Zoekopdracht verfijnen

Periode
select
select
select

Legende

 • Archief
 • Deelarchief
 • Reeks
 • Deelreeks
 • Bestanddeel
 • Afficheverzameling
 • Compactdiscverzameling
 • Filmverzameling
 • Fotoverzameling
 • Gedrukte collecties
 • Gelegenheidsdrukwerk
 • Audioverzameling
 • Handbibliotheek
 • Kaart- en planverzameling
 • Voorwerpenverzameling
Resultaten per pagina: 10 25 50 100
7572 beschrijvingen
Sorteer op datum | archief
Titel
Archiefnummer
  Locatie Periode

Bestek , plannen en briefwisseling in verband met het bouwen van een kleuterschool in Male

BE SAB/STK/15/D/P.B./1448

Archieven van de Stad Brugge 1913 - 1928

Briefwisseling en lijsten militievergoeding voor de lichting 1913

BE SAB/STK/10/D/P.B./953

Archieven van de Stad Brugge 1913 - 1914

Lijsten en correspondentie: aanvragen voor eretekens

BE SAB/DUD/B20/P.B./466

Archieven van de Stad Brugge 1913 - 1968

Bundel richtlijnen en correspondentie betreffende gevaarlijke en hinderlijke inrichtingen; 1913, 1934, 1954-1970

BE SAB/LIS/B14/03/P.B./739

Archieven van de Stad Brugge 1913 - 1970

Bundel bij het gemeentebestuur toegekomen brochures, publicitair drukwerk, omzend- en aanplakbrieven

BE SAB/LIS/B23/P.B./1033

Archieven van de Stad Brugge 1913 - 1923

Briefwisseling en richtlijnen in verband mer militaire logementen in Sint-Kruis

BE SAB/STK/10/G/P.B./982

Archieven van de Stad Brugge 1913 - 1913

Briefwisseling , bestekken, contracten en plannen betreffende het uitvoeren van verbeteringswerken aan de steenweg Brugge - Damme

BE SAB/STK/11/H.02.03/P.B./1244

Archieven van de Stad Brugge 1913 - 1930

Bewijsstukken .

BE SAB/STK/02/C/P.B./170

Archieven van de Stad Brugge 1913 - 1914

Briefwisseling i.v.m. herstellingen aan de gemeenteschool en het schoolhuis; 1913-1914, 1918, 1921-1946

BE SAB/LIS/B15/05/P.B./783

Archieven van de Stad Brugge 1913 - 1946

Briefwisseling betreffende onderhoud van (oa rijks)wegen.

BE SAB/DUD/B11/03/P.B./339

Archieven van de Stad Brugge 1913 - 1973

Dossier betreffende afbraak en heropbouw van de afsluitingsmuur en een gedeelte van het doelhuisje van het Gildenhuis in de Julius Delaplacestraat, toen: klokstraat

BE SAB/STK/11/E/P.B./1181

Archieven van de Stad Brugge 1913 - 1913

Werken aan gemeentelijke gebouwen en inrichtingen

BE SAB/STK/11/E

Archieven van de Stad Brugge 1913 - 1972

Stukken betreffende inenting tegen pokken

BE SAB/LIS/B19/P.B./898

Archieven van de Stad Brugge 1913 - 1964

Register van geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten

BE SAB/STK/06/B/P.B./540

Archieven van de Stad Brugge 1913 - 1913

Dossier betreffende herstellingen aan de kerk

BE SAB/LIS/B09/P.B./491

Archieven van de Stad Brugge 1913 - 1938

Registers van de gerechtelijke veroordelingen (alfabetisch geklasseerd).

BE SAB/ASS/09/06./P.B./966

Archieven van de Stad Brugge 1913 - 1920

Plakkaat Proclamatie aan het Belgisch volk'

BE SAB/STK/21/B.01/P.B./1709

Archieven van de Stad Brugge 04/08/1914 - 04/08/1914

Staat van de door Duitsers opgeëiste levens- en vervoermiddelen

BE SAB/STK/21/B.02/P.B./1715

Archieven van de Stad Brugge 15/10/1914 - 14/01/1915

Rekeningen , lijsten, formulieren en briefwisseling Duitse opeisingen

BE SAB/STK/21/B.02/P.B./1716

Archieven van de Stad Brugge 1914 - 1918

Stukken betreffende verplichte tewerkstelling in Duitse dienst

BE SAB/STK/21/B.02/P.B./1717

Archieven van de Stad Brugge 1914 - 1918

Lijsten en tellingen van voor opeising beschikbare goederen

BE SAB/STK/21/B.02/P.B./1718

Archieven van de Stad Brugge 1914 - 1918

Register van inschrijvingen en alfabetische lijsten voor de militielichtingen

BE SAB/STK/10/C/P.B./925

Archieven van de Stad Brugge 1914 - 1914

Bundel betreffende inkwartiering van troepen: correspondentie en lijsten.

