Zoekopdracht verfijnen

Periode
select
select
select

Legende

 • Archief
 • Deelarchief
 • Reeks
 • Deelreeks
 • Bestanddeel
 • Afficheverzameling
 • Compactdiscverzameling
 • Filmverzameling
 • Fotoverzameling
 • Gedrukte collecties
 • Gelegenheidsdrukwerk
 • Audioverzameling
 • Handbibliotheek
 • Kaart- en planverzameling
 • Voorwerpenverzameling
Resultaten per pagina: 10 25 50 100
6423 beschrijvingen
Sorteer op datum | archief
Titel
Archiefnummer
  Locatie Periode

Briefwisseling , omzendbrieven en lijsten betreffende de koepokinentingen

BE SAB/STK/19/B/P.B./1594

Archieven van de Stad Brugge 1830 - 1968

Bundel minuten en/of kopieen van de uirgaande brieven

BE SAB/LIS/B01/06/P.B./71

Archieven van de Stad Brugge 1830 - 1840

Registers van de bevolking

BE SAB/LIS/B07/01/P.B./352

Archieven van de Stad Brugge 1830 - 1846

Handel, nijverheid en toerisme

BE SAB/STK/14

Archieven van de Stad Brugge 1830 - 1970

Bundel ingekomen brieven.

BE SAB/DUD/B01/04/P.B./42

Archieven van de Stad Brugge 1830 - 1830

Bundel inschrijvingslijsten

BE SAB/KOO/09/P.B./562

Archieven van de Stad Brugge 1830 - 1839

Algemeenheden

BE SAB/STK/14/A

Archieven van de Stad Brugge 1830 - 1970

Preventieve maatregelen

BE SAB/STK/19/B

Archieven van de Stad Brugge 1830 - 1970

Openbare gezondheid

BE SAB/STK/19

Archieven van de Stad Brugge 1830 - 1970

Register van de geboorte- huwelijks- en overlijdensakten.

BE SAB/ASS/05/02./P.B./518

Archieven van de Stad Brugge 1830 - 1839

Dossier over steun aan de huisnijverheid omwille van sociale motieven

BE SAB/STK/14/A/P.B./1359

Archieven van de Stad Brugge 1830 - 1850

Register van inschrijvingen en alfabetische lijsten voor de militielichtingen

BE SAB/STK/10/C/P.B./919

Archieven van de Stad Brugge 1830 - 1859

Register van de geboorte, huwelijks- en overlijdensakten

BE SAB/KOO/05/P.B./277

Archieven van de Stad Brugge 1830 - 1830

Bundel begrotingen en rekeningen met bewijsstukken van gemeente en armbestuur

BE SAB/LIS/B02/02/P.B./112

Archieven van de Stad Brugge 1830 - 1839

Notulen van de zittingen van Gemeenteraad en Schepencollege en Armbestuur

BE SAB/KOO/01/04/P.B./5

Archieven van de Stad Brugge 18/12/1830 - 12/12/1842

Document (overzicht) van het lager onderwijs te Meetkerke opgsteld in opdracht van de districtcommissaris

BE SAB/LIS/B24/P.B./1040

Archieven van de Stad Brugge 19/11/1830 - 1830

Register van de geboorte, huwelijks- en overlijdensakten

BE SAB/KOO/05/P.B./276

Archieven van de Stad Brugge 1829 - 1829

Bewijsstukken .

BE SAB/STK/02/C/P.B./156

Archieven van de Stad Brugge 1829 - 1831

Rekeningen 1829-1833, 1863, 1870-1873, 1881-1902

BE SAB/LIS/B09/P.B./486

Archieven van de Stad Brugge 1829 - 1902

Repertorium van de briefwisseling

BE SAB/LIS/B01/06/P.B./52

Archieven van de Stad Brugge 1829 - 1831

Register van de uitgaande correspondentie

BE SAB/DUD/B01/04/P.B./30

Archieven van de Stad Brugge 1829 - 1834

Register van de geboorte, huwelijks- en overlijdensakten

BE SAB/KOO/05/P.B./275

Archieven van de Stad Brugge 1828 - 1828

Plakkaat betreffende heirbanen, publieke wegen, straten en wegen van 3 maart 1784

BE SAB/STK/11/H.01/P.B./1215

Archieven van de Stad Brugge 1828 - 1828

Briefwisseling van en met de arrondissementscommissaris en de provinciale overheid

