851

Dossier betreffende verwerving en vernieuwing schatkistbons

BE SAB/CBGB/02/D/P.B./230

Archieven van de Stad Brugge 1851 - 1860

Dossier over de verkoop van grond te Oedelem (E 571) aan de gemeente Oedelem (weg naar Beernem)

BE SAB/CBGB/01/B.07/P.B./780

Archieven van de Stad Brugge 1851 - 1851

Dossier over een jachtmisdrijf in het Vloetemveld

BE SAB/CBGB/01/C.08/P.B./2933

Archieven van de Stad Brugge 1851 - 1851

Dossiers met betrekking tot het algemeen beheer van de bossen

BE SAB/CBGB/01/D.01/P.B./3117

Archieven van de Stad Brugge 1851 - 1853

Dossier over de eisen van juryleden aangesteld voor het onderzoek van de plannen van een nieuw hospitaal

BE SAB/CBGB/01/F.03.02/P.B./4007

Archieven van de Stad Brugge 1851 - 1852

Lijsten van eigenaars van paarden, runderen en schapen, tbv een provinciale belasting

BE SAB/DUD/B04/02/P.B./184

Archieven van de Stad Brugge 1851 - 1854

Rekening van kapel en godshuis, opgemaakt door Ludovicus Lucq, ontvanger

BE SAB PA/ADOR/04/B.02/P.B./871

Private archieven van de Stad Brugge 1851 - 1851

Dossier betreffende gronden ontvangen door de commissie te Sint-Andries (D 414-415, 420-421 en 455) en afgestaan door de commissie te Sint-Andries (D 465 en 472-480) en mederuiler H. Mamet

BE SAB/CBGB/01/B.05/P.B./344

Archieven van de Stad Brugge 1851 - 1851

Bouwkundige tekening : ontwerp van een nieuw hospitaal

BE SAB/CBGB/01/F.05.03/P.B./4378

Archieven van de Stad Brugge 1851 - 1851

Rekeningen van wateringen gebundeld per jaar en uitnodigingen voor jaarvergaderingen

BE SAB/CBGB/01/G.02/P.B./4604

Archieven van de Stad Brugge 1851 - 1851

Bouwkundige tekening : van de heropbouw van een muur in de Magdalenastraat

BE SAB/CBGB/01/F.05.13/P.B./4537

Archieven van de Stad Brugge 1851 - 1851

Dossier over een schenking van 700 frank mits jaarlijks 3 gelezen missen in de kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Blindekens door Marie Allaert

BE SAB/CBGB/02/A/P.B./1717

Archieven van de Stad Brugge 1851 - 1892

Dossier over een schenking van een eeuwige rente mits een jaarlijkse mis in het begijnhof voor juffrouw Moke door M. Ryelandt en juffrouw Marlier

BE SAB/CBGB/02/A/P.B./1718

Archieven van de Stad Brugge 1851 - 1851

Dossier met de vraag aan de minister van Financiën om een vermindering te bekomen van de som die de Commissie van Burgerlijke Godshuizen jaarlijks moet betalen aan de administratie van de Domeinen...

BE SAB/CBGB/01/D.01/P.B./3141

Archieven van de Stad Brugge 1851 - 1851

Bouwkundige tekeningen van binnengoederen - Sint-Elisabethschool

BE SAB/CBGB/01/F.05.13

Archieven van de Stad Brugge 1851 - 1861

Tienjaarlijkse tafel op de registers van de Burgerlijke stand

BE SAB/KOO/05/P.B./418

Archieven van de Stad Brugge 1851 - 1890

Register van geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten

BE SAB/STK/06/B/P.B./513

Archieven van de Stad Brugge 1851 - 1860

Rekeningen .

BE SAB/DUD/B02/02/P.B./89

Archieven van de Stad Brugge 1851 - 1890
Resultaten per pagina: 10 25 50 100

Vragen over Probat?

Contacteer de Provinciale Archiefdienst:

[email protected]

© 2009 Provincie West-Vlaanderen  |  Legal Disclaimer  Erkend Cultureel Archief