BE SAB/DUD/B21/01/P.B./478

Archieven van de Stad Brugge 1914 - 1918

Bundel betreffende aangenomen lager onderwijs: rekeningen , facturen inz schoolbenodigdheden

BE SAB/LIS/B15/05/P.B./792

Archieven van de Stad Brugge 1914 - 1915

Bundel richtlijnen, correspondentie en boekhouding betreffende Ravitaillering en voedselvoorziening

BE SAB/LIS/B14/02/P.B./726

Archieven van de Stad Brugge 1914 - 1917

Bundel betreffende ravitaillering (Eerste Wereldoorlog): schriften met o.a. alfabetische lijsten, leverings-, voorraad- en oogstboeken i.v.m. voedingswaren

BE SAB/LIS/B14/02/P.B./727

Archieven van de Stad Brugge 1914 - 1915

Register van de geboorte, huwelijks- en overlijdensakten

BE SAB/KOO/05/P.B./361

Archieven van de Stad Brugge 1914 - 1914

Eerste Wereldoorlog (1914-1918) - Inkwartieringen, opeisingen en oorlogsschade

BE SAB/STK/21/B.02

Archieven van de Stad Brugge 1914 - 1928

Stukken betreffende straatreiniging

BE SAB/LIS/B18/04/P.B./872

Archieven van de Stad Brugge 1914 - 1940

Stukken betreffende opeisingen door het Belgisch leger

BE SAB/LIS/B21/02/P.B./956

Archieven van de Stad Brugge 1914 - 1914

Boekje i.v.m. vluchtelingen en leveringen aan Duitse troepen

BE SAB/LIS/B21/02/P.B./958

Archieven van de Stad Brugge 1914 - 1914

Dagboek en kasboek

BE SAB/STK/02/D/P.B./216

Archieven van de Stad Brugge 1914 - 1916

Grootboek van de gemeenteontvanger

BE SAB/STK/02/D/P.B./248

Archieven van de Stad Brugge 1914 - 1914

Register van geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten

BE SAB/STK/06/B/P.B./541

Archieven van de Stad Brugge 1914 - 1914

Bundel begrotingen en rekeningen van gemeente en armbestuur (vanaf 1926 Commissie van Openbare Onderstand) en kerkfabriek met enkele bewijsstukken

BE SAB/LIS/B02/02/P.B./130

Archieven van de Stad Brugge 1914 - 1916

Stukken en correspondentie betreffende het onderhoud van graven van oudstrijders van 1914-1918.

BE SAB/DUD/B21/01/P.B./482

Archieven van de Stad Brugge 1914 - 1963

Bewijsstukken bij de rekening.

BE SAB/DUD/B02/02/P.B./95

Archieven van de Stad Brugge 1914 - 1918

Stukken betreffende strafmaatregelen van de Duitsers wegens het niet nakomen van de opeisingsbevelen

BE SAB/STK/21/B.02/P.B./1719

Archieven van de Stad Brugge 1914 - 1918

Briefwisseling en richtlijnen met en van het Provinciaal Comité voor Hulp en Voeding

BE SAB/STK/21/B.03/P.B./1723

Archieven van de Stad Brugge 1914 - 1915

Briefwisseling en lijsten in verband met steunverlening (militievergoeding) aan gezinnen van militairen

BE SAB/STK/21/B.03/P.B./1725

Archieven van de Stad Brugge 1914 - 1921

Briefwisseling , opeisingen en vergoedingen in verband met mobilisatie van het Belgisch leger

BE SAB/STK/10/G/P.B./980

Archieven van de Stad Brugge 1914 - 1914

Stukken betreffende dooibarelen, afsluiten van wegen; 1914-1952, 1954-1963

BE SAB/LIS/B11/11/P.B./635

Archieven van de Stad Brugge 1914 - 1963

Eerste Wereldoorlog (1914-1918) - Bevoorrading, rantsoenering en ondersteuning

BE SAB/STK/21/B.03

Archieven van de Stad Brugge 1914 - 1926

Briefwisseling , lijsten, richtlijnen en formulieren betreffende militievergoedigen

BE SAB/STK/10/D/P.B./954

Archieven van de Stad Brugge 1914 - 1923

Dossier betreffende de functie en de bevoegdheden van de Burgerwacht in oorlogstijd

BE SAB/STK/10/E/P.B./968

Archieven van de Stad Brugge 1914 - 1914

Briefwisseling en circulaires (Provinciaal veefonds)

BE SAB/STK/12/B/P.B./1274

Archieven van de Stad Brugge 1914 - 1921

Briefwisseling en berichten van de hogere overheid betreffende de bevoorrading en de veiligheid van de bevolking

BE SAB/STK/21/B.01/P.B./1711

Archieven van de Stad Brugge 1914 - 1915

Lijsten , briefwisseling en richtlijnen in verband met vluchtelingen

BE SAB/STK/21/B.03/P.B./1727

Archieven van de Stad Brugge 1914 - 1915

Ontwerptekst van 2 brieven van de politiecommisaris van Sint-Kruis gericht aan de hoofdcommissaris van Brugge betreffende inlichtingen over de inwoners met Franse en Italiaanse nationaliteit

BE SAB/STK/17/D/P.B./1533

Archieven van de Stad Brugge 15/04/1915 - 24/05/1915

Plattegrond van het kerkhof van Sint-Kruis schaal 1/10.000

BE SAB/STK/18/A.01/P.B./1549

Archieven van de Stad Brugge 25/07/1915 - 1930
Resultaten per pagina: 10 25 50 100

Vragen over Probat?

Contacteer de Provinciale Archiefdienst:

[email protected]

© 2009 Provincie West-Vlaanderen  |  Legal Disclaimer  Erkend Cultureel Archief