BE SAB/LIS/B01/06/P.B./68

Archieven van de Stad Brugge 1828 - 1870

Stukken betreffende jacht en visvangst

BE SAB/LIS/B12/05/P.B./684

Archieven van de Stad Brugge 1828 - 1872

Lijst (alfabetisch), inschrijvings- en lotingsregister van de rustende schutterij in de gemeente Wenduine

BE SAB/STK/23/P.B./1856

Archieven van de Stad Brugge 1828 - 1828

Document m.b.t. de vergoeding aan de assessor Anthonius Francken

BE SAB/LIS/B01/08/P.B./93

Archieven van de Stad Brugge 1828 - 1828

Vreemd archief

BE SAB/STK/23

Archieven van de Stad Brugge 1828 - 1990

Lijst (alfabetisch), inschrijvings- en lotingsregister van de rustende schutterij in de gemeente Uitkerke

BE SAB/STK/23/P.B./1854

Archieven van de Stad Brugge 1828 - 1828

Register van de geboorte, huwelijks- en overlijdensakten

BE SAB/KOO/05/P.B./274

Archieven van de Stad Brugge 1827 - 1827

Bundel straatschouwingen.

BE SAB/DUD/B11/01/P.B./300

Archieven van de Stad Brugge 1827 - 1833

Stukken betreffende veeziekten en keuringen

BE SAB/LIS/B12/02/P.B./644

Archieven van de Stad Brugge 1827 - 1878

Bevolkingsregister .

BE SAB/ASS/06/02./P.B./603

Archieven van de Stad Brugge 1827 - 1840

Begrotingen en rekeningen betreffende gemeentelijk lager onderwijs, jaar 1827, met samenvattende staat voor de gemeenten Lissewege, Heist en Ramskapelle opgemaakt in 1828

BE SAB/LIS/B15/04/P.B./771

Archieven van de Stad Brugge 1827 - 1828

Register van de geboorte, huwelijks- en overlijdensakten

BE SAB/LIS/B06/P.B./308

Archieven van de Stad Brugge 1826 - 1830

Register van de geboorte, huwelijks- en overlijdensakten

BE SAB/KOO/05/P.B./273

Archieven van de Stad Brugge 1826 - 1826

Registers bevolking

BE SAB/STK/07/A/P.B./623

Archieven van de Stad Brugge 1826 - 1842

Onderwijs en cultuur

BE SAB/STK/15

Archieven van de Stad Brugge 1826 - 1977

Bevolkingsregisters

BE SAB/STK/07/A

Archieven van de Stad Brugge 1826 - 1961

Gebouwen en materieel beheer van de lagere en kleuterscholen

BE SAB/STK/15/D

Archieven van de Stad Brugge 1826 - 1960

Bundel betreffende goederen van de kerkfabriek

BE SAB/LIS/B09/P.B./476

Archieven van de Stad Brugge 1826 - 1875

Bevolkingsregisters .

BE SAB/DUD/B07/P.B./241

Archieven van de Stad Brugge 1826 - 1846

Briefwisseling , notities, bestek en plannen (schoolgebouw)

BE SAB/STK/15/D/P.B./1445

Archieven van de Stad Brugge 1826 - 1882

Notulen van de gemeenteraad

BE SAB/STK/01/D/P.B./15

Archieven van de Stad Brugge 17/01/1826 - 02/03/1833

Rekeningen .

BE SAB/STK/02/C/P.B./143

Archieven van de Stad Brugge 1825 - 1827

Stukken betreffende toezicht op het gebruik van maten en gewichten

BE SAB/LIS/B14/01/P.B./723

Archieven van de Stad Brugge 1825 - 1889

Register van de geboorte, huwelijks- en overlijdensakten

BE SAB/KOO/05/P.B./272

Archieven van de Stad Brugge 1825 - 1825

Bundel politiereglementen en correspondentie met de burgemeester als hoofd van de politie

BE SAB/LIS/B17/P.B./827

Archieven van de Stad Brugge 1825 - 1897

Bundel begrotingen en rekeningen met bewijsstukken van gemeente en armbestuur

BE SAB/LIS/B02/02/P.B./111

Archieven van de Stad Brugge 1825 - 1829

Briefwisseling en akten betreffende aankoop, verkoop, verpachting en opbrengst van het onroerend bezit van het armbestuur

BE SAB/STK/08/C/P.B./788

Archieven van de Stad Brugge 1825 - 1897
Resultaten per pagina: 10 25 50 100

Vragen over Probat?

Contacteer de Provinciale Archiefdienst:

[email protected]

© 2009 Provincie West-Vlaanderen  |  Legal Disclaimer  Erkend Cultureel Archief